Planlegge utbetalinger for Shopify Payments

Håndtering av utbetalingsplaner kan være en viktig del av økonomihåndteringen.

Velg mellom en ukentlig eller en månedlig utbetalingsplan

For å sikre konsekvente betalinger, kan du velge å etablere en ukentlig eller månedlig utbetalingsplan. Det er viktig å forstå hvordan månedlige utbetalinger tilpasses for enkelte måneder, slik at du kan ha god styring på kontantstrømmen. Månedlige utbetalinger som opprinnelig er satt til en dag ut over inneværende måneds slutt blir i stedet behandlet på den siste dagen i måneden, for å sikre rettidige betalinger. Hvis den månedlige tidsplanen for eksempel er angitt til den 30. i hver måned, får du betalt den 28. februar for februar 2023.

Trinn:

Forsinkelser i ventende utbetalinger

Når du oppdaterer utbetalingsplanen din, vil ventende utbetalinger forsinkes til den neste gjeldende utbetalingsdagen i den nye planen. Hvis du velger en gjentakende dato for når du vil få betalt, blir utbetalingen planlagt for denne dagen, men det kan ta ytterligere tid å behandle overføringen i banken din.

Det er ikke sikkert at pengene dukker opp på bankkontoen rett etter de er sendt. Det tar vanligvis 1–3 virkedager før banken har behandlet innskudd til bankkontoen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis