Xem phí quyết toán của Shopify Payments

Trang tài khoản Shopify Payments chứa các thông tin chi tiết quan trọng về cách cửa hàng xử lý thanh toán và cách bạn nhận thanh toán, chẳng hạn như phí tài khoản và thời hạn quyết toán dự kiến

Thời hạn thanh toán

Khoảng thời gian từ ngày thu hồi khoản thanh toán của khách hàng đến ngày gửi khoản quyết toán đến tài khoản ngân hàng của bạn phụ thuộc vào quốc gia mà bạn đặt cửa hàng. Để biết thêm chi tiết, tham khảo thời hạn thanh toán trên trang chi tiết quốc gia của Shopify Payments đối với quốc gia nơi bạn đặt cửa hàng.

Nếu bạn thiết lập lịch thanh toán, thời hạn thanh toán của bạn sẽ được điều chỉnh theo lịch đã đặt.

Nếu sử dụng Shopify Balance, bạn có thể nhận thu nhập từ Shopify Payments chỉ trong vòng một ngày làm việc. Tìm hiểu thêm về nhận tiền quyết toán bằng tài khoản Shopify Balance.

Phí quyết toán

Khi sử dụng Shopify Payments, bạn thanh toán phí thẻ tín dụng nhưng không cần thanh toán phí giao dịch. Các cửa hàng sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba thay vì Shopify Payments sẽ thanh toán cả phí giao dịch từ Shopify và phí thẻ tín dụng do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba thu. Tìm hiểu thêm về các loại phí trong gói Shopify.

Xem phí thẻ tín dụng cho Shopify Payments

Mức phí thẻ tín dụng phụ thuộc vào gói Shopify của bạn. Bạn có thể kiểm tra phí thẻ tín dụng cho Shopify Payments hiện tại trong Trang quản trị Shopify.

Bạn cũng có thể xem một khoản quyết toán cụ thể để biết tổng quan về các khoản phí bạn đã bị tính trong khoản quyết toán đó.

Bước:

Định mức thuế đối với phí của Shopify Payments

Khi sử dụng Shopify Payments và vận hành doanh nghiệp tại Thụy Sĩ, Liên minh châu Âu, Úc hoặc Singapore, thuế sẽ được thêm vào phí xử lý. Với tư cách là chủ sở hữu tài khoản, bạn có thể truy cập chi tiết về thuế liên quan đến những khoản phí này trên trang Quyết toán. Bạn cần xem lại và tải xuống thông tin chi tiết về giao dịch để ghi chép chính xác. Shopify không cung cấp hóa đơn nêu chi tiết các khoản phí phát sinh cho giao dịch qua Shopify Payments. Tìm hiểu thêm về cách xem và xuất chi tiết giao dịch qua Shopify Payments.

Cước phí đảo ngược

Thuế suất 0%, còn gọi là cước phí đảo ngược, được áp dụng tại Vương quốc Anh và trong Liên minh châu Âu, ngoại trừ Ireland. Như vậy, bạn cần lưu giữ riêng hồ sơ dữ liệu thuế của mình, chẳng hạn như thuế GTGT.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí