Tìm hiểu về Shopify Balance và tiền quyết toán

Sau khi bạn đăng ký tài khoản Shopify Balance, tài khoản chính của bạn sẽ tự động được đặt làm tài khoản quyết toán Shopify Payments. Điều này nghĩa là việc sử dụng tài khoản Balance chính cho phép bạn nhận tiền từ doanh thu trên Shopify sớm hơn ngân hàng lên tới 7 ngày. Ngày làm việc không bao gồm cuối tuần và ngày lễ tại Hoa Kỳ.

Tiền quyết toán từ Shopify Payments vào tài Shopify Balance

Tiền quyết toán từ Shopify Payments có thể sớm hơn ngân hàng lên tới 7 ngày. Có thể mất tới 5 ngày để tiền quyết toán từ Shopify Payments vào tài khoản ngân hàng bên ngoài. Các ngân hàng cũng có thể mất tới 3 ngày nữa để xử lý chuyển tiền. Khung thời gian có thể khác nhau tùy theo tổ chức tài chính.

Lịch trình quyết toán qua Shop Pay Trả góp

Thay đổi tài khoản quyết toán

Bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể thay đổi tài khoản nhận thu nhập từ Shopify Payments.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Chọn tài khoản quyết toán của bạn.

 3. Trên trang Chi tiết tài khoản, nhấp vào Quản lý tài khoản.

 4. Trên trang Tài khoản Shopify Balance, nhấp vào Thay đổi tài khoản quyết toán.

 5. Nhập thông tin tài khoản mới của bạn, sau đó nhấp vào Lưu.

 6. Trong hộp thoại Thay đổi tài khoản quyết toán, chọn một lý do thay đổi tài khoản trong menu thả xuống rồi nhấp vào Xác nhận.

 7. Làm theo lời nhắc để hoàn tất xác thực hai yếu tố.

 8. Nhấp vào Done (Đã xong).

Chuyển tài khoản quyết toán sang tài khoản bên thứ ba

Khi thay đổi tài khoản quyết toán sang tài khoản bên thứ ba, tài khoản Shopify Balance sẽ không bị đóng hoặc hủy kích hoạt. Bạn có thể tiếp tục sử dụng bất kỳ thẻ thanh toán Shopify Balance nào đang hoạt động và nhận phần thưởng từ Shopify Balance cho các giao dịch thực hiện bằng tài khoản Shopify Balance.

Chuyển tiền quyết toán PayPal sang Shopify Balance

Nếu nhận được tiền quyết toán trong PayPal, bạn có thể tự động chuyển số tiền đó sang tài khoản Balance và quản lý các khoản quyết toán tại cùng một nơi.

Bước:

 1. Đăng nhập vào tài khoản PayPal cho doanh nghiệp.
 2. Vào mục của tài khoản PayPal.
 3. Nhấp vào Liên kết ngân hàng hoặc Chọn ngân hàng.
 4. Trong trường Tìm kiếm ngân hàng, nhập một vài chữ cái (ví dụ: abc).
 5. Khi hiển thị thông báo Chúng tôi không tìm thấy ngân hàng của bạn, nhấp vào Nhập thông tin ngân hàng.
 6. Nhập số định tuyến và số tài khoản của tài khoản Balance. Bạn có thể tìm thông tin tài khoản trong tài khoản Balance. Khi bạn nhập thông tin, tài khoản Balance của bạn sẽ hiển thị là Evolve Bank & Trust, cung cấp dịch vụ ngân hàng cho Shopify Balance.
 7. Làm theo hướng dẫn để xác nhận tài khoản ngân hàng. PayPal sẽ yêu cầu bạn xác nhận số tiền của hai khoản tiền gửi nhỏ được gửi đến tài khoản Balance của bạn.
 8. Sau khi xác nhận tài khoản, vào tài khoản PayPal cho doanh nghiệp, sau đó bật tính năng tự động chuyển khoản và chọn Evolve Bank & Trust làm ngân hàng của bạn. Bạn có thể chọn tần suất chuyển khoản thu nhập trong PayPal sang tài khoản Balance.

Tìm hiểu cách sử dụng tài khoản Shopify Balance trên nhiều cửa hàng

Tài Shopify Balance của bạn chỉ có thể hoạt động như tài khoản quyết toán cho cửa hàng Shopify được liên kết trực tiếp. Nếu bạn vận hành nhiều cửa hàng Shopify thì mỗi cửa hàng phải chỉ định tài khoản Shopify Balance riêng. Việc cố sử dụng thủ công một tài Shopify Balance trên nhiều cửa hàng sẽ không hoạt động đúng. Do đó, bạn sẽ không nhận được lợi ích cụ thể liên quan đến Shopify Balance cho những cửa hàng bổ sung này. Thay vào đó, tiền quyết toán dành cho các cửa hàng khác sẽ được xử lý theo cài đặt mặc định, hiển thị là Evolve Bank thay vì Shopify Balance.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí