การดูค่าธรรมเนียมในการรับเงินของ Shopify Payments

หน้าบัญชีผู้ใช้ Shopify Payments ของคุณมีรายละเอียดสําคัญๆ เกี่ยวกับวิธีที่ร้านค้าของคุณประมวลผลการชําระเงินและวิธีที่คุณรับชําระเงิน เช่น ค่าธรรมเนียมบัญชีผู้ใช้และงวดการชำระเงินที่คาดไว้

งวดการชำระเงิน

ระยะเวลาระหว่างวันที่จัดเก็บการชำระเงินของลูกค้ากับวันที่ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจะเข้าบัญชีธนาคารของคุณนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในประเทศใด หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูที่งวดการชำระเงินในหน้ารายละเอียดประเทศสำหรับ Shopify Payments ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งของร้านค้าคุณ

หากคุณตั้งกำหนดการชำระเงิน ระบบจะปรับระยะเวลาการชำระเงินของคุณตามกำหนดการที่คุณกำหนด

หากคุณใช้ Shopify Balance คุณจะสามารถรับรายได้จาก Shopify Payments ได้โดยเร็วที่สุดภายในหนึ่งวันทำการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับด้วยบัญชี Shopify Balance

ค่าธรรมเนียมของยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ

เมื่อคุณใช้ Shopify Payments คุณจะต้องจ่ายอัตราค่าใช้บริการผ่านบัตรเครดิต แต่ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ร้านค้าที่ใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอกแทน Shopify Payments จะต้องจ่ายทั้งค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจาก Shopify และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการของแผน Shopify

ดูอัตราค่าใช้บริการผ่านบัตรเครดิตของ Shopify Payments

อัตราค่าใช้บริการผ่านบัตรเครดิตขึ้นอยู่กับแผน Shopifyของคุณ คุณสามารถตรวจสอบอัตราค่าใช้บริการผ่านบัตร เครดิตของ Shopify Payments ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้เพื่อดูภาพรวมของค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากคุณสำหรับยอดดังกล่าว

ขั้นตอน:

การประเมินภาษีสำหรับค่าธรรมเนียม Shopify Payments

ภาษีจะถูกเพิ่มเข้าไปในค่าธรรมเนียมการดําเนินการเมื่อใช้งาน Shopify Payments และดําเนินธุรกิจของคุณจากสวิตเซอร์แลนด์ สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย หรือสิงคโปร์ ในฐานะเจ้าของบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถเข้าถึงรายละเอียดภาษีที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมเหล่านี้ได้ในหน้ายอดเงินที่จะได้รับ คุณควรตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลเฉพาะของธุรกรรมเพื่อการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ Shopify ไม่มีใบแจ้งหนี้ที่อธิบายรายละเอียดค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรม Shopify Payments ให้แก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและการส่งออกรายละเอียดธุรกรรม Shopify Payments

ภาษีจะถูกเพิ่มเข้าไปในค่าธรรมเนียมการดําเนินการเมื่อใช้งาน Shopify Payments และดําเนินธุรกิจของคุณจากสวิตเซอร์แลนด์ สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย หรือสิงคโปร์

ในสหราชอาณาจักรและภายในสหภาพยุโรป (ยกเว้นไอร์แลนด์) สามารถคิดอัตราภาษี 0% ที่เรียกว่าการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ ซึ่งหมายความว่าคุณต้องเก็บรักษาบันทึกข้อมูลภาษีของคุณ เช่น VAT ไว้แยกกัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี