ดูและกำหนดเวลาของยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับและแก้ไขกำหนดเวลาของการรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับของคุณได้ในส่วน Shopify Payments ของส่วนผู้ดูแล Shopify

งวดการชำระเงิน

ระยะเวลาระหว่างวันที่จัดเก็บการชำระเงินของลูกค้าและวันที่ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจะเข้าบัญชีธนาคารของคุณจะขึ้นอยู่กับประเทศที่ร้านค้าของคุณตั้งอยู่ สำหรับรายละเอียด โปรดดูระยะเวลาชำระเงินของประเทศที่รองรับซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าของคุณ

หากคุณตั้งกำหนดการชำระเงิน ระบบจะปรับระยะเวลาการชำระเงินของคุณตามกำหนดการที่คุณกำหนด

หากคุณใช้ Shopify Balance คุณจะสามารถรับรายได้จาก Shopify Payments ได้โดยเร็วที่สุดภายในหนึ่งวันทำการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับการShopify Balanceของคุณ

ค่าธรรมเนียมของยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ

เมื่อคุณใช้ Shopify Payments คุณจะต้องจ่ายอัตราค่าใช้บริการผ่านบัตรเครดิต แต่ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ร้านค้าที่ใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอกแทน Shopify Payments จะต้องจ่ายทั้งค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจาก Shopify และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการของแผน Shopify

ดูอัตราค่าใช้บริการผ่านบัตรเครดิตของ Shopify Payments

อัตราค่าใช้บริการผ่านบัตรเครดิตขึ้นอยู่กับแผน Shopifyของคุณ คุณสามารถตรวจสอบอัตราค่าใช้บริการผ่านบัตร เครดิตของ Shopify Payments ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

คุณสามารถ ดูยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับที่เฉพาะเจาะจง เพื่อดูภาพรวมของค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากคุณสำหรับยอดเงินนั้น

วิธีดูการรับชำระเงินของคุณ

คุณสามารถดูยอดคงเหลือของยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับตามกำหนดการและกำหนดเวลารับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจากส่วนผู้ดูแล Shopify ได้ การชำระเงินจะซิงค์กับคำสั่งซื้อ ซึ่งช่วยให้คุณทราบยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจากคำสั่งซื้อแต่ละรายการได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอน:

หน้ายอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจะแสดงยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับครั้งก่อนหน้าและครั้งถัดไปของคุณ หากคุณได้กำหนดเวลายอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับไว้ ระบบจะแสดงวันที่โดยประมาณที่คุณจะได้รับเงิน คุณสามารถดูยอดคงเหลือที่ใช้ได้สำหรับการรับชำระเงินครั้งถัดไปและเงินที่จัดเก็บไว้ในส่วนสำรองทุกรายการได้

สถานะการรับชำระเงิน

ส่วนยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับทั้งหมดในหน้ายอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจะแสดงรายการยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับทั้งหมดของคุณและสถานะปัจจุบันของแต่ละรายการ

ความหมายของสถานะการรับยอดชำระเงิน
สถานะ คำอธิบาย
อยู่ระหว่างการขนย้าย ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับอยู่ในระหว่างขั้นตอนการโอนไปยังบัญชีธนาคารของคุณ
ชำระแล้ว ระบบได้โอนยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับไปยังธนาคารของคุณแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าเงินจะบัญชีธนาคารของคุณแล้ว ธนาคารของคุณอาจยังต้องดำเนินการและฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการ ขึ้นอยู่กับธนาคารของคุณ
ล้มเหลว ธนาคารของคุณไม่สามารถดำเนินการกับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจนเสร็จสิ้นได้ และเงินจำนวนดังกล่าวจึงยังไม่ได้รับการฝากเข้าบัญชี คุณต้องปฏิบัติตามข้อความที่แจ้งในส่วนผู้ดูแล Shopify เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป

ดูยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับที่ต้องการ

คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชำระเงินบางรูปแบบได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • ในกำหนดการยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ ให้คลิกที่จำนวนของยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับนั้นๆ
 • ในส่วนการับชำระเงินทั้งหมด คลิกวันที่ของการรับชำระเงินนั้นๆ

ส่วนภาพรวมจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับต่อไปนี้:

 • จำนวนยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับทั้งหมด
 • สถานะของยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ
 • บัญชีธนาคารซึ่งเราโอนยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับไปให้
 • หมายเลขอ้างอิงการโอนเงิน (หากมี)
 • ข้อมูลแยกย่อยเกี่ยวกับค่าบริการ การคืนเงิน การปรับเปลี่ยน และการจอง

ส่วนธุรกรรมแสดงรายละเอียดธุรกรรมแต่ละรายการที่อยู่ในการรับชำระเงิน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับที่ต้องการ คุณสามารถติดต่อธนาคารที่เชื่อมต่อบัญชี Shopify Payments ของคุณไว้และระบุหมายเลขอ้างอิงการโอนเงินของยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับได้

ดูธุรกรรมทั้งหมด

การคลิกที่ “ธุรกรรม” บนหน้ายอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ ระบบจะแสดงรายการธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับยอดเงินที่ร้านค้าของคุณจะได้รับทั้งหมด

ธุรกรรมจะมีสถานะเหมือนกับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ โดยจะมีสถานะเพิ่มเติมคือสถานะ “รอดำเนิน” ธุรกรรมที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นรอดำเนินการคือการรับชำระเงินสำหรับการขายที่คุณจัดทำขึ้นแต่ยังไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณ วันที่สำหรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับสำหรับธุรกรรมที่รอดำเนินการจะเป็นระยะเวลาโดยประมาณเท่านั้น

ส่งออกธุรกรรมของคุณ

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดสำหรับการรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับแต่ละครั้งและธุรกรรมที่รอดำเนินการอยู่จะปรากฏในตารางธุรกรรม คุณสามารถส่งออกธุรกรรมของคุณเป็นไฟล์ CSV ได้

ขั้นตอน

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน > ดูยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ

 2. คลิกดูธุรกรรม

 3. คลิกที่ส่งออก

 4. เลือกช่วงของธุรกรรมที่ต้องการส่งออก และเลือกประเภทของไฟล์ CSV จากนั้นคลิกส่งออกยอดคงเหลือธุรกรรม

ไฟล์ CSV จะมีข้อมูลดังต่อไปนี้

Transaction Date วันและเวลาที่การทำธุรกรรมเกิดขึ้น รวมถึงเขตเวลา ตัวอย่าง: 2017-06-20 11:26:40 -0400
Type ประเภทของธุรกรรม ตัวอย่าง: การปรับปรุงหรือก่ารคืนเงิน
Order จำนวนที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ
Card Brand ประเภทของบัตรที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรม ตัวอย่าง: Visa
Card Source วิธีการเรียกเก็บเงินจากบัตร ตัวอย่าง: รูดบัตร
Payout Status สถานะการรับชำระเงินของธุรกรรม ตัวอย่าง: รอดำเนินการ
Payout Date วันที่รับชำระเงิน
Available On วันที่จะได้รับชำระเงิน
Amount จำนวนเงินของธุรกรรม
Fee ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากธุรกรรม
Net ความแตกต่างระหว่างจำนวนเงินและค่าธรรมเนียม

วิธีกำหนดการรับชำระเงินของคุณ

แต่หากต้องการรับยอดเงินอย่างสม่ำเสมอตามช่วงที่กำหนดไว้ คุณก็สามารถตั้งค่ากำหนดการการรับยอดเงินเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน หลังจากที่คุณตั้งค่ากำหนดการยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับแล้ว การรับชำระเงินที่รอดำเนินการจะเลื่อนไปเป็นวันที่ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับที่เหมาะสมตามกำหนดการใหม่ของคุณ หากคุณเลือกเวลาการรับยอดเงินเป็นวันที่แบบประจำ ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจะเกิดขึ้นในวันดังกล่าวตามที่กำหนด แต่ธนาคารของคุณอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมเพื่อประมวลผลการโอน

จำนวนเงินดังกล่าวอาจไม่ปรากฎในบัญชีธนาคารของคุณหลังจากที่ลูกค้าโอนเงินในทันที โดยปกติธนาคารจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการในการดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณ

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี