ดูและกำหนดเวลาของยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับและแก้ไขกำหนดเวลาของการรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับของคุณได้ในส่วน Shopify Payments ของส่วนผู้ดูแล Shopify

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี