PayPal

PayPal เปิดโอกาสให้สามารถชำระเงินได้ผ่านบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร สินเชื่อผู้ซื้อ หรือยอดเงินคงเหลือในบัญชี PayPal

คุณสามารถใช้ PayPal เป็นผู้ให้บริการการชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงินของลูกค้า และประมวลผลร้านค้า Shopify ของคุณได้ คุณสามารถใช้ PayPal เพื่อชำระใบเรียกเก็บเงินจาก Shopify โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน

หมายเหตุ: สินเชื่อผู้ซื้อพร้อมให้งานสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้ PayPal ในสหรัฐอเมริกา หรือในสหราชอาณาจักรเท่านั้น โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านสินเชื่อผู้ซื้อ

PayPal เป็นผู้ให้บริการด้านการชำระเงินเริ่มต้นของ Shopify หลังจากเปิดร้านค้า คุณจะได้รับบัญชีผู้ใช้ PayPal Express Checkout พร้อมด้วยอีเมลเพื่อใช้สำหรับลงทะเบียนร้านค้า Shopify ของคุณ ก่อนที่คุณจะเก็บค่าใช้จ่ายจากแต่ละคำสั่งซื้อที่ผ่าน PayPal คุณจะต้อง ตั้งค่าบัญชี PayPal ของคุณ

คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทุกครั้งที่ลูกค้าชำระเงินผ่านวิธีการชำระเงินนี้ เว้นแต่ว่าคุณจะเปิดใช้งาน Shopify Payments

หมายเหตุ: คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมในแต่ละครั้งที่ลูกค้าทำการซื้อโดยใช้ PayPal เว้นแต่ว่าคุณจะเปิดใช้งาน Shopify Payments สำหรับร้านค้าในสวีเดนจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการโดย Shopify Payments หรือการผสานการทำงานของ Klarna ดังนั้นคุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับคำสั่งซื้อที่ใช้ PayPal และผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่น

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี