PayPal

PayPal อนุญาตให้ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร สินเชื่อผู้ซื้อ หรือยอดเงินคงเหลือในบัญชี PayPal คุณสามารถใช้ PayPal เป็นผู้ให้บริการการชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงินของลูกค้าและการประมวลผลร้านค้า Shopify ของคุณได้

หมายเหตุ: สินเชื่อผู้ซื้อพร้อมให้งานสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้ PayPal ในสหรัฐอเมริกา หรือในสหราชอาณาจักรเท่านั้น โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านสินเชื่อผู้ซื้อ

คุณอาจใช้ PayPal ชำระใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน

PayPal เป็นผู้ให้บริการด้านการชำระเงินเริ่มต้นของ Shopify หลังจากเปิดร้านค้า คุณจะได้รับบัญชีผู้ใช้ PayPal Express Checkout พร้อมด้วยอีเมลเพื่อใช้สำหรับลงทะเบียนร้านค้า Shopify ของคุณ ก่อนที่คุณจะเก็บค่าใช้จ่ายจากแต่ละคำสั่งซื้อที่ผ่าน PayPal คุณจะต้อง ตั้งค่าบัญชี PayPal ของคุณ

คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกทุกครั้งที่ลูกค้าซื้อสินค้าโดยใช้วิธีการชำระเงินนี้ เว้นแต่ว่าคุณจะเปิดใช้งาน Shopify Payments โดยเมื่อเปิดใช้ Shopify Payments คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกสำหรับคำสั่งซื้อนั้น

หมายเหตุ: คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกทุกครั้งที่ลูกค้าทำการซื้อโดยใช้ PayPal เว้นแต่ว่าคุณจะเปิดใช้งาน Shopify Payments

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี