PayPal Express

PayPal อนุญาตให้ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร สินเชื่อผู้ซื้อ หรือยอดเงินคงเหลือในบัญชี PayPal คุณสามารถใช้ PayPal เป็นผู้ให้บริการการชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงินของลูกค้าและการประมวลผลร้านค้า Shopify ของคุณได้

PayPal เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการการชำระเงินเริ่มต้นของ Shopify ทันทีที่คุณเปิดร้านค้า Shopify คุณจะได้รับบัญชี Paypal Express Checkout โดย Shopify จะแชร์อีเมลของคุณกับ PayPal เนื่องจาก PayPal จำเป็นต้องใช้อีเมลคุณเพื่อสร้างบัญชี PayPal Express Checkout คุณควรดำเนินการตั้งค่าบัญชี PayPal ของคุณให้เสร็จสิ้นหรือปิดใช้งาน PayPal ได้จากการตั้งค่าการชำระเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยอีเมลคุณเป็นสาธารณะ

ระบบจะคิดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกกับช่องทางการชำระเงินจากภายนอกและช่องทางการชำระเงินอื่นทั้งหมด แม้ว่าจะเปิดใช้งาน Shopify Payments แล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม หากเปิดใช้งาน Shopify Payments แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกสำหรับการทำธุรกรรมผ่าน PayPal หรือการชำระเงินด้วยตนเอง

ผู้ขายของ Plus อาจได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการธุรกรรมจากภายนอกเมื่อเปิดใช้งาน Shopify Payments ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอาจใช้ PayPal เพื่อชำระใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าของคุณ วิธีการชำระเงินนี้ไม่พร้อมใช้งานในสหรัฐอเมริกาหรืออินเดีย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและการจัดการข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี