PayPal

PayPal อนุญาตให้ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร สินเชื่อผู้ซื้อ หรือยอดเงินคงเหลือในบัญชี PayPal คุณสามารถใช้ PayPal เป็นผู้ให้บริการการชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงินของลูกค้าและการประมวลผลร้านค้า Shopify ของคุณได้

PayPal เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านการชำระเงินเริ่มต้นของ Shopify ทันทีที่คุณเปิดร้านค้า Shopify คุณจะได้รับบัญชี PayPal Express Checkout ที่เชื่อมโยงไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ในการลงทะเบียนสำหรับร้านค้า Shopify ของคุณ ก่อนที่คุณจะเก็บค่าใช้จ่ายจากแต่ละคำสั่งซื้อที่ผ่าน PayPal คุณจะต้อง ตั้งค่าบัญชี PayPal ของคุณ

หากคุณไม่ได้เปิดใช้งาน Shopify Payments คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการธุรกรรมจากบริษัทภายนอกทุกครั้งที่ลูกค้าซื้อสินค้าด้วยวิธีการชำระเงินนี้

คุณอาจใช้ PayPal ชำระใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณได้โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี