ตั้งค่า PayPal บนร้านค้าของคุณ

เมื่อคุณตั้งค่าร้านค้า Shopify ของคุณ Shopify จะสร้างบัญชีผู้ใช้ PayPal Express Checkout สำหรับที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ในการตั้งค่าร้านค้าของคุณ หากคุณมีบัญชี PayPal ที่ใช้อีเมลดังกล่าวอยู่แล้ว คุณจะได้รับการชำระเงินจากคำสั่งซื้อผ่าน PayPal ทันที หากต้องการออกคำขอคืนเงินหรือจัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเอง คุณจำเป็นต้อง ตั้งค่าบัญชี PayPal ให้เสร็จสิ้น หากต้องการใช้ PayPal บนร้านค้าของคุณ คุณควรอัปเกรดบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของคุณเป็น บัญชีธุรกิจ ฟังก์ชันและเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ PayPal มอบให้สำหรับเจ้าของธุรกิจสามารถใช้งานได้เมื่อใช้บัญชีธุรกิจเท่านั้น

หากคุณไม่มีบัญชีธุรกิจ PayPal ที่ใช้อีเมลเดียวกับที่ใช้ตั้งค่าร้านค้าของคุณ คุณสามารถ เพิ่มอีเมลของคุณลงในบัญชีผู้ใช้ PayPal ที่มีอยู่แล้ว ได้ หรือ ลงทะเบียนใหม่เพื่อรับบัญชีธุรกิจ PayPal ด้วยอีเมลเดียวกับที่ใช้ตั้งค่าร้านค้าของคุณ

ตั้งค่าบัญชี PayPal ของคุณให้เสร็จสิ้น

หากต้องการออกคำขอคืนเงินหรือจัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเองโดยใช้ PayPal คุณจำเป็นต้องให้สิทธิ์อนุญาตแก่ Shopify จากบัญชีธุรกิจ PayPal ของคุณ

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนวิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ให้หา PayPal

  2. คลิกที่จัดการ

  3. คลิกปิดใช้งาน PayPal Express Checkout

  4. คลิกปิดใช้งานการชำระเงินด่วนผ่าน PayPal อีกครั้งเพื่อยืนยัน

  5. คลิก “เปิดใช้งาน PayPal Express Checkout

  6. ใส่อีเมลสำหรับบัญชี PayPal จากนั้นคลิก "ถัดไป"

  7. ใส่รหัสผ่านสำหรับบัญชี PayPal จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"

  8. บนหน้าสิทธิ์อนุญาต PayPal ให้คลิกฉันให้สิทธิ์อนุญาต

  9. บนหน้ายืนยัน PayPal ให้คลิกกลับไปยัง Shopify

  10. ลองใช้ธุรกรรมทดลองเพื่อตรวจดูว่าการตั้งค่านั้นถูกต้องเหมาะสมแล้ว

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งและเรียกเก็บเงินของ PayPal

PayPal ใส่ข้อมูลที่อยู่การจัดส่งของลูกค้าลงในช่องที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้โดยคลิก เปลี่ยน....

นี่เป็นวิธีการทำงานของ PayPal ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ Shopify สามารถส่งที่อยู่ให้ PayPal ได้เพียงที่อยู่เดียวเท่านั้น สำหรับการชำระเงิน PayPal แบบปกติ (ตรงข้ามกับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต) ที่อยู่ดังกล่าวจะต้องเป็นที่อยู่สำหรับจัดส่ง เนื่องจาก PayPal มีที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินแล้ว Shopify ไม่มีทางทราบล่วงหน้าเลยว่าลูกค้ามีบัญชี PayPal หรือไม่ เพราะฉะนั้น Shopify จึงไม่สามารถส่งที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินได้ เช่นในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

อนุญาตให้ลูกค้าชำระเงินโดยไม่ใช้บัญชี PayPal

เมื่อใช้ PayPal Express ระบบจะบังคับให้ลูกค้าเข้าสู่ระบบ PayPal (หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ PayPal) คุณสามารถเปิดโอกาสให้ลูกค้าชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ แม้ลูกค้าจะไม่มีบัญชีผู้ใช้ PayPal ก็ตาม โดยคุณต้องเชื่อมบัตรเครดิตของคุณเข้ากับบัญชีธุรกิจ PayPal เพื่อเปิดใช้ฟีเจอร์ดังกล่าว

หากต้องการเปิดใช้การชำระเงินของผู้เยี่ยมชม คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ PayPal ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้การชำระเงินสำหรับผู้เยี่ยมชมได้ที่ PayPal

ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์สำหรับคำสั่งซื้อ PayPal Express Checkout

หากคุณพึ่งพาข้อมูลติดต่อของลูกค้าและใช้ PayPal Express คุณอาจพบว่าหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อของ Shopify ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ หากต้องการเพิ่มช่องหมายเลขโทรศัพท์ไปยังขั้นตอนการชำระเงินของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ PayPal

การใช้ PayPal เพื่อเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ

บางแอปจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินจากลูกค้าโดยอัตโนมัติ เช่น เป็นค่าสมัครใช้งานหรือข้อเสนอหลังการซื้อ ในกรณีนี้ลูกค้าจะต้องยอมรับข้อตกลงการเรียกเก็บเงินใน PayPal ระหว่างคุณ (ผู้ขาย) กับลูกค้า หากต้องการเสนอข้อตกลงการเรียกเก็บเงินในฐานะผู้ขาย คุณต้องได้รับการอนุมัติจาก PayPal ให้ใช้ Reference Transactions ซึ่งเป็นฟีเจอร์ของ PayPal ที่ช่วยให้คุณสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าโดยอัตโนมัติได้

เมื่อคุณเปิดใช้งาน PayPal Express ในร้านค้าของคุณแล้ว Shopify จะขอการอนุมัติธุรกรรมอ้างอิงจาก PayPal ในนามของคุณเมื่อตรวจพบว่าแอปที่คุณใช้งานอยู่มีการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าโดยอัตโนมัติ หากคุณยังไม่ได้รับอนุมัติธุรกรรมอ้างอิงกับ PayPal และลูกค้าทําการสั่งซื้อที่มีการสมัครใช้งาน Shopify จะซ่อนตัวเลือกการชำระเงิน PayPal ในขั้นตอนการชำระเงิน หากคุณใช้แอปแนะนำสินค้าที่ราคาขายหลังการซื้อ Shopify จะแสดงตัวเลือกการช้อปปิ้งผ่าน PayPal ในขั้นตอนการชำระเงิน แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้งานธุรกรรมอ้างอิงกับ PayPal แต่ข้อเสนอหลังการซื้อจะไม่แสดงให้ลูกค้าเห็น

คุณสามารถตรวจสอบว่าคุณได้รับการอนุมัติหรือไม่โดยการตรวจสอบสถานะของการร้องขอของคุณในหน้า การชำระเงิน ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

เมื่อคุณได้รับอนุญาตให้ใช้ Reference Transactions แล้ว PayPal จะติดต่อคุณผ่านอีเมล โดยก่อนการอนุมัติทาง PayPal อาจติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณได้รับอนุมัติแล้ว Shopify จะแสดง PayPal Express เป็นตัวเลือกการชำระเงินในร้านค้าของคุณเมื่อลูกค้ามีคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ

ในบางกรณี บัญชี PayPal ของคุณอาจถูกปฏิเสธไม่ให้ใช้ Reference Transactions โดยหาก PayPal ปฏิเสธคำขอของคุณ PayPal จะไม่แจ้งให้คุณทราบไม่ว่าจะในช่องทางใดก็ตาม หากต้องการตรวจสอบยืนยันว่าคำขอของคุณถูกปฏิเสธหรือไม่ คุณสามารถตรวจสอบสถานะคำขอได้ในหน้าการชำระเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อผู้จัดการบัญชีผู้ใช้ PayPal ของคุณ หรือไปที่หน้าข้อมูลติดต่อ PayPal เมื่อเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ PayPal ของคุณก็ได้เช่นกัน

การทดสอบ PayPal

คุณสามารถทดลองความสามารถในการประมวลผลบัตรเครดิตได้โดยสร้างสินค้าทดลองแล้วสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวจากร้านค้าของคุณโดยใช้บัญชี PayPal คนละบัญชีกับที่ใช้ตั้งค่าร้านค้าเพื่อรับการชำระเงินบนร้านค้าของคุณ

ปัญหาทั่วไป

อาจเกิดข้อผิดพลาดสองสามอย่างที่พบได้ทั่วไปขณะใช้งาน PayPal ใน Shopify ดังนี้:

ไม่สามารถเปิดใช้งานให้เสร็จสิ้นได้

หากต้องการเปิดใช้งาน Paypal ประเทศของร้านค้าต้องตรงกับประเทศที่ตั้งค่าไว้สำหรับบัญชีผู้ใช้ Paypal ของคุณ โดยคุณสามารถอัปเดตประเทศของร้านค้าของคุณได้ที่หน้าการตั้งค่ารายละเอียดร้านค้าใน Shopify

บัญชี PayPal ของคุณไม่ใช่บัญชีธุรกิจ

หากคุณต้องการใช้ PayPal ในร้านค้าของคุณ บัญชี PayPal ของคุณจะต้องเป็นบัญชีธุรกิจ คุณสามารถดูวิธีการอัปเกรดเป็นบัญชีธุรกิจได้ในเว็บไซต์ของ PayPal

ID ใบแจ้งหนี้นี้ได้รับการชำระเงินแล้ว

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้บัญชี PayPal บัญชีเดียวกันกับร้านค้าหลายร้านของ Shopify เป็นผลให้ PayPal อ่าน ID คำสั่งซื้อแล้วพบข้อมูลซ้ำกัน จึงไม่ดำเนินการธุรกรรมดังกล่าว

เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ คุณต้องเปลี่ยนรูปแบบ ID คำสั่งซื้อของคุณโดยเพิ่มอักษรนำหน้าหรืออักษรลงท้ายไปยัง ID คำสั่งซื้อ

ข้อผิดพลาดจากช่องทางการชำระเงิน: มีการส่งคำขอการปฏิบัติการมากเกินไป

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการส่งคำขอที่มากเกินไปในช่วงเวลาที่จำกัดไปยัง PayPal PayPal จึงเข้าใจผิดว่าเหตุการณ์เช่นนี้เป็นสแปมชนิดหนึ่ง

บัญชีของคุณจะถูกระงับชั่วคราวเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง คุณสามารถติดต่อ PayPal เพื่อแก้ไขปัญหานี้

บัญชีเวนเดอร์ไม่ถูกต้อง (PayFlow Pro)

หากคุณตั้งค่า PayPal และเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากบัญชีเวนเดอร์ไม่ถูกต้อง อาจเป็นเพราะคุณไม่ได้ป้อนข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน

คุณจะต้องสร้างข้อมูลประจำตัว Payflow ในบัญชี PayPal ของคุณแล้วป้อนข้อมูลดังกล่าวลงในหน้าผู้ให้บริการการชำระเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ โดยที่ช่องการเข้าสู่ระบบผู้ขาย/เวนเดอร์ รหัสผ่าน และพาร์ทเนอร์ไม่สามารถเว้นว่างได้

ไม่สามารถคืนเงิน: คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เรียก API

ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดจากการไม่ได้เชื่อมต่อ PayPal กับ Shopify คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี PayPal เพื่อให้ Shopify เข้าถึงได้

คุณจำเป็นต้องปิดใช้งานแล้วเปิดใช้งาน PayPal ใหม่ในการตั้งค่าผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ หากคุณได้รับคำสั่งซื้อขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อ คุณจะไม่สามารถคืนเงินให้คำสั่งซื้อเหล่านั้นผ่าน Shopify ได้ เพื่อคืนเงินคำสั่งซื้อที่จัดทำขึ้นก่อนปิดการใช้งาน ให้คืนเงินการชำระเงินนั้นๆ ด้วยบัญชี PayPal ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี