ตั้งค่า PayPal บนร้านค้าของคุณ

เมื่อคุณตั้งค่าร้านค้า Shopify ของคุณ Shopify จะสร้างบัญชีผู้ใช้การชำระเงิน PayPal Express สำหรับที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ในการตั้งค่าร้านค้าของคุณ หากคุณมีบัญชีผู้ใช้ PayPal ที่มีอีเมลดังกล่าวอยู่แล้วคุณจะได้รับการชำระเงินจากคำสั่งซื้อที่ดำเนินการผ่าน PayPal ทันที หากคุณต้องการที่จะออกการคืนเงินหรือจัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเองคุณจำเป็นต้องตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ PayPal ให้เสร็จสิ้น หากต้องการใช้ PayPal บนร้านค้าของคุณ คุณควรอัปเกรดบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของคุณเป็นบัญชีธุรกิจ ฟังก์ชันและเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ PayPal มอบให้สำหรับเจ้าของธุรกิจสามารถใช้งานได้ เมื่อใช้บัญชีธุรกิจเท่านั้น

หากคุณไม่มีบัญชีธุรกิจ PayPal ที่ใช้อีเมลเดียวกับที่ใช้ตั้งค่าร้านค้าของคุณ คุณสามารถเพิ่มอีเมลของคุณลงในบัญชีผู้ใช้ PayPal ที่มีอยู่แล้วได้ หรือลงทะเบียนใหม่เพื่อรับบัญชีธุรกิจ PayPal ด้วยอีเมลเดียวกับที่ใช้ตั้งค่าร้านค้าของคุณ

ตั้งค่าบัญชี PayPal ให้เสร็จสิ้น

หากต้องการออกคำขอคืนเงินหรือจัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเองโดยใช้ PayPal คุณจำเป็นต้องให้สิทธิ์อนุญาตแก่ Shopify จากบัญชีธุรกิจ PayPal ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน PayPal คลิกปิดใช้งาน

 2. คลิก ปิดใช้งานอีกครั้ง เพื่อยืนยัน

 3. ในส่วน PayPal เลือกประเภทบัญชีผู้ใช้ PayPal ของคุณ

 4. คลิกเปิดใช้งาน

 5. ใส่อีเมลสำหรับบัญชีผู้ใช้ PayPal จากนั้นคลิกถัดไป

 6. ใส่รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ PayPal จากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบ

หมายเหตุ: หากคุณใช้งานบัญชีผู้ใช้ PayPal บัญชีอื่นเมื่อเร็วๆ นี้ ระบบอาจใส่อีเมลดังกล่าวให้คุณโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลดังกล่าวเป็นอีเมลที่คุณต้องการให้เชื่อมต่อกับร้านค้าของคุณ

 1. บนหน้าสิทธิ์อนุญาต PayPal ให้คลิกฉันให้สิทธิ์อนุญาต

หมายเหตุ: หากคุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว คุณจะไม่เห็นหน้าสิทธิ์อนุญาต

 1. บนหน้ายืนยัน PayPal ให้คลิกกลับไปยัง Shopify

 2. ลองใช้ธุรกรรมทดลองเพื่อตรวจดูว่าการตั้งค่านั้นถูกต้องเหมาะสมแล้ว

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งและเรียกเก็บเงินของ PayPal

PayPal ใส่ข้อมูลที่อยู่การจัดส่งของลูกค้าลงในช่องที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้โดยคลิก เปลี่ยน....

นี่เป็นวิธีการทำงานของ PayPal ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ Shopify สามารถส่งที่อยู่ให้ PayPal ได้เพียงที่อยู่เดียวเท่านั้น สำหรับการชำระเงิน PayPal แบบปกติ (ตรงข้ามกับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต) ที่อยู่ดังกล่าวจะต้องเป็นที่อยู่สำหรับจัดส่ง เนื่องจาก PayPal มีที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินแล้ว Shopify ไม่มีทางทราบล่วงหน้าเลยว่าลูกค้ามีบัญชี PayPal หรือไม่ เพราะฉะนั้น Shopify จึงไม่สามารถส่งที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินได้ เช่นในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

อนุญาตให้ลูกค้าชำระเงินโดยไม่ใช้บัญชีผู้ใช้ PayPal

เมื่อใช้ PayPal Express ระบบจะบังคับให้ลูกค้าเข้าสู่ระบบ PayPal (หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ PayPal) คุณสามารถเปิดโอกาสให้ลูกค้าชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ แม้ลูกค้าจะไม่มีบัญชีผู้ใช้ PayPal ก็ตาม โดยคุณต้องเชื่อมบัตรเครดิตของคุณเข้ากับบัญชีธุรกิจ PayPal เพื่อเปิดใช้ฟีเจอร์ดังกล่าว

หากต้องการเปิดใช้การชำระเงินของผู้เยี่ยมชม คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ PayPal ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้การชำระเงินสำหรับผู้เยี่ยมชมได้ที่ PayPal

หมายเหตุ: ในบางประเทศและภูมิภาค PayPal จะกำหนดให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีผู้ใช้ PayPal เท่านั้น โปรดสอบถามจากฝ่ายสนับสนุนของ PayPal ว่าข้อกำหนดนี้มีผลกับประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจอยู่หรือไม่

ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์สำหรับคำสั่งซื้อ PayPal Express Checkout

หากคุณพึ่งพาข้อมูลติดต่อของลูกค้าและใช้ PayPal Express คุณอาจพบว่าหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อของ Shopify ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ หากต้องการเพิ่มช่องหมายเลขโทรศัพท์ไปยังขั้นตอนการชำระเงินของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ PayPal

การทดสอบ PayPal

หมายเหตุ: หากร้านค้าของคุณอยู่ในแผนทดลองใช้งาน คุณต้องเปิดตัวร้านค้าของคุณก่อนจึงจะสามารถใช้งานฟีเจอร์ธุรกรรมทดลองได้ อายุการทดลองใช้งานของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลง

คุณสามารถทดลองความสามารถในการประมวลผลบัตรเครดิตได้โดยสร้างสินค้าทดลองแล้วสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวจากร้านค้าของคุณโดยใช้บัญชี PayPal คนละบัญชีกับที่ใช้ตั้งค่าร้านค้าเพื่อรับการชำระเงินบนร้านค้าของคุณ

ปัญหาทั่วไป

อาจเกิดข้อผิดพลาดสองสามอย่างที่พบได้ทั่วไปขณะใช้งาน PayPal ใน Shopify ดังนี้:

 • ไม่สามารถเปิดใช้งานให้เสร็จสิ้นได้
 • บัญชี PayPal ของคุณไม่ใช่บัญชีธุรกิจ
 • ID ใบแจ้งหนี้นี้ได้รับการชำระเงินแล้ว
 • ข้อผิดพลาดจากช่องทางการชำระเงิน: มีการส่งคำขอการปฏิบัติการมากเกินไป
 • บัญชีผู้ขายไม่ถูกต้อง
 • ไม่สามารถคืนเงิน: คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เรียก API

ไม่สามารถเปิดใช้งานให้เสร็จสิ้นได้

หากต้องการเปิดใช้งาน Paypal ประเทศของร้านค้าต้องตรงกับประเทศที่ตั้งค่าไว้สำหรับบัญชีผู้ใช้ Paypal ของคุณ โดยคุณสามารถอัปเดตประเทศของร้านค้าของคุณได้ที่การตั้งค่าทั่วไป ใน Shopify

บัญชี PayPal ของคุณไม่ใช่บัญชีธุรกิจ

หากคุณต้องการใช้ PayPal ในร้านค้าของคุณ บัญชี PayPal ของคุณจะต้องเป็นบัญชีธุรกิจ คุณสามารถดูวิธีการอัปเกรดเป็นบัญชีธุรกิจได้ในเว็บไซต์ของ PayPal

ID ใบแจ้งหนี้นี้ได้รับการชำระเงินแล้ว

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้บัญชี PayPal บัญชีเดียวกันกับร้านค้าหลายร้านของ Shopify เป็นผลให้ PayPal อ่าน ID คำสั่งซื้อแล้วพบข้อมูลซ้ำกัน จึงไม่ดำเนินการธุรกรรมดังกล่าว

เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ คุณต้องเปลี่ยนรูปแบบ ID คำสั่งซื้อของคุณโดยเพิ่มอักษรนำหน้าหรืออักษรลงท้ายไปยัง ID คำสั่งซื้อ

ข้อผิดพลาดจากช่องทางการชำระเงิน: มีการส่งคำขอการปฏิบัติการมากเกินไป

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการส่งคำขอที่มากเกินไปในช่วงเวลาที่จำกัดไปยัง PayPal PayPal จึงเข้าใจผิดว่าเหตุการณ์เช่นนี้เป็นสแปมชนิดหนึ่ง

บัญชีของคุณจะถูกระงับชั่วคราวเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง คุณสามารถติดต่อ PayPal เพื่อแก้ไขปัญหานี้

บัญชีผู้ขายไม่ถูกต้อง (PayFlow Pro)

หากคุณได้รับข้อความ "บัญชีผู้ขายไม่ถูกต้อง" ขณะที่คุณกำลังตั้งค่า PayPal เหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากคุณไม่ได้ป้อนข้อมูลประจำที่สำคัญๆ ครบถ้วน

คุณจำเป็นต้องกำหนดข้อมูลประจำตัว Payflow ในบัญชี PayPal ของคุณ จากนั้นป้อนข้อมูลดังกล่าวลงในหน้าผู้ให้บริการการชำระเงิน ในส่วนของผู้ดูและระบบ Shopify โดยต้องกรอกกชื่อการเข้าสู่ระบบ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ขาย

ไม่สามารถคืนเงิน: คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เรียก API

ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดจากการไม่ได้เชื่อมต่อ PayPal กับ Shopify คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี PayPal เพื่อให้ Shopify เข้าถึงได้

คุณจำเป็นต้องปิดใช้งานแล้วเปิดใช้งาน PayPal ใหม่ในการตั้งค่าผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ หากคุณได้รับคำสั่งซื้อขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อ คุณจะไม่สามารถคืนเงินให้คำสั่งซื้อเหล่านั้นผ่าน Shopify ได้ เพื่อคืนเงินคำสั่งซื้อที่จัดทำขึ้นก่อนปิดการใช้งาน ให้คืนเงินการชำระเงินนั้นๆ ด้วยบัญชี PayPal ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี