Opsæt PayPal i din butik

Når du opsætter din Shopify-butik, opretter Shopify en PayPal Express Checkout-konto ved hjælp af den konto, du bruger til at logge ind på din butik. Hvis du allerede har en PayPal-konto med denne mailadresse, modtager du betalinger for ordrer, som er afgivet via PayPal, med det samme. Hvis du vil udstede refusioner eller registrere betalinger manuelt, skal du fuldføre opsætningen af din PayPal-konto. Hvis du vil bruge PayPal i din butik, skal du opgradere din personlige konto til en virksomhedskonto. De fleste funktioner og værktøjer, som leveres af PayPal til virksomhedsejere, er kun tilgængelige, når du bruger en virksomhedskonto.

Hvis du ikke har en PayPal-virksomhedskonto med den mailadresse, som du bruger til at logge ind på din butik, kan du føje din mailadresse til en eksisterende PayPal-konto eller tilmelde dig en ny PayPal-virksomhedskonto med den samme mailadresse, som du bruger til at logge ind på din butik.

Færdiggør opsætningen af din PayPal-konto

PayPal er en af Shopifys standardbetalingstjenesteudbydere. Så snart du åbner en Shopify-butik, får du tildelt en PayPal Express Checkout-konto. Da PayPal kræver din mailadresse for at oprette PayPal Express Checkout-kontoen, vil Shopify dele din mailadresse med PayPal. Du bør afslutte opsætningen af din PayPal-konto eller deaktivere PayPal-konto via indstillingen Betalinger i Shopify-administratoren for at undgå at vise din mailadresse offentligt.

Hvis du vil udstede refusioner eller registrere betalinger manuelt ved hjælp af PayPal, skal du give Shopify tilladelser fra din PayPal-virksomhedskonto.

Fremgangsmåde:

PayPals leverings- og faktureringsadresse

PayPal udfylder felterne for faktureringsadressen med kundens leveringsadresse. Kunden kan redigere oplysningerne ved at klikke på Skift....

Sådan fungerer PayPal, og det kan ikke ændres. Shopify kan kun sende en enkelt adresse til PayPal. Til normale PayPal-betalinger (i modsætning til kreditkortbetalinger) skal denne adresse være leveringsadressen, fordi PayPal allerede har faktureringsadressen. Shopify har ingen mulighed for at vide på forhånd, om kunden har en PayPal-konto. Det betyder, at Shopify ikke kan sende faktureringsadressen, som når kunden betaler med et kreditkort i stedet.

Giv kunderne mulighed for at betale uden en PayPal-konto

Med PayPal Express er standardindstillingen, at kunderne bliver bedt om at logge ind på PayPal (eller oprette en PayPal-konto). Du kan aktivere gæstebetalinger for at give kunder mulighed for at betale med deres kreditkort, selvom de ikke har deres egen PayPal-konto. Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du have knyttet dit eget kreditkort til din PayPal-virksomhedskonto.

Hvis du vil aktivere gæstebetalinger, skal du ændre indstillingerne i dine PayPal-kontoindstillinger. Få mere at vide om aktivering af gæstebetalinger i PayPal.

Kræv telefonnumre for PayPal Express Checkout-ordrer

Hvis du er afhængig af at have dine kunders kontaktoplysninger og bruger PayPal Express, har du muligvis bemærket, at siden med Shopify-ordreoplysninger ikke indeholder telefonnummeret. Hvis du vil føje feltet til telefonnummer til din betalingsproces, kan du se hvordan under Kræv telefonnumre for PayPal Express Checkout-ordrer.

Brug af PayPal til automatisk fakturering

Nogle apps kræver, at automatisk debitering af kunden. Dette gælder f.eks. abonnementer eller tilbud efter køb. I disse tilfælde accepterer kunden en faktureringsaftale i PayPal mellem dig (shopejeren) og kunden. Hvis du vil tilbyde faktureringsaftaler som shopejer, skal du godkendes til referencetransaktioner af PayPal, da dette er den PayPal-funktion, der giver dig mulighed for at opkræve automatisk betaling fra dine kunder.

Når du har aktiveret PayPal Express for din butik, beder Shopify PayPal om godkendelse af referencetransaktioner på dine vegne, når Shopify registrerer, at du aktivt bruger en app, der debiterer kunderne automatisk. Hvis du endnu ikke er blevet godkendt til referencetransaktioner med PayPal, og en kunde foretager en ordre med et abonnement, skjules PayPal som en betalingsmulighed ved betalingen. Hvis du bruger en app til mersalg efter køb, viser Shopify PayPal som en betalingsmulighed ved betaling, selv om du endnu ikke er godkendt til referencetransaktioner med PayPal. Kunden får dog ikke vist nye tilbud efter købet.

Du kan tjekke, om du er blevet godkendt, ved at gennemgå statussen for din anmodning på siden Betalinger i din Shopify-administrator.

Du vil blive kontaktet af PayPal via mail, når du godkendes til referencetransaktioner. De kan også kontakte dig før godkendelsen, hvis de har brug for flere oplysninger. Når du er blevet godkendt, vil Shopify vise PayPal Express som en betalingsmetode i din butik, når kunden afgiver en ordre med automatisk fakturering.

Der er situationer, hvor din PayPal-konto ikke kan godkendes til referencetransaktioner. Hvis PayPal ikke godkender din anmodning, vil du ikke modtage besked om dette fra PayPal. Du kan se, om din anmodning er blevet afvist ved at kontrollere statussen på din anmodning på siden Betalinger i din Shopify-administrator. Du kan også kontakte din PayPal Account Manager eller besøge PayPals kontaktside, når du er logget ind på din PayPal-konto.

Test af PayPal

Du kan teste muligheden for behandling af kreditkort ved at oprette et testprodukt og købe det i din egen butik via en anden PayPal-konto end den, der er sat op til at modtage betalinger i din butik.

Almindelige problemer

Der er nogle få almindelige fejl, som kan forekomme, når man bruger PayPal sammen med Shopify:

Aktiveringen kunne ikke fuldføres

Hvis du vil aktivere PayPal, skal butikkens land matche det land, der er angivet for din PayPal-konto. Du kan opdatere din butiks land på siden Butiksoplysninger i Shopify.

Din PayPal-konto er ikke en virksomhedskonto

Hvis du vil bruge PayPal i din butik, skal PayPal-kontoen være en virksomhedskonto. Du kan få mere at vide om, hvordan du opgraderer til en virksomhedskonto, på PayPals website.

Der er allerede foretage en betaling for dette InvoiceID

Denne fejl opstår, når du bruger den samme PayPal-konto i flere Shopify-butikker. PayPal læser ordre-id'et som en dublet og behandler ikke transaktionen.

For at løse denne fejl skal du ændre formatet af dit ordre-id ved at føje et præfiks eller et suffiks til dine ordre-id'er.

Fejl fra gateway: For mange anmodninger til drift

Denne fejl opstår, når der er sendt for mange anmodninger til PayPal inden for et kort tidsrum. PayPal opfatter fejlagtigt dette som en slags spamangreb.

Din konto bliver midlertidigt suspenderet i 24 timer. Du kan kontakte PayPal for at få løst problemet.

Ugyldig forhandlerkonto (PayFlow Pro)

Hvis du opsætter PayPal, og du får beskeden om en ugyldig forhandlerkonto, skyldes dette sandsynligvis, at du ikke har angivet alle de nødvendige legitimationsoplysninger.

Du skal generere Payflow-legitimationsoplysninger på din PayPal-konto og indtaste dem på siden Betalingsudbydere i din Shopify-administrator. Felterne Forhandler-/Shopejerlogin, Adgangskode og Partner skal udfyldes.

Kunne ikke refundere: Du har ikke tilladelse til at foretage dette API-kald

Denne fejl kan betyde, at forbindelsen mellem PayPal og Shopify ikke fungerer. Du skal logge ind på din PayPal-konto for at give Shopify adgang.

Du skal deaktivere og derefter genaktivere PayPal i dine indstillinger for betalingstjenesteudbyder. Hvis du modtager ordrer, mens forbindelsen ikke fungerer, kan du ikke refundere disse ordrer via Shopify. Hvis du vil refundere ordrer, som er afgivet før genaktiveringen, skal du refundere dem fra din PayPal-konto.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis