Konfigurer PayPal i din butik

Når du konfigurerer din Shopify butik, opretter Shopify en PayPal Express Checkout-konto til den e-mailadresse, du brugte til at oprette din butik med. Hvis du allerede har en PayPal-konto med denne e-mailadresse, modtager du betalinger for ordrer, som er afgivet via PayPal, med det samme. Hvis du vil udstede tilbagebetalinger eller hente betalinger manuelt, skal du fuldføre konfigurationen af din PayPal-konto. Hvis du vil bruge PayPal i din butik, skal du opgradere din personlige konto til en virksomhedskonto. De fleste funktioner og værktøjer, som leveres af PayPal til virksomhedsejere, er kun tilgængelige, når du bruger en virksomhedskonto.

Hvis du ikke har en PayPal-virksomhedskonto med den e-mailadresse, som du brugte til at oprette din butik med, kan du føje din e-mailadresse til en eksisterende PayPal-konto eller tilmelde dig en ny PayPal-virksomhedskonto med den samme e-mailadresse som den, du brugte til at oprette din butik med.

Færdiggør konfigurationen af din PayPal-konto

Hvis du vil udstede tilbagebetalinger eller hente betalinger manuelt ved hjælp af PayPal, skal du give Shopify tilladelser fra din PayPal-virksomhedskonto.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Deaktiver i afsnittet PayPal.

 2. Klik på Deaktiver igen for at bekræfte.

 3. Vælg din PayPal-kontotype i afsnittet PayPal.

 4. Klik på Aktivér.

 5. Indtast e-mailadressen til din PayPal-konto, og klik derefter på Næste:

 6. Indtast adgangskoden til din PayPal-konto, og klik derefter på Log ind:

Bemærk: Hvis du har brugt en anden PayPal-konto for nylig, er e-mailadressen til denne konto muligvis allerede angivet. Sørg for, at du bruger e-mailadressen til den konto, som du vil knytte til din butik.

 1. Klik på Giv tilladelse på siden PayPal-tilladelser.

Bemærk: Hvis din konto allerede er konfigureret, ser du ikke tilladelsessiden.

 1. Klik på Gå tilbage til Shopify.

 2. Foretag en testtransaktion for at kontrollere, at alt er konfigureret korrekt.

PayPals leverings- og faktureringsadresse

PayPal udfylder felterne for faktureringsadressen med kundens leveringsadresse. Kunden kan redigere oplysningerne ved at klikke på Skift....

Sådan fungerer PayPal, og det kan ikke ændres. Shopify kan kun sende en enkelt adresse til PayPal. Til normale PayPal-betalinger (i modsætning til kreditkortbetalinger) skal denne adresse være leveringsadressen, fordi PayPal allerede har faktureringsadressen. Shopify har ingen mulighed for at vide på forhånd, om kunden har en PayPal-konto. Det betyder, at Shopify ikke kan sende faktureringsadressen, som når kunden betaler med et kreditkort i stedet.

Giv kunderne mulighed for at betale uden en PayPal-konto

Med PayPal Express er standardindstillingen, at kunderne bliver bedt om at logge ind på PayPal (eller oprette en PayPal-konto). Du kan aktivere gæstebetalinger for at give kunder mulighed for at betale med deres kreditkort, selvom de ikke har deres egen PayPal-konto. Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du have knyttet dit eget kreditkort til din PayPal-virksomhedskonto.

Hvis du vil aktivere gæstebetalinger, skal du ændre indstillingerne i dine PayPal-kontoindstillinger. Få mere at vide om aktivering af gæstebetalinger i PayPal.

Bemærk: I nogle lande og regioner kræver PayPal, at kunderne betaler via en PayPal-konto. Kontakt PayPals supportteam for finde ud af, om dette gælder for det land, hvor din virksomhed ligger.

Kræv telefonnumre for PayPal Express Checkout-ordrer

Hvis du er afhængig af at have dine kunders kontaktoplysninger og bruger PayPal Express, har du muligvis bemærket, at siden med ordreoplysninger for Shopify ikke indeholder kundens telefonnummer. Hvis du vil føje feltet telefonnummer til din betalingsproces, skal du kontakte PayPals support.

Test af PayPal

Bemærk: Hvis din butik kører på et prøveabonnement, skal du lancere din butik, før du kan foretage en testtransaktion. Din prøveperiodes slutdato ændres ikke.

Du kan teste muligheden for behandling af kreditkort ved at oprette et testprodukt og købe det i din egen butik via en anden PayPal-konto end den, der er konfigureret til at modtage betalinger i din butik.

Almindelige problemer

Der er nogle få almindelige fejl, som kan forekomme, når man bruger PayPal sammen med Shopify:

 • Kunne ikke fuldføre aktivering
 • Din PayPal-konto er ikke en virksomhedskonto
 • Der er allerede foretage en betaling for dette InvoiceID
 • Fejl fra gateway: For mange anmodninger til drift
 • Ugyldig leverandørkonto
 • Kunne ikke tilbagebetale: Du har ikke tilladelse til at foretage dette API-kald

Kunne ikke fuldføre aktivering

Hvis du vil aktivere PayPal, skal butikkens land matche det land, der er angivet for din PayPal-konto. Du kan opdatere din butiks land via Generelle indstillinger i Shopify.

Din PayPal-konto er ikke en virksomhedskonto

Hvis du vil bruge PayPal i din butik, skal PayPal-kontoen være en virksomhedskonto. Du kan få mere at vide om, hvordan du opgraderer til en virksomhedskonto, på PayPals website.

Der er allerede foretage en betaling for dette InvoiceID

Denne fejl opstår, når du bruger den samme PayPal-konto i flere Shopify-butikker. PayPal læser ordre-id'et som en dublet og behandler ikke transaktionen.

For at løse denne fejl skal du ændre formatet af dit ordre-id ved at føje et præfiks eller et suffiks til dine ordre-id'er.

Fejl fra gateway: For mange anmodninger til drift

Denne fejl opstår, når der er sendt for mange anmodninger til PayPal inden for et kort tidsrum. PayPal opfatter fejlagtigt dette som en slags spamangreb.

Din konto bliver midlertidigt suspenderet i 24 timer. Du kan kontakte PayPal for at få løst problemet.

Ugyldig leverandørkonto (PayFlow Pro)

Hvis du konfigurerer PayPal, og du får beskeden "Ugyldig leverandørkonto", skyldes det sandsynligvis, at du ikke har indtastet alle de nødvendige legitimationsoplysninger.

Du skal generere Payflow-legitimationsoplysninger på din PayPal-konto og indtaste dem på siden Betalingstjenesteudbydere i din Shopify-administrator. Felterne Leverandør-/Shopejerlogin, Bruger og Adgangskode skal udfyldes.

Kunne ikke tilbagebetale: Du har ikke tilladelse til at foretage dette API-kald

Denne fejl kan betyde, at forbindelsen mellem PayPal og Shopify ikke fungerer. Du skal logge ind på din PayPal-konto for at give Shopify adgang.

Du skal deaktivere og derefter genaktivere PayPal i dine indstillinger for betalingstjenesteudbyder. Hvis du modtager ordrer, mens forbindelsen ikke fungerer, kan du ikke tilbagebetale disse ordrer via Shopify. Hvis du vil tilbagebetale ordrer, som er afgivet før genaktiveringen, skal du tilbagebetale dem fra din PayPal-konto.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis