Sett opp PayPal i butikken

Når du setter opp Shopify-butikken, oppretter Shopify en PayPal Express Checkout-konto for e-postadressen som du brukte til å sette opp butikken. Hvis du allerede har en PayPal-konto med denne e-postadressen, mottar du betalinger fra bestillinger som er gjort med PayPal med en gang. Hvis du vil gi refusjoner eller manuelt godkjenne betalinger, må du fullføre oppsettet av PayPal-kontoen. For å bruke PayPal i butikken, må du oppgradere den personlige kontoen din til en bedriftskonto. De fleste funksjoner og verktøy som PayPal tilbyr til bedriftseiere er bare tilgjengelige når du bruker en bedriftskonto.

Hvis ikke du har en bedriftskonto hos PayPal med e-postadressen du brukte til å opprette butikken, kan du legge til e-postadressen din til en eksisterende PayPal-konto eller registrere deg for en ny bedriftskonto hos PayPal med samme e-postadresse som du benyttet da du opprettet butikken.

Fullfør konfigurasjonen av PayPal-kontoen

PayPal er en av Shopifys standard-betalingsleverandører. Når du åpner en Shopify-butikk, får du også en Paypal Express Checkout-konto. Fordi PayPal trenger e-postadressen din for å opprette PayPal Express Checkout-kontoen, vil Shopify dele e-postadressen din med PayPal. Du bør fullføre konfigurasjonen av PayPal-kontoen eller deaktivere PayPal fra innstillingene for betaling i Shopify-administrator for å unngå at e-postadressen din eksponeres offentlig.

Hvis du vil utstede refusjoner eller manuelt registrere betalinger ved hjelp av PayPal, må du gi Shopify tillatelse til dette fra bedriftskontoen din hos PayPal.

Steg:

PayPals levering- og fakturaadresser

PayPal fyller ut fakturaaddressefeltene med kundens leveringsadresse. Kunden kan redigere informasjonen ved å klikke på Rediger ….

Dette er måten PayPal fungerer på, og det kan ikke endres. Shopify kan bare sende én enkelt adresse til PayPal. For normale PayPal-betalinger (i motsetning til kredittkortbetalinger) må denne adressen være leveringsadressen, siden PayPal allerede har fakturaaddressen. Shopify kan på ingen måte vite på forhånd om kunden har en PayPal-konto. Et resultat av dette er at Shopify ikke kan sende fakturaaddressen, for eksempel når en kunde betaler med et kredittkort i stedet.

La kunder betale uten en PayPal-konto

Med PayPal Express er standarden å be kunder logge på PayPal eller opprette en PayPal-konto. Du kan aktivere gjestebetalinger for å la kunder betale med kredittkort, selv om de ikke har sin egen PayPal-konto. Hvis du vil aktivere denne funksjonen, må du koble opp ditt eget kredittkort til PayPal Business-kontoen.

For å aktivere gjestebetalinger må du endre innstillingene i PayPal-kontoinnstillingene. Finn ut mer om aktivering av gjestebetalinger hos PayPal.

Krev telefonnumre for PayPal Express Checkout-bestillinger

Hvis du er avhengig av kundens kontaktinformasjon og bruker PayPal Express, kan du ha lagt merke til at bestillingsdetaljsiden i Shopify ikke inneholder telefonnummeret. For å legge til et felt for telefonnummer i kassen kan du se Gjør telefonnummer påkrevd for PayPal Express Checkout-bestillinger.

Bruke PayPal til automatisk fakturering

Noen apper må belaste kundene automatisk, som for abonnementer eller etterkjøpstilbud. I disse tilfellene samtykker kunden til en faktureringsavtale i PayPal mellom deg (forhandleren) og kunden. For å tilby fakturaavtaler som forhandler må du godkjennes av PayPal for referansetransaksjoner , som er PayPal-funksjonen som lar deg belaste kunder automatisk.

Når du har aktivert PayPal Express i butikken, ber Shopify PayPal om godkjenning av referansetransaksjoner på dine vegne når det registreres at du aktivt bruker en app som belaster kundene automatisk. Hvis du ikke er godkjent for referansetransaksjoner hos PayPal ennå, og en kunde legger inn en bestilling som inneholder et abonnement, vil Shopify skjule PayPal som betalingsalternativ i kassen. Hvis du bruker en app for mersalg etter kjøpet viser Shopify PayPal som betalingsalternativ i kassen, selv om du ikke er godkjent for referansetransaksjoner hos PayPal ennå, men etterkjøpstilbudene vises ikke for kunden.

Du kan sjekke om du er godkjent ved å se statusen for forespørselen på Betalinger-siden i Shopify-administrator.

PayPal kontakter deg via e-post når du er godkjent for referansetransaksjoner. De kan også kontakte deg før du godkjenner deg hvis de trenger mer informasjon. Når du er godkjent, viser Shopify PayPal Express som et betalingsalternativ i butikken når kunden legger inn en bestilling som involverer automatisk fakturering.

Det kan oppstå situasjoner der PayPal-kontoen din kan avslås for referansetransaksjoner. Hvis PayPal avviser forespørselen din, vil ikke PayPal varsle deg på noen måte. For å bekrefte om forespørselen din er avslått, kan du sjekke statusen til forespørselen din på Betalinger-siden i Shopify-administrator. Du kan også kontakte din PayPal-kontoadministrator eller besøke kontaktsiden for PayPal når du er logget på PayPal-kontoen.

Teste PayPal

Du kan teste muligheten for kredittkortbehandling ved å opprette et prøveprodukt og kjøpe det fra din egen butikk med en annen PayPal-konto enn den som er satt opp til å motta betalinger fra butikken.

Vanlige problemer

Det er noen vanlige feil som kan oppstå når du bruker PayPal med Shopify:

Aktiveringen kan ikke fullføres

For å aktivere PayPal må butikkens land samsvare med landet som er angitt for PayPal-kontoen. Du kan oppdatere butikkens land fra innstillingssiden Butikkdetaljer i Shopify.

PayPal-kontoen er ikke en bedriftskonto

Hvis du vil bruke PayPal i butikken må PayPal-kontoen være en bedriftskonto. Du kan finne ut hvordan du kan oppgradere til en bedriftskonto på PayPal-siden.

Betalingen er allerede gjort for denne InvoiceID

Denne feilen oppstår når du bruker samme PayPal-konto på flere Shopify-butikker. PayPal leser bestillings-ID-en som en duplikat og behandler ikke transaksjonen.

For å løse denne feilen må du endre bestillings-ID-formatet ved å legge til et prefiks eller suffiks til bestillings-ID-er.

Feil fra gateway: For mange forespørsler om operasjon

Denne feilen oppstår når for mange forespørsler har blitt sendt til PayPal under en for kort tidsperiode. PayPal mistolker dette som et spamangrep.

Kontoen blir midlertidig stengt i 24 timer. Du kan kontakte PayPal for å løse dette problemet.

Ugyldig selgerkonto (Payflow Pro)

Hvis du setter opp PayPal og du får en feil for en ugyldig leverandørkonto, har du kanskje ikke angitt all nødvendig påloggingsinformasjon.

Du må generere Payflow-informasjon i PayPal-kontoen og angi dette i Betalingsleverandører-siden i Shopify-administrator. Feltene Selger-/forhandlerpålogging, Passord og Partner er obligatoriske.

Kan ikke refundere: Du har ikke tillatelse til å gjøre dette API-anropet

Denne feilen betyr at tilkoblingen mellom PayPal og Shopify ikke fungerer. Du må logge på PayPal-kontoen for å gi Shopify tilgang.

Du må deaktivere og så reaktivere PayPal under Innstillinger for betalingsleverandører. Hvis du mottar bestillinger når tilkoblingen ikke fungerer, kan du ikke refundere disse bestillingene gjennom Shopify. Du kan refundere bestillinger som er plassert før reaktivering ved å refundere betalingen fra PayPal-kontoen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis