Oversette temaer

Du kan aktivere flere språk fra Shopify-administrator slik at kunder over hele verden kan se innhold på sitt eget språk.

For temaer som er kompatible med salg på flere språk kan du endre standardtemaspråket og legge til andre språk slik at kundene kan velge sitt foretrukne språk. Hvis teamet ikke har det språket du ønsker, eller hvis du vil redigere standardoversettelsene, kan du opprette oversettelsene selv.

Opprett en oversettelse for temaet ditt

Du kan oversette og lokalisere butikken for å endre temaspråk. Du kan legge til dine egne oversettelser ved å installere Shopifys Translate & Adapt-app, bruke CSV-eksport/import, eller ved å bruke en tredjepartsapp.

Innholdstyper som kan oversettes

Det finnes tre grunnleggende innholdstyper du muligens vil oversette:

Du kan oversette hver tekstdel ved å skrive inn oversettelser i tekstfeltene.

Du trenger ikke å oversette hvert felt i temaet. Endringene dine lagres automatisk, og du kan stoppe når som helst. Du har tilgang til alle eksisterende oversettelser hvis du vil gjøre endringer.

Hvis du lar et felt stå tomt uten oversettelse, brukes standardspråket for temaet.

Du kan oversette ren tekst direkte, men du må være ekstra oppmerksom når du oversetter tekstblokker som inneholder HTML eller Liquid.

Oversett ren tekst

For mesteparten av teksten på nettbutikken din trenger du ikke å bruke HTML eller Liquid. Hvis du skriver inn en oversettelse av en blokk med ren tekst, trenger du bare å erstatte teksten med det tilsvarende på det andre språket.

Tekstblokker som inneholder HTML

Hvis en tekstblokk inneholder HTML, ser du par med vinkelparenteser ( < > ) rundt ord eller fraser.

Du må forstå hvordan HTML brukes i blokken du oversetter. Selv om du må la mesteparten av innholdet bli værende på engelsk, kan det finnes engelske ord utenfor vinkelparenteser som du kanskje ønsker å oversette.

Tekstblokker som inneholder HTML, brukes vanligvis av disse årsakene:

Oversette navn på HTML-koblinger

En HTML-kobling er omgitt av tagger som starter med <a href= og slutter med </a>.

Du må bare oversette navnet til koblingen – ikke de andre komponentene. Koblingsnavnet er den eneste delen av koblingen som kunder kommer til å se.

Continue browsing <a href="/collections/all">here</a>.

I dette eksemplet erstatter du ordene Continue, browsing og here med passende oversettelser.

Du må aldri oversette destinasjonsadressen (kalles også målet) i en kobling. Destinasjonsadressen er der kunden går når vedkommende klikker på koblingen. Den vises alltid i anførselstegn og peker på en bestemt nettadresse. I eksempelkoblingen er destinasjonsadressen /collections/all.

Oversette tekst utformet med HTML

HTML brukes av og til for å fremheve eller gi ekstra formatering for ord eller fraser eller for å vise symboler. Du må bare oversette ordene som formateres med HTML – ikke selve kodene eller taggene. Ta en titt på eksemplene for å sørge for at du forstår hva du skal oversette og hva som ikke skal endres.

Eksempler på HTML-formatering

I det følgende eksemplet brukes <strong>-taggene til å vise teksten med fet skrift:

<strong>On Sale</strong>

I dette tilfellet oversetter du bare ordene På salg.

I det følgende eksemplet brukes HTML-kodene &larr; og &rarr; til å generere pilsymboler til venstre og høyre:

&larr; Previous Product
Next Product &rarr;

Her oversetter du bare frasene Forrige produkt og Neste produkt.

I det følgende eksemplet brukes HTML-taggene <strong> til å vise filnavnet collection-sidebar.liquid med fet tekst.

Add a type to your products for this list to build itself. All lists are created
in <strong>collection-sidebar.liquid</strong>

Filnavnet her er en Liquid-malfil. Du bør bare oversette selve filnavnet hvis det er nødvendig for å matche navnet til selve filen. Hvis du for eksempel har opprettet egne filer, må du muligens endre filnavnet i HTML.

Oversett aldri HTML-tagger eller symbolkoder. De brukes av nettleseren og er ikke synlige for kundene.

Tekstblokker som inneholder Liquid

Oversett aldri Liquid-tagger, -objekter eller -filtre.

Liquid er malspråket som kontrollerer utseendet til nettstedet ditt i forskjellige sammenhenger. Liquid-innhold er alltid innpakket i ett av følgende symbolsett:

  • {{ og }}
  • {% og %}
  • {%- og -%}

For eksempel:

Posted on {{ date }}

I dette eksemplet oversetter du bare teksten rundt Liquid – ikke {{ date }}.

Her er et eksempel på et tekstfelt som bruker en kombinasjon av ren tekst, HTML og Liquid:

<strong>{{ author }}</strong> on {{ date }}

Selv om dette eksemplet kan se komplisert ut, trenger du bare å oversette ordet on.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis