การแปลธีม

แม้ว่าธีม Shopify จะเป็นภาษาอังกฤษ แต่บางธีมมีมากกว่าหนึ่งตัวเลือกภาษา ธีมเหล่านี้มีคำแปลเนื้อหาข้อความทั้งหมดในร้านค้าออนไลน์ของคุณ เช่น ข้อมูลติดต่อและข้อมูลตะกร้าสินค้าและการชำระเงิน

สำหรับธีมที่มีหลายภาษา คุณสามารถเปลี่ยนภาษาธีมได้ หากธีมของคุณไม่มีภาษาที่คุณต้องการ คุณสามารถสร้างคำแปลด้วยตนเองได้

คุณสามารถเปิดใช้งานหนึ่งภาษาในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

เลือกภาษาสำหรับธีมของคุณ

คุณสามารถเลือกภาษาสำหรับธีมที่เผยแพร่ของคุณได้ หากไม่มีการเผยแพร่ธีมที่คุณต้องการแปล คุณจำเป็นต้องเผยแพร่ธีมของคุณก่อนทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ขั้นตอน:

 1. สำหรับธีมที่เผยแพร่ของคุณ ให้คลิก การดำเนินการ > แก้ไขภาษา

 2. คลิกเปลี่ยนภาษาของธีม

 3. คลิกที่เมนูดรอปดาวน์ ภาษา เพื่อดูภาษาทั้งหมดที่มีสำหรับธีมนั้น

 4. เลือกภาษาที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก บันทึก หากไม่มีภาษาที่คุณต้องการใช้ คุณจำเป็นต้องสร้างคำแปลใหม่สำหรับธีมของคุณ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเลือกภาษาการชำระเงินได้จากการตั้งค่าการชำระเงิน

สร้างคำแปลสำหรับธีมของคุณ

คุณสามารถสร้างคำแปลแบบกำหนดเองสำหรับธีมที่เผยแพร่ของคุณได้ หากไม่มีการเผยแพร่ธีมที่คุณต้องการแปล คุณจำเป็นต้องเผยแพร่ธีมของคุณก่อนทำตามขั้นตอนเหล่านี้

บางธีมมีเพียงตัวเลือกให้คุณแปลข้อความการชำระเงินและข้อความของระบบ หากคุณต้องการแปลธีมดังกล่าวทั้งหมด คุณจำเป็นต้องสร้างไฟล์ภาษาท้องถิ่นสำหรับธีมนั้น

ขั้นตอน:

 1. สำหรับธีมที่เผยแพร่ของคุณ ให้คลิกที่เมนูดรอปดาวน์การดำเนินการ แล้วเลือก แก้ไขภาษา

 2. คลิกเปลี่ยนภาษาของธีม

 3. จากเมนูดรอปดาวน์ “ภาษา” ให้เลือก “ภาษาอื่นๆ

 4. เลือกจากเมนูดรอปดาวน์ที่สองและที่สามดังนี้:

- **Language**: Choose a language.
- **Region**: Choose a specific region (if applicable), **All** to select all regional variations, or **Custom** to create a custom name for the language version that you're creating.
 1. คลิกที่ “บันทึก

 2. ป้อนคำแปลสำหรับข้อความธีมของคุณโดยใช้เครื่องมือแก้ไขภาษา ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยอัตโนมัติ

 3. เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้สร้างคำแปลที่สมบูรณ์สำหรับเนื้อหาข้อความทั้งหมดในธีมของคุณ คุณสามารถค้นหาคำแปลที่ไม่สมบูรณ์ได้

การใช้เครื่องมือแก้ไขภาษาเพื่อเพิ่มเนื้อหาที่แปลแล้ว

คุณสามารถตรวจสอบและอัปเดตภาษาในธีมของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะสร้างคำแปลด้วยตนเองหรือคำแปลนั้นมาพร้อมกับการดาวน์โหลด

คุณจะต้องเพิ่มเนื้อหาที่แปลแล้วลงในช่องข้อความเมื่อคุณสร้างหรืออัปเดตคำแปล:

ค้นหาเนื้อหาที่คุณต้องการแปล

คุณสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขภาษาเพื่อค้นหาเนื้อหาข้อความในธีมของคุณที่คุณต้องการแปล

ประเภทของเนื้อหา

มีเนื้อหาพื้นฐานสามประเภทที่คุณอาจต้องการแปล:

คุณสามารถแปลข้อความแต่ละส่วนได้โดยป้อนคำแปลลงในช่องข้อความ

คุณไม่จำเป็นต้องแปลทุกช่องในธีมของคุณ ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยอัตโนมัติและคุณสามารถหยุดได้ตลอดเวลา คุณสามารถเข้าถึงคำแปลที่มีอยู่ได้หากคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลง

หากคุณทิ้งช่องว่างไว้โดยไม่มีคำแปล ระบบจะใช้ภาษาที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับธีมนั้น

คุณสามารถแปลข้อความธรรมดาได้โดยตรง แต่คุณจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการแปลช่องข้อความที่มี HTML หรือ Liquid

แปลข้อความธรรมดา

สำหรับข้อความส่วนใหญ่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องใช้ HTML หรือ Liquid เมื่อคุณป้อนคำแปลของช่องข้อความธรรมดา คุณต้องแทนที่ข้อความนั้นด้วยข้อความที่เหมือนกันในอีกภาษาหนึ่ง

ช่องข้อความที่มี HTML

หากช่องข้อความมี HTML คุณก็จะเห็นเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมหลายคู่ ( < > ) รอบๆ คำหรือวลี

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวิธีการใช้ HTML ในช่องที่คุณกำลังแปล แม้ว่าคุณจะต้องคงเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษดังเดิม แต่อาจมีคำภาษาอังกฤษบางคำภายในแท็ก HTML ที่คุณจะต้องการแปล

ตามปกติจะมีการใช้ช่องข้อความที่มี HTML ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

แปลชื่อลิงก์ HTML

ลิงก์ HTML ล้อมรอบด้วยแท็กที่ขึ้นต้นด้วย <a href= และลงท้ายด้วย </a>

คุณต้องแปลเฉพาะชื่อของลิงก์นั้น และห้ามแปลองค์ประกอบอื่นๆ ชื่อลิงก์เป็นเพียงส่วนเดียวของลิงก์ที่ลูกค้าของคุณจะเห็น

Continue browsing <a href="/collections/all">here</a>.

ในตัวอย่างนี้ คุณจะแทนที่คำว่า Continue, browsing และ here ด้วยคำแปลที่เหมาะสม

ไม่ต้องแปลที่อยู่ปลายทาง (หรือเรียกอีกอย่างว่าเป้าหมาย) ในลิงก์ ที่อยู่ปลายทางคือตำแหน่งที่ลูกค้าจะไปเมื่อคลิกที่ลิงก์ ที่อยู่ปลายทางจะปรากฏในเครื่องหมายอัญประกาศและชี้ไปยังที่อยู่เว็บที่เฉพาะเจาะจงเสมอ ในลิงก์ตัวอย่างนี้ ที่อยู่ปลายทางคือ /collections/all

แปลข้อความที่ใส่รูปแบบด้วย HTML

บางครั้งอาจมีการใช้ HTML เพื่อเน้นหรือใส่รูปแบบเพิ่มเติมให้คำหรือวลี หรือเพื่อแสดงสัญลักษณ์ คุณต้องแปลเฉพาะคำที่ใส่รูปแบบด้วย HTML และไม่แปลรหัสหรือแท็ก ลองดูตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจเนื้อหาที่ต้องแปลและเนื้อหาที่คุณควรปล่อยไว้ดังเดิม

ตัวอย่างการใส่รูปแบบด้วย HTML

ในตัวอย่างต่อไปนี้ มีการใช้แท็ก <strong> เพื่อแสดงข้อความเป็นตัวหนา:

<strong>On Sale</strong>

ในกรณีนี้ คุณจะแปลเฉพาะคำว่า On Sale เท่านั้น

ในตัวอย่างต่อไปนี้ มีการใช้โค้ด HTML &larr; และ &rarr; เพื่อสร้างสัญลักษณ์ลูกศรซ้ายและขวา:

&larr; Previous Product
Next Product &rarr;

ในกรณีนี้ คุณจะแปลเฉพาะวลี Previous Product และ Next Product เท่านั้น

ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะมีการใช้แท็ก HTML <strong> เพื่อแสดงชื่อไฟล์ collection-sidebar.liquid เป็นตัวหนา

Add a type to your products for this list to build itself. All lists are created
in <strong>collection-sidebar.liquid</strong>

ชื่อไฟล์นี้เป็นไฟล์เทมเพลต Liquid คุณควรแปลชื่อไฟล์เมื่อจำเป็นต้องให้ตรงกับชื่อไฟล์นั้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณได้สร้างไฟล์ของคุณเอง คุณอาจต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ใน HTML

ห้ามแปลแท็ก HTML หรือรหัสสัญลักษณ์ เบราว์เซอร์ของคุณใช้องค์ประกอบเหล่านี้ และจะไม่ปรากฏให้ลูกค้าของคุณเห็น

ช่องข้อความที่มี Liquid

ไม่ต้องแปลแท็ก อ็อบเจกต์ หรือตัวกรอง Liquid

Liquid เป็นภาษาเทมเพลตที่ควบคุมลักษณะของเว็บไซต์ของคุณในบริบทที่แตกต่างกัน จะมีการคลุมเนื้อหา Liquid ด้วยสัญลักษณ์ชุดใดชุดหนึ่งต่อไปนี้:

 • {{ and }}
 • {% and %}
 • {%- and -%}

ตัวอย่างเช่น

Posted on {{ date }}

ในตัวอย่างนี้ คุณจะแปลเฉพาะข้อความรอบ Liquid ไม่ใช่ {{ date }}

นี่คือตัวอย่างของช่องข้อความที่มีการผสมกันระหว่างข้อความธรรมดา, HTML และ Liquid:

<strong>{{ author }}</strong> on {{ date }}

แม้ว่าตัวอย่างนี้อาจดูซับซ้อน แต่เพียงส่วนเดียวที่คุณจะต้องแปลคือคำว่า on

ตรวจสอบหรืออัปเดตคำแปล

คุณสามารถดูและเปลี่ยนแปลงคำแปลได้เมื่อธีมของคุณมีคำแปลนั้น ตัวอย่างเช่น หากคำแปลที่คุณได้สร้างขึ้นไม่สมบูรณ์ คุณก็สามารถทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปได้

วิธีการดูหรืออัปเดตคำแปล:

 1. ค้นหาธีมที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิก การดำเนินการ > แก้ไขภาษา

เพิ่มคำแปลในภาษาปัจจุบันหรือคลิก เปลี่ยนภาษาธีม เพื่อเลือกภาษาอื่นในเครื่องมือแก้ไขภาษา

ค้นหาคำแปลสำหรับช่องที่ขาดหายไปหรือเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หากภาษาปรากฏเป็นไม่สมบูรณ์ในเครื่องมือแก้ไขภาษา แสดงว่ายังมีช่องข้อความบางส่วนที่ไม่ได้แปล ช่องเหล่านี้จะแสดงเป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับธีมของคุณ เว้นแต่คุณจะแปลช่องเหล่านี้

หากคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการแปลใหม่ คุณสามารถใช้การค้นหาแบบง่ายเพื่อค้นหาช่องที่หายไปทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว หรือเพื่อตรวจสอบเนื้อหาที่คุณแปลเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ขั้นตอน:

 1. ค้นหาธีมที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิก การดำเนินการ > แก้ไขภาษา

 2. คลิก กรองหน้านี้

 3. คลิก กรองคำแปล

 4. เลือก ขาดหายไป หรือ เสร็จสมบูรณ์ จากเมนูดรอปดาวน์ที่สอง

 5. คลิกที่เพิ่มฟิลเตอร์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี