Teemojen kääntäminen

Voit aktivoida Shopify Adminissa useita kieliä, jotta eri puolilla maailmaa olevat asiakkaat voivat tarkastella sisältöä omalla äidinkielellään.

Jos teema on yhteensopiva useilla eri kielillä tapahtuvan myynnin kanssa, voit vaihtaa teeman oletuskieltä ja lisätä muita kieliä, jotta asiakkaat voivat valita haluamansa kielen.Jos teemassa ei ole haluamaasi kieltä tai jos haluat muokata oletuskäännöksiä, voit luoda käännökset itse.

Luo käännös teemalle

Voit muuttaa teemasi kieltä kääntämällä ja lokalisoimalla kauppasi. Voit lisätä omia käännöksiä asentamalla Shopifyn Translate & Adapt -sovelluksen, käyttämällä CSV-vientiä/-tuontia tai käyttämällä kolmannen osapuolen sovellusta.

Käännettävät sisältötyypit

Käännettävä sisältö kuuluu yleensä seuraaviin kolmeen perustyyppiin:

Voit kääntää jokaisen tekstipätkän kirjoittamalla käännökset tekstikenttiin.

Sinun ei tarvitse kääntää teeman kaikkia kenttiä. Muutokset tallennetaan automaattisesti, ja voit lopettaa milloin tahansa. Voit tarkastella kaikkia olemassa olevia käännöksiä myöhemmin, jos haluat tehdä muutoksia.

Jos jätät kentän ilman käännöstä, käytetään teeman oletuskieltä.

Voit kääntää normaalia tekstiä suoraan, mutta ole erityisen varovainen, kun käännät HTML- tai Liquid-koodia sisältäviä tekstilohkoja.

Pelkän tekstin kääntäminen

Useimmissa verkkokaupan teksteissä ei tarvitse käyttää HTML- tai Liquid-koodia. Kun kirjoitat käännöksen normaalin tekstin lohkolle, voit yksinkertaisesti korvata tekstin sen toisenkielisellä vastineella.

Tekstilohkot, jotka sisältävät HTML-koodia

Jos tekstilohko sisältää HTML-koodia, näet sanojen tai ilmaisujen ympärillä molemmin puolin kulmasulkeet (<>).

On tärkeää, että ymmärrät, mihin HTML-koodia käytetään kääntämässäsi lohkossa. Vaikka sinun on jätettävä suurin osa sisällöstä alkuperäiselle kielelle eli englanniksi, kulmasulkeiden ulkopuolella saattaa olla joitakin englanninkielisiä sanoja, jotka haluat ehkä kääntää.

HTML-koodia sisältäviä tekstilohkoja käytetään yleensä seuraavista syistä:

HTML-linkkien nimien kääntäminen

HTML-linkin ympärillä on tagit, joiden alku on <a href= ja loppu on </a>.

Sinun täytyy kääntää vain linkin nimi eikä sen muita osia. Linkin nimi on linkin ainoa osa, jonka asiakkaat näkevät.

Continue browsing <a href="/collections/all">here</a>.

Tässä esimerkissä korvaisit sanat Continue, browsing ja here sopivalla käännöksellä.

Älä koskaan käännä linkin kohdeosoitetta (kutsutaan myös kohteeksi). Kohdeosoite on se, johon asiakas siirtyy, kun hän klikkaa linkkiä. Se näkyy aina lainausmerkeissä ja osoittaa tiettyyn verkko-osoitteeseen. Esimerkin linkissä kohdeosoite /collections/all.

HTML-muotoillun tekstin kääntäminen

HTML-koodia käytetään joskus korostamaan tai muotoilemaan sanoja tai ilmaisuja. Sen avulla voi myös esittää symboleja. Sinun täytyy kääntää vain ne sanat, jotka on muotoiltu HTML-koodilla, eikä itse koodeja tai tageja. Tutustu esimerkkeihin ja varmista, että ymmärrät, mitkä kohdat käännetään ja mitkä jätetään muuttamatta.

HTML-muotoiluesimerkkejä

Seuraavassa esimerkissä <strong>-tageja käytetään tekstin näyttämiseen lihavoituna:

<strong>On Sale</strong>

Tässä esimerkissä kääntäisit vain sanat On Sale (Alennuksessa).

Seuraavassa esimerkissä HTML-koodeja &larr; ja &rarr; käytetään vasemmalle ja oikealle osoittavan nuolisymbolin tuottamiseen:

&larr; Previous Product
Next Product &rarr;

Tässä esimerkissä kääntäisit vain ilmaisut Previous Product ja Next Product.

Seuraavassa esimerkissä HTML-koodin <strong>-tunnisteita käytetään näyttämään tiedostonimi collection-sidebar.liquid lihavoituina.

Add a type to your products for this list to build itself. All lists are created
in <strong>collection-sidebar.liquid</strong>

Tässä esimerkissä tiedostonimi on Liquid-mallitiedosto. Sinun pitäisi kääntää tiedostonimi vain, jos se on tarpeen, jotta nimi vastaisi itse tiedoston nimeä. Jos olet esimerkiksi luonut omat tiedostosi, sinun on ehkä muutettava tiedostonimeä HTML-koodissa.

Älä koskaan käännä HTML-tunnisteita tai symbolikoodeja. Ne on tarkoitettu selaimen käyttöön, eivätkä asiakkaat näe niitä.

Tekstilohkot, jotka sisältävät Liquid-koodia

Älä koskaan käännä Liquid-tageja, -objekteja tai -suodattimia.

Liquid on mallinnuskieli, joka ohjaa verkkosivun ulkoasua eri yhteyksissä. Liquid-sisältö esitetään aina seuraavien symboliparien välissä:

  • {{ ja }}
  • {% ja %}
  • {%- ja -%}

Esimerkiksi:

Posted on {{ date }}

Tässä esimerkissä sinun täytyy kääntää vain Liquid-tagien ulkopuolella oleva teksti, eikä kohtaa {{ date }}.

Seuraavassa on esimerkki tekstikentästä, jossa käytetään tavallisen tekstin, HTML-tekstin ja Liquid-tekstin yhdistelmää:

<strong>{{ author }}</strong> on {{ date }}

Vaikka tämä esimerkki saattaa näyttää monimutkaiselta, ainoa osa, joka sinun pitäisi kääntää, on sana on.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi