Tłumaczenie szablonów

Mimo że szablony Shopify są wyświetlane po angielsku, dla niektórych z nich dostępny jest więcej niż jeden język. Szablony te zawierają tłumaczenia całej zawartości tekstowej sklepu online, jak np. dane kontaktowe oraz informacje dotyczące koszyka i realizacji zakupu.

W przypadku szablonów zawierających wiele języków możesz po prostu zmienić język szablonu. Jeśli Twój szablon nie zawiera języka, którego potrzebujesz, możesz tworzyć tłumaczenia samodzielnie.

W sklepie online możesz mieć aktywny tylko jeden język.

Wybierz język dla szablonu

Możesz wybrać język dla opublikowanego szablonu. Jeśli szablon, który chcesz przetłumaczyć, nie został opublikowany, musisz opublikować swój szablon, zanim wykonasz poniższe kroki.

Kroki:

 1. Dla opublikowanego szablonu kliknij opcję Czynności > Edytuj języki.

 2. Kliknij Zmień język szablonu.

 3. Kliknij menu rozwijane Język, aby wyświetlić wszystkie języki dostępne dla szablonu.

 4. Wybierz język i kliknij opcję Zapisz. Jeśli język, którego chcesz używać, nie jest dostępny, musisz utworzyć nowe tłumaczenie dla swojego szablonu.

Utwórz tłumaczenie dla swojego szablonu

Możesz tworzyć tłumaczenia niestandardowe dla opublikowanego szablonu. Jeśli szablon, który chcesz przetłumaczyć, nie został opublikowany, musisz opublikować swój szablon, zanim wykonasz poniższe kroki.

Niektóre szablony pozwalają jedynie na przetłumaczenie wiadomości dotyczących realizacji zakupu i komunikatów systemowych. Jeśli potrzebujesz tłumaczenia całości takiego szablonu, musisz utworzyć plik ustawień regionalnych dla tego szablonu.

Kroki:

 1. Dla opublikowanego szablonu kliknij menu rozwijane Czynności i wybierz opcję Edytuj języki.

 2. Kliknij Zmień język szablonu.

 3. Z menu rozwijanego Język wybierz opcję Inne języki.

 4. Wybierz z drugiego i trzeciego menu rozwijanego następujące opcje:

- **Language**: Choose a language.
- **Region**: Choose a specific region (if applicable), **All** to select all regional variations, or **Custom** to create a custom name for the language version that you're creating.
 1. Kliknij opcję Zapisz.

 2. Korzystając z edytora językowego, wprowadź tłumaczenia tekstu szablonu. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.

 3. Aby się upewnić, że utworzone zostało kompletne tłumaczenie dla całej zawartości tekstowej szablonu, możesz wyszukać niekompletne tłumaczenia.

Wykorzystanie edytora językowego do dodawania tłumaczonej zawartości

Możesz sprawdzić i zaktualizować dowolny język w swoim szablonie, niezależnie od tego, czy utworzyłeś(-aś) tłumaczenie samodzielnie, czy zostało ono pobrane.

Tworząc lub aktualizując tłumaczenia, będziesz musisz dodać przetłumaczoną zawartość do bloków tekstowych:

Znajdź zawartość, którą chcesz przetłumaczyć

Możesz użyć edytora językowego do wyszukiwania w swoim szablonie zawartości tekstowej, którą chcesz przetłumaczyć.

Typy zawartości

Istnieją trzy podstawowe typy zawartości, która może wymagać tłumaczenia:

Możesz tłumaczyć poszczególne fragmenty tekstu, wpisując tłumaczenia do pól tekstowych.

Nie musisz tłumaczyć każdego pola w swoim szablonie. Zmiany zapisują się automatycznie i możesz zakończyć pracę w dowolnym momencie. Możesz uzyskać dostęp do dowolnego tłumaczenia w razie potrzeby dokonania zmian.

Jeśli pozostawisz pole bez tłumaczenia, użyty zostanie domyślny język dla szablonu.

Tekst zwykły możesz przetłumaczyć bezpośrednio, ale podczas tłumaczenia bloków tekstowych zawierających HTML lub Liquid musisz zachować szczególną ostrożność.

Tłumaczenie tekstu zwykłego

W przypadku większości tekstów w sklepie online nie musisz używać HTML lub Liquid. Gdy wprowadzasz tłumaczenie bloku tekstu zwykłego, wszystko, co musisz zrobić, to zastąpienie tekstu jego odpowiednikiem w innym języku.

Bloki tekstowe zawierające HTML

Jeśli blok tekstowy zawiera HTML, widoczne będą w nim pary nawiasów ostrokątnych ( < > ) otaczające słowa lub frazy.

Ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób HTML jest używany w tłumaczonym bloku. Chociaż większość treści będzie trzeba pozostawić w oryginalnym języku angielskim, pomiędzy tagami HTML będą mogły znajdować się angielskie słowa wymagające tłumaczenia.

Bloki tekstowe zawierające HTML są zwykle używane z następujących powodów:

Link HTML jest otoczony tagami, które rozpoczynają się od <a href= i kończą się </a>.

Należy tłumaczyć tylko nazwę linku, pomijając jego inne składniki. Nazwa linku jest jedyną jego częścią widoczną dla klientów.

Continue browsing <a href="/collections/all">here</a>.

W tym przykładzie odpowiednim tłumaczeniem zastąpić należy słowa Continue, browsing oraz here.

Nigdy nie tłumacz adresu miejsca docelowego (znanego także jako cel) w linku. Adres miejsca docelowego to miejsce, do którego przeniesiony zostaje klient po kliknięciu linku. Jest zawsze wyświetlany w cudzysłowie i wskazuje na określony adres internetowy. W przykładowym linku adresem docelowym jest /collections/all.

Tłumaczenie tekstu o stylu nadanym przez HTML

HTML jest czasami używany do wyróżniania lub nadania dodatkowego stylu słowom lub frazom bądź do wyświetlania symboli. Tłumaczenia wymagają tylko słowa o stylu nadanym za pomocą HTML, a nie same kody czy tagi. Przyjrzyj się przykładom, aby się upewnić, że wiesz, co należy tłumaczyć, a które elementy powinny pozostać niezmienione.

Przykłady stylu nadawanego za pomocą HTML

W poniższym przykładzie tagi <strong> są używane do wyświetlania tekstu w postaci pogrubionej:

<strong>On Sale</strong>

W tym przypadku tłumaczenia wymagają tylko słowa On Sale.

W poniższym przykładzie kodów HTML &larr; i &rarr; używa się do generowania symboli strzałki w lewo i w prawo:

&larr; Previous Product
Next Product &rarr;

Tutaj przetłumaczyć należałoby jedynie frazy Previous Product i Next Product.

W poniższym przykładzie tagi HTML <strong> są używane do wyświetlania nazwy pliku collection-sidebar.liquid pogrubioną czcionką.

Add a type to your products for this list to build itself. All lists are created
in <strong>collection-sidebar.liquid</strong>

Nazwą pliku jest tutaj Plik szablonu Liquid. Nazwę pliku należy tłumaczyć jedynie wtedy, gdy konieczne jest zapewnienie zgodności z samą nazwą pliku. Przykładowo, jeśli utworzyłeś(-aś) własne pliki, może być niezbędna zmiana nazwy pliku w HTML.

Nigdy nie tłumacz tagów ani kodów symboli HTML. Są one używane przez przeglądarkę, ale nie są widoczne dla klientów.

Bloki tekstowe zawierające Liquid

Nigdy nie tłumacz tagów, obiektów ani filtrów Liquid.

Liquid jest językiem szablonów, który steruje wyglądem Twojej strony internetowej w różnych kontekstach. Zawartość Liquid jest zawsze otoczona jednym z następujących zestawów symboli:

 • {{ and }}
 • {% and %}
 • {%- and -%}

Przykład:

Posted on {{ date }}

W tym przykładzie tłumaczenia wymagałby tylko tekst wokół zawartości Liquid, a nie {{ date }}.

Oto przykład pola tekstowego używającego kombinacji tekstu zwykłego, HTML i Liquid:

<strong>{{ author }}</strong> on {{ date }}

Mimo że ten przykład może wyglądać na złożony, jedyną częścią wymagającą tłumaczenia byłoby słowo on.

Sprawdź lub zaktualizuj tłumaczenie

Możesz wyświetlać i zmieniać tłumaczenie, gdy tylko stanie się dostępne w szablonie. Na przykład, jeśli utworzone tłumaczenie jest niekompletne, możesz nadal dokonywać w nim zmian.

Aby wyświetlić lub zaktualizować tłumaczenie:

 1. Znajdź szablon, który chcesz wyedytować, a następnie kliknij opcję Czynności > Edytuj języki.

Uzupełnij tłumaczenia w bieżącym języku lub kliknij opcję Zmień język szablonu, aby wybrać inny język w edytorze językowym.

Szukaj tłumaczenia dla brakujących lub ukończonych pól

Jeśli język jest wyświetlany jako Niekompletny w edytorze językowym, oznacza to, że niektóre pola tekstowe nie zostały jeszcze przetłumaczone. Pola te będą wyświetlane w domyślnym języku dla szablonu, o ile nie zostaną przetłumaczone.

Jeśli pracujesz nad nowym tłumaczeniem, możesz użyć prostego wyszukiwania, aby szybko znaleźć wszystkie brakujące pola lub sprawdzić te, które zostały już opracowane.

Kroki:

 1. Znajdź szablon, który chcesz wyedytować, a następnie kliknij opcję Czynności > Edytuj języki.

 2. Kliknij opcję Filtruj tę stronę.

 3. Kliknij opcję Filtruj tłumaczenia.

 4. Wybierz opcję Brakujące lub Ukończone z drugiego menu rozwijanego.

 5. Kliknij opcję Dodaj filtr.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo