Ukryj przyciski Dodaj do koszyka

Opcję dodawania produktów do koszyka możesz ukryć poprzez dostosowanie wzorca produktu, który ukrywa określone bloki związane z dodawaniem pozycji do koszyka. Następnie możesz przypisać ten wzorzec produktu do jednego lub więcej produktów, które nie mają być dodawane przez klientów do koszyków.

Dowiedz się więcej o tworzeniu nowych wzorców i stosowaniu wzorców do produktów.

Ukryj przyciski Dodaj do koszyka dla określonych produktów

Domyślnie produkty są przypisywane do wzorca Domyślny produkt. Tworząc osobny wzorzec produktu not-for-sale, możesz ukryć przyciski Dodaj do koszyka dla jednego lub kilku produktów i pozostawić inne produkty nadal dostępne do zakupu w Twoim sklepie online.

Krok 1: Utwórz wzorzec produktu not-for-sale

Aby dostosować określone produkty bez dokonywania zmian we wzorcu Domyślny produkt, musisz utworzyć nowy wzorzec produktu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Wyszukaj szablon, który chcesz edytować, a następnie kliknij opcję Dostosuj.
 3. W selektorze wzorców kliknij opcje: Produkty > ⊕ Utwórz wzorzec.
 4. W oknie dialogowym Utwórz wzorzec wpisz nazwę nowego wzorca w polu tekstowym Nazwa, np. not-for-sale, a następnie kliknij opcję Utwórz wzorzec.
 5. Na pasku bocznym nawigacji Sekcje przejdź do bloków Wzorzec > Informacje o produkcie, a następnie dokonaj następujących zmian:

  1. Kliknij ikonę oka obok bloku Selektor ilości, aby ją ukryć.
  2. Kliknij ikonę oka obok bloku Przyciski zakupu, aby ją ukryć.
  3. Opcjonalnie: Kliknij ikonę oka obok bloku Przyciski zakupu, aby ją ukryć.
 6. Opcjonalnie: Jeśli chcesz dodać tekst, aby przekazać klientom więcej informacji, np. datę, w której sprzedaż ma zostać wznowiona, dodaj i dostosuj nowy blok:

  1. Kliknij opcję ⊕ Dodaj blok > Tekst, aby dodać blok tekstowy.
  2. Kliknij i przeciągnij Blok tekstowy w górę lub w dół w preferowane miejsce na stronie produktu.
  3. Na pasku bocznym ustawień bloku dodaj wiadomość w polu Tekst.
  4. Wybierz preferowany Styl tekstu.
 7. Opcjonalnie: Jeśli chcesz dodać formularz kontaktowy, dodaj i dostosuj nową sekcję:

  1. Kliknij opcje: ⊕ Dodaj sekcję > Formularz kontaktowy, aby dodać formularz kontaktowy.
  2. Kliknij i przeciągnij Formularz kontaktowy w górę lub w dół w preferowane miejsce na stronie produktu.
  3. W razie potrzeby dostosuj formularz kontaktowy na pasku bocznym ustawień. Edytuj na przykład pole tekstowe Nagłówek, aby wyświetlić wezwanie do działania, takie jak Send us a request to be added to our waitlist (Wyślij nam prośbę o dodanie do naszej listy oczekujących).
 8. Kliknij opcję Zapisz.

Krok 2: Przypisz wzorzec not-for-sale do produktów

Po utworzeniu wzorca not-for-sale możesz przypisać go do pojedynczego produktu lub do wielu produktów zbiorczo.

Przypisz wzorzec not-for-sale do pojedynczego produktu:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.
 2. Kliknij nazwę produktu, który ma być niedostępny do sprzedaży.
 3. W sekcji Wzorzec szablonu wybierz wzorzec not-for-sale z menu rozwijanego.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Przypisz zbiorczo wzorzec not-for-sale do produktów:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.
 2. Kliknij pola wyboru obok produktów, które mają być niedostępne do sprzedaży, a następnie kliknij opcję Edycja zbiorcza.
 3. W edytorze zbiorczym kliknij Kolumny, a następnie Wzorzec, aby dodać kolumnę Wzorzec do listy edytorów.
 4. W każdym wierszu produktu ustaw Wzorzec jako product.not-for-sale.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Ukryj przyciski Dodaj do koszyka dla wszystkich produktów

Jeśli chcesz ukryć przyciski Dodaj do koszyka dla wszystkich produktów, jednocześnie umożliwiając klientom przeglądanie sklepu, możesz dostosować wzorzec Domyślny produkt, aby zastosować zmiany do wszystkich już istniejących i przyszłych produktów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Wyszukaj szablon, który chcesz edytować, a następnie kliknij opcję Dostosuj.
 3. W selektorze wzorców kliknij opcję Produkty > Domyślny produkt.
 4. Na pasku bocznym nawigacji Sekcje przejdź do bloków Wzorzec > Informacje o produkcie, a następnie dokonaj następujących zmian:

  1. Kliknij ikonę oka obok bloku Selektor ilości, aby ją ukryć.
  2. Kliknij ikonę oka obok bloku Przyciski zakupu, aby ją ukryć.
  3. Opcjonalnie: Kliknij ikonę oka obok bloku Przyciski zakupu, aby ją ukryć.
 5. Opcjonalnie: Jeśli chcesz dodać tekst, aby przekazać klientom więcej informacji, np. datę, w której sprzedaż ma zostać wznowiona, dodaj i dostosuj nowy blok:

  1. Kliknij opcję ⊕ Dodaj blok > Tekst, aby dodać blok tekstowy.
  2. Kliknij i przeciągnij Blok tekstowy w górę lub w dół w preferowane miejsce na stronie produktu.
  3. Na pasku bocznym ustawień bloku dodaj wiadomość w polu Tekst.
  4. Wybierz preferowany Styl tekstu.
 6. Opcjonalnie: Jeśli chcesz dodać formularz kontaktowy, dodaj i dostosuj nową sekcję:

  1. Kliknij opcje: ⊕ Dodaj sekcję > Formularz kontaktowy, aby dodać formularz kontaktowy.
  2. Kliknij i przeciągnij Formularz kontaktowy w górę lub w dół w preferowane miejsce na stronie produktu.
  3. W razie potrzeby dostosuj formularz kontaktowy na pasku bocznym ustawień. Edytuj na przykład pole tekstowe Nagłówek, aby wyświetlić wezwanie do działania, takie jak Send us a request to be added to our waitlist (Wyślij nam prośbę o dodanie do naszej listy oczekujących).
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo