Ukrywanie przycisku Dodaj do koszyka na stronach produktów

Opcję dodawania produktów do koszyka możesz ukryć poprzez dostosowanie wzorca produktu, który ukrywa określone bloki związane z dodawaniem pozycji do koszyka. Następnie możesz przypisać ten wzorzec produktu do jednego lub więcej produktów, które nie mają być dodawane przez klientów do koszyków. Oznacza to, że przycisk Dodaj do koszyka nie jest wyświetlany na stronach produktu, do których przypisujesz nowy wzorzec produktu.

Możesz ukryć przycisk Dodaj do koszyka na określonych stronach produktów w jednej z następujących sytuacji:

 • Chcesz, żeby klienci kontaktowali się z Tobą w celu uzyskania oferty dotyczącej ceny produktu.
 • Chcesz wyświetlać opcję zamawiania w przedsprzedaży zamiast przycisku Dodaj do koszyka.
 • Sprzedajesz niestandardowe produkty na zamówienie i chcesz, żeby klienci przed dokonaniem zakupu kontaktowali się z Tobą w celu przedstawienia swoich wymagań.

Do stron produktów możesz przypisywać tylko wzorce produktów powiązane z Twoim opublikowanym szablonem. Jeśli tworzysz nowy wzorzec w szablonie, który nie jest opublikowanym szablonem, musisz najpierw opublikować szablon, aby przypisać jego wzorce do Twoich produktów.

Dowiedz się więcej o tworzeniu nowych wzorców i stosowaniu wzorców do produktów.

Ukryj przycisk Dodaj do koszyka dla określonych produktów

Domyślnie produkty są przypisywane do wzorca Domyślny produkt. Możesz utworzyć osobny wzorzec produktu not-for-sale, aby ukryć przycisk Dodaj do koszyka dla jednego lub kilku produktów, a jednocześnie pozostawić inne produkty nadal dostępne do zakupu w Twoim sklepie online.

Tworzenie wzorca produktu not-for-sale

Aby dostosować określone produkty bez dokonywania zmian we wzorcu Domyślny produkt, musisz utworzyć nowy wzorzec produktu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Wyszukaj szablon, który chcesz edytować, a następnie kliknij opcję Dostosuj.
 3. Kliknij menu rozwijane Strona główna, a następnie kliknij opcję Produkty > ⊕ Utwórz wzorzec.
 4. W oknie dialogowym Utwórz wzorzec wpisz nazwę nowego wzorca w polu Nazwa, np. not-for-sale, a następnie kliknij opcję Utwórz wzorzec.
 5. Na pasku bocznym nawigacji Sekcje przejdź do bloków Wzorzec > Informacje o produkcie, a następnie dokonaj następujących zmian:

  1. Umieść kursor na bloku selektora ilości, a następnie kliknij ikonę oka, aby ukryć blok.
  2. Umieść kursor na bloku przycisków zakupu, a następnie kliknij ikonę oka, aby ukryć blok.
  3. Opcjonalnie: Umieść kursor na bloku ceny, a następnie kliknij ikonę oka, aby ukryć blok.
 6. Opcjonalnie: Jeśli chcesz dodać tekst na stronie produktu, aby przekazać klientom więcej informacji (na przykład spodziewaną datę wznowienia sprzedaży, jeśli produkt jest niedostępny), możesz dodać i dostosować nowy blok, wykonując następujące kroki:

  1. W sekcji Informacje o produkcie kliknij opcję ⊕ Dodaj blok > Tekst, aby dodać blok tekstowy.
  2. Kliknij i przeciągnij Blok tekstowy w preferowane miejsce na stronie produktu.
  3. Na pasku bocznym ustawień tekstu dodaj tekst w polu Text.
  4. Wybierz preferowany Styl tekstu.
 7. Opcjonalnie: Jeśli chcesz dodać formularz kontaktowy, możesz dodać i dostosować nową sekcję na stronie produktu, wykonując następujące kroki:

  1. W panelu Wzorzec kliknij opcję ⊕ Dodaj sekcję > Formularz kontaktowy.
  2. Kliknij i przeciągnij Formularz kontaktowy w preferowane miejsce na stronie produktu.
  3. Na pasku bocznym ustawień formularza kontaktowego możesz odpowiednio dostosować formularz kontaktowy. Możesz na przykład edytować pole tekstowe Nagłówek, aby wyświetlić wezwanie do działania, takie jak Send us a request to be added to our waitlist (Wyślij nam prośbę o dodanie do naszej listy oczekujących).
 8. Kliknij opcję Zapisz.

Przypisz wzorzec not-for-sale do pojedynczego produktu

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.
 2. Kliknij nazwę produktu, dla którego chcesz ukryć przycisk Dodaj do koszyka.
 3. W sekcji Wzorzec szablonu kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz wzorzec not-for-sale.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Przypisywanie wzorca not-for-sale zbiorczo do wielu produktów

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.
 2. Kliknij pola wyboru obok produktów, dla których chcesz ukryć przycisk Dodaj do koszyka, a następnie kliknij opcję Edycja zbiorcza.
 3. W edytorze zbiorczym kliknij Kolumny, a następnie Wzorzec, aby dodać kolumnę Wzorzec do tabeli edytora.
 4. W każdym wierszu produktu ustaw Wzorzec jako product.not-for-sale.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Ukryj przycisk Dodaj do koszyka dla wszystkich produktów

Jeśli chcesz ukryć przycisk Dodaj do koszyka dla wszystkich produktów, jednocześnie umożliwiając klientom przeglądanie sklepu online, możesz dostosować wzorzec Domyślny produkt, aby zastosować zmiany do wszystkich już istniejących i przyszłych produktów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Wyszukaj szablon, który chcesz edytować, a następnie kliknij opcję Dostosuj.
 3. Kliknij menu rozwijane Strona główna, a następnie kliknij opcję Produkty > Produkt domyślny.
 4. Na pasku bocznym nawigacji Sekcje przejdź do bloków Wzorzec > Informacje o produkcie, a następnie dokonaj następujących zmian:

  1. Umieść kursor na bloku selektora ilości, a następnie kliknij ikonę oka, aby ukryć blok.
  2. Umieść kursor na bloku przycisków zakupu, a następnie kliknij ikonę oka, aby ukryć blok.
  3. Opcjonalnie: Umieść kursor na bloku ceny, a następnie kliknij ikonę oka, aby ukryć blok.
 5. Opcjonalnie: Jeśli chcesz dodać tekst na stronach produktów, aby przekazać klientom więcej informacji, np. spodziewaną datę wznowienia sprzedaży, gdy produkty są niedostępne, możesz dodać i dostosować nowy blok, wykonując następujące kroki:

  1. W sekcji Informacje o produkcie kliknij opcję ⊕ Dodaj blok > Tekst, aby dodać blok tekstowy.
  2. Kliknij i przeciągnij Blok tekstowy w preferowane miejsce na stronie produktu.
  3. Na pasku bocznym ustawień tekstu dodaj tekst w polu Text.
  4. Wybierz preferowany Styl tekstu.
 6. Opcjonalnie: Jeśli chcesz dodać formularz kontaktowy, możesz dodać i dostosować nową sekcję na stronach produktów, wykonując następujące kroki:

  1. W panelu Wzorzec kliknij opcję ⊕ Dodaj sekcję > Formularz kontaktowy.
  2. Kliknij i przeciągnij Formularz kontaktowy w preferowane miejsce na stronie produktu.
  3. Na pasku bocznym ustawień formularza kontaktowego możesz odpowiednio dostosować formularz kontaktowy. Możesz na przykład edytować pole tekstowe Nagłówek, aby wyświetlić wezwanie do działania, takie jak Send us a request to be added to our waitlist (Wyślij nam prośbę o dodanie do naszej listy oczekujących).
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo