เพิ่มหมายเหตุคำสั่งซื้อในหน้าตะกร้าสินค้าของคุณ

คุณสามารถใช้หมายเหตุคําสั่งซื้อเพื่อรวบรวมคําแนะนําพิเศษจากลูกค้าเกี่ยวกับวิธีจัดเตรียมและจัดส่งคําสั่งซื้อ โดยคุณสามารถเปิดใช้กล่องข้อความสำหรับหมายเหตุคำสั่งซื้อได้ที่หน้าตะกร้าสินค้าของคุณในธีมฟรีจาก Shopify ธีมใดก็ได้

การเพิ่มหมายเหตุคำสั่งซื้อ

สามารถเปิดใช้หมายเหตุคำสั่งซื้อได้ในหน้าตะกร้าสินค้าของธีมคุณ โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง หรือไปที่เอกสารประกอบธีมของคุณหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นหาการตั้งค่านี้ในธีมของคุณ

ขั้นตอน:

  1. เลือก "ตะกร้าสินค้า" เพื่อโหลดเทมเพลตในเครื่องมือแก้ไขธีม

  2. คลิกที่บล็อกยอดรวม

  3. ทำเครื่องหมายที่ "เปิดใช้หมายเหตุสำหรับตะกร้าสินค้า"

  4. คลิกที่บันทึก

แก้ไขใบจ่าหน้าหมายเหตุคำสั่งซื้อของคุณ

คุณสามารถแก้ไขข้อความกำกับที่ปรากฏด้านบนหรือข้างกล่องหมายเหตุคำสั่งซื้อได้ ตามค่าเริ่มต้นข้อความกำกับจะแสดงไว้ว่า "เพิ่มหมายเหตุไปยังคำสั่งซื้อ":

ใบจ่าหน้าหมายเหตุคำสั่งซื้อ

  1. ค้นหาธีมที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิก การดำเนินการ > แก้ไขภาษา

  2. ในกล่องฟิลเตอร์การแปล ให้ป้อน Add a note เพื่อแสดงการแปลหมายเหตุคำสั่งซื้อ:

    การแปลหมายเหตุคำสั่งซื้อ

  3. ป้อนใบจ่าหน้าหมายเหตุคำสั่งซื้อใหม่

  4. คลิกที่ "บันทึก"

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี