เพิ่มหมายเหตุคำสั่งซื้อในหน้าตะกร้าสินค้าของคุณ

คุณสามารถใช้หมายเหตุคําสั่งซื้อเพื่อรวบรวมคําแนะนําพิเศษจากลูกค้าเกี่ยวกับวิธีจัดเตรียมและจัดส่งคําสั่งซื้อ โดยคุณสามารถเปิดใช้กล่องข้อความสำหรับหมายเหตุคำสั่งซื้อได้ที่หน้าตะกร้าสินค้าของคุณในธีมฟรีจาก Shopify ธีมใดก็ได้

การเพิ่มหมายเหตุคำสั่งซื้อ

คุณสามารถเปิดใช้งานหมายเหตุคำสั่งซื้อได้ในส่วนตะกร้าสินค้าของการตั้งค่าธีม โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง หรือไปที่เอกสารประกอบของธีมของคุณหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นหาการตั้งค่านี้ในธีมของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Online store

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกที่ “ธีม

 5. ค้นหาธีมที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกที่ “ปรับแต่ง”

 6. คลิก การตั้งค่าธีม > ตะกร้าสินค้า

 7. ทำเครื่องหมายที่ “เปิดใช้หมายเหตุสำหรับตะกร้าสินค้า

 8. คลิกที่ “บันทึก

แก้ไขใบจ่าหน้าหมายเหตุคำสั่งซื้อของคุณ

คุณสามารถแก้ไขข้อความกำกับที่ปรากฏด้านบนหรือข้างกล่องหมายเหตุคำสั่งซื้อได้

 1. ค้นหาธีมที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิก ... > แก้ไขเนื้อหาธีมเริ่มต้น

 2. คลิกที่ "ส่วน" หากคุณไม่เห็นป้ายกำกับ "ส่วน" ให้คลิกที่ปุ่ม "..." จากนั้นเลือก "ส่วน" จากเมนูดรอปดาวน์

 3. เลื่อนลงไปที่ส่วนตะกร้าสินค้า แล้วป้อนข้อความหมายเหตุคำสั่งซื้อใหม่ลงในช่องหมายเหตุ

 4. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี