Thêm ghi chú đơn hàng trên trang giỏ hàng

Bạn có thể sử dụng ghi chú đơn hàng để nhận hướng dẫn đặc biệt từ khách hàng về cách chuẩn bị và giao đơn hàng. Bạn có thể bật hộp văn bản ghi chú đơn hàng trên trang giỏ hàng trong mọi chủ đề miễn phí của Shopify.

Thêm ghi chú đơn hàng

Bạn có thể bật ghi chú đơn hàng trên trang Giỏ hàng của chủ đề. Làm theo các bước dưới đây hoặc tham khảo tài liệu về chủ đề để biết thêm thông tin về cách tìm cài đặt này trong chủ đề của bạn.

Các bước thực hiện:

  1. Chọn Giỏ hàng để tải mẫu trong trình biên tập chủ đề.

  2. Nhấp vào khối Tổng phụ.

  3. Chọn Bật ghi chú trong giỏ hàng.

  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa nhãn ghi chú đơn hàng

Bạn có thể chỉnh sửa nhãn hiển thị bên trên hoặc hiển thị cùng với hộp văn bản chứa ghi chú đơn hàng. Theo mặc định, nhãn sẽ hiển thị "Thêm ghi chú cho đơn hàng":

Nhãn ghi chú đơn hàng

  1. Tìm chủ đề mà bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấp vào Actions (Thao tác) > Edit languages (Chỉnh sửa ngôn ngữ).

  2. Trong hộp Lọc bản dịch, nhập Add a note để hiển thị bản dịch ghi chú đơn hàng:

    Bản dịch ghi chú đơn hàng

  3. Nhập nhãn ghi chú đơn hàng mới.

  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí