Thêm ghi chú đơn hàng trên trang giỏ hàng

Bạn có thể sử dụng ghi chú đơn hàng để nhận hướng dẫn đặc biệt từ khách hàng về cách chuẩn bị và giao đơn hàng. Bạn có thể bật hộp văn bản ghi chú đơn hàng trên trang giỏ hàng trong mọi chủ đề miễn phí của Shopify.

Thêm ghi chú đơn hàng

Bạn có thể bật ghi chú đơn hàng trong mục Cài đặt chủ đề của Giỏ hàng. Làm theo các bước dưới đây hoặc tham khảo tài liệu về chủ đề để biết thêm thông tin về cách tìm cài đặt này trong chủ đề của bạn.

Các bước thực hiện:

  1. Trên trang tùy chỉnh chủ đề, trong menu thả xuống chọn trang ở đầu trang, nhấp vào Giỏ hàng.
  2. Nhấp vào Mục ở thanh bên trái.
  3. Trong mục Mẫu, nhấp vào Tổng phụ.
  4. Chọn hoặc bỏ chọn Bật ghi chú trong giỏ hàng.
  5. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa nhãn ghi chú đơn hàng

Bạn có thể chỉnh sửa nhãn hiển thị bên trên hoặc hiển thị cùng với hộp văn bản chứa ghi chú đơn hàng.

  1. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào ... > Chỉnh sửa nội dung chủ đề mặc định.

  2. Nhấp vào Mục. Nếu bạn không thấy nhãn Mục , nhấp vào nút ... rồi chọn Mục trong menu thả xuống.

  3. Cuộn xuống mục Giỏ hàng. Nhập thông báo ghi chú đơn hàng mới vào trường Ghi chú.

  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí