Thêm ảnh đại diện của khách hàng vào cửa hàng

Việc tích hợp ảnh đại diện của khách hàng vào cửa hàng sẽ nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách hiển thị ảnh đại diện tài khoản Shop của khách hàng khi họ đăng nhập thay cho biểu tượng tài khoản khách hàng chung. Tính năng này xác nhận một cách trực quan với người dùng rằng họ đã đăng nhập, đồng thời cá nhân hóa hành trình mua sắm của họ.

Yêu cầu tính đủ điều kiện

Tính năng ảnh đại diện được kích hoạt theo mặc định trong chủ đề Dawn. Để thêm ảnh đại diện của khách hàng vào cửa hàng, đảm bảo rằng bạn đã cài đặt kênh Shop và kích hoạt Shop Pay.

Thêm ảnh đại diện của khách hàng vào cửa hàng

Các bước thực hiện

  1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến Cửa hàng trực tuyến> Chủ đề.
  2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).
  3. Trong mục Đầu trang, chọn Hiển thị ảnh đại diện.
  4. Nhấp vào Lưu, sau đó nhấp vào Đăng.

Sau khi bạn kích hoạt cài đặt ảnh đại diện, ảnh đại diện sẽ hiển thị ở đầu trang, mặc dù vị trí chính xác có thể thay đổi tùy theo cài đặt khác đã kích hoạt ở đầu trang. Nếu muốn thay đổi vị trí của ảnh đại diện, bạn có thể sử dụng bộ lọc Liquid ảnh đại diện của khách hàng khi chỉnh sửa mã chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí