Thêm nút Theo dõi trên Shop vào cửa hàng

Nút Theo dõi trên Shop cho phép khách hàng theo dõi cửa hàng của bạn trong ứng dụng Shop. Khi khách hàng theo dõi cửa hàng của bạn, họ sẽ có thể nhận được đề xuất và thông báo dành riêng cho họ về sản phẩm của bạn. Điều này giúp bạn tạo trải nghiệm mua sắm phù hợp với từng khách hàng.

Yêu cầu tính đủ điều kiện

Để sử dụng nút Theo dõi trên Shop, bạn cần cài đặt kênh Shop và kích hoạt Shop Pay trong cửa hàng.

Thêm nút Theo dõi trên Shop vào cửa hàng

Bạn có thể thêm nút Theo dõi trên Shop vào cửa hàng trên trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện

  1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
  2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).
  3. Trong mục Chân trang, chọn hộp kiểm Theo dõi trên Shop.
  4. Nhấp vào Lưu, sau đó nhấp vào Đăng.

Sau khi bạn kích hoạt nút Theo dõi trên Shop, nút này sẽ hiển thị ở chân trang. Vị trí của nút Theo dõi trên Shop tùy thuộc vào các cài đặt khác bạn đã bật trong chân trang, ví dụ như biểu tượng đăng ký email và truyền thông xã hội.

Nếu muốn thay đổi vị trí của nút Theo dõi trên Shop thì bạn có thể chỉnh sửa mã chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí