Thêm nút Theo dõi trên Shop vào cửa hàng

Nút Theo dõi trên Shop cho phép khách hàng theo dõi cửa hàng của bạn trong ứng dụng Shop. Khi khách hàng theo dõi cửa hàng của bạn, họ sẽ có thể nhận được đề xuất và thông báo dành riêng cho họ về sản phẩm của bạn. Điều này giúp bạn tạo trải nghiệm mua sắm phù hợp với từng khách hàng.

Trên trang Trình biên tập chủ đề thuộc trang quản trị Shopify, bạn có thể thêm nút Theo dõi trên Shop vào chủ đề.

Yêu cầu tính đủ điều kiện

Để sử dụng nút Theo dõi trên Shop, bạn phải cài đặt Kênh Shop và kích hoạt Shop Pay.

Xác minh rằng bạn đã cài đặt Kênh Shop

Để xác minh rằng bạn đã cài đặt Kênh Shop, thực hiện như sau:

  1. Chuyển đến trang quản trị Shopify.
  2. Trong phần Kênh bán hàng, đảm bảo kênh Shop có trong danh sách. Nếu không có thì bạn có thể thiết lập kênh Shop.

Xác minh rằng bạn đã kích hoạt Shop Pay

Để xác minh rằng bạn đã kích hoạt Shop Pay, thực hiện như sau:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Thanh toán.
  2. Trong danh sách các phương thức thanh toán được chấp nhận, xác nhận rằng biểu tượng Shop Pay có xuất hiện. Nếu không thì bạn có thể kích hoạt Shop Pay.
  3. Sau khi xác nhận rằng bạn đã kích hoạt Shop Pay trên cửa hàng, bạn có thể thêm nút Theo dõi trên Shop.

Thêm vào cửa hàng

Trên trang quản trị Shopify, vào Trình biên tập chủ đề rồi thực hiện như sau:

  1. Chuyển đến mục Chân trang.
  2. Chọn hộp kiểm bên cạnh mục Theo dõi trên Shop.

Sau khi bạn kích hoạt nút Theo dõi trên Shop, nút này sẽ xuất hiện ở chân trang. Vị trí của nút này trong phần chân trang tùy thuộc vào các cài đặt khác bạn đã bật trong chân trang, ví dụ như biểu tượng đăng ký email và truyền thông xã hội.

Nếu muốn thay đổi vị trí của nút, bạn có thể thực hiện bằng cách chỉnh sửa mã chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí