Thêm, xem trước và mua chủ đề

Để giúp bạn bắt đầu, trang Chủ đề trên trang quản trị đã thiết lập chủ đề mặc định khi bạn mở tài khoản với Shopify. Nếu muốn tùy chỉnh chủ đề khác cho cửa hàng trực tuyến, bạn cần thêm chủ đề vào trang quản trị.

Bạn có thể thêm chủ đề theo nhiều cách:

 • Bạn có thể thêm chủ đề miễn phí từ trang quản trị Shopify.
 • Bạn có thể dùng thử chủ đề trả phí trong Cửa hàng chủ đề Shopify. Bạn có thể xem trước chủ đề bất kỳ và tùy chỉnh chủ đề đó bằng trình biên tập chủ đề. Để có thể đăng chủ đề lên cửa hàng trực tuyến, bạn cần mua chủ đề trước.
 • Nếu đã có chủ đề trong tệp ZIP trên máy tính, bạn có thể tải chủ đề lên.

Nếu bạn là nhà phát triển hoặc đang hợp tác với Đối tác hoặc đại lý của Shopify, bạn cũng có thể thêm chủ đề vào cửa hàng theo những cách sau:

Bạn có thể thêm nhiều chủ đề vào tài khoản để thử chủ đề mới bất kỳ, giữ phiên bản theo mùa của chủ đề đã đăng hoặc thử nghiệm thay đổi đối với bản sao của chủ đề đã đăng. Bạn có thể xem trước tất cả các chủ đề này nhưng mỗi thời điểm chỉ có thể đăng một chủ đề. Khi bạn đổi sang chủ đề mới, bạn vẫn có thể truy cập chủ đề cũ trên trang Chủ đề trong Shopify.

Số lượng chủ đề có thể thêm tùy thuộc vào gói của bạn. Bạn có thể thêm đến 20 chủ đề trên tài khoản Shopify. Để biết giới hạn chủ đề trên Shopify Plus, xem Shopify Plus. Nếu đạt đến giới hạn chủ đề của gói, bạn cần xóa một chủ đề thì mới có thể thêm một chủ đề mới.

Sau khi thêm chủ đề, bạn có thể tạo một liên kết để chia sẻ bản xem trước chủ đề với người khác. Điều này có thể hữu ích nếu bạn đang muốn xin ý kiến đóng góp trước khi đăng chủ đề mới hoặc ra mắt cửa hàng trực tuyến.

Thêm chủ đề miễn phí trên trang quản trị

Chủ đề miễn phí do Shopify phát triển. Trợ giúp tùy chỉnh dành cho chủ đề miễn phí được Shopify hỗ trợ.

Các bước thực hiện:

Dùng thử chủ đề trả phí trong Cửa hàng chủ đề Shopify

Trước khi quyết định mua chủ đề trả phí, bạn có thể dùng thử bằng cách xem trước chủ đề trong trang quản trị Shopify. Khi xem trước chủ đề, bạn có thể dùng trình biên tập chủ đề để tùy chỉnh, ví dụ như thay đổi để sử dụng màu sắc thương hiệu, phong cách thương hiệu và sản phẩm của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện sẽ được lưu khi bạn mua chủ đề.

Bạn có thể xem trước tối đa 19 chủ đề trả phí cùng lúc để so sánh nhiều chủ đề khác nhau trước khi mua. Các chủ đề trả phí mà bạn đang dùng thử có nhãn Chủ đề dùng thử.

Để nhận hỗ trợ về chủ đề trả phí, liên hệ với nhà phát triển chủ đề.

Các bước thực hiện:

 1. Truy cập Cửa hàng chủ đề Shopify và chọn chủ đề trả phí.
 2. Nhấp vào Dùng thử chủ đề để thêm chủ đề vào cửa hàng trực tuyến.
 3. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 4. Trong mục Thư viện chủ đề, nhấp vào nút ... để mở menu thao tác bên cạnh chủ đề bạn muốn xem trước.
 5. Nhấp vào Preview (Xem trước).

Bạn cũng có thể tùy chỉnh chủ đề đang xem trước. Nếu đã hài lòng với giao diện của chủ đề trên cửa hàng, bạn có thể mua chủ đề và giữ lại tất cả các tùy chỉnh đã thực hiện khi xem trước.

Mua chủ đề trong Cửa hàng chủ đề Shopify

Sau khi dùng thử chủ đề trả phí trong cửa hàng trực tuyến, bạn có thể chọn mua chủ đề đó. Bạn chỉ có thể đăng chủ đề đã mua lên cửa hàng trực tuyến.

Chủ đề trả phí là do các nhà phát triển chủ đề bên thứ ba tạo ra. Hỗ trợ chung và cập nhật dành cho chủ đề bên thứ ba là do nhà phát triển chủ đề cung cấp. Nếu bạn cần tùy chỉnh nâng cao nhưng không có kinh nghiệp phát triển trang web bằng HTML, CSS và JavaScript, hãy cân nhắc thuê Đối tác của Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Online store.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Chủ đề.

 5. Nhấp vào Thêm chủ đề > Truy cập Theme Store.

 6. Tìm chủ đề bạn muốn mua rồi nhấp vào Thử chủ đề.

 7. Trong mục Thư viện chủ đề, nhấp vào Mua trên chủ đề bạn muốn mua để bắt đầu giao dịch.

Tải lên tệp chủ đề từ máy tính

Nếu bạn có chủ đề trong tệp ZIP trên máy tính, bạn có thể tải lên trang Chủ đề trên trang quản trị.

Trước khi tải lên, hãy đảm bảo các tệp chủ đề của bạn được nén thènh một tệp ZIP duy nhất.

Các bước thực hiện:

Chuyển đổi chủ đề

Khi thêm chủ đề mới vào cửa hàng, chủ đề sẽ hiển thị trong mục Thư viện chủ đề trên trang Chủ đề trong Shopify. Bạn có thể đổi sang chủ đề mới bằng cách đăng lên cửa hàng trực tuyến. Khi bạn đăng chủ đề mới, chủ đề cũ vẫn còn trong thư viện chủ đề (và bạn có thể đổi trở về chủ đề cũ nếu muốn).

Nếu bạn cập nhật chủ đề theo cách thủ công, phiên bản cập nhật của chủ đề sẽ hiển thị dưới dạng một phiên bản riêng biệt trong thư viện chủ đề. Khi bạn đổi sang phiên bản cập nhật, phiên bản cũ của chủ đề vẫn còn trong thư viện chủ đề. Để tìm hiểu thêm, tham khảo Cập nhật chủ đề.

Chuẩn bị chuyển đổi chủ đề

Khi thêm chủ đề vào thư viện chủ đề, bạn có thể tùy chỉnh chủ đề trước khi đăng. Đây là một cách hữu hiệu để xem lại chủ đề mới, cũng như điều chỉnh thiết lập và nội dung để phản ánh chính xác doanh nghiệp của bạn trước khi thay chủ đề hiện tại. Bạn cũng có thể chuyển đổi giữa nhiều chủ đề đã chuẩn bị mà không cần thiết lập lại.

Sản phẩm, bộ sưu tập, menu điều hướng, trang, bài viết blog của cửa hàng sẽ không bị thay đổi hoặc xóa khi bạn đổi sang chủ đề mới vì chúng được quản lý trong Trang quản trị, tách biệt với chủ đề. Tuy nhiên, nội dung và thiết lập được quản lý bằng trình biên tập chủ đề, trình biên tập mã chủ đề và trình biên tập ngôn ngữ chỉ dành riêng cho từng chủ đề và từng phiên bản chủ đề mà bạn tải lên.

Các phần sau đây của cửa hàng trực tuyến được liên kết với chủ đề. Bạn phải tùy chỉnh những phần này của cửa hàng trực tuyến cho từng chủ đề bạn muốn sử dụng:

Không phải tất cả chủ đề đều hỗ trợ tất cả các tính năng của Shopify. Bạn nên xem lại danh sách tính năng của chủ đề để đảm bảo chủ đề có các tính năng bạn cần.

Chia sẻ bản xem trước chủ đề với người khác

Nếu bạn chuẩn bị ra mắt cửa hàng trực tuyến hoặc dự định thay đổi giao diện cửa hàng trực tuyến bằng cách đăng chủ đề mới, bạn có thể xin ý kiến phản hồi của người khác bằng cách chia sẻ bản xem trước chủ đề. Bạn có thể tạo liên kết mà người khác có thể sử dụng để truy cập bản xem trước của chủ đề bạn đã thêm trong trang quản trị Shopify. Có thể chia sẻ chủ đề mà không cần đăng lên.

Liên kết xem trước cho phép người khác khám phá cửa hàng trực tuyến của bạn nhưng không cho họ truy cập trang thanh toán. Sau khi bạn tạo liên kết xem trước, liên kết sẽ có hiệu lực trong 2 ngày. Bạn có thể thường xuyên tạo các liên kết mới theo ý muốn và việc tạo liên kết mới sẽ không ảnh hưởng đến liên kết xem trước cũ.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí