Thêm, xem trước và mua chủ đề

Để giúp bạn bắt đầu, trang Chủ đề trong trang quản trị đã thiết lập chủ đề mặc định khi bạn mở tài khoản với Shopify. Nếu muốn tùy chỉnh chủ đề khác cho cửa hàng trực tuyến, bạn cần thêm chủ đề vào trang quản trị.

Bạn có thể thêm chủ đề theo nhiều cách:

 • Nếu đã có chủ đề trong .zip tệp trên máy tính, bạn có thể tải chủ đề lên.
 • Bạn có thể thêm chủ đề miễn phí một cách nhanh chóng và dễ dàng từ trang quản trị.
 • Bạn có thể mua chủ đề trả phí từ Cửa hàng chủ đề Shopify. Mặc dù chủ đề trả phí là chủ đề phải mua thì mới được đăng lên cửa hàng trực tuyến, bạn có thể dùng thử chủ đề trả phí trước khi mua.

Bạn có thể thêm nhiều chủ đề vào tài khoản để thử chủ đề mới bất kỳ, giữ phiên bản theo mùa của chủ đề đã đăng hoặc thử nghiệm thay đổi đối với bản sao của chủ đề đã đăng. Bạn có thể xem trước tất cả các chủ đề này nhưng mỗi thời điểm chỉ có thể đăng một chủ đề. Khi bạn đổi sang chủ đề mới, bạn vẫn có thể truy cập chủ đề cũ trên trang Chủ đề trong Shopify.

Số lượng chủ đề có thể thêm tùy thuộc vào gói của bạn. Bạn có thể thêm đến 20 chủ đề trên tài khoản Shopify. Để biết giới hạn chủ đề trên Shopify Plus, xem Shopify Plus. Nếu đạt đến giới hạn chủ đề của gói, bạn cần xóa một chủ đề trước khi có thể thêm một chủ đề mới.

Sau khi thêm chủ đề, bạn có thể tạo một liên kết để chia sẻ bản xem trước chủ đề với người khác. Điều này có thể hữu ích nếu bạn đang muốn xin ý kiến phản hồi trước khi đăng chủ đề mới hoặc ra mắt cửa hàng trực tuyến.

Tải lên tệp chủ đề từ máy tính

Nếu bạn có chủ đề trong .zip tệp trên máy tính, bạn có thể tải lên trang Chủ đề trong trang quản trị.

Trước khi tải lên, đảm bảo các tệp chủ đề của bạn được nén thènh một tệp .zip duy nhất.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Thư viện chủ đề, nhấp vào Upload theme (Tải lên chủ đề).
 2. Trong cửa sổ Tải lên chủ đề, nhấp vào Choose File (Chọn tệp) để chọn tệp .zip bạn muốn tải lên.
 3. Nhấp vào Upload (Tải lên). Chủ đề sẽ được thêm vào trang Chủ đề trong trang quản trị.

Thêm chủ đề miễn phí trong phần quản trị

Chủ đề miễn phí do Shopify phát triển. Trợ giúp tùy chỉnh dành cho chủ đề miễn phí được Shopify hỗ trợ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Free themes (Chủ đề miễn phí) ở gần phía cuối trang, nhấp vào Explore free themes (Khám phá chủ đề miễn phí). Cửa sổ hiển thị tất cả các chủ đề miễn phí sẽ xuất hiện.
 2. Nhấp vào chủ đề bất kỳ để đọc các tính năng của chủ đề đó và xem trước kiểu chủ đề có sẵn.
 3. Nhấp vào nút Thêm của chủ đề. Chủ đề sẽ được thêm vào trang Chủ đề ở phần quản trị.

Mua chủ đề từ Cửa hàng chủ đề Shopify

Chủ đề trả phí là chủ đề do các nhà thiết kế bên thứ ba phát triển. Hỗ trợ chung và cập nhật dành cho chủ đề bên thứ ba do nhà thiết kế chủ đề cung cấp. Nếu bạn cần tùy chỉnh nâng cao nhưng không có kinh nghiệp phát triển trang web bằng HTML, CSS và JavaScript, hãy cân nhắc thuê chuyên gia Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Truy cập vào Cửa hàng chủ đề Shopify để chọn một chủ đề. Nếu vẫn đang trong giai đoạn dùng thử miễn phí, bạn nên chọn chủ đề miễn phí để tránh phải trả phí.
 2. Sau khi chọn một chủ đề miễn phí, hãy nhấp vào Thêm chủ đề hoặc Bắt đầu bằng chủ đề này. Nếu bạn chọn chủ đề trả phí, hãy nhấp vào Mua chủ đề để mua chủ đề đó. Các chủ đề trả phí không hỗ trợ hoàn tiền. Để đảm bảo chủ đề phù hợp với nhu cầu của bạn, bạn có thể dùng thử chủ đề trả phí trước khi mua.
 3. Đối với chủ đề trả phí, nhấp vào mục Approve charge (Phê duyệt phí) để phê duyệt khoản thanh toán. Chủ đề sẽ được thêm vào trang Chủ đề ở phần quản trị.

Dùng thử chủ đề trả phí trong cửa hàng

Bạn có thể dùng thử chủ đề trả phí để xem chủ đề đó trông như thế nào với các sản phẩm, màu sắc thương hiệu và phong cách của bạn, trước khi quyết tâm mua chủ đề đó. Khi xem trước chủ đề, bạn có thể thực hiện tùy chỉnh bằng cách sử dụng trình biên tập chủ đề. Mọi thay đổi bạn thực hiện sẽ được lưu khi mua chủ đề. Bạn có thể xem trước tối đa 19 chủ đề trả phí để giúp bạn so sánh nhiều chủ đề trước khi mua. Để nhận hỗ trợ về chủ đề trả phí, liên hệ với nhà phát triển chủ đề.

Các bước thực hiện:

 1. Truy cập Cửa hàng chủ đề Shopify và chọn chủ đề trả phí.
 2. Nhấp vào nút Dùng thử chủ đề. Cửa hàng trực tuyến của bạn sẽ tải về bản xem trước của chủ đề đó.
 3. Trên thanh công cụ ở cuối trang, thực hiện một trong những thao tác sau: - Để dừng xem trước chủ đề, nhấp vào nút Đóng bản xem trước
  • Để mua chủ đề, nhấp vào nút Mua chủ đề
  • Để sửa đổi cài đặt chủ đề bằng trình biên tập chủ đề, nhấp vào Customize theme (Tùy chỉnh chủ đề).

Ngay cả khi bạn quyết định không mua, chủ đề trả phí vẫn được thêm vào trang Chủ đề trong trang quản trị của bạn. Các chủ đề trả phí bạn đang dùng thử sẽ có nhãn Theme trial (Chủ đề dùng thử).

Đổi chủ đề

Khi thêm chủ đề mới vào cửa hàng, chủ đề sẽ xuất hiện trong mục Thư viện chủ đề trong trang Chủ đề trong Shopify. Bạn có thể đổi sang chủ đề mới bằng cách đăng lên cửa hàng trực tuyến. Khi bạn đăng chủ đề mới, chủ đề cũ vẫn còn trong thư viện chủ đề (và bạn có thể đổi trở về chủ đề cũ nếu muốn).

Nếu bạn cập nhật chủ đề thủ công, phiên bản cập nhật của chủ đề sẽ xuất hiện như phiên bản riêng biệt trong thư viện chủ đề. Khi bạn đổi sang phiên bản cập nhật, phiên bản cũ của chủ đề vẫn còn trong thư viện chủ đề. Để tìm hiểu thêm, tham khảo Cập nhật chủ đề.

Chuẩn bị chuyển đổi chủ đề

Khi thêm chủ đề vào thư viện chủ đề, bạn có thể tùy chỉnh chủ đề trước khi đăng. Đây là một cách hữu hiệu để xem lại chủ đề mới, cũng như điều chỉnh thiết lập và nội dung để phản ánh chính xác doanh nghiệp của bạn trước khi thay chủ đề hiện tại. Bạn cũng có thể chuyển đổi giữa nhiều chủ đề đã chuẩn bị mà không cần thiết lập lại.

Sản phẩm, bộ sưu tập, menu điều hướng, trang, bài viết blog của cửa hàng sẽ không bị thay đổi hoặc xóa khi bạn đổi sang chủ đề mới vì chúng được quản lý trong Trang quản trị, tách biệt với chủ đề. Tuy nhiên, nội dung và thiết lập được quản lý bằng trình biên tập chủ đề, trình biên tập mã chủ đề và trình biên tập ngôn ngữ chỉ dành riêng cho từng chủ đề và từng phiên bản chủ đề mà bạn tải lên.

Các mục sau đây của cửa hàng trực tuyến được liên kết với chủ đề. Bạn phải tùy chỉnh những mục này của cửa hàng trực tuyến cho từng chủ đề bạn muốn sử dụng.

 • Thiết lập áp dụng cho các mục tĩnh trong cửa hàng. Những mục này thường kiểm soát giao diện và chức năng của trang như trang sản phẩm hoặc các mục xuất hiện trên nhiều trang, như mục đầu trang và chân trang.
 • Các mục động hiển thị trên trang chủ và nội dung trong mỗi mục.
 • Thiết lập chủ đề, bao gồm màu sắc và phông chữ áp dụng cho cửa hàng trực tuyến.
 • Văn bản chủ đề.
 • Tùy chỉnh mã, bao gồm các tùy chỉnh mã được thêm từ một ứng dụng.
 • Mẫu chủ đề có sẵn.

Không phải tất cả chủ đề đều hỗ trợ tất cả các tính năng của Shopify. Bạn nên xem lại danh sách tính năng của chủ đề để đảm bảo chủ đề có các tính năng bạn cần.

Chia sẻ bản xem trước chủ đề với người khác

Nếu bạn chuẩn bị ra mắt cửa hàng trực tuyến hoặc dự định thay đổi giao diện cửa hàng trực tuyến bằng cách đăng chủ đề mới, bạn có thể xin ý kiến phản hồi của người khác bằng cách chia sẻ bản xem trước chủ đề. Bạn có thể tạo liên kết mà người khác có thể sử dụng để truy cập bản xem trước của chủ đề bạn đã thêm trong trang quản trị Shopify. Có thể chia sẻ chủ đề mà không cần đăng lên.

Liên kết xem trước cho phép người khác khám phá cửa hàng trực tuyến của bạn nhưng không cho họ truy cập giao dịch thanh toán. Sau khi bạn tạo liên kết xem trước, liên kết sẽ duy trì hoạt động trong 14 ngày. Bạn có thể thường xuyên tạo các liên kết mới theo ý muốn và việc tạo liên kết mới sẽ không ảnh hưởng đến liên kết xem trước cũ.

Các bước thực hiện:

 1. Đối với chủ đề bạn muốn chia sẻ, nhấp vào Actions (Thao tác) và chọn Preview (Xem trước).
 2. Trên thanh xem trước ở cuối trang, nhấp vào Share preview (Chia sẻ bản xem trước). Một cửa sổ chứa liên kết chia sẻ duy nhất sẽ mở ra.
 3. Nhấp vào Copy link (Sao chép liên kết) để sao chép liên kết vào khay nhớ tạm.
 4. Dán liên kết vào email, cuộc trò chuyện hoặc trên truyền thông xã hội để chia sẻ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí