Thêm mục đăng ký nhận bản tin

Thao tác thêm mục đăng ký nhận bản tin vào cửa hàng trực tuyến cho phép bạn thu thập địa chỉ email của khách hàng mà bạn có thể sử dụng cho chiến dịch tiếp thị qua email. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tiếp thị qua email trên blog Shopify.

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Shopify để gửi email về khuyến mãi. Ứng dụng tiếp thị qua email thường hoạt động bằng cách đồng bộ dữ liệu khách hàng Shopify với một dịch vụ tiếp thị qua email của bên thứ ba. Bạn có thể tìm kiếm ứng dụng liên quan đến tiếp thị qua email trong Shopify App Store. Sau khi chọn ứng dụng, bạn làm theo hướng dẫn trong ứng dụng về cách gửi bản tin đến địa chỉ email thu thập được qua đăng ký nhận bản tin.

Thêm mục đăng ký nhận bản tin vào cửa hàng trực tuyến

Tất cả các chủ đề Online Store 2.0 của Shopify đều có mục đăng ký nhận bản tin để bạn có thể thêm vào bất kỳ trang nào của cửa hàng hoặc tùy chọn thêm biểu mẫu đăng ký nhận bản tin vào chân trang. Mục bản tin có ba khối mặc định gồm: đầu trang, đoạn văn bản và mẫu email.

Nếu chủ đề không chứa biểu mẫu đăng ký nhận bản tin, bạn cần sử dụng ứng dụng tiếp thị qua email để thêm biểu mẫu. Tìm hiểu về các cách thu thập email khách hàng khác.

Các bước thực hiện:

Thiết lập chiến dịch tiếp thị qua email bằng ứng dụng Shopify

Bạn có thể thiết lập chiến dịch tiếp thị qua email.

Các bước thực hiện:

  1. Thêm mục đăng ký nhận bản tin vào cửa hàng trực tuyến để thu thập địa chỉ email từ khách hàng.

  2. Cài đặt ứng dụng tiếp thị qua email trong Shopify App Store.

  3. Làm theo chỉ dẫn trong ứng dụng tiếp thị qua email để đồng bộ với danh sách khách hàng, những người thêm email vào mục đăng ký nhận bản tin. Nếu chủ đề không có biểu mẫu đăng ký nhận bản tin, bạn hãy sử dụng một ứng dụng tiếp thị qua email có thể thêm biểu mẫu vào cửa hàng.

  4. Sử dụng ứng dụng tiếp thị qua email để tạo và gửi bản tin đến khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí