Tài liệu về chủ đề

Bạn có thể sử dụng tài liệu về chủ đề để tìm hiểu xem chủ đề có những mục và cài đặt nào và hướng dẫn về cách sử dụng các tính năng của chủ đề. Bạn có thể tìm tài liệu dành cho mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề Shopify.

Chủ đề miễn phí từ Shopify

Để truy cập tài liệu dành cho chủ đề miễn phí từ Shopify, truy cập Chủ đề của Shopify và nhấp vào tên chủ đề của bạn.

Chủ đề trả phí

Bạn có thể truy cập tài liệu dành cho chủ đề trả phí thông qua trình biên tập chủ đề trên trang quản trị Shopify bằng trình duyệt máy tính để bàn hoặc thiết bị di động.

Các bước thực hiện:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
  2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).
  3. Nhấp vào ...
  4. Nhấp vào View documentation (Xem tài liệu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí