Tài liệu về chủ đề

Bạn có thể sử dụng tài liệu về chủ đề để xem chủ đề có những mục và cài đặt nào và hướng dẫn về cách sử dụng các tính năng của chủ đề. Bạn có thể tìm tài liệu dành cho mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề Shopify.

Chủ đề miễn phí từ Shopify

Để truy cập tài liệu dành cho chủ đề miễn phí từ Shopify, truy cập Chủ đề của Shopify và nhấp vào tên chủ đề của bạn.

Chủ đề trả phí

Bạn có thể truy cập tài liệu của chủ đề trả phí qua trình biên tập chủ đề.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí