PayPal i flere valutaer

Hvis du selger i flere valutaer med Shopify Payments kan du godta multivalutabetalinger fra kunder med PayPal. Når kunden betaler for en bestilling med PayPal viser både PayPal- og Shopify-kassene kundens valuta. Eventuelle refusjoner som utstedes til kunden håndteres i kundens valuta.

Hver enkelt multivalutabestilling med PayPal må godtas før den markeres som betalt og klar til sending. Betalingskvitteringen fra PayPal inneholder informasjon om vekslingskurser og gebyrer.

Endre innstillinger for flere valutaer i PayPal

I PayPal-innstillingene kan du velge fra følgende alternativer for bestillinger i flere valutaer:

  • Godta alle bestillinger automatisk
  • Gå gjennom og godta eller avslå hver enkelt bestilling manuelt
  • Avslå alle multivalutabestillinger

Som standard må du gå gjennom og godta hver multivalutabestilling i PayPal manuelt. Hvis du bestemmer deg for å avvise en bestilling, kan ikke kjøperen gå til kassen, og de får en feilmelding som sier at du ikke godtar valutaen deres. I PayPal-innstillingene velger du aksepter alle bestillinger automatisk for å unngå å måtte gå gjennom hver bestilling manuelt.

Hvis du vil ha mer informasjon om å endre innstillinger i PayPal, kan du se Hvordan godta utenlandske betalinger med PayPal-bedriftskontoen

Valutaer som godtas av PayPal

For en fullstendig liste over valutaer som godtas av PayPal, kan du se Liste over støttede multivalutaer

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis