PayPal i flere valutaer

Når du selger i flere valutaer gjennom Shopify Payments, kan du godta betalinger i ulike valutaer gjennom PayPal. Ved hjelp av denne funksjonen kan kunden betale for bestillinger med sin foretrukne valuta, og både PayPal og Shopify Checkout viser transaksjonen i kundens valgte valuta. Refusjoner behandles også i kundens valuta.

Se liste over støttede multivalutaer for å få en komplett liste over valutaer som støttes av PayPal.

Forstå behandling av bestillinger med flere valutaer

Som standard må du gjennomgå og godta betalingen manuelt før du merker den som betalt og klar til forsendelse for hver multivalutabestilling som kommer gjennom PayPal. Betalingskvitteringene fra PayPal inneholder detaljert informasjon om vekslingskurser og tilhørende gebyrer.

Hvis du ønsker å avslå en bestilling, kan ikke kunden betale, og de får en feilmelding som informerer om at du ikke godtar valutaen. Du kan velge å godta alle bestillinger automatisk i PayPal-innstillingene for å unngå at du må gjennomgå hver enkelt bestilling manuelt.

Hvis du har konfigurert PayPal-innstillingene til automatisk avvisning av alle bestillinger med flere valutaer, vil kunder som forsøker å gjøre kjøp med ikke-støttede valutaer få en feilmelding. Du blir imidlertid ikke varslet om disse mislykkede transaksjonene.

Konfigurer innstillinger for flere valutaer i PayPal

Du kan velge blant følgende alternativer i PayPal-innstillingene, for å tilpasse hvordan bestillinger med flere valutaer håndteres:

  • Godta alle bestillinger automatisk
  • Gå gjennom og godta eller avslå hver enkelt bestilling manuelt
  • Avslå alle multivalutabestillinger

Se Slik godtar du utenlandsbetalinger med PayPal-bedriftskontoer for å få mer informasjon om endring av innstillinger i PayPal.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis