Forstå referansetransaksjoner for automatisk fakturering med PayPal Express Checkout

I noen tilfeller kan apper kreve automatiske kundebelastninger, som for eksempel ved abonnementer eller etterkjøpstilbud. Det etableres en faktureringsavtale i PayPal mellom deg og kunden for å legge til rette for denne prosessen. Hvis du vil aktivere faktureringsavtaler, må du få godkjenning fra PayPal for referansetransaksjoner, som er en funksjon som tillater automatiske belastninger av kunder.

Få godkjenning for referansetransaksjoner

Når PayPal Express er aktivt i butikken, ber Shopify automatisk om godkjenning av referansetransaksjoner fra PayPal på dine vegne. Denne forespørselen utløses når Shopify registrerer bruk av en app som belaster kunder automatisk. Hvis du ikke allerede har godkjenning for referansetransaksjoner med PayPal, og en kunde legger inn en bestilling som inkluderer et abonnement, skjuler Shopify PayPal som betalingsalternativ i kassen. Hvis du bruker en app for mersalg etter kjøp, vises imidlertid PayPal fortsatt som betalingsalternativ i kassen, selv uten godkjenning for referansetransaksjoner. Samtidig vil ikke eventuelle etterkjøpstilbud som genereres av mersalgsappen, vises til kunden.

Kontrollere status for godkjenning

Du må fullføre konfigurasjonen av PayPal-kontoen før Shopify kan be om godkjenning for referansetransaksjoner fra PayPal. Når forespørselen er sendt på dine vegne, kan du kontrollere status for godkjenningen for referansetransaksjoner ved å kontrollere status for forespørselen på siden Betalinger i Shopify-administrator.

PayPal kommuniserer godkjenningsstatusen for referansetransaksjoner på e-post. I noen tilfeller tar PayPal kontakt for å innhente tilleggsinformasjon før de gir godkjenning. Når du er godkjent, vises Shopify PayPal Express som betalingsalternativ i butikken for bestillinger som inkluderer automatisk fakturering.

Håndtere avslag og få hjelp

Hvis PayPal-kontoen din får avslag på godkjenningen for referansetransaksjoner, kan det hende PayPal varsler deg direkte. Du kan se siden Betalinger i Shopify-administrator for å kontrollere status for forespørselen. Du kan også kontakte PayPal-kontoadministratoren eller besøke PayPals kontaktside når du er logget på PayPal-kontoen din.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis