Tìm hiểu về Giao dịch tham chiếu để thanh toán tự động bằng PayPal Express Checkout

Trong một số trường hợp, các ứng dụng có thể yêu cầu tự động thu phí khách hàng, ví dụ như đối với gói đăng ký hoặc ưu đãi hậu mãi. Để hỗ trợ quy trình này, PayPal sẽ lập một thỏa thuận thanh toán giữa bạn và khách hàng. Để thỏa thuận thanh toán có hiệu lực, bạn phải được PayPal phê duyệt Giao dịch tham chiếu, một tính năng cho phép tự động thu phí khách hàng.

Xin phê duyệt giao dịch tham chiếu

Khi PayPal Express đã hoạt động trong cửa hàng của bạn, Shopify sẽ tự động thay mặt bạn yêu cầu PayPal phê duyệt Giao dịch tham chiếu. Yêu cầu này được kích hoạt khi Shopify phát hiện việc sử dụng ứng dụng tự động tính phí khách hàng. Nếu bạn chưa được PayPal phê duyệt Giao dịch tham chiếu và khách hàng đặt hàng bao gồm gói đăng ký, Shopify sẽ ẩn tùy chọn thanh toán bằng PayPal khi thanh toán. Tuy nhiên, nếu bạn đang dùng ứng dụng bán thêm sau khi mua hàng, PayPal sẽ vẫn hiển thị là tùy chọn thanh toán khi thanh toán, ngay cả khi chưa được phê duyệt Giao dịch tham chiếu. Đồng thời, mọi ưu đãi hậu mãi do ứng dụng bán thêm tạo ra sẽ không hiển thị với khách hàng.

Kiểm tra trạng thái phê duyệt

Để Shopify có thể yêu cầu PayPal phê duyệt Giao dịch tham chiếu, bạn phải hoàn tất thiết lập tài khoản PayPal. Sau khi gửi yêu cầu thay mặt bạn, bạn có thể xác minh trạng thái phê duyệt Giao dịch tham chiếu bằng cách xem trạng thái yêu cầu trên trang Thanh toán của trang quản trị Shopify.

PayPal thông báo trạng thái phê duyệt Giao dịch tham chiếu qua email. Trong một số trường hợp, PayPal có thể liên hệ để yêu cầu thông tin bổ sung trước khi phê duyệt. Sau khi bạn được phê duyệt, Shopify sẽ hiển thị PayPal Express là tùy chọn thanh toán trong cửa hàng đối với các đơn hàng liên quan đến phương thức thanh toán tự động.

Xử lý tình trạng bị từ chối và tìm kiếm hỗ trợ

Nếu tài khoản PayPal của bạn bị từ chối phê duyệt Giao dịch tham chiếu, PayPal có thể không thông báo trực tiếp cho bạn. Để xác nhận trạng thái của yêu cầu, bạn có thể xem trang Thanh toán của trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể liên hệ với quản lý tài khoản PayPal hoặc truy cập trang liên hệ của PayPal khi đăng nhập vào tài khoản PayPal của mình.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí