การเก็บและบันทึกการชำระเงินบางส่วน

คุณสามารถเก็บและบันทึกการชำระเงินบางส่วนหลายรายการในคำสั่งซื้อที่มีข้อกำหนดการชำระเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ด้วยการชำระเงินบางส่วน คุณสามารถเสนอตัวเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่นให้กับลูกค้าของคุณ ให้ลูกค้าของคุณชำระเงินด้วยวิธีการชำระเงินที่หลากหลายในคำสั่งซื้อเดียว และเรียกเก็บเงินมัดจำหรือชำระเงินล่วงหน้า คุณสามารถเก็บหรือบันทึกการชำระเงินบางส่วนด้วยวิธีการชำระเงินต่อไปนี้:

 • บัตรเครดิต Vaulted (สำหรับลูกค้า B2B)
 • บัตรเครดิตใหม่
 • การชำระเงินด้วยตนเอง เช่น เงินฝากธนาคาร

เมื่อคุณเรียกเก็บเงินหรือบันทึกการชำระเงินบางส่วน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกเก็บเงินเป็นจำนวนเงินคงที่หรือเป็นจำนวนเงินตามเปอร์เซ็นต์ หลังจากที่คุณบันทึกการชำระเงินบางส่วนสำหรับคำสั่งซื้อแล้ว สถานะคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น ชำระเงินแล้วบางส่วน และการชำระเงินจะแสดงให้กับลูกค้าของคุณในบัญชีลูกค้า

คุณไม่จำเป็นต้องระบุวิธีการชำระเงินที่คาดว่าจะชำระเมื่อสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน คุณสามารถระบุวิธีการชำระเงินเมื่อบันทึกการชำระเงินในคำสั่งซื้อได้

เก็บการชำระเงินบางส่วนโดยใช้บัตรเครดิตแบบ Vaulted

หากคุณใช้ B2B คุณสามารถเก็บเงินบางส่วนโดยใช้บัตรเครดิตแบบ Vaultedที่เชื่อมโยงกับที่ตั้งบริษัทได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการเรียกรับชำระเงินบางส่วน

 3. คลิก “รับการชำระเงิน” จากนั้นเลือกบัตรเครดิตแบบ Vaulted ที่คุณต้องการเรียกเก็บเงิน

 4. ในส่วน จํานวน ให้เลือกจํานวนคงที่หรือเปอร์เซ็นต์ จากนั้นป้อนจํานวนเงินที่คุณต้องการเรียกเก็บจากลูกค้า

 5. คลิก “ค่าบริการ

เรียกเก็บการชำระเงินบางส่วนโดยใช้บัตรเครดิตใหม่

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการเรียกรับชำระเงินบางส่วน

 3. คลิก “รับการชำระเงิน” > “ป้อนบัตรเครดิต

 4. ในส่วน จํานวน ให้เลือกจํานวนคงที่หรือเปอร์เซ็นต์ จากนั้นป้อนจํานวนเงินที่คุณต้องการเรียกเก็บจากลูกค้า

 5. ในส่วน หมายเลขบัตร ให้ป้อนรายละเอียดบัตรเครดิต

 6. ในที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน ให้ป้อนรายละเอียดการเรียกเก็บเงิน หรือเลือกที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ที่จัดส่ง

 7. คลิก “ค่าบริการ

บันทึกการชำระเงินบางส่วนด้วยตนเอง

คุณสามารถบันทึกการชำระเงินบางส่วนด้วยตนเอง เช่น เงินฝากธนาคารหรือบริการเก็บเงินปลายทาง Shopify จะไม่บันทึกการชำระเงินด้วยตนเอง

หากคุณได้กำหนดค่าวิธีการชำระเงินด้วยตนเอง คุณสามารถเลือกวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการบันทึกสำหรับการชำระเงินบางส่วนได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการบันทึกการชำระเงินบางส่วน

 3. คลิก “เรียกเก็บเงิน” > “บันทึกการชำระเงิน

 4. ในส่วนจำนวน ให้เลือก “จำนวนคงที่” หรือ “เปอร์เซ็นต์” แล้วป้อนจำนวนที่คุณเรียกเก็บจากลูกค้า

 5. ในส่วนวิธีการ ให้เลือกวิธีการชำระเงินด้วยตนเองที่คุณต้องการบันทึกการชำระเงินบางส่วน

 6. คลิก “บันทึกการชำระเงิน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี