การกำหนดค่าสำหรับ Shopify Payments

ส่วนต่อไปนี้มีงานเสริมที่คุณสามารถใช้เพื่อกําหนดค่า Shopify Payments ได้

เปิดหรือปิดการแจ้งเตือนการรับชำระเงิน

โดยค่าเริ่มต้นแล้ว Shopify จะส่งอีเมลไปหาคุณเมื่อมีการรับชำระเงินใหม่ส่งไปยังบัญชีธนาคารของคุณ โดยเราจะแจ้งจำนวนยอดที่ชำระและแนบลิงก์ไปยังการรับชำระเงินบนร้านค้าของคุณในอีเมลเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อและรายละเอียดลูกค้าได้ คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนด้วยอีเมลเหล่านี้ได้ตามต้องการในการตั้งค่า Shopify Payments

ขั้นตอน:

วิธีเปลี่ยนชื่อผู้ขายบนใบแจ้งยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ

ตัวอธิบายการรับเงินคือวิธีการแสดงการรับเงินของคุณบนรายการเดินบัญชีของคุณ ตามค่าเริ่มต้น ตัวอธิบายใบแจ้งยอดการรับเงินของคุณจะแสดง Shopifyของคุณ หากคุณอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือไอร์แลนด์ ตัวอธิบายใบแจ้งยอดการรับเงินของคุณจะแสดงเป็น Earthport PLC Shopify แทน Shopify

ตัวอธิบายยอดเงินบางรายการอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมในรายการเดินบัญชีของคุณ ธนาคารของคุณเป็นผู้เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฎของยอดเงินของคุณด้วยการแก้ไขตัวอธิบายของคุณในการตั้งค่าผู้ให้บริการการชำระเงิน ตัวอธิบายบนรายการเดินบัญชีต้องมีความยาวระหว่าง 5 ถึง 22 ตัวอักษร รองรับเฉพาะตัวอักษรลาตินเท่านั้น และตัวอธิบายไม่สามารถมีอักขระพิเศษ <, >, ' หรือ " ได้

ขั้นตอน:

การเปลี่ยนแปลงตัวอธิบายใบแจ้งยอดการรับเงินของคุณอาจใช้เวลาถึง 3 วันทำการจึงจะแสดงในบัญชีธนาคารของคุณ หรือหลังจากรอบการรับเงินปัจจุบันของคุณเสร็จสมบูรณ์ การเปลี่ยนตัวอธิบายของคุณจะเปลี่ยนลักษณะของการรับเงินในอนาคตเท่านั้น ไม่ใช่การรับเงินที่ค้างอยู่หรือที่ผ่านมา

เปลี่ยนการตั้งค่าการป้องกันการทุจริตของคุณ

เมื่อคุณใช้ Shopify Payments เพื่อประมวลผลธุรกรรมในร้านค้าของคุณ ระบบจะประมวลผลการวิเคราะห์การหลอกลวงขั้นสูงโดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์จะแสดงเป็น ตัวชี้วัดการวิเคราะห์การ หลอกลวงในการสั่งซื้อ ที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะจัดการสินค้าตามสั่งซื้อหรือไม่

โดย Shopify Payments มีตัวกรองการฉ้อโกง 2 ประเภทให้คุณสามารถเลือกใช้งานได้ ซึ่งได้แก่ AVS และ CVV

  • ระบบการตรวจสอบยืนยันที่อยู่ (AVS) - AVS จะเปรียบเทียบส่วนที่เป็นตัวเลขของที่อยู่และรหัสไปรษณีย์ที่เรียกเก็บเงินของลูกค้ากับข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์กับผู้ให้บริการบัตรเครดิต

  • รหัสยืนยันตัวตนผู้ถือบัตร (CVV) คือหมายเลข 3 หรือ 4 หลักที่อยู่บนบัตรเครดิตของลูกค้า บริษัทบัตรเครดิตห้ามมิให้เก็บบันทึกรหัส CVV ดังนั้นการขอหมายเลข CVV จึงเป็นวิธีที่จะทำให้แน่ใจว่าลูกค้ามีบัตรอยู่กับตัว ข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกขโมยมาจากฐานข้อมูลผู้ขายจะไม่มีประโยชน์มากนัก เนื่องจากฐานข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการบันทึกข้อมูล CVV ไว้

นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกปฏิเสธธุรกรรมที่ล้มเหลวในการตรวจสอบยืนยันโดยอัตโนมัติได้โดยการเปิดใช้งานการปฏิเสธการเรียกเก็บเงินที่ไม่ผ่านการตรวจสอบยืนยันรหัสไปรษณีย์ AVS และปฏิเสธการเรียกเก็บเงินที่ไม่ผ่านการตรวจสอบยืนยัน CVV หากคุณเปิดใช้งานการตั้งค่าเหล่านี้ การลองธุรกรรมที่ไม่ผ่านการตรวจสอบยืนยันถูกปฏิเสธและไม่มีการสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

วิธีแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร

หากคุณเปลี่ยนธนาคารหรือมีการแก้ไขรายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณ คุณสามารถอัปเดตข้อมูลดังกล่าวได้ในการตั้งค่า Shopify Payments ของคุณ โดยคุณต้องยืนยันข้อมูลบัญชีธนาคารเก่าของคุณเพื่อแก้ไขข้อมูลธนาคาร

และคุณไม่สามารถใช้บัตรชำระค่าบริการล่วงหน้าที่ออกโดยธนาคารเป็นข้อมูลประจำตัวบัญชีธนาคารเพื่อรับการชำระเงินจาก Shopify Payments

หากคุณจำข้อมูลบัญชีธนาคารเดิมของคุณไม่ได้หรือไม่สามารถยืนยันบัญชีธนาคารได้ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือเพื่อขอความช่วยเหลือ

ขั้นตอน:

วิธีแก้ไขใบแจ้งยอดชำระเงินของลูกค้า

คุณสามารถแก้ไขข้อความที่ปรากฏบนใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของลูกค้าเมื่อทำการสั่งซื้อในร้านค้าของคุณได้ โดยคุณต้องเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของคุณลงไปเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อคุณได้เมื่อมีปัญหา และคุณยังสามารถเพิ่มชื่อร้านค้าของคุณลงไปเพื่อให้ลูกค้าทราบว่าค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตดังกล่าวใช้จ่ายไปกับสิ่งใด

ขั้นตอน:

ข้อมูลสาธารณะเพิ่มเติมบางส่วนอาจถูกระบุไว้ในใบแจ้งยอดชำระเงินลูกค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต แบรนด์ หรือธนาคารที่ออกบัตร ทั้งนี้ การตัดสินใจนี้ขึ้นอยู่กับธนาคารแต่ละแห่ง

อัปเดตรายละเอียดภาษีของคุณ

ขณะที่คุณตั้งค่า Shopify Payments คุณจำเป็นต้องป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีของคุณ ทุกธุรกิจจำเป็นต้องยื่นเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หากคุณเป็นเจ้าของกิจการแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี คุณสามารถยื่นหมายเลขประกันสังคม (SIN) หรือหมายเลขประกันสังคม (SSN) ของคุณแทนได้

หากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่คุณส่งมาไม่ถูกต้อง คุณต้องอัปเดตข้อมูลดังกล่าว Shopify จะส่งอีเมลถึงคุณ รวมถึงแจ้งเตือนในหน้าแรกของส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณเมื่อคุณต้องอัปเดตรายละเอียดประจำตัวผู้เสียภาษี

รายละเอียดภาษีไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับล้มเหลว หากรายละเอียดภาษีหรือธุรกิจของคุณมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเป็นเจ้าของหรือเปลี่ยนชื่อหลังจากตั้งค่า Shopify Payments ของคุณแล้ว ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่ออัปเดตข้อมูลดังกล่าว

การยื่นภาษี

ในฐานนะผู้ขาย คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการซึ่งรวมถึงการยื่นภาษีด้วย Shopify Payments อาจถูกขอให้รายงานยอดขานของคุณต่อหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่ โดยขึ้นอยู่กับเขตอำนาจตามกฎหมาย

บางประเทศมีข้อบังคับในการรายงานภาษีที่แตกต่างออกไป หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อกำหนดในการรายงานภาษีสำหรับประเทศที่รองรับแต่ละประเทศ

ปรับเปลี่ยนบัตรเครดิตหลักที่ร้านค้าของคุณยอมรับ

เมื่อใช้ Shopify Payments คุณสามารถเลือกประเภทบัตรเครดิตหลักที่ร้านค้าของคุณยอมรับ

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี