Tổng quan về gói giá và thanh toán

Có nhiều gói giá, kỳ thanh toán, mức phí thẻ tín dụng và các dịch vụ khác trên Shopify. Để biết thêm thông tin về việc thanh toán, hãy xem phần Quản lý thanh toán.

Nếu muốn hủy gói, bạn cần tạm dừng hoặc vô hiệu hóa cửa hàng.

Giá và phí của gói

Gói giá Basic Shopify, Shopify và Advanced Shopify có nhiều mức giá và phí, ví dụ như giá hằng tháng, phí thẻ tín dụngphí giao dịch bên thứ ba. Tùy theo địa điểm, gói đăng ký của bạn được lập hóa đơn bằng một trong các đơn vị tiền tệ sau:

  • Euro (EUR)
  • Bảng Anh (GBP)
  • Đô la Mỹ (USD)
  • Rupee Ấn Độ (INR)

Tìm hiểu thêm về giá gói đăng ký Shopify tại địa phương.

Giá hằng tháng

Giá hằng tháng là phí đăng ký định kỳ để sử dụng Shopify. Số tiền phí thay đổi tùy theo gói giá bạn chọn. Giá của gói giá bạn chọn sẽ được đưa vào hóa đơn phát hành vào cuối kỳ thanh toán đã định.

Nếu đăng ký kỳ thanh toán một năm thì bạn có thể được giảm phí đăng ký.

Phí thẻ tín dụng

Nếu bạn sử dụng Shopify Payments làm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, Shopify sẽ thu một khoản phí nhỏ để hỗ trợ bạn chấp nhận các thẻ tín dụng phổ biến như Visa và Mastercard làm phương thức thanh toán tại cửa hàng. Bạn không phải thanh toán bất kỳ khoản phí nào cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng (ví dụ như Visa hoặc Mastercard). Những khoản phí này sẽ thay đổi tùy theo giao dịch trực tuyến hay trực tiếp bằng Shopify POS do mức độ bảo mật và rủi ro của việc thanh toán trực tuyến so với thanh toán trực tiếp.

Phí thẻ tín dụng thay đổi tùy theo gói giá bạn chọn.

Do Brexit, Visa và Mastercard đã thay đổi cách phân loại và thu phí đối với các giao dịch tại Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu. Để tuân thủ những thay đổi này, Shopify phân loại các giao dịch này là quốc tế và bạn bị tính phí theo mức phí quốc tế hiện tại cho khu vực của bạn.

Phí giao dịch bên thứ ba

Phí giao dịch bên thứ ba là các phí áp dụng cho mỗi giao dịch khi bạn sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba để thu tiền thanh toán từ khách hàng. Phí giao dịch này là để Shopify trang trải cho việc tích hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên ngoài và khoản phí này thay đổi tùy theo gói bạn chọn.

Khi sử dụng Shopify Payments, bạn không bị thu phí giao dịch bên thứ ba đối với các đơn hàng được xử lý qua Shopify Payments, Shop Pay, Shop Pay Trả góp và Paypal Express, và bạn không bị thu phí giao dịch đối với các phương thức thanh toán thủ công như tiền mặt, thu tiền khi giao hàng (COD) và chuyển khoản.

Thương nhân Shopify Plus sử dụng Shopify Payments làm cổng thanh toán chính sẽ được miễn trừ phí giao dịch cho tất cả các phương thức thanh toán được sử dụng khác.

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ cung cấp dịch vụ chuyển tiền từ khách hàng đến bạn. Với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng, khách hàng có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng. Nếu muốn chấp nhận giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng của khách hàng, bạn có thể thiết lập Shopify Payments hoặc một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba.

Shopify Payments

Shopify có một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán riêng là Shopify Payments, tích hợp trực tiếp vào quy trình thanh toán của bạn. Nếu doanh nghiệp của bạn đủ điều kiện dùng Shopify Payments:

  • Bạn sẽ chỉ phải trả phí thẻ tín dụng mà không phải thanh toán bất kỳ khoản phí giao dịch bên thứ ba nào khác.
  • Khách hàng có thể nhập thông tin thanh toán vào lúc thanh toán mà không cần rời khỏi cửa hàng trực tuyến của bạn.
  • Bạn có thể thiết lập Shopify Payments ngay trên trang quản trị Shopify thay vì phải đăng nhập vào trang web hay tài khoản khác.
  • Bạn có thể xem tiền thanh toán theo thời gian thực ngay trên trang quản trị Shopify.

Nếu muốn cung cấp cho khách hàng một phương thức thanh toán khác ngoài Shopify Payments, chẳng hạn như qua PayPal hoặc dùng phương thức thanh toán theo yêu cầu, bạn có thể thiết lập những phương thức này mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí giao dịch bên thứ ba nào.

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba

Nếu Shopify Payments chưa hoạt động tại quốc gia của bạn hoặc nếu bạn không muốn dùng phương thức này, bạn có thể kích hoạt một trong các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba tích hợp với Shopify. Trong trường hợp này, Shopify thu phí giao dịch bên thứ ba, mức phí này sẽ khác nhau tùy thuộc vào gói bạn chọn. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba sẽ tự thu phí thẻ tín dụng riêng.

Sau khi quyết định nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bạn muốn sử dụng trong các tùy chọn sẵn có, bạn có thể định cấu hình cài đặt thanh toán trên trang quản trị Shopify.

Kỳ thanh toán

Kỳ thanh toán là khoảng thời gian 30 ngày để Shopify lập hóa đơn cho các khoản phí của gói giá. Bạn không thể chọn ngày phải trả phí nhưng có thể gia hạn kỳ thanh toán đến khoảng thời gian dài hơn một năm để được giảm giá.

Các gói đăng ký ứng dụng sẽ áp dụng kỳ thanh toán khác nên kỳ thanh toán của các gói này không phải lúc nào cũng khớp với ngày thanh toán của kỳ thanh toán áp dụng cho gói đăng ký Shopify.

Nếu bạn từng tạm dừng hoặc vô hiệu hóa cửa hàng, hãy đảm bảo bạn cũng hủy gói đăng ký ứng dụng để tránh phải trả các khoản phí bổ sung sau này.

Tìm hiểu thêm về các khoản phí giao dịch và gói giá: Xem hóa đơn Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí