Plany cenowe i przegląd rozliczeń

Shopify oferuje różnorodne plany cenowe, cykle rozliczeniowe, opłaty za transakcje kartą kredytową itd. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozliczeń, zobacz Zarządzanie rozliczeniem.

Aby anulować plan, zawieś lub dezaktywuj sklep.

Opłaty związane z planami

W ramach planów cenowych Basic Shopify, Shopify i Advanced Shopify stosowanych jest wiele stawek i opłat, takich jak cena miesięczna, opłaty za transakcje kartą kredytową i opłaty transakcyjne. W zależności od lokalizacji subskrypcja jest rozliczana w euro (EUR), funtach brytyjskich (GBP) lub dolarach amerykańskich (USD).

Miesięczna opłata

Miesięczna opłata jest cykliczną opłatą subskrypcyjną za korzystanie z Shopify, której wysokość zależy od wybranego planu. Opłata powiązana z wybranym planem jest uwzględniona w rachunku wystawionym na koniec przypisanego cyklu rozliczeniowego.

Jeśli wybierzesz jednoroczny, dwu- lub trzyletni cykl rozliczeniowy, otrzymasz rabat na opłatę subskrypcyjną.

Opłaty za płatności kartą kredytową

Shopify pobiera niewielką opłatę za umożliwienie Ci przyjmowania w Twoim sklepie płatności przy użyciu najpopularniejszych kart kredytowych, takich jak Visa i Mastercard. Nie płacisz żadnych opłat samemu dostawcy płatności za pomocą kart kredytowych. Opłaty te różnią się w przypadku płatności online oraz Shopify POS ze względu na bezpieczeństwo oraz ryzyko związane z przyjmowaniem płatności online w porównaniu z przyjmowaniem płatności osobiście.

Opłaty za transakcje kartą kredytową różnią się w zależności od wybranego planu.

Opłaty transakcyjne

Opłaty transakcyjne to opłaty, które dotyczą każdej transakcji w przypadku korzystania z usług zewnętrznego dostawcy płatności podczas przyjmowania płatności od klientów. Opłata ta obejmuje opłatę za integrację Shopify z zewnętrznym dostawcą płatności. Podobnie jak opłaty za płatności kartą kredytową, opłaty transakcyjne różnią się w zależności od wybranego planu. Możesz uniknąć opłat transakcyjnych, aktywując aplikację Shopify Payments, będącą własnym dostawcą płatności platformy Shopify.

Dostawca płatności

Dostawcy płatności oferują usługę przekazywania Ci pieniędzy od Twoich klientów. Dostawcy płatności kartą kredytową umożliwiają Twoim klientom dokonywanie płatności kartą kredytową. Aby akceptować płatności kartą kredytową od swoich klientów, możesz skonfigurować aplikację Shopify Payments lub zewnętrznego dostawcę płatności.

Shopify Payments

Shopify ma własnego dostawcę płatności — aplikację Shopify Payments, zintegrowaną bezpośrednio z realizacją zakupu. Jeśli Twoja firma kwalifikuje się do korzystania z Shopify Payments:

  • Uiszczasz tylko opłaty za transakcje kartą kredytową bez dodatkowych opłat transakcyjnych.
  • Twoi klienci mogą wprowadzać informacje o płatnościach podczas realizacji zakupu bez opuszczania sklepu online.
  • Możesz skonfigurować Shopify Payments bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego Shopify zamiast logować się do innej witryny lub konta.
  • Możesz wyświetlać swoje wypłaty w czasie rzeczywistym bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify.

Aby umożliwić klientom dokonanie płatności w inny sposób, np. poprzez PayPal lub za pomocą niestandardowej metody płatności, możesz ją skonfigurować dodatkowo oprócz aplikacji Shopify Payments bez konieczności dokonywania dodatkowych opłat transakcyjnych.

Zewnętrzni dostawcy płatności

Jeśli aplikacja Shopify Payments nie jest dostępna w Twoim kraju lub jeśli wolisz jej nie używać, możesz aktywować jednego z zewnętrznych dostawców płatności zintegrowanych z Shopify. W takim przypadku obowiązują opłaty transakcyjne.

Po wybraniu dostawcy płatności z dostępnych opcji możesz skonfigurować ustawienia płatności w panelu administracyjnym Shopify.

Cykl rozliczeniowy

Cykl rozliczeniowy to 30-dniowy okres, w którym Shopify rozlicza opłaty związane z planem. Nie możesz wybrać daty naliczania opłaty, ale możesz przedłużyć swój cykl rozliczeniowy (do roku, dwóch lub trzech lat), aby uzyskać rabat.

W przypadku subskrypcji aplikacji obowiązuje inny cykl rozliczeniowy, który może nie zawsze być zgodny z datą rozliczenia cyklu rozliczeniowego subskrypcji Shopify.

W przypadku zawieszenia lub dezaktywacji sklepu pamiętaj o anulowaniu subskrypcji aplikacji, aby uniknąć dodatkowych opłat w późniejszym czasie.

Powiązane informacje

Dowiedz się więcej o różnych opłatach związanych z planami i transakcjami: Wyświetl rachunek Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo