Plany cenowe i przegląd rozliczeń

Na platformie Shopify dostępne są różne plany cenowe, cykle rozliczeniowe, opłaty za transakcje kartą kredytową i nie tylko. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozliczeń, zapoznaj się z sekcją Zarządzanie rozliczeniem.

Aby anulować plan, zawieś lub dezaktywuj sklep.

Opłaty związane z planami

W ramach planów cenowych Basic Shopify, Shopify i Advanced Shopify stosowanych jest wiele stawek i opłat, takich jak cena miesięczna, opłaty za transakcje kartą kredytową i opłaty transakcyjne za usługi zewnętrznych dostawców płatności. W zależności od lokalizacji subskrypcja jest rozliczana w jednej z poniższych walut:

  • Euro (EUR)
  • Funty brytyjskie (GBP)
  • Dolary amerykańskie (USD)
  • Rupie indyjskie (INR)

Dowiedz się więcej o lokalnych cenach planu subskrypcji Shopify.

Cena miesięczna

Miesięczna opłata jest cykliczną opłatą subskrypcyjną za korzystanie z Shopify, której wysokość zależy od wybranego planu. Opłata powiązana z wybranym planem jest uwzględniona w rachunku wystawionym na koniec przypisanego cyklu rozliczeniowego.

Jeśli wybierzesz jednoroczny cykl rozliczeniowy, otrzymasz rabat na opłatę subskrypcyjną.

Opłaty za transakcje kartą kredytową

Jeśli korzystasz z usługi Shopify Payments jako dostawcy płatności, Shopify pobiera niewielką opłatę, aby umożliwić Ci akceptowanie najpopularniejszych kart kredytowych, takich jak Visa Mastercard i Mastercard, jako metody płatności w Twoim sklepie. Nie ponosisz żadnych opłat na rzecz dostawcy usług płatności kartą kredytową (takiego jak Visa lub Mastercard). Opłaty te różnią się w przypadku transakcji online i transakcji realizowanych osobiście za pomocą aplikacji Shopify POS ze względu na bezpieczeństwo oraz ryzyko związane z przyjmowaniem płatności online w porównaniu z przyjmowaniem płatności dokonywanych osobiście.

Opłaty za transakcje kartą kredytową różnią się w zależności od wybranego planu.

W wyniku Brexitu firmy Visa i Mastercard zmieniły sposób klasyfikacji i opłat za transakcje pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską. W celu zapewnienia zgodności z tymi zmianami Shopify klasyfikuje te transakcje jako międzynarodowe i będziesz ponosić aktualną stawkę międzynarodową dla swojego regionu.

Opłaty transakcyjne za usługi zewnętrznych dostawców płatności

Zewnętrzne opłaty transakcyjne to opłaty, które dotyczą każdej transakcji w przypadku korzystania z usług zewnętrznego dostawcy płatności podczas przyjmowania płatności od klientów. Opłaty transakcyjne pokrywają koszt integracji Shopify z zewnętrznymi dostawcami płatności i różnią się w zależności od wybranego planu.

Jeśli korzystasz z usługi Shopify Payments, nie ponosisz opłat transakcyjnych za usługi zewnętrznych dostawców płatności w przypadku zamówień przetwarzanych w ramach usługi Shopify Payments, Shop Pay, Shop Pay Installments lub PayPal Express i nie są Ci naliczane opłaty transakcyjne w przypadku ręcznych metod płatności, takich jak gotówka, płatność przy odbiorze i przelewy bankowe.

Sprzedawcy Shopify Plus, którzy używają Shopify Payments jako głównej bramki płatniczej, zostaną zwolnieni z opłat transakcyjnych za wszystkie inne używane metody płatności.

Dostawca płatności

Dostawcy płatności oferują usługę przekazywania Ci pieniędzy od Twoich klientów. Dostawcy płatności kartą kredytową umożliwiają Twoim klientom dokonywanie płatności kartą kredytową. Aby akceptować płatności kartą kredytową od swoich klientów, możesz skonfigurować aplikację Shopify Payments lub zewnętrznego dostawcę płatności.

Shopify Payments

Shopify ma własnego dostawcę płatności — aplikację Shopify Payments, zintegrowaną bezpośrednio z realizacją zakupu. Jeśli Twoja firma kwalifikuje się do korzystania z Shopify Payments:

  • Uiszczasz tylko opłaty za transakcje kartą kredytową bez dodatkowych opłat transakcyjnych za usługi zewnętrznych dostawców płatności.
  • Twoi klienci mogą wprowadzać informacje o płatnościach podczas realizacji zakupu bez opuszczania sklepu online.
  • Możesz skonfigurować Shopify Payments bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego Shopify zamiast logować się do innej witryny lub konta.
  • Możesz wyświetlać swoje wypłaty w czasie rzeczywistym bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify.

Oprócz usług Shopify Payments możesz skonfigurować dodatkowe opcje umożliwiające klientom dokonanie płatności w inny sposób, np. poprzez PayPal lub za pomocą niestandardowej metody płatności, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat transakcyjnych za usługi zewnętrznych dostawców płatności.

Zewnętrzni dostawcy płatności

Jeśli usługa Shopify Payments nie jest dostępna w Twoim kraju lub jeśli wolisz jej nie używać, możesz aktywować jednego z zewnętrznych dostawców płatności zintegrowanych z Shopify. W takim przypadku Shopify nalicza opłaty transakcyjne za usługi zewnętrznych dostawców płatności, które różnią się w zależności od wybranego planu. Zewnętrzny dostawca płatności nalicza Ci wówczas opłaty za transakcje kartą kredytową osobno.

Po wybraniu dostawcy płatności z dostępnych opcji możesz skonfigurować ustawienia płatności w panelu administracyjnym Shopify.

Cykl rozliczeniowy

Cykl rozliczeniowy to 30-dniowy okres, w którym Shopify nalicza opłaty związane z planem. Nie możesz wybrać daty naliczania opłaty, ale możesz przedłużyć swój cykl rozliczeniowy do roku, aby uzyskać rabat.

W przypadku subskrypcji aplikacji obowiązuje inny cykl rozliczeniowy, który może nie zawsze być zgodny z datą rozliczenia cyklu rozliczeniowego subskrypcji Shopify.

W przypadku zawieszenia lub dezaktywacji sklepu pamiętaj o anulowaniu subskrypcji aplikacji, aby uniknąć dodatkowych opłat w późniejszym czasie.

Dowiedz się więcej o różnych opłatach związanych z planami i transakcjami: Wyświetl rachunek Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo