Oversikt over prisplaner og fakturering

Shopify tilbyr en rekke prisplaner, faktureringsperioder, kredittkortavgifter og mer. Du finner mer informasjon om fakturering under Administrer fakturering.

Hvis du vil kansellere abonnementet, må du sette butikken på pause eller deaktivere den.

Avgifter og kostnader for abonnement

Prisplanene for Basic Shopify, Shopify og Advanced Shopify har flere priser og gebyrer, som en månedlig avgift, kredittkortavgifter og transaksjonsgebyrer. Avhengig av din plassering faktureres abonnementet i euro (EUR), britiske pund (GBP) eller amerikanske dollar (USD).

Månedspris

Månedsprisen er en gjentakende abonnementsavgift for å bruke Shopify, som varierer ut fra abonnementet du velger. Prisen som er tilknyttet med planen du velger er inkludert i fakturaen du får på slutten av faktureringssyklusen.

Hvis du registrerer deg for en faktureringssyklus på ett, to eller tre år, kan du få rabatter på abonnementsavgiften.

Kredittkortpriser

Shopify ilegger deg en liten avgift for å la deg godta store kredittkort som Visa og Mastercard som betaling i butikken. Du betaler ikke avgifter til selve betalingsleverandøren av kredittkortet. Disse avgiftene varierer mellom nettet og Shopify POS på bakgrunn av sikkerhet og risiko med nettbetaling kontra personlig betaling.

Kredittkortprisene varierer ut fra abonnementet du velger.

Transaksjonsavgifter

Transaksjonsgebyrer er avgifter som pålegges hver transaksjon hvis du lar en tredjepartsbetalingsleverandør håndtere kundebetalinger. Denne avgiften dekker Shopifys kostnader fra å integrere med en ekstern betalingsleverandør. Som kredittkortavgifter, varierer transaksjonsgebyrer ut fra abonnementet som du velger. Du kan unngå transaksjonsgebyrer ved å aktivere Shopify-betalinger, som er Shopifys egen betalingsleverandør.

Betalingsleverandør

Betalingsleverandør tilbyr en tjeneste som overfører penger fra kundene til deg. Betalingsleverandører til kredittkort lar kundene betale med et kredittkort. Hvis du vil godta betalinger med kredittkort fra kundene dine, kan du sette opp Shopify Payments eller en tredjepart-betalingsleverandør.

Shopify Payments

Shopify har sin egen betalingsleverandør, Shopify Payments, som integreres direkte med kassen din. Hvis forretningen er kvalifisert til Shopify Payments:

  • Du betaler bare kredittkortavgiften uten ytterligere transaksjonsgebyrer.
  • Kundene kan oppgi betalingsinformasjon i kassen uten å forlate nettbutikken.
  • Du kan konfigurere Shopify Payments direkte fra Shopify-administrator i stedet for å logge på et annet nettsted eller konto.
  • Du ser utbetalingene i sanntid, direkte i Shopify-administrator.

Hvis du vil gi kunder en annen måte å betale på, for eksempel gjennom PayPal eller med en kundebetalingsmåte, kan du sette opp disse i tillegg til Shopify Payments uten å måtte betale ekstra transaksjonsgebyrer.

Tredjeparts betalingsleverandører

Hvis Shopify Payments ikke er tilgjengelig i landet eller hvis du foretrekker å ikke bruke det, kan du aktivere en av tredjepart-betalingsleverandørene som Shopify integreres med. I dette tilfellet gjelder transaksjonsgebyrer.

Etter du har valgt hvilken betalingsleverandør du vil bruke fra tilgjengelige alternativer, kan du konfigurere betalingsinnstillingene i Shopify administrator.

Faktureringsperiode

En faktureringsperiode er i 30-dagersintervallet som Shopify fakturerer abonnementavgiftene og omkostningene. Du kan ikke velge datoen som du blir belastet på, men du kan utvide faktureringsperioden til et lenger intervall (ett, to eller tre år) for å få rabatter.

En annen faktureringssyklus gjelder for appabonnementer, så faktureringssyklusene samsvarer ikke alltid med faktureringsdatoen for Shopify-abonnementets faktureringssyklus.

Hvis du har satt butikken på pause eller deaktivert den, må du også kansellere appabonnementer for å unngå fremtidige belastninger.

Relatert informasjon

Finn ut mer om de ulike abonnementavgiftene og transaksjonsgebyrene: Vis Shopify-fakturaen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis