Lanseringsveiledning for Shopify Plus

Uansett hvordan lanseringsveien til Shopify Plus ser ut, fører det til en lanseringsdato, som er det tidspunktet kundene endelig kan handle i den nye butikken.

Denne veiledningen inneholder ressurser til forberedelser, gjennomføring og aktiviteter etter lanseringen, som bør gjennomføres for en vellykket lansering på Shopify Plus. Denne sjekklisten er ment å brukes sammen med den generelle sjekklisten for Shopify Plus-lanseringer. Hvert emne inneholder ytterligere kontekst og koblinger til ressurser. Det kan være nyttig å skrive ut denne sjekklisten eller laste den ned som en PDF-fil, slik at du kan rådføre deg med den underveis i lanseringsprosessen.

Hvis du trenger hjelp, må du kontakte Shopify Plus-kundestøtteteamet.

Veiledning til lanseringsforberedelser

Se følgende deler når du forbereder deg på lansering:

Kontroll av bestillingsflyt

Kontroller bestillingsflyten grundig ved å legge inn testbestillinger. Se sjekklisten for testbestillinger for å finne ut mer om hvilke scenarier du bør ta høyde for når du tester bestillingsflyten.

Kontroll av integrasjoner

Sjekk at alle integrasjoner fungerer som de skal. En grundig gjennomgang av integrasjoner sikrer at du lanserer med en robust og velintegrert teknisk stabel, og det bidrar til å unngå problemer etter lansering.

De nøyaktige detaljene om hva som må testes i denne fasen avhenger av hvilke systemer og apper du har koblet til Shopify. Du har kanskje en kombinasjon av Shopify-støttede apper og integrasjoner og tredjepartsapper og -integrasjoner.

Kontroll av analyseoppsett

All datasporing du ønsker å aktivere må være konfigurert.

DNS-innstillinger og serverkontroller

Finn ut følgende informasjon minst fire uker før ønsket lanseringsdato:

Rundt én uke før lanseringsdatoen:

Sikkerhetskopiering av data

Shopify tilbyr ikke et alternativ for sikkerhetskopiering av butikkdata. Hvis du for eksempel sletter alle produkter i butikken, finnes det ingen måte å gjenopprette disse dataene på.

Vi anbefaler derfor at du planlegger hvordan du kan sikkerhetskopiere butikkdata manuelt eller med en tredjepartsapp. Dette er spesielt viktig når du har et stort team eller integrasjoner som kan påvirke butikkens data, som produkter, lagerbeholdning, kunder, sider eller temaer.

Sjekkliste for lansering

Du bør teste alle deler av butikken og deres integrasjoner med andre systemer grundig. Denne sjekklisten hjelper deg med å bekrefte at alt er på plass før du går over til Shopify Plus.

Se følgende deler:

Migrering av data og innhold

Kontroller at du har importert eller opprettet følgende innhold:

Organisere data

Kontroller at innholdet er organisert slik du ønsker ved å sjekke følgende:

Frontend

Kontroller at følgende områder av butikkfronten ser ut og fungerer slik du ønsker:

Apper og integrasjoner

Test følgende integrasjoner for å sikre at de fungerer som de skal:

Når det er aktuelt, bør du også avinstallere eventuelle apper du har installert, men bestemt deg for å ikke bruke:

Rabatter og prisregler

Test følgende for å bekrefte at de oppfører seg som forventet:

Butikkinnstillinger

Bekreft følgende innstillinger for butikkene dine:

Betaling og bestillingsopprettelse

Test disse scenariene for å sikre riktig funksjonalitet i kassen:

Automasjon

Test disse automasjonene for å sikre riktig funksjonalitet:

Bestillingsadministrasjon

Test disse funksjonene for å sikre at bestillingene fungerer som forventet:

Utvidelsesbutikker

Bekreft følgende:

DNS-innstillinger

Bekreft følgende DNS-innstillinger:

Analyse

Kontroller at disse systemene for analysesporing er på plass og fungerer:

Lansering

Gjennomfør følgende oppgaver:

Gå live

Når du er klar til å lansere, følger du disse stegene for å lansere den nye butikken:

  1. Endre A-oppføringen til rotdomenet og pek det mot Shopifys IP-adresse.
  2. Endre CNAME-oppføringen til det Shopify-driftede domenet.
  3. Koble til domenet i Shopify.
  4. Angi et primært domene i Shopify.
  5. Fjern passordet til nettbutikken.

Neste steg

Se seksjonen Etter lansering av nettbutikken i Shopify Plus-lanseringssjekklisten for en sjekkliste til hva du må gjøre etter lansering av butikken.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis