Meta-piksel

Når du konfigurerer Facebook og Instagram av Meta kan du legge til en piksel for å spore kundeopplysninger og adferd i nettbutikken. For å bruke en Meta-piksel må du konfigurere et datadelingsnivå for kunder. Det er opp til deg å avgjøre hvor mye data du vil spore med pikselen. Datadelingsinnstillingen Standard sender bare kundeadferd. Innstillingene Forbedret og Maksimalt sender ytterligere kundeopplysninger som navn, plassering og e-postadresse.

Du kan opprette en Meta-piksel med Facebook Annonseadministrator, eller i Facebook og Instagram av Meta.

Hvis du har lagt til en Meta-piksel i nettbutikkens temakode tidligere fjerner du Meta-pikselkoden fra nettbutikken etter å ha konfigurert pikselen med Facebook og Instagram av Meta.

Meta-piksler kan bidra til å forbedre butikkens markedsføringsevner og ytelsen til Facebook-annonser. For å opprette Facebook-annonser må du koble til en Facebook-annonsekonto.

Opprette en Meta-piksel

Du kan opprette en ny Meta-piksel direkte i Facebook og Instagram av Meta ved å klikke på Opprett ny i boksen for pikselkonfigurasjon, eller du kan opprette en Meta-piksel i Facebook Annonseadministrator. For å opprette en piksel i Facebook Annonseadministrator kan du se Facebook-hjelpesenter.

Legg til en Meta-piksel i nettbutikken

Når du legger til en Meta-piksel i Facebook og Instagram av Meta, integreres pikselen med nettbutikken. En Meta-piksel kan legges til når du konfigurerer Instagram Shopping eller Facebook Shop. Før du kan legge til en Meta-piksel, må du aktivere datadeling i Deling av kundeopplysninger-seksjonen.

Du kan administrere Meta-pikselen i Innstillinger for datadeling i seksjonen Innstillinger i Facebook og Instagram av Meta.

I seksjonen Deling av kundeopplysninger i Innstillinger for datadeling i Facebook og Instagram av Meta ligger en liste med piksler du har opprettet. Klikk på Koble til for å koble til en allerede eksisterende Meta-piksel, eller klikk på Opprett ny for å opprette en ny Meta-piksel.

Når du har lagt til en Meta-piksel i nettbutikken, må du sjekke at den fungerer ved å bruke Facebooks annonseadministrasjon. Finn ut hvordan du kan vite at Meta-pikselen fungerer fra Facebooks hjelpesenter.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Facebook & Instagram fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Innstillinger og deretter på Innstillinger for datadeling.

 5. Klikk vekslebryteren Aktiver datadeling i seksjonen Deling av kundeopplysninger.

 6. I seksjonen Velg datadelingsnivå velger du Standard, Forbedret eller Maksimalt.

 7. Velg pikselen din fra listen.

 8. Klikk på Bekreft.

Endre eller fjern en Meta-piksel fra nettbutikken

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Facebook & Instagram fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Innstillinger.

 5. I Innstillinger for datadeling-seksjonen klikker du på Endre å fjerne den gjeldende pikselen.

 6. Koble til en annen piksel, eller opprett en ny.

Hvis du har redigert temafilkoden og lagt til en Meta-piksel må du fjerne pikselkoden før du kan legge til en Meta-piksel-ID med Facebook og Instagram av Meta. Hvis du ikke fjerner pikselkoden vil butikken ha mer enn én piksel, som kan resultere i doble eller feil opplysninger i rapportene.

Fjerne pikselkoden fra temafilen

Fjern en Meta-piksel fra nettbutikkinnstillingene

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Online store fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Innstillinger.

 5. Klikk på Endre i seksjonen Meta-piksel.

 6. Slett Meta-pikselen og klikk på Lagre.

Hendelser for deling av kundeopplysninger

Når du har lagt til en Meta-piksel i Shopify, sporer pikselen bestemte hendelser i nettbutikken, som når en kunde ser på en bestemt side. Hvis du vil ha mer informasjon om hendelser for deling av kundeopplysninger kan du se Facebook-datadeling.

Migrere Meta-pikselen til Facebook- og Instagram-appen

Den 1. juli 2023 flyttes administrasjon av Meta-pikselen fra nettbutikkinnstillingene til Facebook- og Instagram-appen. For å fortsette å spore kundeadferd og analysere butikktrafikk må du legge til Meta-pikselen i Facebook- og Instagram-appen.

Når du har lagt til Meta-pikselen i Facebook- og Instagram-appen, trenger du ikke å fjerne Meta-pikselen fra nettbutikkinnstillingene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis