Konverteringssporing for Google Ads

Du kan bruke konverteringssporing med Google Ads til å spore handlinger som folk gjør på nettstedet etter de har klikket på en av annonsene dine. For eksempel: Når konverteringssporing med Google Ads er satt opp kan du se hvilken Google Ads-annonsering som genererer flest salg i nettbutikken.

Hvis du bruker Shopifys Google-kanal må du passe på at du ikke dupliserer konverteringssporing for butikken din. Google-kanalen legger automatisk til hendelser for konverteringssporing i Google Ads-kontoen din når du konfigurerer den. Hvis du setter opp egendefinert konverteringssporing med Google gjennom en tredjepartsapp eller ved å redigere temakoden, kan butikken oppleve dupliserte hendelser for konverteringssporing. Duplisert konverteringssporing kan forårsake unøyaktige rapportdata og problemer med annonseoptimalisering. Når du setter opp egendefinert sporing kan du deaktivere dupliserte hendelser for konverteringssporing fra Google ads-kontoen.

Hvis du har behov for å deaktiverte dupliserte konverteringssporingshendelser fra Google Ads-kontoen, må du sikre at du bare deaktiverer de dupliserte sporingshendelsene. Hvis du deaktiverer ikke-dupliserte konverteringshendelser kan det føre til en nedgang i nøyaktigheten og effektiviteten i annonsesporingen.

Finn ut mer om konverteringsinnstillinger fra Google Ads Hjelp.

Krav

Før du følger denne veiledningen må du:

 • ha en Google Ads-konto
 • kjøre eller planlegge å kjøre en annonse gjennom Google Ads

Sette opp konverteringssporing med Google Ads

For å sette opp konverteringssporing med Google Ads må du opprette en konverteringshandling, installere den globale nettstedstaggen og deretter legge til hendelseskodebiten. Hvis du sporer kjøp må du også redigere hendelseskodebiten for å justere verdien av konverteringen basert på kjøpsbeløpet.

Steg 1: Opprett en konverteringshandling i Google Ads

For å sette opp konverteringssporing med Google Ads må du følge Google Ads-instruksjonene for hvordan du oppretter en konverteringshandling.

Den vanligste typen konverteringshandling er sporing av kjøp. Hvis du vil spore kjøp slik at du kan se hvor effektive annonsene er til å generere salg i nettbutikken, må du sette kategorien til Kjøp/salg og verdien til Bruk ulike verdier for hver konvertering.

Når du har opprettet konverteringshandlingen klikker du OPPRETT OG FORTSETT.

Steg 2: Installer den globale nettstedstaggen

Når du har opprettet en konverteringshandling må du installere den globale nettstedstaggen i Shopify-temakoden.

Trinn:

 1. Når du kommer til steget Sett opp taggen i Google Ads klikker du Installer taggen selv.
 2. I Global nettstedstagg-delen velger du det aktuelle alternativet. Den genererte koden er avhengig av valget ditt.
 3. Kopier den globale nettstedstaggen. Du trenger den i neste steg også.
 4. I et annet nettleservindu åpner du Shopify-administrator og klikker Nettbutikk.
 5. Klikk Handlinger > Rediger kode.
 6. Åpne theme.liquid-filen.
 7. Hvis dette er første gang du har installert en global sidetagg limer du inn den kopierte globale sidetaggen mellom <head> og </head>-taggene for å legge inn taggen på alle sider i butikken. Hvis du redigerer en global sidetagg du allerede har installert, må du finne den globale sidetaggen i theme.liquid-filen og endre koden som foreslått av Google Ads.
 8. Klikk på Lagre.

Steg 3: Installere hendelseskodebiten

Når du har installert den globale nettstedstaggen, må du legge til hendelseskodebiten i kassesiden. Hendelseskodebiten sporer en konvertering når noen klikker på en av annonsene dine og deretter når kassesiden i nettbutikken på et senere tidspunkt.

Trinn:

 1. I Hendelseskodebit-delen i Google Ads velger du Sideinnlasting.
 2. Kopier koden til hendelseskodebiten.
 3. I et annet nettleservindu åpner du Shopify-administratoren og klikker Innstillinger > Kasse.
 4. Lim inn kodebiten for hendelsen i tekstboksen Ytterligere skript. Hvis du allerede har en kode i Ytterligere skript-tekstboksen, legger du til hendelseskodebiten på en ny linje under den eksisterende koden.
 5. Kopier den globale nettstedstaggen som ble brukt i steget Installer den globale nettstedstaggen. Legg til denne taggen over hendelseskodebiten fra steg 4.
 6. Hvis en kunde laster inn kassesiden på nytt, kan det hende at Google Ads registrerer en duplisert konvertering. For å hindre dupliserte konverteringer legger du til tagger før og etter hendelseskodebiten, slik at den kun utløses en gang per kunde:

  1. På linjen før kodebiten limer du inn {% if first_time_accessed %}.
  2. På linjen etter kodebiten limer du inn {% endif %}.
 7. Standardvalutaen er USD. Hvis du ikke selger i amerikanske dollar kan du erstatte 'USD' i hendelseskodebiten med '{{ currency }}'.

 8. Standard transaksjons-ID er tom. For å hindre at Google Ads registrerer dupliserte konverteringer, erstatter du '' ved siden av «transaction_id» med '{{ order_number }}':

 9. Klikk på Lagre.

Etter å ha gjort disse endringene, skal skriptet se omtrent slik ut:

{% if first_time_accessed %}
 <!-- Event snippet for Test conversion page -->
 <script>
  gtag('event', 'conversion', {
   'send_to': '1234567',
   'value': 1.0,
   'currency': '{{ currency }}',
   'transaction_id': '{{ order_number }}',
  });
 </script>
{% endif %}

Steg 4: Gjør konverteringsverdien dynamisk

Hvis konverteringshandlingen du sporer kjøpes i nettbutikken din, er verdien av hver konvertering ulik.

For eksempel: Anders eier en nettbasert klesbutikk og kjører to ulike annonser gjennom Google Ads; é for klokkesamlingen hans og én for t-skjortesamlingen hans. Selv om begge annonsene genererer omtrent samme antall klikk og salg i nettbutikken, er verdien av kjøp som gjøres av folk som klikker på annonsen for klokkesamlingen høyere. Verdien er høyere fordi kundene kjøper dyrere varer når de har klikket på den annonsen. Anders bruker denne informasjonen til å avgjøre hvilken type annonsering han skal bruke penger på.

Hvis du vil spore ulike verdier for hver konvertering, må du redigere hendelseskodebiten slik at den bruker verdier som er spesifikke for hver transaksjon.

Trinn:

 1. Åpne Shopify-administratoren og klikk Innstillinger > Kasse.
 2. Finn kodebiten for hendelsen du la til i Trinn 3: Installer kodebiten for hendelsen i tekstboksen Ytterligere skript.
 3. Erstatt linjen som begynner med 'value': med en av følgende kodebiter:

  1. For å ekskludere avgifter og frakt fra konverteringsbeløpet erstatter du den med denne kodebiten: 'value': {{ checkout.subtotal_price | divided_by: 100.0 }},
  2. For å inkludere avgifter og frakt i konverteringsbeløpet må du erstatte det med denne kodebiten: 'value': {{ checkout.total_price | divided_by: 100.0 }},
 4. Klikk på Lagre.

Etter å ha gjort denne endringen skal skriptet ligne på følgende eksempel:

{% if first_time_accessed %}
 <!-- Event snippet for Test conversion page -->
 <script>
  gtag('event', 'conversion', {
   'send_to': '1234567',
   'value': {{ checkout.subtotal_price | divided_by: 100.0 }},
   'currency': '{{ currency }}',
   'transaction_id': '{{ order_number }}',
  });
 </script>
{% endif %}

For å kontrollere at taggen fungerer må du sjekke sporingsstatusen til Konverteringshandlinger-siden i Google Ads-kontoen. Det kan ta noen timer før taggen for konverteringssporing vises som bekreftet.

Sette opp videresalg

Remarketing gjør det enklere å rette annonsene mot folk som tidligere har besøkt butikken. Dynamisk remarketing retter annonsene mot butikkens besøkende basert på de spesifikke produktene de har vist på siden din. Du fullfører det meste av oppsettet for remarketing og dynamisk remarketing gjennom Google Ads-kontoen. Les Googles veiledninger for oppsett av remarketing og dynamisk remarketing for å sette opp remarketingkoden på Google.

Du må redigere temakoden for å legge til koden for videresalg i Shopify-butikken. Dette er en tematilpasning som ikke støttes, men du kan prøve å finne hjelp i Shopify-fellesskapets forumer eller leie inn en Shopify-ekspert som kan redigere temakoden for deg.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis