Konverteringssporing for Google Ads

Du kan bruke konverteringssporing med Google Ads for å spore handlinger folk gjør på nettstedet etter å ha klikket på en av annonsene dine. Når konverteringssporing med Google Ads er konfigurert, vil du for eksempel vite hvilken av Google Ads-annonsene som genererer flest salg i nettbutikken.

Finn ut mer om konverteringsinnstillinger fra Google Ads Hjelp.

Krav

Før du konfigurerer egendefinert Google-konverteringssporing gjennom redigering av temakoden eller gjennom en tredjepartsapp, bør du kontrollere at du ikke allerede har konverteringssporingshendelser konfigurert i Google Ads-kontoen. Hvis du bruker Shopifys Google & YouTube-kanal legger kanalen automatisk til konverteringssporingshendelser i Google Ads-kontoen under konfigurasjonen.

Hvis du konfigurerer egendefinert sporing i tillegg til en eksisterende konfigurasjon av konverteringssporing, kan det hende butikken har dupliserte konverteringssporingshendelser. Duplisert konverteringssporing kan føre til unøyaktige data i rapporter og problemer med optimalisering av annonser. Når du konfigurer egendefinert sporing kan du deaktivere dupliserte konverteringssporingshendelser fra Google Ads-kontoen. Hvis du trenger å deaktivere dupliserte konverteringssporingshendelser fra Google Ads-kontoen må du sørge for at du bare deaktiverer dupliserte sporingshendelser. Deaktivering av ikke-dupliserte konverteringshendelser kan føre til redusert nøyaktighet og effektivitet i annonsesporingen.

Før du følger denne veiledningen må du:

 • ha en Google Ads-konto
 • kjøre eller planlegge å kjøre en annonse gjennom Google Ads

Sette opp konverteringssporing med Google Ads

For å sette opp konverteringssporing med Google Ads må du opprette en konverteringshandling, installere Google-taggen og deretter legge til hendelseskodebiten. Hvis du sporer kjøp må du også redigere hendelseskodebiten for å justere verdien av konverteringen basert på kjøpsbeløpet.

Steg 1: Opprett en konverteringshandling i Google Ads

For å sette opp konverteringssporing med Google Ads må du følge Google Ads-instruksjonene for hvordan du oppretter en konverteringshandling.

Den vanligste typen konverteringshandling er sporing av kjøp. Sporing av kjøp gjør det enklere å forstå hvor effektive annonsene er i å generere salg i nettbutikken. For å spore kjøp må du angi Kjøp/salg som kategori, og Bruk ulike verdier for hver konvertering som verdi.

Når du har opprettet konverteringshandlingen klikker du OPPRETT OG FORTSETT.

Trinn 2: Installer Google-taggen

Når du har opprettet en konverteringshandling må du installere Google-taggen i Shopify-temakoden. Trinnene du må følge avhenger av taggens ID (om den starter med AW- eller G-).

Følg instruksjonene for å legge til Google-taggen manuelt i Google Ads-hjelp.

Trinn 3: Installer hendelseskodebiten

Når du har installert Google-taggen må du legge til hendelseskodebiten på betalingssiden. Hendelseskodebiten sporer en konvertering når noen klikker på en av annonsene dine og deretter når kassesiden i nettbutikken på et senere tidspunkt.

Trinn:

 1. I Hendelseskodebit-delen i Google Ads velger du Sideinnlasting.
 2. Kopier koden til hendelseskodebiten.
 3. I et annet nettleservindu åpner du Shopify-administratoren og klikker Innstillinger > Kasse.
 4. Lim inn kodebiten for hendelsen i tekstboksen Ytterligere skript. Hvis du allerede har en kode i Ytterligere skript-tekstboksen, legger du til hendelseskodebiten på en ny linje under den eksisterende koden.
 5. Kopier Google-taggen som ble brukt i trinnet Installer Google-taggen. Legg til denne taggen over hendelseskodebiten du la til i trinn 4.
 6. Hvis en kunde laster inn kassesiden på nytt, kan det hende at Google Ads registrerer en duplisert konvertering. For å hindre dupliserte konverteringer må du legge til tagger før og etter hendelseskodebiten, slik at den kun utløses en gang per kunde:

  1. På linjen før kodebiten limer du inn {% if first_time_accessed %}.
  2. På linjen etter kodebiten limer du inn {% endif %}.
 7. Standardvalutaen er USD. Hvis du ikke selger i amerikanske dollar kan du erstatte 'USD' i hendelseskodebiten med '{{ currency }}'.

 8. Standard transaksjons-ID er tom. For å hindre at Google Ads registrerer dupliserte konverteringer, erstatter du '' ved siden av «transaction_id» med '{{ order_id }}':

 9. Klikk på Lagre.

Etter å ha gjort disse endringene, skal skriptet se omtrent slik ut:

{% if first_time_accessed %}
 <!-- Event snippet for Test conversion page -->
 <script>
  gtag('event', 'conversion', {
   'send_to': '1234567',
   'value': 1.0,
   'currency': '{{ currency }}',
   'transaction_id': '{{ order_id }}',
  });
 </script>
{% endif %}

Steg 4: Gjør konverteringsverdien dynamisk

Hvis konverteringshandlingen du sporer kjøpes i nettbutikken din, er verdien av hver konvertering ulik.

Andy eier for eksempel en klesbutikk, og kjører to ulike annonser gjennom Google Ads: en for en samling med klokker, og en for en samling med t-skjorter. Selv om begge annonsene genererer et lignende antall klikk og salg i nettbutikken, er verdien for kjøpene som gjøres av dem som klikker på annonser for klokkesamlingen høyere. Verdien er høyere fordi kundene kjøper dyrere varer når de har klikket på den annonsen. Andy bruker denne informasjonen til å avgjøre hvilken type annonsering han skal bruke penger på.

Hvis du vil spore ulike verdier for hver konvertering, må du redigere hendelseskodebiten slik at den bruker verdier som er spesifikke for hver transaksjon.

Trinn:

 1. Åpne Shopify-administratoren og klikk Innstillinger > Kasse.
 2. Finn hendelseskodebiten du la til i Trinn 3: Installer hendelseskodebiten i tekstboksen Ytterligere skript.
 3. Erstatt linjen som begynner med 'value': med en av følgende kodebiter:

  1. For å ekskludere avgifter og frakt fra konverteringsbeløpet erstatter du den med denne kodebiten: 'value': {{ checkout.subtotal_price | divided_by: 100.0 }},
  2. For å inkludere avgifter og frakt i konverteringsbeløpet må du erstatte det med denne kodebiten: 'value': {{ checkout.total_price | divided_by: 100.0 }},
 4. Klikk på Lagre.

Etter å ha gjort denne endringen skal skriptet ligne på følgende eksempel:

{% if first_time_accessed %}
 <!-- Event snippet for Test conversion page -->
 <script>
  gtag('event', 'conversion', {
   'send_to': '1234567',
   'value': {{ checkout.subtotal_price | divided_by: 100.0 }},
   'currency': '{{ currency }}',
   'transaction_id': '{{ order_id }}',
  });
 </script>
{% endif %}

For å kontrollere at taggen fungerer må du sjekke sporingsstatusen til Konverteringshandlinger-siden i Google Ads-kontoen. Det kan ta noen timer før taggen for konverteringssporing vises som bekreftet.

Sette opp videresalg

Remarketing gjør det enklere å rette annonsene mot folk som tidligere har besøkt butikken. Dynamisk remarketing retter annonsene mot butikkens besøkende basert på de spesifikke produktene de har vist på siden din. Du fullfører det meste av oppsettet for remarketing og dynamisk remarketing gjennom Google Ads-kontoen. Les Googles veiledninger for oppsett av remarketing og dynamisk remarketing for å sette opp remarketingkoden på Google.

Du må redigere temakoden for å legge til koden for videresalg i Shopify-butikken. Dette er en tematilpasning som ikke støttes, men du kan prøve å finne hjelp i Shopify-fellesskapets forumer eller leie inn en Shopify-partner som kan redigere temakoden for deg.

Hvis du trenger med hjelp med bruk av remarketing eller dynamisk remarketing for nettbutikken, kan du besøke Google Ads-hjelp.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis