Konfigurera konverteringsspårning av Google Annonser

Du kan använda konverteringsspårning för Google Ads för att spåra vilka åtgärder folk gör på din webbplats efter att ha klickat på en av dina annonser. Om du t.ex. har konfigurerat konverteringsspårning för Google Ads så vet du vilken av dina Google Ads-annonser som genererar mest försäljning i webbshoppen.

Läs mer om konverteringsinställningar i hjälpavsnittet för Google Ads.

Krav

Se till att du inte redan har konverteringsspårningshändelser konfigurerade i Google Ads-kontot innan du ställer in anpassad Google-konverteringsspårning genom redigeringar av temakoden eller via en tredjepartsapp. Om du använder Shopifys Google & YouTube-kanal lägger kanalen automatiskt till konverteringsspårningshändelser till Google Ads-kontot under konfigureringen.

Om du ställer in anpassad spårning ovanpå en befintlig konfigurering för konverteringsspårning kan din butik ha duplicerade konverteringsspårningshändelser. Duplicerad konverteringsspårning kan orsaka felaktiga rapportdata och problem med annonsoptimering. När du ställer in anpassad spårning kan du inaktivera duplicerade konverteringsspårningshändelser från ditt Google Ads-konto. Om du behöver inaktivera duplicerade konverteringsspårningshändelser från ditt Google Ads-konto ska du se till att du endast inaktiverar de duplicerade spårningshändelserna. Om du inaktiverar icke-duplicerade konverteringshändelser kan det minska exaktheten och effektiviteten i annonsspårningen.

Innan du följer den här guiden måste du:

 • Ha ett Google Ads-konto
 • Kör eller planerar att köra, en annons via Google Ads

Konfigurera konverteringsspårning av Google Ads

Om du vill konfigurera konverteringsspårning för Google Ads måste du skapa en konverteringsåtgärd, installera Google-taggen och därefter lägga till händelsefragmentet. Om du spårar inköp måste du också redigera händelsefragmentet för att justera värdet på konverteringen baserat på inköpsbeloppet.

Steg 1: Skapa en konverteringsåtgärd i Google Ads

Om du vill konfigurera konverteringsspårning för Google Ads följer du instruktionerna för Google Ads för att skapa en konverteringsåtgärd.

Den vanligaste typen av konverteringsåtgärd är att spåra inköp. Genom att spåra inköp kan du förstå hur effektiva annonserna är för att generera försäljning i webbshoppen. Om du vill spåra inköp ska du ställa in kategorin till Inköp/Försäljning och värdet till Använd olika värden för varje konvertering.

När du är klar med att skapa konverteringsåtgärden klickar du på SKAPA OCH FORTSÄTT.

Steg 2: Installera Google-taggen

När du har skapat en konverteringsåtgärd måste du installera Google-taggen i din Shopify-temakod. Stegen du behöver följa kommer att variera beroende på din taggs ID (börjar med AW- eller G-).

Följ anvisningarna för att lägga till din Google-tagg manuellt i Google Ads-hjälp.

Steg 3: Installera händelsefragmentet

När du har installerat Google-taggen måste du lägga till händelsefragmentet på betalningssidan. Händelsefragmentet spårar en konvertering varje gång någon klickar på en av dina annonser och senare når betalningssidan i din webbshop.

Steg:

 1. I Google Annonser, i avsnittet Händelsestycke väljer du Ladda sida.
 2. Kopiera händelsestyckets kod.
 3. I ett annat webbläsarfönster öppnar du din Shopify-administratör och klickar på Inställningar > Utcheckning.
 4. I textrutan Ytterligare skript klistrar du in händelsefragmentet. Om du redan har en kod i textrutan Ytterligare skript lägger du till händelsestycket på en ny rad under den befintliga koden.
 5. Kopiera Google-taggen som används i steget Installera Google-taggen . Lägg till den här taggen ovanför händelsefragmentet som du lade till i steg 4.
 6. Om en kund läser in betalningssidan på nytt, kan Google Ads registrera en duplicerad konvertering. Förhindra duplicerade konverteringar genom att lägga till taggar före och efter händelsefragmentet så att de endast utlöses en gång per kund:

  1. På raden före kodavsnittet klistrar du in {% if first_time_accessed %}.
  2. På raden efter stycket klistrar du in {% endif %}.
 7. Standardvalutan är USD. Om du inte säljer i amerikanska dollar ersätter du 'USD' i händelsestycket med '{{ currency }}'.

 8. ID för standardtransaktion är tomt. För att förhindra att Google Ads registrerar duplicerade konverteringar bredvid "transaction_id": ersätt '' med '{{ order_id }}'.

 9. Klicka på Spara.

Efter att ha gjort dessa ändringar bör ditt skript se ut ungefär som följande exempel:

{% if first_time_accessed %}
 <!-- Event snippet for Test conversion page -->
 <script>
  gtag('event', 'conversion', {
   'send_to': '1234567',
   'value': 1.0,
   'currency': '{{ currency }}',
   'transaction_id': '{{ order_id }}',
  });
 </script>
{% endif %}

Steg 4: Gör konverteringsvärdet dynamiskt

Om konverteringsåtgärden du spårar är inköp i din webbutik, är värdet av de olika konverteringarna olika.

Anta till exempel att Andy äger en klädbutik och kör två olika annonser via Google Ads: en för sin produktserie med klockor och en annan för sin produktserie med T-shirts. Båda annonserna genererar lika många klick och lika mycket försäljning i hans webbshop. Värdet av inköpen gjorda av personer som klickar på annonsen för produktserien med klockor är dock högre. Värdet är högre eftersom kunderna köper dyrare artiklar efter att de klickat på den här annonsen. Andy använder denna information för att bestämma var han ska spendera sina annonseringspengar.

För att spåra ett annat värde för varje konvertering måste du redigera ditt händelsestycke för att använda värden som är unika för varje transaktion.

Steg:

 1. Öppna din Shopify-admin och tryck på Inställningar > Kassa.
 2. I textrutan Ytterligare skript hittar du händelsefragmentet som du lade till i steg 3: Installera händelsefragmentet.
 3. Byt ut raden som börjar med "värde": med en av följande stycken:

  1. För att utesluta skatter och frakt från konverteringsbeloppet kan du ersätta det med det här fragmentet: 'value': {{ checkout.subtotal_price | divided_by: 100.0 }},
  2. Om du vill inkludera skatter och frakt i konverteringsbeloppet ska du ersätta det med det här fragmentet: 'value': {{ checkout.total_price | divided_by: 100.0 }},
 4. Klicka på Spara.

När du har gjort den här ändringen bör ditt skript se ut liknande detta:

{% if first_time_accessed %}
 <!-- Event snippet for Test conversion page -->
 <script>
  gtag('event', 'conversion', {
   'send_to': '1234567',
   'value': {{ checkout.subtotal_price | divided_by: 100.0 }},
   'currency': '{{ currency }}',
   'transaction_id': '{{ order_id }}',
  });
 </script>
{% endif %}

Se till att taggen fungerar genom att kontrollera spårningsstatusen på sidan Konverteringsåtgärder i Google Ads-kontot. Det kan ta några timmar innan taggen för konverteringsspårning visas som verifierad.

Konfigurera återmarknadsföring

Återmarknadsföring hjälper dig att rikta annonser mot personer som tidigare besökt din butik. Dynamisk återmarknadsföring riktar annonser mot din butiks besökare baserat på de specifika produkterna de såg på din webbplats. Du slutför den större delen av installationen för återmarknadsföring och dynamisk återmarknadsföring via ditt Google Ads-konto. Läs Googles installationsguider till återmarknadsföring och dynamisk återmarknadsföring för att konfigurera återmarknadsföringskoden på Google.

Du måste redigera din temakod för att lägga till koden för återmarknadsföring i din Shopify-butik. Det här är en temaanpassning som inte stöds, men du kan försöka hitta hjälp i Shopifys Community-forum eller anlita en Shopify partner för att få temakoden redigerad.

Besök Google Ads hjälp om du vill ha mer hjälp med återmarknadsföring eller dynamisk återmarknadsföring för din webbshop.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis