Konfigurera konverteringsspårning av Google Annonser

Du kan använda konverteringsspårning för Google Ads för att spåra vilka åtgärder folk gör på din webbplats efter att ha klickat på en av dina annonser. Om du t.ex. har konfigurerat spårning av Google Ads kan du se vilken av dina Google Ads-annonser som genererar mest försäljning i din webbshop.

Se till att du inte redan har konverteringsspårningshändelser konfigurerade i ditt Google Ads-konto innan du ställer in anpassad Google-konverteringsspårning genom redigeringar av temakoden eller via en tredjepartsapp. Om du använder Shopifys Google & YouTube-kanal lägger kanalen automatiskt till konverteringsspårningshändelser till ditt Google Ads-konto under konfigureringen.

Om du ställer in anpassad spårning ovanpå en befintlig konfigurering för konverteringsspårning kan din butik ha duplicerade konverteringsspårningshändelser. Duplicerad konverteringsspårning kan orsaka felaktiga rapportdata och problem med annonsoptimering. När du konfigurerar anpassad spårning kan du inaktivera duplicerade konverteringsspårningshändelser från ditt Google Ads-konto.

Om du behöver inaktivera duplicerade konverteringsspårningshändelser från ditt Google Ads-konto ska du se till att du endast inaktiverar de duplicerade spårningshändelserna. Inaktivering av icke-duplicerade konverteringshändelser kan minska exaktheten och effektiviteten i annonsspårning.

Läs mer om konverteringsinställningar i hjälpavsnittet för Google Ads.

Obs! Den här guiden innehåller instruktioner för den nya Google Ads-upplevelsen. Om du använder den gamla öppnar du Google Annons Hjälpcenter och klickar på Föregående för hjälp för att konfigurera konverteringsspårning. Om du inte är säker på om du använder den gamla eller nya Google Ads-upplevelsen, se Avgör vilken Google Ads-upplevelse du använder.

Krav

Innan du följer den här guiden måste du:

 • Ha ett Google Ads-konto
 • Kör eller planerar att köra, en annons via Google Ads

Konfigurera konverteringsspårning av Google Ads

Om du vill konfigurera konverteringsspårning i Google Annonser måste du skapa en konverteringsåtgärda, installera den globala webbplats-taggen, och därefter lägga till händelsestycket. Om du spårar inköp måste du också redigera händelsestycket för att justera värdet på konverteringen baserat på inköpsbeloppet.

Steg 1: Skapa en konverteringsåtgärd i Google Ads

Om du vill konfigurera konverteringsspårning för Google Ads följer du instruktionerna för Google Ads för att skapa en konverteringsåtgärd.

Den vanligaste typen av konverteringsåtgärd är att spåra inköp. För att spåra inköp så att du kan se hur effektiva dina annonser är för att generera försäljningen i din webbutik, ställ in kategorin till Inköp/Försäljning, och värdet på Använd olika värden för varje konvertering.

När du är klar med att skapa konverteringsåtgärden klickar du på SKAPA OCH FORTSÄTT.

Steg 2: Installera den globala webbplatsens tagg

När du har skapat en konverteringsåtgärd måste du installera den globala webbplats-taggen i din Shopify-temakod.

Steg:

 1. När du kommer till steget Konfigurera taggen i Google Ads, klickar du på Installera taggen på egen hand.
 2. Markera alternativet som gäller i avsnittet Global webbplats-tagg. Den genererade koden beror på ditt val.
 3. Kopiera din globala webbplats-tagg. Du behöver den här även för nästa steg.
 4. I ett annat webbläsarfönster öppnar du din Shopify-administratör och klickar på Webbutik.
 5. Klicka på knappen ... > Redigera kod.
 6. Öppna din theme.liquid fil.
 7. Om det här är första gången du har installerat en global webbplats-tagg, klistra då in den kopierade globala webbplatsens tagg mellan taggarna <head> och </head> för att applicera taggen till varje sida i din butik. Om du redigerar en global webbplats-tagg som du redan har installerat, leta då reda på den globala webbplats-taggen i din theme.liquid-fil och ändra koden som föreslagits av Google Ads.
 8. Klicka på Spara.

Steg 3: Installera händelsestycket

När du har installerat den globala webbplatstaggen måste du lägga till händelsekodavsnittet på betalningssidan. Händelsekodavsnittet spårar en konvertering varje gång någon klickar på en av dina annonser och senare når betalningssidan i din webbutik.

Steg:

 1. I Google Annonser, i avsnittet Händelsestycke väljer du Ladda sida.
 2. Kopiera händelsestyckets kod.
 3. I ett annat webbläsarfönster öppnar du din Shopify-administratör och klickar på Inställningar > Utcheckning.
 4. I textrutan Ytterligare skript klistrar du in händelsefragmentet. Om du redan har en kod i textrutan Ytterligare skript lägger du till händelsestycket på en ny rad under den befintliga koden.
 5. Kopiera den globala webbplats-taggen som används i steget Installera den globala webbplats-taggen. Lägg till den här taggen ovanför händelsestycket som lades till i steg 4.
 6. Om en kund läser in betalningssidan på nytt, kan Google Ads registrera en duplicerad konvertering. För att förhindra duplicerade konverteringar lägger du till taggar före och efter händelsekodavsnittet så att de endast utlöses en gång per kund:

  1. På raden före kodavsnittet klistrar du in {% if first_time_accessed %}.
  2. På raden efter stycket klistrar du in {% endif %}.
 7. Standardvalutan är USD. Om du inte säljer i amerikanska dollar ersätter du 'USD' i händelsestycket med '{{ currency }}'.

 8. ID för standardtransaktion är tomt. För att förhindra att Google Ads registrerar duplicerade konverteringar bredvid "transaction_id": ersätt '' med '{{ order_number }}'.

 9. Klicka på Spara.

Efter att ha gjort dessa ändringar bör ditt skript se ut ungefär som följande exempel:

{% if first_time_accessed %}
 <!-- Event snippet for Test conversion page -->
 <script>
  gtag('event', 'conversion', {
   'send_to': '1234567',
   'value': 1.0,
   'currency': '{{ currency }}',
   'transaction_id': '{{ order_number }}',
  });
 </script>
{% endif %}

Steg 4: Gör konverteringsvärdet dynamiskt

Om konverteringsåtgärden du spårar är inköp i din webbutik, är värdet av de olika konverteringarna olika.

Till exempel, Andy äger en klädaffär och kör två olika annonser via Google Ads: en för sin serie med klockor och en annan för sin serie med T-shirts. Båda annonserna genererar lika stort antal klick och försäljning i hans webbshop, men värdet av inköp som gjorts av personer som klickar på annonsen för serien med klockor är högre. Värdet är högre eftersom kunderna köper dyrare artiklar efter att de klickat på den här annonsen. Andy använder denna information för att bestämma var han ska spendera sina annonseringspengar.

För att spåra ett annat värde för varje konvertering måste du redigera ditt händelsestycke för att använda värden som är unika för varje transaktion.

Steg:

 1. Öppna din Shopify-admin och tryck på Inställningar > Kassa.
 2. I textrutan Ytterligare skript hittar du händelsefragmentet som du lade till i steg 3: Installera händelsefragmentet.
 3. Byt ut raden som börjar med "värde": med en av följande stycken:

  1. För att utesluta skatter och frakt från konverteringsbeloppet kan du ersätta det med det här fragmentet: 'value': {{ checkout.subtotal_price | divided_by: 100.0 }},
  2. Om du vill inkludera skatter och frakt i konverteringsbeloppet ska du ersätta det med det här fragmentet: 'value': {{ checkout.total_price | divided_by: 100.0 }},
 4. Klicka på Spara.

När du har gjort den här ändringen bör ditt skript se ut liknande detta:

{% if first_time_accessed %}
 <!-- Event snippet for Test conversion page -->
 <script>
  gtag('event', 'conversion', {
   'send_to': '1234567',
   'value': {{ checkout.subtotal_price | divided_by: 100.0 }},
   'currency': '{{ currency }}',
   'transaction_id': '{{ order_number }}',
  });
 </script>
{% endif %}

Se till att din tagg fungerar genom att kontrollera spårningsstatusen på sidan Konverteringsåtgärder i ditt Google Ads-konto. Det kan ta några timmar innan taggen för konverteringsspårning verifieras.

Konfigurera återmarknadsföring

Återmarknadsföring hjälper dig att rikta annonser mot personer som tidigare besökt din butik. Dynamisk återmarknadsföring riktar annonser mot din butiks besökare baserat på de specifika produkterna de såg på din webbplats. Du slutför den större delen av installationen för återmarknadsföring och dynamisk återmarknadsföring via ditt Google Ads-konto. Läs Googles installationsguider till återmarknadsföring och dynamisk återmarknadsföring för att konfigurera återmarknadsföringskoden på Google.

Du måste redigera din temakod för att lägga till koden för återmarknadsföring i din Shopify-butik. Det här är en temaanpassning som inte stöds, men du kan försöka hitta hjälp i Shopifys Community-forum eller anlita en Shopify-expert för att få din temakod redigerad.

Obs! Om du vill ha mer hjälp med att använda återmarknadsföring eller dynamisk återmarknadsföring för din webbutik, besök Google support.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis