Konfigurera konverteringsspårning av Google Annonser

Du kan använda konverteringsspårning för Google Annonser för att spåra vilka åtgärder folk gör på din webbplats efter att ha klickat på en av dina annonser. Om du t.ex. har konfigurerat spårning av Google Annonser kan du se vilken av dina Google Annonser som genererar mest försäljning i din webbutik.

Om du använder Google Shopping-appen i Shopify, se till att du inte duplicerar konverteringsspårning för din butik. Google Shopping-appen lägger automatiskt till händelser för konverteringsspårning i ditt Google Ads-konto när du installerar det. Om du konfigurerar anpassad Google-konverteringsspårning genom ändringar i temakoden eller via en tredje part, kan din butik ha duplicerade konverteringsspårningshändelser. Duplicerad konverteringsspårning kan orsaka felaktiga rapportdata och problem med annonsoptimering. När du konfigurerar anpassad spårning kan du inaktivera duplicerade konverteringsspårningshändelser från ditt Google Annons-konto. Läs mer om konverteringsinställningar från Google Annons-Hjälpcenter.

Obs! Den här guiden innehåller instruktioner för den nya Google Ads-upplevelsen. Om du använder den gamla öppnar du Google Annons Hjälpcenter och klickar på Föregående för hjälp för att konfigurera konverteringsspårning. Om du inte är säker på om du använder den gamla eller nya Google Ads-upplevelsen, se Avgör vilken Google Ads-upplevelse du använder.

Krav

Innan du följer den här guiden måste du:

 • Ha ett Google Ads-konto
 • Kör eller planerar att köra, en annons via Google Ads

Konfigurera konverteringsspårning av Google Ads

Om du vill konfigurera konverteringsspårning i Google Annonser måste du skapa en konverteringsåtgärda, installera den globala webbplats-taggen, och därefter lägga till händelsestycket. Om du spårar inköp måste du också redigera händelsestycket för att justera värdet på konverteringen baserat på inköpsbeloppet.

Steg 1: Skapa en konverteringsåtgärd i Google Ads

Om du vill konfigurera konverteringsspårning för Google Ads följer du instruktionerna för Google Ads för att skapa en konverteringsåtgärd.

Den vanligaste typen av konverteringsåtgärd är att spåra inköp. För att spåra inköp så att du kan se hur effektiva dina annonser är för att generera försäljningen i din webbutik, ställ in kategorin till Inköp/Försäljning, och värdet på Använd olika värden för varje konvertering.

När du är klar med att skapa konverteringsåtgärden klickar du på SKAPA OCH FORTSÄTT.

Steg 2: Installera den globala webbplatsens tagg

När du har skapat en konverteringsåtgärd måste du installera den globala webbplats-taggen i din Shopify-temakod.

Steg:

 1. När du kommer till steget Konfigurera taggen i Google Ads, klickar du på Installera taggen på egen hand.
 2. Markera alternativet som gäller i avsnittet Global webbplats-tagg. Den genererade koden beror på ditt val.
 3. Kopiera din globala webbplatstagg.
 4. I ett annat webbläsarfönster öppnar du din Shopify-administratör och klickar på Webbutik.
 5. Klicka på Åtgärder> Redigera kod.
 6. Öppna din theme.liquid fil.
 7. Om det här är första gången du har installerat en global webbplats-tagg, klistra då in den kopierade globala webbplatsens tagg mellan <head> och </head> taggar för att applicera taggen till varje sida i din butik:
  Konverteringsspårningssteg 2b
  Om du redigerar en global webbplats-tagg som du redan har installerat, leta då reda på den globala webbplats-taggen i din theme.liquid fil och ändra koden som föreslagits av Google Ads.
 8. Klicka på Spara.

Steg 3: Installera händelsestycket

När du har installerat den globala webbplatstaggen måste du lägga till händelsekodavsnittet på kassasidan. Händelsekodavsnittet spårar en konvertering varje gång någon klickar på en av dina annonser och senare når kassasidan i din webbutik.

Steg:

 1. I Google Annonser, i avsnittet Händelsestycke väljer du Ladda sida.
 2. Kopiera händelsestyckets kod.
 3. I ett annat webbläsarfönster öppnar du din Shopify-administratör och klickar på Inställningar > Utcheckning.
 4. I avsnittet Orderbehandling i textrutan Ytterligare skript klistrar du in händelsestycket. Om du redan har en kod i textrutan Ytterligare skript lägger du till händelsestycket på en ny rad under den befintliga koden.
 5. Om en kund läser in kassasidan på nytt, kan Google Ads registrera en duplicerad konvertering. För att förhindra duplicerade konverteringar lägger du till taggar före och efter händelsekodavsnittet så att de endast utlöses en gång per kund:

  1. På raden före kodavsnittet klistrar du in {% if first_time_accessed %}.
  2. På raden efter stycket klistrar du in {% endif %}.
 6. Standardvalutan är USD. Om du inte säljer i amerikanska dollar ersätter du 'USD' i händelsestycket med '{{ shop.currency }}'.

 7. Standardtransaktions-id är tomt. För att förhindra att Google Ads registrerar duplicerade konverteringar bredvid "transaction_id": ersätter du '' med '{{ order_number }}':

  Konverteringsspårningsverktyget för Google Ads konfigurerat

 8. Klicka på Spara.

Steg 4: Gör konverteringsvärdet dynamiskt

Om konverteringsåtgärden du spårar är inköp i din webbutik, är värdet av de olika konverteringarna olika.

Till exempel, Andy äger en klädaffär och kör två olika annonser via Google Ads - en för hans kollektion klockor och en annan för hans kollektion av T-shirts. Båda annonserna genererar lika stort antal klick och försäljning i hans webbutik, men värdet av inköp som gjorts av personer som klickar på annonsen för kollektionen med klockor är högre. Värdet är högre eftersom kunderna köper dyrare artiklar efter att de klickat på den här annonsen. Andy använder denna information för att bestämma var han ska spendera sina annonseringspengar.

För att spåra ett annat värde för varje konvertering måste du redigera ditt händelsestycke för att använda värden som är unika för varje transaktion.

Steg:

 1. Öppna din Shopify-admin och tryck på Inställningar > Kassa.
 2. I avsnittet Orderbehandling i textrutan Ytterligare skript hittar du händelsestycket som du lagt till i Steg 3: Installera händelsestycket.
 3. Byt ut raden som börjar med "värde": med en av följande stycken:

  1. För att utesluta skatter och frakt från konverteringsbeloppet, ersätt det med det här stycket:
    'värde': {{ checkout.subtotal_price | money_without_currency }}, 
  2. För att inkludera skatter och frakt i konverteringsbeloppet, ersätt det med det här stycket:
    'värde': {{ checkout.total_price | money_without_currency }}, 

  När du har ersatt linjen påminner ditt skript om följande exempel:

  Google Annonshändelsens remsa konfigurerad

 4. Klicka på Spara.

Se till att din tagg fungerar genom att kontrollera spårningsstatusen på sidan Konverteringsåtgärder i ditt Google Ads-konto. Det kan ta några timmar innan taggen för konverteringsspårning verifieras.

Ställ in återmarknadsföring

Återmarknadsföring hjälper dig att rikta annonser mot personer som tidigare besökt din butik. Dynamisk återmarknadsföring riktar annonser mot din butiks besökare baserat på de specifika produkterna de såg på din webbplats. Du slutför den större delen av installationen för återmarknadsföring och dynamisk återmarknadsföring via ditt Google Ads-konto. Läs Googles installationsguider för återmarknadsföring och dynamisk återemarknadsföring.

Steg:

 1. Logga in på Annonser.
 2. Klicka på Kampanjer.
 3. Klicka på Skapa din första kampanj.
 4. Klicka på alternativet Delat bibliotek på vänster sidomeny.
 5. Klicka på Visa i avsnittet Målgrupper.
 6. Klicka på knappen Installera återmarknadsföring. Du erhåller en kod.
 7. Ange din e-postadress för att få koden via e-post.
 8. När du tar emot koden, kopiera den.
 1. Klicka på theme.liquid för att öppna den i redigeraren.
 2. Klistra in koden du fick från Google på en tom rad ovanför </body> HTML-taggen:

  Bottom of theme.liquid mall

 3. Klicka på Spara. Om du använder ett Shopify-tema som inte är Narrative är du färdig. Om du använder Narrative måste du slutföra nästa steg.

 4. Om du använder Narrative-temat måste du lägga till CSS för att förhindra att Google återmarknadsföringskoden påverkar formateringen av din webbplats:

  1. I mappen Tillgångar, klickar du på theme.scss.liquid.
  2. Längst ner i filen klistra in följande kod:
iframe[name="google_conversion_frame"] {
  display:none;
 }

3. Klicka på Spara.

Obs! Om du vill ha mer hjälp med att använda återmarknadsföring eller dynamisk återmarknadsföring för din webbutik, besök Google support.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis