Mätning av marknadsföringsprestanda

Från avsnittet Marknadsföring i din Shopify-administratör kan du granska resultaten av dina marknadsföringsinsatser. Avsnittet Marknadsföring innehåller följande information:

  • Marknadsföringssammanfattning: Viktiga indikatorer på marknadsföringsresultat som spårats över tid.
  • Marknadsföringskanaler: Dina marknadsföringskanaler och deras resultat mäts baserat på viktiga resultatindikatorer, som försäljning, sessioner, genomsnittligt ordervärde och konverteringsfrekvens.
  • Marknadsföringsaktiviteter: Dina senaste marknadsföringsaktiviteter och resultat, som du kan filtrera efter kanal.

Gå till sidan Marknadsföring i din Shopify-admin för att se resultatdata för marknadsföringen. Anställda behöver behörigheter för Start, Rapporter och Marknadsföring för att kunna se resultatdata för marknadsföringen.

Marknadsföringssammanfattning

Du kan se en sammanfattning av dina marknadsföringsresultat på sidan Marknadsföring. Som standard visar datumintervallet de senaste 30 dagarna och kan jämföras med de föregående 30 dagarna. Du kan ändra datumintervallet och jämförelsedatumintervallet med hjälp av datumväljaren.

Marknadsföringsöversikten innehåller följande mätvärden:

Mätvärden Beskrivning
Sessioner i webbshop Det totala antalet sessioner i din webbshop. En session är en period av aktivitet från en besökare där varje besök i din webbshop sker med mindre än 30 minuters mellanrum.
Konverteringsfrekvens för webbshop Procentandel av totala sessioner som resulterade i en order.
Genomsnittligt ordervärde (GOV) Det genomsnittliga värdet för alla ordrar. ANOV beräknas som bruttoförsäljning minus rabatter, dividerat med totalt antal ordrar.
Totalt antal försäljningar Nettoförsäljning (bruttoförsäljning minus rabatter och returer) plus skatter och leverans. I beräkningen ingår ordrar från alla försäljningskanaler.
Försäljning som kan tillskrivas marknadsföring Totalt försäljningsvärde som kan hänföras till webbshoppens trafik från marknadsföringskampanjer skapade i Shopify, samt eventuella marknadsföringskällor från tredjepart som delar data med Shopify.
Ordrar som kan tillskrivas till marknadsföring Totalt antal ordrar som kan hänföras till webbshoppens trafik från marknadsföringskampanjer skapade i Shopify, samt eventuella marknadsföringskällor från tredjepart som delar data med Shopify.

Trafikinsikt

På sidan Marknadsföring i Shopify hittar du mer detaljerad information om trafiken till din webbshop, som bland annat följande data:

Mätvärden Beskrivning
Webbshopstrafik över tid Alla sessioner inom den valda tidsperioden, jämfört med alla sessioner från tidigare tidsperiod.
Konverteringsfrekvens för webbshop Andelen webbshopssessioner som resulterade i en order, jämfört med det totala antalet sessioner.
Populära trafikkällor Onlinekällorna som förde flest sessioner till webbshopen inom den valda tidsperioden.
Populära försäljningskällor Källorna för webbshopssessioner som genererade högsta totala försäljning inom den valda tidsperioden.
Populära trafikplatser De geografiska platser som är kopplade till det högsta antalet webbshopssessioner under den valda tidsperioden.

Håll muspekaren över rapportikonen bredvid avsnittet för webbshopssessioner och klicka sedan på Visa rapport för att få tillgång till trafikinsikter.

Visa mer detaljerad information om trafiken i din webbshop

Några av webbutikens trafikinsikter länkar också till rapporter som innehåller mer data. Det finns tre rapporter som är tillgängliga från trafikinsikter:

Rapport över topptrafikkällor

De populäraste trafikkällorna visar webbshoppens populäraste trafikkällor efter totalt antal sessioner, ordrar, ordervärde eller konverteringsgrad.

Rapporten Topptrafikkällor har följande kolumner:

Kolumn Beskrivning
Trafikkälla Den webbplats eller tjänst som en kund använde för att nå din webbplats.
konverteringsnivå Procentandelen sessioner som resulterade i en order.
Ordrar Det totala antalet ordrar till följd av sessionerna från varje trafikkälla.
Ordervärde Det totala värdet av alla ordrar till följd av sessioner från varje trafikkälla. Ordervärdet inkluderar skatter och leverans, men inte returer.
Sessioner Det totala antalet sessioner i din webbshop från varje trafikkälla.

Rapport över topptrafikplatser

Visar webbshoppens populäraste geografiska platser efter totalt antal sessioner, ordrar, ordervärde eller konverteringsgrad.

Rapporten Topptrafikplatser innehåller följande kolumner:

Kolumn Beskrivning
Plats Den geografiska platsen en kund befann sig på när hen besökte din webbshop.
konverteringsnivå Procentandelen sessioner som resulterade i en order.
Ordrar Det totala antalet ordrar som resulterade från sessioner från varje trafikplats.
Ordervärde Det totala värdet av alla ordrar som lades till följd av sessioner från varje trafikplats. Ordervärdet inkluderar skatter och leverans, men inte returer.
Sessioner Det totala antalet sessioner i din webbshop från varje trafikplats.

Rapport om webbshopskonvertering

Visar den grad till vilken kunder konverterar från session till försäljning. Rapporten visar antalet sessioner som når varje steg i konverteringstratten, från ankomst till din webbshop till att lägga till en produkt i varukorgen, till att nå kassan och slutligen till att konvertera eller slutföra betalningen i kassan. Denna rapport innehåller även ett diagram som visuellt visar sessionerna genom konverteringsstegen.

Webbutikens konverteringsrapport innehåller följande kolumner:

Kolumn Beskrivning
Konverteringssteg Steget i konverteringstratten som en besökare nådde.
Sessioner Det totala antalet sessioner i din webbshop som nått varje konverteringstrattsteg.

När du sorterar sessioner efter stigande eller fallande värde i webbutikens konverteringsrapport sorteras endast trafikkällorna inom varje rapporteringskategori. Rapporteringskategorierna, till exempel All trafik eller Tillagd i varukorgen, omorganiseras inte baserat på deras totala belopp.

Anta att du exempelvis har trafik från Facebook och DuckDuckGo. Om du sorterar rapporten efter sessionerkommer endast ordern för Facebook och DuckDuckGo att ändras inom varje rapporteringskategori.

Se Marknadsföringsrapporter för information om marknadsföringsrapporterna i avsnittet Analysverktyg. Se Rapporter för marknadsföringsaktivitet om du vill se resultatrapporter för dina marknadsföringskampanjer som använder marknadsföringsappar från tredje part.

Försäljning och ordrar som kan attribueras marknadsföring

I marknadsföringssammanfattningen kan du se hur mycket av försäljningen och hur många sessioner som är ett resultat av marknadsföringsaktiviteter. Klicka på Visa rapport för att se mer specifika data.

Följande rapporter och datamodeller finns tillgängliga för att ge dig en mer detaljerad bild av försäljning och beställningar som attribueras marknadsföringsaktiviteter:

Rapport över den bästa kanalens resultat

Avsnittet Bästa kanalresultat visar butikens fem mest populära marknadsföringskanaler och uppgifter om varje kanal efter försäljning, sessioner, ordrar, konverteringsgrad, genomsnittligt ordervärde, avkastning på annonsutgifter, klickfrekvens per länk, kostnad per åtgärd, förstagångskunder och återkommande kunder. Rapporter baseras på dina UTM-parametrar och anslutna appaktiviteter i webbshoppen.

Du kan klicka på Visa kanalrapport för att komma åt hela rapporten Kanalresultat för alla marknadsföringskanaler i din butik. Du kan också klicka på en specifik kampanj för att visa en detaljerad rapport över den kampanjen.

Resultatrapport för kanal

Via rapporten Kanalresultat kan du se få lista över alla dina marknadsföringskanaler och deras konverteringsresultat under en vald tidsram. Grafen visar trendlinjer för de fem bästa kanalerna, baserat på de kriterier du väljer att visa. Du kan justera grafen på den här sidan med följande kriterier:

  • Tidsram: välj datum inom en förinställd tidsram, till exempel Förra året, eller välj datum för en anpassad tidsram.
  • Tillgängliga mätvärden: visa data för försäljning, sessioner, ordrar, genomsnittligt ordervärde, kostnad, avkastning på annonsutgifter, kostnad per åtgärd, klickfrekvens per länk, visningar, klick, konverteringsgrad, hänvisande kategori, hänvisande URL, nya kunder och återkommande kunder.
  • Attributionsmodell: visa attributionsdata baserat på senaste klick, första klick eller sista icke-direkta klick.

Tabellen visar data för alla marknadsföringskanaler som är kopplade till din butik, inklusive organiska, betalda och icke-attribuerade. Du kan ändra kolumnerna genom att klicka på kolumnikonen och lägga till eller ta bort mätvärden baserat på din butiks behov.

Du kan även sortera tabellen genom att klicka på de mätvärden som är viktigast för ditt företag.Du kan till exempel klicka på Försäljning för att sortera tabellen efter minsta eller största försäljning, eller så kan du klicka på Sessioner för att sortera kanalerna efter det högsta eller lägsta antalet sessioner så att du vet vilka marknadsföringskanaler som genererat mest trafik till din butik.

Kampanjrapport

Klicka på ett specifikt kanalnamn, till exempel Google, i prestandarapporten för kanalen för att visa en rapport över alla kampanjer som är relaterade till den kanalen. Data i rapporten är en kombination av data över trafik där kunden använt en länk med UTM-parametrar och data från integrerade marknadsföringsappar.

Du kan använda den här rapporten för att granska data inom ett valt datumintervall och baserat på olika tillskrivningsmodeller. Genom att avmarkera alla kanaler kan du även använda den här rapporten för att visa alla kampanjer som är kopplade till din butik.

Du kan klicka på namnet på en specifik kampanj för att komma åt kampanjtillskrivningsrapporten för den kampanjen.

Kampanjtillskrivningsrapport

I kampanjtillskrivningsrapporten visas följande data för en specifik kampanj:

Mätvärden Beskrivning
Genomsnittligt ordervärde (GOV) Det genomsnittliga värdet för alla ordrar. ANOV beräknas som bruttoförsäljning minus rabatter, dividerat med totalt antal ordrar.
konverteringsnivå Procentandelen sessioner som resulterade i en order.
Kostnad Belopp spenderat för den här kampanjen.
Kostnad för kundförvärv (CAC) Totalbeloppet som har spenderats på annonsering och försäljning delat med förstagångskunder som har tillskrivits till kampanjen.
Klickfrekvens per länk (CTR). Antal interaktioner kampanjen tar emot i förhållande till antalet gånger den visas.
Intryck Antal gånger kampanjen visades oavsett om en interaktion sker eller inte.
Nya kontra återkommande kunder Antalet kunder som gjorde sin första order jämfört med antalet kunder som gjorde upprepade ordrar från din butik.
Toppordrar efter försäljning Ordrar med de högsta spenderade beloppen.
Konverteringstratt för webbshop Antalet besökare i din webbshop för varje etapp av en konverteringsväg.
Sålda topprodukter Produkter med störst antal sålda enheter.
Sessioner efter enhetstyp Antal sessioner sorterade efter enhetstyp.
Ordrar Antal slutförda ordrar. Detta antal innefattar returer.
Avkastning på annonsutgifter (ROAS) Intäktsbelopp som intjänas mot belopp som spenderas på kampanjen.
Totalt antal försäljningar Det totala värdet av försäljning efter rabatter och returer. Detta belopp innefattar inte skatt eller leverans.
Sessioner Antal sessioner som kan tillskrivas till en marknadsföringsaktivitet. En session är en period av kontinuerlig aktivitet från en besökare. Sessioner inkluderar nya och återkommande besökare.

Tillskrivningsmodeller

Du kan använda tillskrivningsmodeller för att få information om de kanaler som dina kunder interagerar med och vilka kanaler som bidrar till din försäljning. Denna information kan hjälpa dig att förstå när och var över kundens väg som kunderna konverterar.

Det finns fem tillskrivningsmodeller som du kan använda i kombination med data om marknadsföringsaktiviteter för att få en bättre förståelse för kundresan.

Tillskrivningsmodell Regler för marknadsföringstillskrivning
Senaste indirekta klick Ger 100 % av tillskrivning till den sista kanalen som kunden klickade på innan konverteringen. Data för Sista icke-direktklick finns tillgänglig från 1 november 2021. Välj en annan tillskrivningsmodell om du söker data från ett tidigare datum.
Senaste klick Ger 100 % av tillskrivningskrediten till den sista kanalen som kunden klickade på innan hen gjorde ett köp.
Första klick Ger 100 % av tillskrivning till den första kanalen som kunden klickade på innan ett köp.
Alla klick Ger 100 % av tillskrivning till varje kanal som bidrog till en försäljning. Data för Alla klick är tillgänglig från och med den 1 januari 2023. Välj en annan tillskrivningsmodell om du söker data från ett tidigare datum.
Linjär Ger lika stor tillskrivning till varje klick som bidrog till en försäljning.

Överväg att använda mer än en tillskrivningsmodell för att analysera data så att du kan se kundresan på flera olika sätt. Det här kan hjälpa dig att minska skevheten när du tolkar data och bidra till att du kommer till mer fullständiga slutsatser än du kanske kan göra när du endast använder en tillskrivningsmodell.

Följande rapporter kan visa data baserat på dessa attributionsmodeller:

Data över flera enheter

Data över flera enheter ger dig en mer fullständig bild av dina kunders köpresa när de växlar mellan enheter, till exempel en bärbar dator eller en mobil enhet.

Som ett exempel på en kundresa över flera enheter klickar en kund på en annons på Instagram från sin mobila enhet. Sedan bläddrar de i din webbshop med sin mobila enhet och anger sin e-postadress, men lämnar utan att göra ett köp. Några dagar senare får kunden ett e-postmeddelande från din butik. Kunden öppnar e-postmeddelandet från sin laptop, besöker din webbshop och köper en produkt.

I exemplet ovan skulle Instagram-annonsen, utan data över enheter, inte få någon attribuering för inköpet som kunden gjorde på en annan enhet. Att veta vilka kanaler som stödjer dina främsta inköpsvägar kan hjälpa dig att bättre förstå dina marknadsföringsutgifter, så att du kan fatta mer informerade beslut och leverera rätt meddelande till dina kunder vid rätt tidpunkt.

Aktiviteter i installerad marknadsföringsapp

På sidan Marknadsföring kan du se en konverteringsrapport för de senaste marknadsföringsaktiviteterna som du har skapat i Shopify.

Resultaten som visas i rapporterna om marknadsföringsaktivitet beror på typen av aktivitet. Om du till exempel kör annonser ser du information som är specifik för annonser såsom annonsutgifter, visningar och antalet klick. Om du publicerar på Facebook kommer du inte att få någon information om annonsutgifter. Rapporter för marknadsföringsaktiviteter som skapats med en tredjepartsapp omfattar endast den information som är tillgänglig för Shopify från appen.

När du får en order som kan härledas från en marknadsföringsaktivitet kan du se omvandlingsinformationen från orderinformationssidan.

Rapporter om marknadsföringsaktivitet visar data om interaktioner som kan härledas från de marknadsföringsaktiviteter som du skapat i Shopify. Du kan använda rapporterna för att förstå hur effektiva dina marknadsföringsaktiviteter är.

Sessioner och försäljning som tillskrivs till marknadsföringsaktiviteter som du skapat i Shopify grundar sig på den senast klickade interaktionen. Om en kund till exempel klickade på en Facebook-annons som du skapade i Shopify innan de la en order härleds försäljningen till den marknadsföringskampanjaktivitet som representerar Facebook-annonsen i Shopify.

Marknadsföringsaktiviteter som skapas med hjälp av en tredjepartsapp listas även under Aktiviteter i installerad marknadsföringsapp på sidan Marknadsföring i Shopify. Se kategorin fungerar med Shopify-marknadsföring i Shopify App Store om du vill lära dig mer om tredjepartsappar som du kan använda för att skapa marknadsföringsaktiviteter. Mer information om hur du skapar marknadsföringsaktiviteter med tredjepartsappar finns i dokumentationen för appen.

Rapporterna innehåller data om resultat från marknadsföringsaktiviteter som du skapat i Shopify:

Mätvärden Beskrivning
Sessioner Antal sessioner som tillskrivs en marknadsföringsaktivitet. En session är en period av kontinuerlig aktivitet från en besökare. Sessioner inkluderar nya och återkommande besökare.
Annonsutgifter Monetärt belopp spenderat på marknadsföringsaktiviteten.
Tillagd i varukorgen Det totala antalet sessioner där en kund lade till en artikel i en varukorg.
Ordrar Det totala antalet sessioner under vilka en order lades.
Orderpris Procentandelen sessioner under vilka en order lades.
Försäljning Det totala försäljningsvärdet från ordrar som lades till följd av marknadsföringsaktiviteten. Inkluderar bruttoförsäljning, leverans och skatter. Utesluter rabatter och returer.
Intryck Antalet gånger någon har sett marknadsföringsaktiviteten.
Öppnade Antalet unika mottagare som öppnade ett e-postmeddelande.
Klickades Antalet gånger en marknadsföringsaktivitet har haft en interaktion, till exempel när en kund trycker på en knapp, trycker på skärmen eller klickar på en länk från ett e-postmeddelande.
Klickfrekvens (CTR) Procentandelen interaktioner med ditt innehåll, till exempel när en kund klickar på en länk, jämfört med hur många gånger innehållet visades.

Skillnader i rapportdata för marknadsföringsaktiviteter som skapats i Shopify

När du skapar en marknadsföringsaktivitet i Shopify kan det hända att du märker vissa skillnader mellan Shopify-rapporterna och relaterade tredjepartsrapporter. Detta beror på skillnader i hur Shopify och tredje parter tillskriver interaktioner och försäljning, samt på grund av förseningar i synkroniseringen av data.

Om du till exempel skapar en Facebook-annons i Shopify och sedan granskar konverteringsrapporten för aktiviteten i Shopify, liksom uppgifterna i Facebook för samma annons, kan de två rapporterna visa olika resultat.

Skillnader i tillskrivning

Det kan hända att du ser skillnader i försäljnings- och orderinformation mellan dina Shopify-marknadsföringsrapporter och rapporterna från marknadsföringsappen eller tredjepartsplattformen där du skapade marknadsföringsaktiviteten.

Om du till exempel har en e-postkampanj och en Google Shopping-kampanj samtidigt, då kan en kund klicka på både din e-postadress och din Google Shopping-annons varje gång de registrerar en separat konvertering. Men Shopify marknadföringsaktivitetsrapporten anger försäljningen bara till den annonskälla som senast klickades på de senaste 30 dagarna.

Skillnader i annonsutgifter

Det kan hända att du ser skillnader mellan uppgifterna om annonsutgifter i dina Shopify-marknadsföringsrapporter jämfört med rapporter som finns tillgängliga externt för samma tjänst.

Till exempel kan din aktivitetsrapport för Shopify visa 10 USD i annonsutgifter för en Facebook-kampanj, men samma kampanj i Facebooks annonshanterare visar 13 USD i annonsutgifter. Annonsbeloppet för marknadsföringsappar kan ta upp till 24 timmar att synkronisera med Shopify, och denna försening orsakar avvikelsen.

Annonstjänsten styr din utgiftsgräns och rapporteringsförseningen kommer inte att leda till att du spenderar mer än din budget.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis