Mätning av marknadsföringsprestanda

marknadsföringssidan i din Shopify-administrator kan du lära dig mer om kvaliteten och kvantiteten för den trafik som dina marknadsföringskampanjer tillför din webbutik. Rapporter om onlinebutikssessioner och konverteringskurs i varukorgen kan ge dig högnivådata om marknadsföringskampanjer som du skapar i Shopify. För att se marknadsföringsprestandan, gå till sidan Marknadsföring i din Shopify-administrator.

Observera: Det kan ta upp till 24 timmar innan dina rapporterade mått och data uppdateras.

Prestandadata

Du kan se en översikt över marknadsföringsresultat på marknadsföringssidan. Sammandrag inkluderar data från de senaste 30 dagarna och visar en jämförelse med den föregående 30-dagarsperioden. Den innehåller följande mätvärden:

 • Webbutikssessioner – det totala antalet sessioner i din webbutik under 30-dagarsperioden (en session är en period av kontinuerlig besöksaktivitet).
 • Försäljning från marknadsföring -det totala antalet försäljningar som kan hänföras till webbutikens trafik som kom från marknadsföringskampanjer som skapats i Shopify och eventuella tredjepartskällor som delar data med Shopify.
 • Ordrar från marknadsföring – det totala antalet ordrar som kan hänföras till webbutikens trafik som kom från marknadsföringskampanjer som skapats i Shopify och eventuella tredje parts marknadsföringskällor som delar data med Shopify.
 • Annonsutgifter för marknadsföring – det totala belopp som spenderas på marknadsföringskampanjer som skapats i Shopify och eventuella marknadsföringskällor från tredje part som delar information med Shopify.

Läs mer: Förstå rapporter om marknadsföringsaktiveter för kampanjer skapade i Shopify.

Trafikinsikt

marknadsföringssidan i Shopify kan du se mer detaljerad information om trafiken till din webbutik om du klickar på webbutikssessioner:

 • Webbutikstrafik över tiden – alla sessioner från 30-dagarsperioden, jämfört med alla sessioner från den föregående 30-dagarsperioden.
 • Webbutikskonvertering – procentandelen onlinebutikssessioner som resulterade i en order. Visar också det totala antalet sessioner som konverterades och som inte konverterades.
 • Topptrafikkällor – de onlinekällor som förde flest sessioner till webbutiken under 30-dagarsperioden.
 • Toppförsäljningskällor – de onlinekällor som förde sessionerna som resulterade i den högsta totala försäljningen till webbutiken under 30-dagarsperioden.
 • Topptrafikplatser – de geografiska platser som är kopplade till de högsta webbutikssessioner under 30 dagar.

Några av webbutikens trafikinsikter länkar också till rapporter som innehåller mer data. Det finns tre rapporter som är tillgängliga från trafikinsikter:

Rapport över topptrafikkällor

Visar webbutikens främsta trafikkällor utifrån totalt antal sessioner, ordrar, ordervärde eller konverteringskurs. I ordervärdet ingår skatter och frakt men, till skillnad från den totala försäljningen, utesluts returer.

Rapporten Topptrafikkällor har följande kolumner:

 • Trafikkälla – webbplatsen eller tjänsten som en kund använde för att komma åt din webbplats.
 • Konverteringskurs – procentandelen sessioner som resulterade i en order.
 • Order – det totala antalet ordrar som resulterade från sessionerna från varje trafikkälla.
 • Ordervärde – det totala värdet för alla ordrar som resulterade från sessionerna från varje trafikkälla. Ordervärdet inkluderar skatter och frakt men, till skillnad från den totala försäljningen, utesluts returer.
 • Sessioner – det totala antalet sessioner i din webbutik från varje trafikkälla.

Rapport över topptrafikplatser

Visar webbutikens bästa geografiska platser utifrån totalt antal sessioner, ordrar, ordervärde eller konverteringskurs. I ordervärdet ingår skatter och frakt men, till skillnad från den totala försäljningen, utesluts returer.

Rapporten Topptrafikplatser innehåller följande kolumner:

 • Plats – den geografiska plats en kund befann sig i när de besökte din webbplats.
 • Konverteringskurs – procentandelen sessioner som resulterade i en order.
 • Order – det totala antalet ordrar som resulterade från sessionerna från varje trafikkälla.
 • Ordervärde – det totala värdet för alla ordrar som resulterade från sessionerna från varje trafikkälla. Ordervärdet inkluderar skatter och frakt men, till skillnad från den totala försäljningen, utesluts returer.
 • Sessioner – det totala antalet sessioner i din webbutik från varje trafikkälla.

Rapport om webbutikskonvertering

Visar hur kunder handlar i din webbutik. Rapporten visar antalet sessioner som når varje etapp i konverteringstratten, från att kunder kommer till din webbplats, till att de lägger till en produkt i varukorgen, för till slut att nå eller slutföra betalningen i kassan. I den här rapporten ingår även ett diagram som visuellt visar sessionerna genom faserna i konverteringen.

Webbutikens konverteringsrapport innehåller följande kolumner:

 • Konverteringssteg – det steg i konverteringsratten som besökaren nådde.
 • Sessioner – det totala antalet sessioner i din webbutik som nådde varje steg.

När du sorterar sessioner efter stigande eller fallande värde i webbutikens konverteringsrapport sorteras endast trafikkällorna inom varje rapporteringskategori. Rapporteringskategorierna, till exempel All trafik eller Tillagd i varukorgen, omorganiseras inte baserat på deras totala belopp.

Anta att du exempelvis har trafik från Facebook och DuckDuckGo. Om du sorterar rapporten efter sessionerkommer endast ordern för Facebook och DuckDuckGo att ändras inom varje rapporteringskategori.

För information om marknadsföringsrapporterna i avsnittet Analysverktyg, se Marknadsföringsrapporter. Om du vill se resultatrapporter för dina marknadsföringskampanjer som använder tredje parters marknadsföringsappar, se Marknadsaktivitetsrapporter.

Visar försäljning och sessioner tillskrivna marknadsföringskampanjer

I marknadsföringsresultatets sammanfattning kan du se en uppdelningen av reor och sessioner som tillskrivs varje kampanj som du skapat i Shopify. Uppdelningen innehåller data från de senaste 90 dagarna, så den kan visa annan data än sammanfattningen, som endast innehåller data från de senaste 30 dagarna.

Visa en omvandlingsrapport för en marknadsföringsaktivitet

Visa en omvandlingsrapport för en marknadsföringsaktivitet som du skapade i Shopify. Rapporten innehåller data från de senaste 30 dagarna.

Resultaten som visas i rapporterna om marknadsföringsaktivitet beror på typen av aktivitet. Om du till exempel kör annonser ser du information som är specifik för annonser såsom annonsutgifter, visningar och klick. Om du publicerar på Facebook så kommer du inte att se någon information om annonsutgifter. Rapporter för marknadsföringsaktiviteter som skapats med en tredjepartsapp omfattar endast den information som är tillgänglig för Shopify från appen.

När du får en order som kan härledas från en marknadsföringsaktivitet kan du se omvandlingsinformationen från orderinformationssidan.

Läs mer: Förstå rapporter om marknadsföringsaktiveter för kampanjer skapade i Shopify.

Steg:

 1. Från din Shopify-administrator går du till Marknadsföring.
 2. Klicka på en marknadsföringskampanjs namn för att se marknadsföringsaktiviteterna som du skapade i Shopify för den kampanjen.
 3. Håll markören över en marknadsföringsaktivitet och klicka sedan på Visa rapport.

Förstå marknadsaktivitetsrapporterna för kampanjer som skapats i Shopify

Rapporter om marknadsföringsaktivitet visar data om interaktioner som kan härledas från de marknadsföringsaktiviteter som du skapat i Shopify. Du kan använda rapporterna för att förstå hur effektiva dina marknadsföringsaktiviteter är.

Sessioner och försäljning som tillskrivs marknadsföringsaktiviteter som du skapat i Shopify grundar sig på den senast klickade interaktionen. Om en kund till exempel klickade på en Facebook-annons som du skapade i Shopify innan de la en order härleds försäljningen till den marknadsföringskampanjaktivitet som representerar Facebook-annonsen i Shopify.

Marknadsföringsaktiviteter som skapas med hjälp av en tredjepartsapp listas under Marknadsföring skapad utanför Shopifymarknadsföringssidan i Shopify. Om du vill lära dig mer om tredjepartsappar som du kan använda för att skapa marknadsföringsaktiviteter, se samlingen Fungerar med Shopifys marknadsföring i Shopifys appbutik Information om hur du konfigurerar dina marknadsföringsaktiviteter med tredjepartsappar finns i dokumentationen för appen.

Rapporterna innehåller data om resultat från marknadsföringsaktiviteter som du skapat i Shopify:

 • Sessioner: Antal sessioner från din marknadsföringsaktivitet. En session är en period av kontinuerlig aktivitet från en besökare. Omfattar nya och återkommande besökare.
 • Annonsutgifter: Mängden pengar som spenderats på marknadsföringsaktiviteten.
 • La till något i varukorgen: Det totala antalet sessioner där en kund la till en artikel i en kundvagn.
 • Order: Det totala antalet sessioner i vilka en order skapades.
 • Orderfrekvens: Procentandelen av sessioner i vilka en ordern skapades.
 • Försäljning: Den totala försäljningen från order som kan härledas från marknadsföringsaktiviteten. Inkluderar bruttoförsäljning, frakt och skatter. Exkluderar rabatter och avkastning.
 • Visningar: Antal gånger som marknadsaktiviteten visas.
 • Öppnat: Antalet unika mottagare som öppnade en e-postaktivitet.
 • Antal klick: Det totala antalet mottagare som klickade på en länk i e-postmeddelandet.

Skillnader i rapportdata för marknadsföringsaktiviteter som skapats i Shopify

När du skapar en marknadsföringsaktivitet i Shopify och sedan visar både Shopify-rapporter och relaterade rapporter från tredje part kanske du märker några skillnader. Detta beror på skillnaderna i hur Shopify och tredje parter anger interaktioner och försäljning och också på grund av förseningar i synkroniseringen av data.

Om du till exempel skapar en Facebook-annons i Shopify och sedan visar konverteringsrapporten för aktiviteten i Shopify, liksom uppgifterna i Facebook för samma annons, kan de två rapporterna visa olika resultat.

Obs! Rapporten över den övergivna kassan är tillgänglig i avsnittet marknadsföring i Shopify och visar endast data från den 18 november 2019 och framåt.

Skillnader i tillskrivning

Det kan hända att du ser skillnader i försäljnings- och orderinformation mellan dina Shopify-marknadsföringsrapporter och rapporterna från marknadsföringsprogrammet eller den tredje partens plattform där du skapade marknadsföringsaktiviteten.

Om du till exempel har en e-postkampanj och en Google Shopping-kampanj samtidigt, då kan en kund klicka på både din e-postadress och din Google Shopping-annons varje gång de registrerar en separat konvertering. Men Shopify marknadföringsaktivitetsrapporten anger försäljningen bara till den annonskälla som senast klickades på de senaste 30 dagarna.

Skillnader i annonsutgifter

Det kan hända att du ser skillnader mellan annonsutgifterna i dina Shopify-marknadsföringsrapporter i jämförelse med rapporter som finns tillgängliga externt för samma tjänst. Du kan till exempel se en annonsutgift på 10 USD för en Facebook-kampanj i din Shopify-aktivitetsrapport, och samtidigt se en utgift på 13 USD för samma kampanj i Facebook-annonshanteraren. Annonsbeloppet för marknadsföringsappar kan ta upp till 24 timmar att synkronisera med Shopify, och denna förseningen orsakar avvikelsen. Dina utgiftsgränser styrs av annonstjänsten, så förseningen leder inte till att du spenderar mer än budgeterat.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis