Markkinoinnin tehokkuuden mittaaminen

Shopify Adminin markkinointi -sivulla voit saada lisätietoja siitä, kuinka laadukkaita ja kuinka paljon liikennettä markkinointikampanjasi tuovat verkkokauppaan. Verkkokaupan istuntojen ja ostoskorin konversioasteen raportit tarjoavat sinulle korkeatasoisen datan Shopifyssa luoduissa markkinointikampanjoissa. Jotta voit tarkastella markkinoinnin tehokkuustietoja, siirry Shopify Adminin markkinointi -sivulle.

Tehokkuusdata

Markkinointisivulla näet yhteenvedon markkinointituloksistasi.. Oletusarvoisesti päivämääräväli näyttää viimeisen 30 päivän ja vertaa sitä aiempiin 30 päivään. Voit muuttaa päivämääräaluetta ja vertailupäiväväliä käyttämällä päivämääränvalitsinta.

Yhteenveto sisältää seuraavat tiedot:

 • Verkkokauppaistunnot – Verkkokauppaistuntojen kokonaismäärä.Istunto on vierailijan jatkuvan toiminnan jakso.
 • Verkkokaupan konversioaste – Tilaukseen johtaneiden istuntojen prosenttiosuus istuntojen kokonaismäärästä.
 • Tilauksen keskimääräinen arvo – Kaikkien tilausten keskimääräinen arvo.Laskelma sisältää verot, toimituskulut ja alennukset vähentämällä palautusten arvoa jakamalla ne tilausten kokonaismäärällä.
 • Kokonaismyynti – Nettomyynti (bruttomyynti miinus alennukset ja palautukset), plus verot ja toimituskulut.Laskenta sisältää kaikkien myyntikanavien tilaukset.
 • Myynti markkinoinnista – myynnin kokonaismäärä, jonka voidaan katsoa muodostuneen Shopifyssa luoduista markkinointikampanjoista sekä kolmansien osapuolien markkinointilähteistä, jotka jakavat Shopifyn kanssa dataa.
 • Tilaukset markkinoinnista – Kaikki tilaukset, jotka voidaan katsoa tulleen verkkokaupan liikennelähteestä Shopifyssa luoduista markkinointikampanjoista ja muista kolmannen osapuolen markkinointilähteistä, jotka jakavat dataa Shopifyn kanssa.

Saat lisätietoja mittareista klikkaamalla kunkin mittarin kohdalta Näytä raportti.

Lisätietoja Shopifyssa luomiesi markkinointikampanjoiden toimenpideraporttien tulkinnasta.

Liikennetiedot

Näytä tarkempia tietoja verkkokauppasi liikenteestä Shopifyn markkinointisivulla klikkaamalla Verkkokaupan istunnot:

 • Verkkokaupan liikenne ajan myötä – kaikki istunnot 30 päivän ajalta verrattuna kaikkiin istuntoihin edellisen 30 päivän ajalta.
 • Verkkokaupan konversio – tilaukseen johtaneiden verkkokauppaistuntojen prosenttiosuus. Näyttää konversioon johtaneiden ja johtamattomien istuntojen kokonaismäärän.
 • Parhaat liikenteen lähteet -Verkkolähteet, jotka toivat eniten istuntoja verkkokauppaan 30 päivän aikana.
 • Parhaat myyntilähteet - verkkolähteet, jotka toivat verkkokaupalle suurimman kokonaismyynnin tuottavat istunnot 30 päivän aikana.
 • Liikenteen parhaat sijainnit - suurimmat määrät verkkokauppaistuntoja sijainnin perusteella 30 päivän aikana.

Osa verkkokaupan liikennetiedoista vie raportteihin, joissa on lisätietoja. Käytettävissäsi on kolme liikennetietojen raporttia:

Parhaat liikenteen lähteet -raportti

Näyttää verkkokaupan parhaat liikennelähteet kaikkien istuntojen, tilausten, tilauksen arvon tai konversioasteen mukaan. Tilauksen arvo sisältää verot ja toimituskulut, mutta toisin kuin kokonaismyynnissä, se ei sisällä palautuksia.

Parhaat liikenteen lähteet -raportti sisältää seuraavat sarakkeet:

 • Liikennelähde – verkkosivusto tai palvelu, jonka kautta asiakas pääsi sivustollesi.
 • Konversioaste – Tilaukseen johtaneiden istuntojen prosenttiosuus.
 • Tilaukset – kaikki tilaukset, jotka syntyivät kustakin liikenteen lähteestä tulleista istunnoista.
 • Tilauksen arvo - kokonaisarvo tilauksista, jotka syntyivät kustakin lähteestä tulleista istunnoista. Tilauksen arvo sisältää verot ja toimituksen, mutta kokonaismyynnistä poiketen se ei sisällä palautuksia.
 • Istunnot – Verkkokauppaistuntojen kokonaismäärä kustakin liikenteen lähteestä.

Parhaat liikenteen sijainnit -raportti

Näyttää verkkokaupan suosituimmat maantieteelliset sijainnit istuntojen, tilausten, tilausten arvon tai konversioasteen kokonaismäärän mukaan. Tilauksen arvo sisältää verot ja toimituskulut, mutta toisin kuin kokonaismyynti, se ei sisällä palautuksia.

Parhaat liikenteen sijainnit -raportti sisältävät seuraavat sarakkeet:

 • Sijainti -maantieteellinen sijainti, jossa asiakas oli sivustolla käydessään.
 • Konversioaste – Tilaukseen johtaneiden istuntojen prosenttiosuus.
 • Tilaukset – kaikki tilaukset, jotka syntyivät kustakin liikenteen lähteestä tulleista istunnoista.
 • Tilauksen arvo - kokonaisarvo tilauksista, jotka syntyivät kustakin lähteestä tulleista istunnoista. Tilauksen arvo sisältää verot ja toimituksen, mutta kokonaismyynnistä poiketen se ei sisällä palautuksia.
 • Istunnot – Verkkokauppaistuntojen kokonaismäärä kustakin liikenteen lähteestä.

Verkkokaupan konversioraportti

Näyttää, miten asiakkaat tekevät ostoksia verkkokaupassasi. Raportti näyttää istuntojen määrän ja kattaa konversiotunnelin kaikki vaiheet aina sivustollesi saapumisesta tuotteen lisäämiseen ostoskoriin ja kassalle siirtymiseen sekä maksamiseen. Raportissa on myös kaavio, joka näyttää istunnot visuaalisesti eri konversiovaiheissa.

Verkkokaupan konversioraportti sisältää seuraavat sarakkeet:

 • Konversiovaihe – Kävijän saavuttama konversiotunnelin vaihe.
 • Istunnot – Kaikki verkkokauppasi istunnot, jotka tavoittivat kunkin vaiheen.

Kun lajittelet istunnot nousevaan tai laskevaan järjestykseen verkkokaupan konversioraportissa, vain liikenteen lähteet lajitellaan raportointiluokkien sisällä. Raportointiluokkia, kuten Kaikki liikenne tai Lisätty ostoskoriin, ei järjestetä uudelleen kokonaissummien perusteella.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on liikennettä Facebookista ja DuckDuckGosta. Jos lajittelet raportin istuntojen mukaan, vain Facebookin ja Duckduckgon järjestys muuttuu raportointiluokkien sisällä.

Tietoja Analytiikka-osion markkinointiraporteista on kohdassa Markkinointiraportit. Jos haluat näyttää kolmannen osapuolen markkinointisovelluksia käyttävien markkinointikampanjoiden tulosraportit, katso kohta Markkinointitoimenpideraportit.

Markkinointikampanjoihin liittyvän myynnin ja istuntojen tarkasteleminen

Markkinointitulosten yhteenvedossa on eritelty kunkin Shopifyssa luomasi kampanjan myynti ja istunnot. Erittely sisältää tiedot viimeisten 90 päivän ajalta, joten siinä saattaa näkyä eri tietoja kuin yhteenvedossa, joka sisältää tiedot vain viimeisten 30 päivän ajalta.

Konversioraportin tarkasteleminen markkinointitoimenpiteitä varten

Voit tarkastella Shopifyssa luomasi kampanjan markkinointitoimenpiteiden konversioraporttia. Raportti sisältää tiedot viimeisten 30 päivän ajalta.

Markkinointitoimenpideraporteissa näkyvät tulokset riippuvat toiminnan tyypistä. Jos esimerkiksi näytät mainoksia, näet mainoksiin liittyviä tietoja, kuten mainoskulut, näyttökerrat ja napautukset. Jos julkaiset Facebookissa, et näe tietoja mainoskuluista. Kolmansien osapuolien sovellusten avulla luodut markkinointitoimenpiteitä koskevat raportit sisältävät vain tietoja, jotka Shopify saa käyttönsä sovelluksesta.

Kun saat markkinointitoimenpiteeseen perustuvan tilauksen, voit myös tarkastella konversiotietoja tilaustietosivulla.

Lisätietoja Shopifyssa luomiesi markkinointikampanjoiden toimenpideraporttien tulkinnasta.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Markkinointi.
 2. Klikkaa markkinointikampanjan nimeä ja näytä markkinointitoimenpiteet, jotka olet luonut Shopifyssa kyseistä kampanjaa varten.
 3. Vie kohdistin markkinointitoimenpiteen päälle ja klikkaa sitten Näytä raportti.

Shopifyssa luotujen markkinointikampanjoiden toimenpideraporttien tulkitseminen

Markkinointitoimenpideraportit sisältävät tietoja vuorovaikutustapahtumista, jotka voidaan liittää Shopifyssa luomiisi markkinointitoimenpiteisiin. Raporttien avulla voit hahmottaa markkinointitoimenpiteidesi tehokkuutta.

Shopifyssa luomiisi markkinointitoimenpiteisiin liittyvä myynti ja istunnot perustuvat viimeksi napautettuun vuorovaikutustapahtumaan. Jos asiakas on esimerkiksi napauttanut ennen tilauksen tekemistä viimeksi Facebook-mainosta, jonka olet luonut Shopifyssa, myynti kohdistuu markkinointikampanjan toimenpiteeseen, joka edustaa Facebook-mainosta Shopifyssa.

Kolmannen osapuolen sovelluksen avulla luodut markkinointitoimenpiteet luetellaan Shopifyn Markkinointi-sivulla kohdassa Viimeaikaiset markkinointitoimenpiteet. Lisätietoja kolmannen osapuolen sovelluksista, joita voit käyttää markkinointitoimenpiteissä Shopifyn ulkopuolella, on Shopify App Storen Toimii Shopify-markkinointikokoelman kanssa. Lisätietoja markkinointitoimenpiteiden määrittämisestä kolmannen osapuolen sovellusten avulla on kunkin sovelluksen ohjeissa.

Raporteissa on tietoja joistakin Shopifyssa luomiesi markkinointitoimenpiteiden tuloksista:

 • Istunnot: Markkinointitoimenpiteestä seuranneiden istuntojen lukumäärä. Istunto tarkoittaa vierailijan jatkuvaa toimintaa. Sisältää uudet ja palaavat kävijät.
 • Mainoskulut: Markkinointitoimenpiteeseen käytetty kokonaissumma.
 • Lisätty ostoskoriin: Niiden istuntojen kokonaismäärä, joissa asiakas lisäsi tuotteen ostoskoriin.
 • Tilaukset: Niiden istuntojen kokonaismäärä, joissa tehtiin tilaus.
 • Tilausaste: Niiden istuntojen prosenttiosuus, joissa tehtiin tilaus.
 • Myynti: Markkinointitoimenpiteisiin kohdistettujen tilausten kokonaismyynti. Sisältää bruttomyynnin, toimitukset ja verot. Ei sisällä alennuksia ja palautuksia.
 • Näyttökerrat: Markkinointitoimenpiteen katselukertojen lukumäärä.
 • Avattu: Niiden yksilöllisten vastaanottajien määrä, jotka avasivat sähköpostitoiminnan.
 • Klikattu: Niiden vastaanottajien kokonaismäärä, jotka klikkasivat jotakin sähköpostitoimintasi linkkiä.

Shopifyssa luotujen markkinointitoimenpiteiden raporttitietojen ristiriitaisuudet

Kun luot markkinointitoimenpiteen Shopifyssa ja tarkastelet sitten Shopify-raportteja ja toimenpiteeseen liittyviä kolmannen osapuolen raportteja, saatat huomata niissä joitakin eroja. Tämä johtuu yhtäältä siitä, että Shopify ja kolmannet osapuolet määrittelevät vuorovaikutustapahtumat ja myynnin eri tavalla, ja toisaalta tietojen synkronointiviiveestä.

Jos esimerkiksi luot Facebook-mainoksen Shopifyssa, ja sitten tarkastelet toimenpiteen konversioraporttia Shopifyssa ja saman mainoksen tietoja Facebookissa, näiden kahden raportin tulokset voivat näyttää erilaisilta.

Kohdennuksen ristiriitaisuudet

Saatat huomata myynti- ja tilaustiedoissa ristiriitaisuuksia yhtäältä Shopifyn markkinointitoimenpideraporttien ja toisaalta markkinointisovelluksesta tai kolmannen osapuolen alustalta saatavien raporttien välillä, jos olet luonut markkinointitoimenpiteen Shopifyn ulkopuolella.

Jos esimerkiksi käynnissä on samanaikaisesti sähköpostikampanja ja Google Shopping -kampanja ja asiakas klikkaa sekä sähköpostiviestiäsi että Google Shopping -mainosta, kummastakin tapahtumasta voi kirjautua erillinen konversio. Shopifyn markkinointitoimenpideraportti kuitenkin kohdentaa myynnin vain siihen mainoslähteeseen, jota napautettiin viimeksi viimeisten 30 päivän aikana.

Mainoskulujen ristiriitaisuudet

Saatat huomata ristiriitaisuuksia yhtäältä Shopifyn markkinointitoimenpideraporttien mainoskulutietojen ja toisaalta samaa palvelua koskevien ulkoisesti saatavilla olevien raporttien välillä. Saatat esimerkiksi nähdä 10,00 dollarin mainoskulut Facebook-kampanjasta Shopify-toimenpideraportissa mutta samasta kampanjasta 13,00 dollarin kulut Facebookin mainosten hallinnassa. Markkinointisovellusten mainoskulujen synkronoituminen Shopify-palveluun voi kestää 24 tuntia, joten ero johtuu viiveestä. Mainospalvelu valvoo kulurajaasi, joten viive ei aiheuta budjetoitua suurempia kuluja.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi