Markkinoinnin tehokkuuden mittaaminen

Voit tarkastella markkinointitoimenpiteiden tuloksia Shopify Adminin Markkinointi-osiossa. Markkinointi-osion tiedot sisältävät seuraavat:

 • Markkinoinnin yhteenveto – markkinoinnin keskeisten tehokkuusmittarien seuranta tietyllä ajanjaksolla.
 • Markkinointikanavat – markkinointikanaviasi ja niiden tuloksia mitataan keskeisten tehokkuusmittarien perusteella (esimerkiksi myynti, istunnot, keskimääräinen tilauksen arvo ja konversioaste).
 • Markkinointitoimenpiteet – viimeisimmät markkinointitoimenpiteet ja ‑tulokset, joita voit suodattaa kanavan mukaan.

Voit tarkastella markkinoinnin tehokkuustietoja siirtymällä Shopify Adminin Markkinointi-sivulle.

Markkinoinnin yhteenveto

Markkinointisivulla näet yhteenvedon markkinointituloksistasi.. Oletusarvoisesti päivämääräväli näyttää viimeisen 30 päivän ja vertaa sitä aiempiin 30 päivään. Voit muuttaa päivämääräaluetta ja vertailupäiväväliä käyttämällä päivämääränvalitsinta.

Yhteenveto sisältää seuraavat tiedot:

 • Verkkokauppaistunnot – verkkokauppaistuntojen kokonaismäärä. Istunto on vierailijan jatkuvan toiminnan jakso, jossa kukin vierailu verkkokauppaasi tehdään alle 30 minuutin välein.
 • Verkkokaupan konversioaste – Tilaukseen johtaneiden istuntojen prosenttiosuus istuntojen kokonaismäärästä.
 • Keskimääräinen tilauksen arvo (AOV) – kaikkien tilausten keskimääräinen arvo. Se lasketaan vähentämällä bruttomyynnistä alennukset ja jakamalla tulos tilausten kokonaismäärällä.
 • Kokonaismyynti – nettomyynti (bruttomyynti miinus alennukset ja palautukset), plus verot ja toimituskulut.Laskelma sisältää vain verkkokaupan liikenteestä peräisin olevat tilaukset, eivät kaikista myyntikanavista peräisin olevia tilauksia.
 • Myynti markkinoinnista – myynnin kokonaismäärä, jonka voidaan katsoa muodostuneen Shopifyssa luoduista markkinointikampanjoista sekä kolmansien osapuolien markkinointilähteistä, jotka jakavat Shopifyn kanssa dataa.
 • Tilaukset markkinoinnista – Kaikki tilaukset, jotka voidaan katsoa tulleen verkkokaupan liikennelähteestä Shopifyssa luoduista markkinointikampanjoista ja muista kolmannen osapuolen markkinointilähteistä, jotka jakavat dataa Shopifyn kanssa.

Saat lisätietoja mittareista klikkaamalla kunkin mittarin kohdalta Näytä raportti.

Liikennetiedot

Shopifyn Markkinointi-sivulta saat tarkempia tietoja verkkokauppasi liikenteestä, mukaan lukien seuraavat:

 • Verkkokaupan liikenne tietyllä ajanjaksolla – kaikki istunnot valitun jakson ajalta verrattuna kaikkiin istuntoihin edellisen jakson ajalta.
 • Verkkokaupan konversio –tilaukseen johtaneiden verkkokauppaistuntojen prosenttiosuus verrattuna konversioon johtaneiden ja johtamattomien istuntojen kokonaismäärään.
 • Parhaat liikenteen lähteet -Verkkolähteet, jotka toivat eniten istuntoja verkkokauppaan valitulla aikavälillä.
 • Parhaat myyntilähteet – niiden verkkokauppaistuntojen lähteet, jotka tuottivat suurimman kokonaismyynnin valitun jakson aikana.
 • Liikenteen parhaat sijainnit - suurimmat määrät verkkokauppaistuntoja sijainnin perusteella valitulla aikavälillä.

Verkkokauppaliikenteen yksityiskohtaisten tietojen tarkasteleminen

Tee näin

 1. Siirry Shopify Adminin Markkinointi-sivulle ja vie hiiri raporttikuvakkeen päälle.
 2. Klikkaa Verkkokaupan istunnot -kohdassa Näytä raportti.

Osa verkkokaupan liikennetiedoista vie raportteihin, joissa on lisätietoja. Käytettävissäsi on kolme liikennetietojen raporttia:

Parhaat liikenteen lähteet -raportti

Näyttää verkkokaupan parhaat liikennelähteet kaikkien istuntojen, tilausten, tilauksen arvon tai konversioasteen mukaan. Tilauksen arvo sisältää verot ja toimituskulut, mutta toisin kuin kokonaismyynnissä, se ei sisällä palautuksia.

Parhaat liikenteen lähteet -raportti sisältää seuraavat sarakkeet:

 • Liikennelähde – verkkosivusto tai palvelu, jonka kautta asiakas pääsi sivustollesi.
 • Konversioaste – Tilaukseen johtaneiden istuntojen prosenttiosuus.
 • Tilaukset – kaikki tilaukset, jotka syntyivät kustakin liikenteen lähteestä tulleista istunnoista.
 • Tilauksen arvo - kokonaisarvo tilauksista, jotka syntyivät kustakin lähteestä tulleista istunnoista. Tilauksen arvo sisältää verot ja toimituksen, mutta kokonaismyynnistä poiketen se ei sisällä palautuksia.
 • Istunnot – Verkkokauppaistuntojen kokonaismäärä kustakin liikenteen lähteestä.

Parhaat liikenteen sijainnit -raportti

Näyttää verkkokaupan suosituimmat maantieteelliset sijainnit istuntojen, tilausten, tilausten arvon tai konversioasteen kokonaismäärän mukaan. Tilauksen arvo sisältää verot ja toimituskulut, mutta toisin kuin kokonaismyynti, se ei sisällä palautuksia.

Parhaat liikenteen sijainnit -raportti sisältävät seuraavat sarakkeet:

 • Sijainti -maantieteellinen sijainti, jossa asiakas oli verkkokaupassa käydessään.
 • Konversioaste – Tilaukseen johtaneiden istuntojen prosenttiosuus.
 • Tilaukset – kaikki tilaukset, jotka syntyivät kustakin liikenteen lähteestä tulleista istunnoista.
 • Tilauksen arvo - kokonaisarvo tilauksista, jotka syntyivät kustakin lähteestä tulleista istunnoista. Tilauksen arvo sisältää verot ja toimituksen, mutta kokonaismyynnistä poiketen se ei sisällä palautuksia.
 • Istunnot – Verkkokauppaistuntojen kokonaismäärä kustakin liikenteen lähteestä.

Verkkokaupan konversioraportti

Näyttää asiakkaiden konversioasteen istunnosta myynniksi. Raportti näyttää niiden istuntojen määrän, jotka saavuttavat konversiotunnelin kunkin vaiheen aina sivustollesi saapumisesta tuotteen lisäämiseen ostoskoriin, kassalle siirtymiseen ja lopulta konvertointiin/maksamiseen. Raportissa on myös kaavio, joka näyttää istunnot visuaalisesti eri konversiovaiheissa.

Verkkokaupan konversioraportti sisältää seuraavat sarakkeet:

 • Konversiovaihe – Kävijän saavuttama konversiotunnelin vaihe.
 • Istunnot – Kaikki verkkokauppasi istunnot, jotka tavoittivat kunkin vaiheen.

Kun lajittelet istunnot nousevaan tai laskevaan järjestykseen verkkokaupan konversioraportissa, vain liikenteen lähteet lajitellaan raportointiluokkien sisällä. Raportointiluokkia, kuten Kaikki liikenne tai Lisätty ostoskoriin, ei järjestetä uudelleen kokonaissummien perusteella.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on liikennettä Facebookista ja DuckDuckGosta. Jos lajittelet raportin istuntojen mukaan, vain Facebookin ja Duckduckgon järjestys muuttuu raportointiluokkien sisällä.

Tietoja Analytiikka-osion markkinointiraporteista on kohdassa Markkinointiraportit. Jos haluat näyttää kolmannen osapuolen markkinointisovelluksia käyttävien markkinointikampanjoiden tulosraportit, katso kohta Markkinointitoimenpideraportit.

Markkinointiin liittyvä myynti ja tilaukset

Markkinoinnin yhteenvedossa näet markkinointitoimenpiteisiin liittyvän myynnin ja istuntojen määrän. Saat tarkempia tietoja klikkaamalla Näytä raportti.

Seuraavat raportit ja tietomallit ovat käytettävissä, jotta saat tarkemman käsityksen markkinointitoimenpiteisiin liittyvästä myynnistä ja tilauksista:

Parhaiden kanavien tehokkuusraportti

Parhaiden kanavien tehokkuus -raportissa näkyvät kaupan viisi parasta markkinointikanavaa sekä kunkin kanavan yksityiskohtaiset tiedot myynnin, istuntojen, tilausten, konversioasteen, keskimääräisen tilauksen arvon (AOV), uusien asiakkaiden ja palaavien asiakkaiden mukaan eriteltyinä.

Voit tarkastella koko Kanavan tehokkuus -raporttia kaikista kauppasi markkinointikanavista klikkaamalla Näytä kaikki kanavat.

Kanavien tehokkuusraportti

Kanavan tehokkuus -raportissa voit näyttää luettelon kaikista markkinointikanavistasi ja niiden konversiotuloksista valitsemallasi aikavälillä. Kaaviossa näkyvät viiden parhaan kanavan trendiviivat valitsemiesi ehtojen perusteella. Voit säätää tämän sivun kaaviota seuraavilla ehdoilla:

 • Aikaväli: valitse ennalta määritetyn aikavälin, kuten Viime vuonna, päivämäärät tai valitse mukautetun aikavälin päivämäärät.
 • Käytettävissä olevat mittarit: tarkastele myyntiä, istuntoja, AOV:tä, konversiota, uusia asiakkaita ja palaavia asiakkaita koskevia tietoja.
 • Attribuutiomalli: näytä attribuutiotiedot viimeisen klikkauksen, ensimmäisen klikkauksen tai viimeisen ei-suoran klikkauksen perusteella.

Taulukossa näkyvät kaikkien kauppaasi liittyvien markkinointikanavien tiedot, mukaan lukien orgaaniset, maksetut ja määrittämättömät. Voit muuttaa sarakkeita klikkaamalla sarakekuvaketta ja lisäämällä tai poistamalla mittareita kauppasi tarpeiden mukaan.

Voit myös lajitella taulukon klikkaamalla yrityksesi kannalta tärkeimpiä mittareita. Voit esimerkiksi lajitella taulukon pienimmän tai suurimman myynnin mukaan klikkaamalla Myynti-painiketta tai voit lajitella kanavat suurimman tai pienimmän istuntomäärän mukaan klikkaamalla Istunnot. Näin saat tietää, mitkä markkinointikanavat tuottivat eniten liikennettä kauppaasi.

Markkinointitoimenpiteiden raportti

Voit näyttää raportin, jossa näkyvät kaikki tiettyyn kanavaan liittyvät markkinointitoimenpiteet, klikkaamalla Kanavan tehokkuus -raportissa kyseisen kanavan nimeä (esimerkiksi Google). Tämän raportin tiedoissa on yhdistelty tietoja liikenteestä, jossa asiakas käytti UTM-parametreja sisältävää linkkiä, ja integroitujen markkinointisovellusten tietoja.

Voit tarkastella tästä raportista tietoja valitulta päivämääräväliltä ja eri attribuutiomalleihin perustuvia tietoja. Tämän raportin avulla voit myös nähdä kaikki kauppaasi liittyvät markkinointitoimenpiteet poistamalla kaikkien kanavien valinnat.

Attribuutiomallit

Jotta saat paremman käsityksen asiakaspolusta, käytettävissäsi on kolme markkinointitoimenpiteisiin liittyvien tietojen kanssa käytettävää attribuutiomallia:

 • Viimeinen ei-suora klikkaus: antaa kaiken ansion viimeiselle kanavalle, jota on napsautettu ennen konversiota. Suora ohitetaan, paitsi jos se ainoa seurattava kanava.
 • Viimeisin klikkaus: Antaa 100 % luotosta asiakkaan viimeiselle klikkaustapahtumalle ennen ostoa.
 • Ensimmäinen klikkaus: Antaa kaiken ansion asiakkaan ensimmäiselle klikkaustapahtumalle ennen ostoa.

Näiden attribuutiomallien avulla voidaan saada lisätietoja kanavista, joiden kanssa asiakkaat ovat ensimmäiseksi vuorovaikutuksessa, konversioon johtavista kanavista sekä kanavista, jotka ovat osallistuneet konversioprosessiin. Näin saat selville, milloin ja missä asiakaspolun varrella asiakkaat saavat aikaan konversioita. Harkitse useamman kuin yhden attribuutiomallin käyttämistä tietojen analysointiin, jotta voit tarkastella asiakaspolkua useista näkökulmista. Tämä auttaa sinua nojaamaan vähemmän ennakkokäsityksiisi tietojen tulkinnassa ja tekemään kokonaisvaltaisempia johtopäätöksiä kuin käyttämällä vain yhtä attribuutiomallia.

Edellä mainittuihin attribuutiomalleihin perustuvia tietoja voidaan näyttää seuraavissa raporteissa:

 • Parhaiden kanavien tehokkuusraportti
 • Kanavan tehokkuusraportti

Laitteiden väliset tiedot

Laitteiden välisten tietojen avulla saat kattavamman kuvan asiakkaidesi ostospolusta, kun he vaihtavat eri laitteiden, kuten kannettavan tietokoneen tai mobiililaitteen, välillä.

Esimerkki laitteiden välisestä asiakaspolusta: Asiakas napsauttaa Instagramin mainosta mobiililaitteellaan. Sitten hän selaa verkkokauppaasi mobiililaitteellaan ja antaa sähköpostiosoitteensa, mutta poistuu tekemättä ostosta. Muutamaa päivää myöhemmin asiakas saa kaupastasi sähköpostiviestin. Asiakas avaa sähköpostiviestin kannettavalta tietokoneeltaan, käy verkkokaupassasi ja ostaa tuotteen.

Yllä olevassa esimerkissä Instagram-mainos ei ilman laitteiden välisiä tietoja saisi hyvitystä asiakkaan eri laitteella tekemästä ostoksesta. Kun tiedät, mitkä kanavat tukevat tärkeimpiä ostospolkujasi, ymmärrät markkinointikulusi paremmin. Voit sitten tehdä tietoisempia päätöksiä ja toimittaa oikean viestin asiakkaillesi oikeaan aikaan.

Asennettujen markkinointisovellusten toimenpiteet

Markkinointi-sivulla voit tarkastella konversioraporttia uusimmista Shopifyssa luomistasi markkinointitoimenpiteistä.

Markkinointitoimenpideraporteissa näkyvät tulokset riippuvat toiminnan tyypistä. Jos esimerkiksi näytät mainoksia, näet mainoksiin liittyviä tietoja, kuten mainoskulut, näyttökerrat ja napautukset. Jos julkaiset Facebookissa, et näe tietoja mainoskuluista. Kolmansien osapuolien sovellusten avulla luodut markkinointitoimenpiteitä koskevat raportit sisältävät vain tietoja, jotka Shopify saa käyttönsä sovelluksesta.

Kun saat markkinointitoimenpiteeseen perustuvan tilauksen, voit myös tarkastella konversiotietoja tilaustietosivulla.

Markkinointitoimenpideraportit sisältävät tietoja vuorovaikutustapahtumista, jotka voidaan liittää Shopifyssa luomiisi markkinointitoimenpiteisiin. Raporttien avulla voit hahmottaa markkinointitoimenpiteidesi tehokkuutta.

Shopifyssa luomiisi markkinointitoimenpiteisiin liittyvä myynti ja istunnot perustuvat viimeksi napautettuun vuorovaikutustapahtumaan. Jos asiakas on esimerkiksi napauttanut ennen tilauksen tekemistä viimeksi Facebook-mainosta, jonka olet luonut Shopifyssa, myynti kohdistuu markkinointikampanjan toimenpiteeseen, joka edustaa Facebook-mainosta Shopifyssa.

Kolmannen osapuolen sovelluksen avulla luodut markkinointitoimenpiteet luetellaan Shopifyn Markkinointi-sivulla kohdassa Asennettujen markkinointisovellusten toimenpiteet. Lisätietoja kolmannen osapuolen sovelluksista, joita voit käyttää markkinointitoimenpiteissä Shopifyn ulkopuolella, on Shopify App Storen Toimii Shopify-markkinointikokoelman kanssa. Lisätietoja markkinointitoimenpiteiden määrittämisestä kolmannen osapuolen sovellusten avulla on kunkin sovelluksen ohjeissa.

Raporteissa on tietoja joistakin Shopifyssa luomiesi markkinointitoimenpiteiden tuloksista:

 • Istunnot: Markkinointitoimenpiteestä seuranneiden istuntojen lukumäärä. Istunto tarkoittaa vierailijan jatkuvaa toimintaa. Sisältää uudet ja palaavat kävijät.
 • Mainoskulut: Markkinointitoimenpiteeseen käytetty kokonaissumma.
 • Lisätty ostoskoriin: Niiden istuntojen kokonaismäärä, joissa asiakas lisäsi tuotteen ostoskoriin.
 • Tilaukset: Niiden istuntojen kokonaismäärä, joissa tehtiin tilaus.
 • Tilausaste: Niiden istuntojen prosenttiosuus, joissa tehtiin tilaus.
 • Myynti: Markkinointitoimenpiteisiin kohdistettujen tilausten kokonaismyynti. Sisältää bruttomyynnin, toimitukset ja verot. Ei sisällä alennuksia ja palautuksia.
 • Näyttökerrat: Markkinointitoimenpiteen katselukertojen lukumäärä.
 • Avattu: Niiden yksilöllisten vastaanottajien määrä, jotka avasivat sähköpostitoiminnan.
 • Klikattu: markkinointitoimenpiteeseen liittyvien vuorovaikutusten määrä, kuten milloin asiakas klikkasi painiketta, napautti näyttöä tai klikkasi sähköpostiviestin linkkiä.
 • Klikkausprosentti (CTR): sisältöön kohdistuvan vuorovaikutuksen prosenttiosuus, joka lasketaan vertaamalla esimerkiksi linkin klikkaamiskertoja sisällön tarkastelukertojen määrään.

Shopifyssa luotujen markkinointitoimenpiteiden raporttitietojen ristiriitaisuudet

Kun luot markkinointitoimenpiteen Shopifyssa ja tarkastelet sitten Shopify-raportteja ja toimenpiteeseen liittyviä kolmannen osapuolen raportteja, saatat huomata niissä joitakin eroja. Tämä johtuu yhtäältä siitä, että Shopify ja kolmannet osapuolet määrittelevät vuorovaikutustapahtumat ja myynnin eri tavalla, ja toisaalta tietojen synkronointiviiveestä.

Jos esimerkiksi luot Facebook-mainoksen Shopifyssa, ja sitten tarkastelet toimenpiteen konversioraporttia Shopifyssa ja saman mainoksen tietoja Facebookissa, näiden kahden raportin tulokset voivat näyttää erilaisilta.

Kohdennuksen ristiriitaisuudet

Saatat huomata myynti- ja tilaustiedoissa ristiriitaisuuksia yhtäältä Shopifyn markkinointitoimenpideraporttien ja toisaalta markkinointisovelluksesta tai kolmannen osapuolen alustalta saatavien raporttien välillä, jos olet luonut markkinointitoimenpiteen Shopifyn ulkopuolella.

Jos esimerkiksi käynnissä on samanaikaisesti sähköpostikampanja ja Google Shopping -kampanja ja asiakas klikkaa sekä sähköpostiviestiäsi että Google Shopping -mainosta, kummastakin tapahtumasta voi kirjautua erillinen konversio. Shopifyn markkinointitoimenpideraportti kuitenkin kohdentaa myynnin vain siihen mainoslähteeseen, jota napautettiin viimeksi viimeisten 30 päivän aikana.

Mainoskulujen ristiriitaisuudet

Saatat huomata ristiriitaisuuksia yhtäältä Shopifyn markkinointitoimenpideraporttien mainoskulutietojen ja toisaalta samaa palvelua koskevien ulkoisesti saatavilla olevien raporttien välillä. Saatat esimerkiksi nähdä 10,00 dollarin mainoskulut Facebook-kampanjasta Shopify-toimenpideraportissa mutta samasta kampanjasta 13,00 dollarin kulut Facebookin mainosten hallinnassa. Markkinointisovellusten mainoskulujen synkronoituminen Shopify-palveluun voi kestää 24 tuntia, joten ero johtuu viiveestä. Mainospalvelu valvoo kulurajaasi, joten viive ei aiheuta budjetoitua suurempia kuluja.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi