Markkinoinnin tehokkuuden mittaaminen

Voit tarkastella markkinointitoimien tuloksia Shopify Adminin Markkinointi-osiossa. Markkinointi-osiossa on seuraavat tiedot:

  • Markkinoinnin yhteenveto: markkinoinnin keskeisten tehokkuusmittarien seuranta tietyllä ajanjaksolla.
  • Markkinointikanavat: markkinointikanaviasi ja niiden tuloksia mitataan keskeisten tehokkuusmittarien perusteella (esimerkiksi myynti, istunnot, keskimääräinen tilauksen arvo ja konversioaste).
  • Markkinointitoimenpiteet: viimeisimmät markkinointitoimenpiteet ja ‑tulokset, joita voi suodattaa kanavan mukaan.

Jos haluat nähdä markkinoinnin tehokkuustiedot, siirry Shopify adminin markkinointisivulle. Henkilöstön jäsenet tarvitsevat kotisivun, raportit ja markkinoinnin käyttöoikeudet, jotta he voivat nähdä markkinoinnin tehokkuustiedot.

Markkinoinnin yhteenveto

Markkinointi-sivulla näet yhteenvedon markkinointituloksistasi. Oletusarvoisesti päivämääräväli näyttää viimeiset 30 päivää ja vertaa niitä aiempiin 30 päivään. Voit muuttaa päivämääräväliä ja vertailun päivämääräväliä päivämääränvalitsimella.

Markkinoinnin yhteenveto sisältää seuraavat mittarit:

Mittarit Oikeuksien kuvaus
Istunnot Verkkokauppa-istuntojen kokonaismäärä. Istunto on vierailijan toiminnan jakso, jossa kukin vierailu verkkokauppaasi tehdään alle 30 minuutin välein.
Verkkokaupan konversioaste Tilaukseen johtaneiden istuntojen kokonaismäärän prosenttiosuus.
Keskimääräinen tilauksen arvo (AOV) Kaikkien tilausten keskimääräinen arvo. AOV lasketaan vähentämällä bruttomyynnistä alennukset ja jakamalla tulos tilausten kokonaismäärällä.
Kokonaismyynti Nettomyynti (bruttomyynti miinus alennukset ja palautukset) plus verot ja toimituskulut. Tämä laskelma sisältää kaikkien myyntikanavien tilaukset.
Markkinointiin liittyvä myynti Myynnin kokonaisarvo, jonka voidaan katsoa muodostuneen verkkokaupan liikenteestä, joka syntyi Shopifyssa luoduista markkinointikampanjoista sekä kolmansien osapuolien markkinointilähteistä, jotka jakavat Shopifyn kanssa dataa.
Markkinointiin liittyvät tilaukset Tilausten kokonaismäärä, jonka voidaan katsoa muodostuneen verkkokaupan liikenteestä, joka syntyi Shopifyssa luoduista markkinointikampanjoista sekä kolmansien osapuolien markkinointilähteistä, jotka jakavat Shopifyn kanssa dataa.

Liikennetiedot

Shopifyn Markkinointi-sivulta saat tarkempia tietoja verkkokauppasi liikenteestä, kuten seuraavat tiedot:

Mittarit Oikeuksien kuvaus
Verkkokaupan liikenne ajan myötä Kaikki valitun ajanjakson istunnot verrattuna kaikkiin edellisen ajanjakson istuntoihin.
Verkkokaupan konversio Tilaukseen johtaneiden verkkokauppaistuntojen prosentuaalinen osuus verrattuna istuntojen kokonaismäärään.
Merkittävimmät liikenteen lähteet Verkkolähteet, jotka toivat eniten istuntoja verkkokauppaan valitulla aikavälillä.
Parhaat myyntilähteet Niiden verkkokauppaistuntojen lähteet, jotka tuottivat suurimman kokonaismyynnin valitun ajanjakson aikana.
Parhaan liikenteen toimipaikat Suurimmat määrät verkkokauppaistuntoja maantieteellisten sijaintien perusteella valitulla aikavälillä.

Vie hiiri Verkkokaupan istunnot -osion vieressä olevan raporttikuvakkeen päälle ja siirry sitten liikennetietojen klikkaamalla Näytä raportti.

Verkkokauppaliikenteen yksityiskohtaisten tietojen tarkasteleminen

Osa verkkokaupan liikennetiedoista vie raportteihin, joissa on lisätietoja. Käytettävissäsi on kolme liikennetietojen raporttia:

Parhaat liikenteen lähteet -raportti

Merkittävimmät liikenteen lähteet -raportissa näkyvät verkkokaupan merkittävimmät liikenteen lähteet istuntojen kokonaismäärän, tilausten kokonaismäärän, tilausten kokonaisarvon tai konversioasteen mukaan.

Parhaat liikenteen lähteet -raportti sisältää seuraavat sarakkeet:

Sarake Oikeuksien kuvaus
Liikenteen lähde Verkkosivusto tai palvelu, jonka kautta asiakas pääsi sivustollesi.
Konversioaste Tilaukseen johtaneiden istuntojen prosenttiosuus.
Tilaukset Kaikki tilaukset, jotka syntyivät kustakin liikenteen lähteestä tulleista istunnoista.
Tilauksen arvo Kokonaisarvo kaikista tilauksista, jotka syntyivät kustakin liikenteen lähteestä tulleista istunnoista. Tilausten arvoon sisältyvät verot ja toimitus, mutta eivät palautukset.
Istunnot Verkkokauppaistuntojen kokonaismäärä kustakin liikenteen lähteestä.

Parhaat liikenteen sijainnit -raportti

Näyttää verkkokaupan suosituimmat maantieteelliset sijainnit istuntojen kokonaismäärän, tilausten kokonaismäärän, tilausten kokonaisarvon tai konversioasteen mukaan.

Parhaat liikenteen sijainnit -raportti sisältävät seuraavat sarakkeet:

Sarake Oikeuksien kuvaus
Toimipaikka Maantieteellinen sijainti, jossa asiakas oli verkkokaupassa käydessään.
Konversioaste Tilaukseen johtaneiden istuntojen prosenttiosuus.
Tilaukset Niiden tilausten kokonaismäärä, jotka syntyivät kustakin liikenteen lähteestä tulleista istunnoista.
Tilauksen arvo Kokonaisarvo tilauksista, jotka syntyivät kustakin liikenteen lähteestä tulleista istunnoista. Tilausten arvoon sisältyvät verot ja toimitus, mutta eivät palautukset.
Istunnot Verkkokauppaistuntojen kokonaismäärä kustakin liikenteen sijainnista.

Verkkokaupan konversioraportti

Näyttää asiakkaiden konversioasteen istunnosta myynniksi. Raportti näyttää niiden istuntojen määrän, jotka saavuttavat konversiotunnelin kunkin vaiheen aina sivustollesi saapumisesta tuotteen lisäämiseen ostoskoriin, kassalle siirtymiseen ja lopulta konvertointiin/maksamiseen. Raportissa on myös kaavio, joka näyttää istunnot visuaalisesti eri konversiovaiheissa.

Verkkokaupan konversioraportti sisältää seuraavat sarakkeet:

Sarake Oikeuksien kuvaus
Konversiovaihe Vierailijan saavuttama konversiotunnelin vaihe.
Istunnot Niiden verkkokauppaistuntojen kokonaismäärä, jotka saavuttivat kunkin konversiotunnelin vaiheen.

Kun lajittelet istunnot nousevaan tai laskevaan järjestykseen verkkokaupan konversioraportissa, vain liikenteen lähteet lajitellaan raportointiluokkien sisällä. Raportointiluokkia, kuten Kaikki liikenne tai Lisätty ostoskoriin, ei järjestetä uudelleen kokonaissummien perusteella.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on liikennettä Facebookista ja DuckDuckGosta. Jos lajittelet raportin istuntojen mukaan, vain Facebookin ja Duckduckgon järjestys muuttuu raportointiluokkien sisällä.

Tietoja Analytiikka-osion markkinointiraporteista on kohdassa Markkinointiraportit. Jos haluat näyttää kolmannen osapuolen markkinointisovelluksia käyttävien markkinointikampanjoiden tulosraportit, katso kohtaa Markkinointitoimenpideraportit.

Markkinointiin liittyvä myynti ja tilaukset

Markkinoinnin yhteenvedossa voit tarkastella markkinointitoimenpiteisiin liittyvien myyntien ja istuntojen määrää. Saat tarkempia tietoja napsauttamalla Näytä raportti.

Seuraavat raportit ja tietomallit ovat käytettävissä, jotta saat tarkemman käsityksen markkinointitoimenpiteisiin liittyvästä myynnistä ja tilauksista:

Parhaiden kanavien tehokkuusraportti

Suosituimman kanavan tehokkuus -osiossa näkyvät kaupan viisi parasta markkinointikanavaa sekä kunkin kanavan tiedot myynnin, istuntojen, tilausten, konversioasteen, keskimääräisen tilausarvon (AOV) mukaan, mainosmenojen tuotto (ROAS), klikkausprosentti (CTR), toimintokohtainen hinta (CPA), ensimmäistä kertaa ostavat asiakkaat ja palaavat asiakkaat. Raportointi perustuu UTM-parametreihin ja siihen liitettyihin sovellustoimintaan verkkokaupassasi.

Voit klikata Näytä kanava -raportti päästäksesi koko Kanavan tehokkuus -raporttiin kaikista kauppasi markkinointikanavista. Voit myös klikata tiettyä kampanjaa tarkastellaksesi yksityiskohtaista raporttia kampanjasta.

Kanavien tehokkuusraportti

Kanavan tehokkuus -raportissa voit näyttää luettelon kaikista markkinointikanavistasi ja niiden konversiotuloksista valitsemallasi aikavälillä. Kaaviossa näkyvät viiden parhaan kanavan trendiviivat valitsemiesi ehtojen perusteella. Voit säätää tämän sivun kaaviota seuraavilla ehdoilla:

  • Aikaväli: valitse ennalta määritetyn aikavälin, kuten Viime vuonna, päivämäärät tai valitse mukautetun aikavälin päivämäärät.
  • Käytettävissä olevat mittarit: tarkastele tietoja myynnistä, istunnoista, tilauksista, AOV:stä, kuluista, ROAS:sta, CPA:sta, CTR:stä, näyttökerroista, klikkauksista, konversioasteesta, viittausluokasta, URL-osoitteesta, uusista asiakkaista ja palaavista asiakkaista.
  • Attribuutiomalli: näytä attribuutiotiedot viimeisen klikkauksen, ensimmäisen klikkauksen tai viimeisen ei-suoran klikkauksen perusteella.

Taulukossa näkyvät kaikkien kauppaasi liittyvien markkinointikanavien tiedot, mukaan lukien orgaaniset, maksetut ja määrittämättömät. Voit muuttaa sarakkeita klikkaamalla sarakekuvaketta ja lisäämällä tai poistamalla mittareita kauppasi tarpeiden mukaan.

Voit myös lajitella taulukon klikkaamalla yrityksesi kannalta tärkeimpiä mittareita. Voit esimerkiksi lajitella taulukon pienimmän tai suurimman myynnin mukaan klikkaamalla Myynti-painiketta tai voit lajitella kanavat suurimman tai pienimmän istuntomäärän mukaan klikkaamalla Istunnot. Näin saat tietää, mitkä markkinointikanavat tuottivat eniten liikennettä kauppaasi.

Kampanjoita koskeva raportti

Voit näyttää raportin, jossa näkyvät kaikki tiettyyn kanavaan liittyvät kampanjat, klikkaamalla Kanavan tehokkuus -raportissa kyseessä olevan kanavan nimeä, esimerkiksi Google. Tämän raportin tiedoissa on yhdistelty tietoja liikenteestä, jossa asiakas käytti UTM-parametreja sisältävää linkkiä, ja integroitujen markkinointisovellusten tietoja.

Voit tarkastella tästä raportista tietoja valitulta päivämääräväliltä ja eri attribuutiomallien perusteella. Tämän raportin avulla voit myös tarkastella kaikkia kauppaasi liittyviä kampanjoita poistamalla kaikkien kanavien valinnat.

Voit klikata tietyn kampanjan nimeä päästäksesi kampanjan attribuutioraporttiin.

Kampanjan attribuutioraportti

Kampanjan attribuutioraportissa näkyvät seuraavat tietyn kampanjan tiedot:

Mittarit Oikeuksien kuvaus
Keskimääräinen tilauksen arvo (AOV) Kaikkien tilausten keskimääräinen arvo. AOV lasketaan vähentämällä bruttomyynnistä alennukset ja jakamalla tulos tilausten kokonaismäärällä.
Konversioaste Tilaukseen johtaneiden istuntojen prosenttiosuus.
Kustannukset Tähän kampanjaan käytetty kokonaissumma.
Asiakkaan hankintakulu Mainontaan ja myyntiin käytetty kokonaissumma jaettuna kampanjan tuloksena saatujen uusien asiakkaiden määrällä.
Klikkausprosentti (CTR) Kampanjan saamien vuorovaikutusten määrä suhteessa siihen, kuinka monta kertaa se on näytetty.
Näyttökerrat Niiden kertojen määrä, jolloin kampanja on näytetty riippumatta siitä, onko vuorovaikutusta tapahtunut tai ei.
Uudet asiakkaat verrattuna palaaviin asiakkaisiin Niiden asiakkaiden määrä, jotka ovat tehneet ensimmäisen tilauksensa, verrattuna niiden asiakkaiden lukumäärään, jotka ovat tehneet toistuvia tilauksia kaupastasi.
Suurimmat tilaukset myynnin mukaan Tilaukset, joiden arvo on suurin.
Verkkokaupan konversiotunneli Verkkokauppasi vierailijoiden määrä kussakin konversiopolun vaiheessa.
Myydyimmät tuotteet Tuotteet, joita on myyty eniten.
Istunnot laitetyypin mukaan Istuntojen lukumäärä laitetyypin mukaan järjestettynä.
Tilaukset Valmiiden tilausten määrä. Tämä luku sisältää palautukset.
Mainostuotto (ROAS) Tähän kampanjaan käytetty summa suhteessa saatuun liikevaihtoon.
Kokonaismyynti Myynnin kokonaisarvo alennusten ja palautusten jälkeen. Tämä summa ei sisällä veroja tai toimituskuluja.
Istunnot Markkinointitoimenpiteen ansioksi luettavien istuntojen määrä. Istunto tarkoittaa vierailijan jatkuvaa toimintaa. Istunnot sisältävät uusia ja palaavia vierailijoita.

Attribuutiomallit

Attribuutiomalleilla saat tietoja kanavista, joiden kanssa asiakkaasi ovat vuorovaikutuksessa, ja näet, mitkä kanavat tuottavat myyntiä. Näiden tietojen avulla ymmärrät, milloin ja missä asiakaspolun varrella asiakkaat saavat aikaan konversioita.

Jotta saat paremman käsityksen asiakaspolusta, käytettävissäsi on viisi markkinointitoimenpiteisiin liittyvien tietojen kanssa käytettävää attribuutiomallia.

Attribuutiomalli Markkinointihyvitysten allokointisäännöt
Viimeisin ei-suora klikkaus Antaa kaiken ansion attribuutiosta viimeiselle kanavalle, jota asiakas napsautti ennen konversiota. Viimeisin ei-suora klikkaus -tietoja on saatavilla 1.11.2021 alkaen. Jos etsit sitä aiempia tietoja, valitse toinen attribuutiomalli.
Viimeisin klikkaus Antaa kaiken ansion attribuutiosta viimeiselle kanavalle, jota asiakas napsautti ennen ostoa.
Ensimmäinen klikkaus Antaa kaiken ansion attribuutiosta ensimmäiselle kanavalle, jota asiakas napsautti ennen ostoa.
Mikä tahansa klikkaus Antaa kaiken ansion attribuutiosta jokaiselle kanavalle, joka tuotti myyntiä. Mikä tahansa klikkaus -tietoja on saatavilla 1.1.2023 alkaen. Jos etsit sitä aiempia tietoja, valitse toinen attribuutiomalli.
Lineaarinen Antaa yhtäläisen ansion attribuutiosta jokaiselle klikkaukselle, joka tuotti myyntiä.

Harkitse useiden attribuutiomallien käyttämistä tietojen analysointiin, jotta voit tarkastella asiakaspolkua useista näkökulmista. Näin tukeudut vähemmän ennakkokäsityksiisi tietojen tulkinnassa ja teet kokonaisvaltaisempia johtopäätöksiä kuin vain yhtä attribuutiomallia käyttämällä.

Edellä mainittuihin attribuutiomalleihin perustuvia tietoja voidaan näyttää seuraavissa raporteissa:

Laitteiden väliset tiedot

Laitteiden välisten tietojen avulla saat kattavamman kuvan asiakkaidesi ostospolusta, kun he vaihtavat eri laitteiden, kuten kannettavan tietokoneen tai mobiililaitteen, välillä.

Esimerkki laitteiden välisestä asiakaspolusta: Asiakas napsauttaa Instagramin mainosta mobiililaitteellaan. Sitten hän selaa verkkokauppaasi mobiililaitteellaan ja antaa sähköpostiosoitteensa, mutta poistuu tekemättä ostosta. Muutamaa päivää myöhemmin asiakas saa kaupastasi sähköpostiviestin. Asiakas avaa sähköpostiviestin kannettavalta tietokoneeltaan, käy verkkokaupassasi ja ostaa tuotteen.

Yllä olevassa esimerkissä Instagram-mainos ei ilman laitteiden välisiä tietoja saisi hyvitystä asiakkaan eri laitteella tekemästä ostoksesta. Kun tiedät, mitkä kanavat tukevat tärkeimpiä ostospolkujasi, ymmärrät markkinointikulusi paremmin. Voit sitten tehdä tietoisempia päätöksiä ja toimittaa oikean viestin asiakkaillesi oikeaan aikaan.

Asennettujen markkinointisovellusten toiminnot

Markkinointi-sivulla voit tarkastella konversioraporttia uusimmista Shopifyssa luomistasi markkinointitoimenpiteistä.

Markkinointitoimenpideraporteissa näkyvät tulokset riippuvat toiminnan tyypistä. Jos esimerkiksi esität mainoksia, näet mainoksiin liittyviä tietoja, kuten mainoskulut, näyttökerrat ja klikkaukset. Jos julkaiset Facebookissa, et saa tietoja mainoskuluista. Kolmannen osapuolen sovellusten avulla luodut markkinointitoimenpideraportit sisältävät vain tietoja, jotka Shopify saa käyttönsä sovelluksesta.

Kun saat markkinointitoimenpiteeseen perustuvan tilauksen, voit myös tarkastella konversiotietoja tilaustietosivulla.

Markkinointitoimenpideraportit sisältävät tietoja vuorovaikutustapahtumista, jotka voidaan liittää Shopifyssa luomiisi markkinointitoimenpiteisiin. Raporttien avulla voit hahmottaa markkinointitoimenpiteidesi tehokkuutta.

Shopifyssa luomiisi markkinointitoimenpiteisiin liittyvä myynti ja istunnot perustuvat viimeksi klikattuun vuorovaikutustapahtumaan. Jos asiakas on esimerkiksi klikannut ennen tilauksen tekemistä viimeksi Facebook-mainosta, jonka olet luonut Shopifyssa, myynti kohdistuu markkinointikampanjan toimenpiteeseen, joka edustaa Facebook-mainosta Shopifyssa.

Kolmannen osapuolen sovelluksella luodut markkinointitoimenpiteet luetellaan myös Shopifyn Markkinointi-sivulla kohdassa Asennettujen markkinointisovellusten toimenpiteet. Lisätietoja kolmannen osapuolen sovelluksista, joita voit käyttää markkinointitoimenpiteiden luomiseen, on Shopify App Storen Toimii Shopify-markkinoinnin kanssa -kokoelmassa. Lisätietoja markkinointitoimenpiteiden määrittämisestä kolmannen osapuolen sovellusten avulla on kunkin sovelluksen ohjeissa.

Raporteissa on tietoja joistakin Shopifyssa luomiesi markkinointitoimenpiteiden tuloksista:

Mittarit Oikeuksien kuvaus
Istunnot Markkinointitoimenpiteeseen liittyvien istuntojen lukumäärä. Istunto tarkoittaa vierailijan jatkuvaa toimintaa. Istunnot sisältävät uusia ja palaavia vierailijoita.
Mainontakulut Markkinointitoimenpiteeseen käytetty rahasumma.
Lisätty ostoskoriin Niiden istuntojen kokonaismäärä, joissa asiakas lisäsi tuotteen ostoskoriin.
Tilaukset Niiden istuntojen kokonaismäärä, joissa tehtiin tilaus.
Tilausaste Niiden istuntojen prosenttiosuus, joissa tehtiin tilaus.
Myynti Markkinointitoimenpiteisiin kohdistettujen tilausten myynnin kokonaisarvo. Sisältää bruttomyynnin, toimitukset ja verot. Ei sisällä alennuksia ja palautuksia.
Näyttökerrat Markkinointitoimenpiteen katselukertojen lukumäärä.
Avattu Niiden yksilöitävien vastaanottajien lukumäärä, jotka avasivat sähköpostin.
Klikattu Markkinointitoimenpiteeseen liittyvän vuorovaikutuksen määrä. Lasketaan, kun asiakas napsauttaa painiketta, napauttaa näyttöä tai napsauttaa sähköpostiviestin linkkiä.
Klikkausprosentti (CTR) Sisältöön kohdistuvan vuorovaikutuksen prosenttiosuus, joka lasketaan vertaamalla esimerkiksi linkin klikkaamiskertoja sisällön tarkastelukertojen määrään.

Shopifyssa luotujen markkinointitoimenpiteiden raporttitietojen ristiriitaisuudet

Kun luot markkinointitoimenpiteen Shopifyssa, saatat huomata eroja Shopify-raporttien ja toimenpiteeseen liittyvien kolmannen osapuolen raporttien välillä. Tämä johtuu yhtäältä siitä, että Shopify ja kolmannet osapuolet määrittelevät vuorovaikutustapahtumat ja myynnin eri tavalla, ja toisaalta tietojen synkronointiviiveestä.

Jos esimerkiksi luot Facebook-mainoksen Shopifyssa, ja sitten tarkastelet toimenpiteen konversioraporttia Shopifyssa ja saman mainoksen tietoja Facebookissa, näiden kahden raportin tulokset voivat näyttää erilaisilta.

Kohdennuksen ristiriitaisuudet

Saatat huomata myynti- ja tilaustiedoissa ristiriitaisuuksia yhtäältä Shopifyn markkinointitoimenpideraporttien ja toisaalta markkinointisovelluksesta tai kolmannen osapuolen alustalta saatavien raporttien välillä, jos olet luonut markkinointitoimenpiteen Shopifyn ulkopuolella.

Jos esimerkiksi käynnissä on samanaikaisesti sähköpostikampanja ja Google Shopping -kampanja ja asiakas klikkaa sekä sähköpostiviestiäsi että Google Shopping -mainosta, kummastakin tapahtumasta voi kirjautua erillinen konversio. Shopifyn markkinointitoimenpideraportti kuitenkin kohdentaa myynnin vain siihen mainoslähteeseen, jota napautettiin viimeksi viimeisten 30 päivän aikana.

Mainoskulujen ristiriitaisuudet

Saatat huomata ristiriitaisuuksia yhtäältä Shopifyn markkinointitoimenpideraporttien mainoskulutietojen ja toisaalta samaa palvelua koskevien ulkoisesti saatavilla olevien raporttien välillä.

Shopify-toimintaraportissasi voi esimerkiksi näkyä, että Facebook-kampanjan mainoskulu on 10 USD. Facebookin mainosten hallinnassa saman kampanjan mainoskuluna näkyy kuitenkin 13 USD. Markkinointisovellusten mainoskulujen synkronoituminen Shopifyhin voi kestää 24 tuntia, joten ero johtuu viiveestä.

Mainospalvelu hallitsee käyttörajaasi, etkä ylitä budjettiasi raportointiviiveen vuoksi.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi