Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan sellaista sisältöä, joka kertoo tarinoita brändistäsi blogeissa, sähköpostiviesteissä, videoissa tai sosiaalisessa mediassa. Voit luoda asiakkaillesi merkityksellistä ja kiinnostavaa sisältöä kehittämällä sisältöstrategian.

Sisältöstrategia on osa markkinointisuunnitelmaasi, joka määrittää, miten käytät sisältöjä asiantuntemuksesi havainnollistamiseen ja suhteen luomiseen kohderyhmääsi. Tehokas sisältöstrategia sisältää seuraavat osa-alueet:

 • yleisösi keskuudessa suosittujen markkinointikanavien valitseminen
 • merkityksellisen sisällön luominen ja tehokkaiden sisältölajien kehittäminen
 • sisällön menestymisen mittaamisen tavoitteiden asettaminen.

Kun olet luonut sisällön, voit suunnitella sisällön julkaisemisen suunnittelukalenterin avulla.

Sisältömarkkinointikanavien valitseminen

Luomalla sisältöä muutamalle eri markkinointikanavalle tarjoat yleisöllesi erilaisia tapoja olla yhteydessä brändiisi ja löytää kauppasi. Harkitse sisällön luomista yhteen tai useampaan seuraavista kanavista:

Markkinointisisältö kannattaa suunnitella kunkin kanavan erikoisominaisuudet huomioon ottaen. Räätälöi sisältö kuhunkin kanavaan optimoimalla teksti, kuvat tai videot. Hyödynnä kanavalle tyypillisiä ominaisuuksia, kuten hashtageja ja mainintoja, jotta yleisön on helpompi löytää sisältösi. Koska asiakas saattaa nähdä sisältöjäsi useammassa kuin yhdessä kanavassa, älä lisää samaa sisältöä kaikkiin paikkoihin. Luo sen sijaan sisältöjä, joita voidaan käyttää eri kanavissa tarinan eri osien kertomiseen. Esimerkiksi Instagramin kuvajulkaisu, jossa esittelet henkilöstösi, voi johtaa verkkokaupan "Tietoja"-sivulle.

Sinun ei tarvitse olla jokaisessa kanavassa. Luo strategia, jota voit ylläpitää, ja kehitä sisältöjä kanaviin, joissa asiakkaasi todennäköisesti ovat.

Tavoitteiden asettaminen

Ennen kuin aloitat sisältöjen luomisen, määritä liiketoiminnan tavoitteet, jotka haluat saavuttaa markkinointitoimilla. Pyri luomaan myös sisältöä, jonka tavoitteena on ilahduttaa yleisöäsi.

Sisältömarkkinointi voi auttaa seuraaviin alueisiin liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa:

 • brändin tunnettuus
 • tuotteiden kysyntä
 • sähköpostimarkkinoinnin tilaajat tai sosiaalisen median seuraajat
 • myynnin määrä
 • tapahtumiin osallistuminen
 • asiakasuskollisuus
 • suositukset tai arvostelut
 • asiakaspalvelu
 • vuorovaikutus kohderyhmäsi kanssa.

Käyttämällä määrittämiäsi tavoitteita voit mitata sisältömarkkinoinnin onnistumista. Voit esimerkiksi mitata brändin tunnettuuden kasvua Facebook-julkaisun näyttökertojen määrällä tai katsomalla, onko Instagram-julkaisu kasvattanut tuotteen kysyntää vertailumyynnin perustella.

Käytä kauppasi kumppanilinkkejä, kun luot sosiaalisen median profiilin, sähköpostikampanjan tai sisältöä jollekin muulle verkkosivustolle. Näiden linkkien avulla voit konversioasteen perusteella selvittää sisällön luomisen arvon kyseisessä kanavassa. Lue lisää tilausten konversiotietojen seuraamisesta.

Sisällön kehittäminen

Yksi sisältöstrategian vaikeimmista haasteista on selvittää, minkälainen sisältö vetoaa asiakkaisiisi. Jotta voit luoda mielenkiintoista sisältöä kaikkiin kanaviisi, luo muutamasta toistuvasta mallista ja julkaisutyypistä koostuvia sisältöjä. Voit luoda teksti- tai mediasisältöä, kuten videoita tai kuvia.

Jotta asiakkaat löytävät kauppasi helpommin, sisältöjesi olisi hyvä käsitellä tuotteisiin liittyviä aiheita tai tietoja. Harkitse sellaisten avainsanojen käyttämistä, joita asiakas saattaa käyttää, kun hän etsii kauppaasi hakukoneesta, ja luo sisältöä, joka on sidottu näihin avainsanoihin. Koska monissa sisältökanavissa on hakutoiminto, hakukoneoptimointia käyttävät strategiat voivat auttaa yleisöäsi löytämään sisältösi.

Yritä löytää sellaisia sisältöjä, jotka ovat brändisi ja kohderyhmäsi kannalta järkeviä ja erottavat sinut kilpailijoistasi. Sinun kannattaa käyttää sisällöissäsi yhtä tai useampaa seuraavista sisältölajeista:

 • Uutiset – tietoa alasta tai uusista trendeistä
 • Inspiraatio – tietyn elämäntyylin tavoitteleminen, kuten sitaatit tai valokuvat eri puolita maailmaa
 • Koulutus – faktaa, tutoriaaleja tai ohjeita sisältäviä blogipostauksia
 • Tuotteiden markkinointi – laadukkaita kuvia tuotteistasi käytössä, demovideoita tai suosituksia
 • Kilpailuja – ilmaisia latauksia, alennuksia tai muita kannustimia, joita asiakkaat voivat voittaa
 • Asiakkaiden tai vaikuttajien esittelyjä – kuvia tai videoita, joissa esitellään asiakkaitasi tai heidän seuraamiaan ihmisiä
 • Yhteisön tapahtumat – tietoja tapaamisista, varainkeruutilaisuuksista tai koulutuksista varsinkin, jos olet paikallinen yritys
 • Kysymyksiä ja vastauksia – kysymyksiä, kyselyjä tai vastauksia yleisiin tiedusteluihin
 • Kulissien takana – videoita tai artikkeleja tuotteista, henkilöstöstä, liiketoiminnasta, brändin tarinasta tai alasta.

Jotta voit helpommin luoda uutta sisältöä sisältölajeihin, voit luoda malleja ja pohjia. Voit esimerkiksi tallentaa Instagramin hashtageja, jotta ne ovat aina kätesi ulottuvilla, kun teet julkaisuja, tai voit käyttää samaa suodatinta kaikissa valokuvissa luodaksesi yhtenäisen ulkoasun.

Sisältöjen suunnitteleminen kalenterin avulla

Käyttämällä kalenteria sisältöpäivitysten suunnittelussa voit varmistaa, että luot monipuolista sisältöä ja julkaiset yleisösi odottamalla tahdilla. Lisää kalenteriin jokainen sosiaalisen median päivitys, blogipostaus, video tai muu sisältömarkkinointiin liittyvä toimenpide, jotta voit olla varma, että kanavasi päivitetään säännöllisesti. Kalenterin avulla voit myös suunnitella yhteensopivaa sisältöä eri kanavissa tai ajastaa tuleviin juhlapäiviin tai tapahtumiin liittyviä sisältöjä, jotka kiinnostavat asiakkaitasi.

Julkaisuajalla voi olla suuri merkitys sitoutumiseen. Voit selvittää parhaat julkaisuajat lukemalla yleisöösi ja kanaviisi liittyviä alan tutkimuksia tai vain aloittamaan hitaasti ja mittaamaan asiakkaiden sitoutumista sisältöihin. Voit jopa käyttää omia käyttötottumuksiasi apuna.

Voit säästää aikaa valmistelemalla sisällöt etukäteen ajastustyökalujen avulla. Huomioi sisällöissäsi ideat, joita voit suunnitella etukäteen, käyttää uudelleen ja julkaista säännöllisesti. Tasapainota kokonaisuutta sisällöillä, joita voit luoda nopeasti, ja sisällöillä, joiden luomiseen kuluu enemmän aikaa. Tee useita sisältöjä samanaikaisesti, jotta sinulle jää aikaa keskittyä yrityksesi muuhun toimintaan.

Ennakoitava julkaisuaikataulu kertoo asiakkaille, mitä he voivat odottaa. Kun suunnittelet sisältöä kalenteriin, varmista, että pystyt ylläpitämään sisältökehitystä eikä työn määrä ole liian suuri.

Sisältöstrategian hyödyntäminen verkkoläsnäolossa

Kun suunnittelet sisältöstrategiaasi, pyri soveltamaan sitä kaikissa paikoissa, joissa yleisö on vuorovaikutuksessa kauppasi kanssa. Käytä samanlaista tyyliä, viestiä tai mielikuvaa seuraavissa paikoissa:

 • kaupan sisältö, kuten tuotekuvaukset tai kassa
 • tilaus- ja toimitusilmoitukset
 • sosiaalisen median profiilit.

Muista pitää keskustelu käynnissä etenkin sosiaalisen median kanavissa tai blogipostauksen kommenteissa. Kun vastaat kommentteihin, jaat muiden tekemiä julkaisuja ja vastaat kysymyksiin, kerro brändisi tarinaa miettimällä, mikä on viestintäsi ja muiden sisältöjesi suhde.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi