Markkinointisuunnitelman laatiminen

Markkinointi voi olla hämmentävää, varsinkin jos myyminen on sinulle uutta. Saatat ajatella, että markkinointi on liian monimutkaista tai kallista yrityksellesi. Ehkä olet kokeillut joitakin ideoita ilman menestystä. Jos asiat tuntuvat junnaavan paikallaan, markkinointisuunnitelman laatiminen voi auttaa.

Saatat käyttää useita taktiikoita asiakkaiden houkuttelemiseksi ja säilyttämiseksi. Kukin näistä taktiikoista on osa markkinointistrategiaasi, ja markkinointisuunnitelmassa määritetään, miten ja milloin niitä käytetään. Markkinointisuunnitelman avulla voit tehdä päätöksiä siitä, keitä yrität tavoittaa, mitä haluat sanoa ja miten saat viestisi perille. Markkinointitavoitteiden ymmärtäminen voi auttaa löytämään kaupallesi sopivat markkinointitaktiikat myyntisyklin eri vaiheissa. Seuraavassa on muutamia perusohjeita, joiden avulla pääset alkuun markkinointisuunnitelman laadinnassa.

Vaihe 1: Viestin määrittäminen

Käyttämällä kauppasi markkinoinnissa johdonmukaisia ja kohdennettuja viestejä annat asiakkaille tietoa, joka voi ohjata heidät ostamaan tuotteitasi. Aina, kun luot mainoksen tai uutta sisältöä, varmista, että se heijastaa brändiäsi ja omaa viestiäsi.

Voit kehittää viestin vastaamalla muutamalla sanalla kaikkiin seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä tekee kaupastasi erityisen?
 • Millä tavalla poikkeat kilpailijoistasi?
 • Mitä tarjottavaa sinulla on asiakkaille?
 • Mitä arvoja edustat?

Tämän aivoriihen jälkeen voit kirjoittaa viestin, jossa käytetään joitakin vastaustesi sisältämiä sanoja. Jos esimerkiksi tuote on erilainen kuin kilpailijoilla, koska se on ympäristöystävällisempi, voit käyttää viestissäsi esimerkiksi sanoja green ja recyclable.

Vaihe 2: Asiakkaiden ymmärtäminen

Voit varmasti kuvitella, millainen asiakas saattaa etsiä tuotteitasi. Ajattele hänen demografisia ominaisuuksiaan: ikää, sukupuolta, roolia, taloudellista asemaa ja sijaintia. Mitä haasteita hänellä on? Erityiset persoonallisuuden piirteet? Mitä enemmän ymmärrät asiakastyypistä, joka voi ostaa tuotteen, sitä paremmin voit kohdentaa markkinoinnin tällaisille asiakkaille. Et tavoita markkinoinnillasi kaikkia, mutta voit houkutella asiakkaita, jotka todennäköisesti ostavat tuotteitasi.

Verkkokaupan liikenteen analysoiminen

Jos verkkokaupassasi on jo kävijöitä, voit analysoida verkkokaupan liikennettä. Shopifyn raporttien avulla saat paljon yksityiskohtaista tietoa myynnistäsi ja asiakkaistasi.

Voit ottaa myös käyttöön analytiikkapalveluita, kuten Google Analyticsin. Näiden työkalujen avulla voit nähdä, miten asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa verkkokaupan kanssa.

Vinkki: Jos haluat näyttää tuotesuosituksia tuotesivuilla, voit lisätä verkkokaupan teemaan suositeltujen tuotteiden osion.

Vaihe 3: Markkinointitaktiikan valitseminen

Kauppasi käyttämät markkinointitaktiikat ovat yksilöllisiä ja riippuvat myytävistä tuotteista, asiakkaistasi ja brändistäsi. Valitse taktiikat, jotka on järkeviä liiketoimintasi kannalta – älä yritä tehdä kaikkea.

Markkinointisuunnitelma saattaa sisältää joitakin seuraavista taktiikoista:

 • tutkimus: palautteen kerääminen ja tietojen analysointi
 • tuotteiden hinnoittelu: tuotteiden kilpailukykyinen hinnoittelu markkinoilla
 • myynti ja kampanjat: alennusten tarjoaminen ja kampanjoiden suunnittelu
 • sisällön kehittäminen: visuaalisen tai kirjallisen sisällön luominen blogeja, sosiaalista mediaa tai muita kanavia varten
 • sähköposti: brändättyjen sähköpostiviestien lähettäminen asiakassegmentille
 • mainonta: paino-, ääni- tai verkkomainosten toteuttaminen sanan levittämiseksi tuotteesta tai palvelusta
 • suhdetoiminta: kaupan maineen ja brändin hallinta
 • asiakaspalvelu: asiakasuskollisuuden edistäminen tuen avulla
 • yhteisön osallistaminen: yhteydenpito asiakkaisiin yhteisten kysymysten ja etujen mukaan

Lisätietoja verkkokaupan markkinoinnissa käytettävän sisällön kehittämisestä.

Vaihe 4: Tavoitteiden asettaminen

Jokaisen uuden markkinointialoitteen suunnittelu on aloitettava tarkan, määrällisesti mitattavan tavoitteen määrittämisestä. Kun asetat tavoitteen, tiedät, toimiiko markkinointitaktiikkasi, ja voit säätää sitä tarvittaessa. Kyseessä voi olla lyhyen tai pitkän aikavälin tavoite, ja se voi koskea uusien asiakkaiden houkuttelemista, palaavien asiakkaiden hankkimista tai tietyn tuotemäärän myymistä. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi:

 • 250 uutta asiakasta 6 kuukauden aikana
 • 5 000 euron tuotemyynti kampanjan aikana
 • 75 sähköpostitilausta
 • 20 % enemmän hylätyn ostoskorin palautuksia
 • 10 %:n kasvu myynnissä edellisvuoteen verrattuna.

Tavoitteiden asettaminen voi olla haastavaa, varsinkin jos myyminen on sinulle uutta. Aloita lyhyen aikavälin tavoitteista, jotta näet nopeasti, onko suunta oikea. Markkinoinnin vaikutuksia on helpompi analysoida pienten, lyhyen aikavälin tavoitteiden osalta. Jos markkinointitavoitteidesi saavuttaminen on vaikeaa, yritä asettaa pienempi tavoite ja sen lisäksi pidemmän aikavälin tavoite, jonka saavuttaminen on hieman haastavampaa. Jos kauppasi saavuttaa pienen tavoitteen, voit pyrkiä kohti pidemmän aikavälin tavoitetta tietäen, että markkinointialoite oli hyvä.

Vaihe 5: Markkinointikanavien valitseminen

Voit markkinoida kauppaasi monin tavoin, kuten maksullisilla mainoksilla, blogipostauksilla, lehdistötiedotteilla, somessa ja sähköpostitse. Jotkin markkinointikanavat soveltuvat paremmin lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen, kun taas toiset toimivat paremmin pyrittäessä asiakkaiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen. Voit ottaa mukaan valikoiman erilaisia kanavia, joita käytät eri tavoin ja jotka auttavat tavoittamaan erilaisia asiakassegmenttejä. Voit esimerkiksi maksaa verkkomainonnasta uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi ja ylläpitää blogia, joka saa kävijät palaamaan toistuvasti kauppaasi.

Käytitpä markkinointistrategioihisi aikaa tai rahaa, tuotteiden markkinointi maksaa jotakin. Varmista, että määrität itsellesi budjetin, ennen kuin valitset markkinointikanavat ja aloitat mainonnan ja sisällön kehittämisen.

Verkkomainonnan maksaminen

Voit käyttää tuotteiden ominaisuuksien esittelyyn verkkomainontaa, kuten Google-mainoksia, Facebook-mainoksia, Instagram-mainoksia tai mainostettuja Pinterest-nastoja.

Voit luoda verkkomainontaa Shopifyssa käyttämällä kolmannen osapuolen sovelluksia ja integroituja markkinointisovelluksia. Voit luoda markkinointitoimintaa, kuten Facebook-mainoksia ja automaatioita tai Googlen Maksimitulokset-kampanjoita Shopifyn Markkinointi-sivulta. Lisätietoja markkinointitoimintojen ja automaatioiden luomisesta Shopifyssa.

Vaihe 6: Vaikutusten analysointi

Markkinointisi vaikutusten analysointi voi auttaa tekemään päätöksiä tulevista markkinointialoitteista sekä välttämään ajan tai rahan haaskaamista markkinointiin, joka ei toimi. Saatat huomata viestiisi liittyvän ongelman tai todeta, että kyseinen markkinointikanava ei sovi kaupallesi.

Seuraa edistymistä myynninedistämis- tai markkinointikampanjan aikana jakamalla tavoitteesi merkkipaaluihin. Jos esimerkiksi pyrit lisäämään liikennettä kaupassasi 500 uudella käynnillä kuukaudessa, voit halutessasi jakaa määrän päivä- tai viikkokohtaisesti edistymisen seuraamiseksi. Jos kauppasi näyttää saavuttavan tai ylittävän tavoitteen, voit harkita markkinoinnin laajentamista tai uuden tavoitteen lisäämistä. Jos kauppasi ei ole saavuttamassa merkkipaaluja, voit ehkä tehdä muutoksia tulosten parantamiseksi ennen kampanjan päättymistä.

Myynninedistämis- tai markkinointikampanjan lopuksi tulokset on analysoitava. Voit etsiä kaupan liikenteessä ja tuotemyynnissä ilmeneviä malleja. Jos olet seurannut edistystä kampanjan aikana ja tehnyt muutoksia, voit analysoida kunkin muutoksen vaikutuksen.

Jos haluat tarkastella markkinointisovelluksia käyttävien markkinointikampanjoittesi tulosraportteja, katso Markkinointitoimenpideraportit.

Vaihe 7: Toista

Markkinoinnin suunnittelu ja strategian kehittäminen ei lopu koskaan. Aina, kun teet markkinointitaktiikkaa, tuotteita, kauppaa tai brändiä koskevan muutoksen, sinun tarkasteltava markkinointisuunnitelmaasi ja pohdittava, onko sitä muutettava. Kokemuksen karttuessa päätöksenteko helpottuu ja nopeutuu, koska ymmärrät yhä paremmin, mikä lisää kaupan myyntiä.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi