Marketingprestaties meten

De resultaten van je marketinginspanningen bekijk je in de sectie Marketing in het Shopify-beheercentrum. De sectie Marketing bevat de volgende gegevens:

  • marketingoverzicht: kritieke prestatie-indicatoren voor marketing die in de loop van de tijd werden bijgehouden;
  • marketingkanalen: de marketingkanalen en de resultaten ervan worden gemeten op basis van kritieke prestatie-indicatoren zoals verkopen, sessies, gemiddelde orderwaarde en conversiepercentage;
  • marketingactiviteiten: de meest recente marketingactiviteiten en -resultaten, die je op kanaal kunt filteren.

Ga naar de pagina Marketing in het Shopify-beheercentrum om de prestatiegegevens voor marketing te bekijken. Medewerkers hebben de machtigingen Home, Rapporten en Marketing nodig om de prestatiegegevens voor marketing te kunnen bekijken.

Marketingoverzicht

Een overzicht van de marketingresultaten bekijk je op de Marketingpagina. Het datumbereik is standaard de afgelopen 30 dagen. Deze worden vergeleken met de vorige 30 dagen. Je kunt de datumbereiken die je vergelijkt wijzigen met behulp van de datumkiezer.

Het marketingoverzicht bevat de volgende statistieken:

Statistiek Beschrijving
Webshopsessies Het totaalaantal sessies in je webshop. Een sessie is een periode van activiteit van een bezoeker waarbij er minder dan 30 minuten zit tussen elk van hun bezoeken aan de webshop.
Online store conversion rate (Conversiepercentage van webshop) Het percentage van het totaalaantal sessies dat resulteerde in een bestelling.
Gemiddelde orderwaarde (AOV) De gemiddelde waarde van alle bestellingen. De AOV wordt berekend als bruto-omzet minus kortingen, gedeeld door het totale aantal bestellingen.
Totale verkoop De netto-omzet (bruto-omzet minus kortingen en retouren) plus belastingen en verzendkosten. Deze berekening omvat bestellingen van alle verkoopkanalen.
Verkoop toegeschreven aan marketing De totale waarde van de verkopen die kan worden toegewezen aan onlinewinkelverkeer dat afkomstig is van marketingcampagnes die zijn aangemaakt in Shopify plus eventuele externe marketingbronnen waarvan de gegevens worden gedeeld met Shopify.
Bestellingen toegewezen aan marketing Het totaalaantal bestellingen dat kan worden toegewezen aan onlinewinkelverkeer dat afkomstig is van marketingcampagnes die zijn aangemaakt in Shopify plus eventuele externe marketingbronnen waarvan de gegevens worden gedeeld met Shopify.

Verkeersinzichten

Op de pagina Marketing in Shopify vind je gedetailleerdere informatie over het onlinewinkelverkeer, waaronder de volgende gegevens:

Statistiek Beschrijving
Onlinewinkelverkeer na verloop van tijd Alle sessies binnen de geselecteerde periode, vergeleken met alle sessies van de vorige periode.
Webshopconversie Het percentage webshopsessies dat resulteerde in een bestelling, vergeleken met het totaalaantal sessies.
Belangrijkste verkeersbronnen De onlinebronnen die de meeste sessies binnen de geselecteerde periode naar de webshop hebben gehaald.
Belangrijkste verkoopbronnen De bronnen voor webshopsessies die de hoogste totale omzet hebben gegenereerd binnen de geselecteerde periode.
Locaties met het meeste verkeer De geografische locaties met de meeste webshopsessies gedurende de geselecteerde periode.

Beweeg de muisaanwijzer over het verslagpictogram naast de sectie Webshopsessies en klik vervolgens op Verslag weergeven om verkeersinzichten te bekijken.

Meer gedetailleerde informatie over het onlinewinkelverkeer bekijken

Sommige van de verkeersinzichten van de webshop worden ook gekoppeld aan rapporten die meer gegevens bevatten. Er zijn drie rapporten bereikbaar via de verkeersinzichten:

Rapport belangrijkste verkeersbronnen

Het rapport met de belangrijkste verkeersbronnen geeft de belangrijkste verkeersbronnen van de webshop weer op basis van het totale aantal sessies, de bestellingen, de bestelwaarde of het conversiepercentage.

Het rapport Top verkeersbronnen bevat de volgende kolommen:

Kolom Beschrijving
Verkeersbron De website of service die een klant heeft gebruikt om op je website te komen.
Conversiepercentage Het percentage sessies dat resulteerde in een bestelling.
Bestellingen Het totaalaantal bestellingen uit sessies van elke verkeersbron.
Bestelwaarde De totale waarde van alle bestellingen uit sessies van elke verkeersbron. De bestelwaarde omvat belastingen en verzendkosten, maar geen retouren.
Sessies Het totaalaantal sessies in je webshop van elke verkeersbron.

Rapport belangrijkste verkeerslocaties

Geeft de belangrijkste geografische locaties van de webshop weer op basis van het totale aantal sessies, de bestellingen, de bestelwaarde of het conversiepercentage.

Het rapport Top verkeerslocaties bevat de volgende kolommen:

Kolom Beschrijving
Locatie De geografische locatie waar een klant zich bevond toen die de webshop bezocht.
Conversiepercentage Het percentage sessies dat resulteerde in een bestelling.
Bestellingen Het totaalaantal bestellingen uit sessies van elke verkeerslocatie.
Bestelwaarde De totale waarde van alle bestellingen uit sessies van elke verkeerslocatie. De bestelwaarde omvat belastingen en verzendkosten, maar geen retouren.
Sessies Het totaalaantal sessies in je webshop van elke verkeerslocatie.

Conversierapport onlinewinkel

Toont het percentage klanten dat de conversie van een sessie naar een verkoop heeft doorlopen. Het rapport geeft het aantal sessies weer dat elke fase in de conversiefunnel bereikt, van de aankomst op de website, het toevoegen van een product aan de winkelwagen, tot het bereiken van de checkout en uiteindelijk tot de conversie of het voltooien van de checkout. Dit rapport bevat ook een diagram waarin de sessies visueel worden weergegeven in de fasen van de conversie.

Het webshop conversie-rapport bevat de volgende kolommen:

Kolom Beschrijving
Conversiestap De stap in de conversiefunnel die een bezoeker heeft bereikt.
Sessies Het totaalaantal sessies in je webshop dat elke stap van de conversiefunnel heeft bereikt.

Wanneer je Sessies sorteert op oplopende of aflopende waarde in het conversierapport van de webshop, worden alleen de verkeersbronnen in elke rapportcategorie gesorteerd. De rapportcategorieën, zoals Al het verkeer of Toegevoegd aan winkelwagen, wordt niet herschikt op basis van hun totalen.

Stel dat je verkeer hebt van Facebook en DuckDuckGo. Als je het rapport per Sessies sorteert, wordt alleen de volgorde van Facebook en DuckDuckGo binnen elke rapportcategorie gewijzigd.

Raadpleeg Marketingrapporten als je informatie wilt over de marketingrapporten in de sectie Analytics. Raadpleeg Marketingactiviteitenrapporten om rapporten te bekijken over de resultaten van marketingcampagnes waarvoor externe marketing-apps worden gebruikt.

Verkoop en bestellingen toegeschreven aan marketing

In het Marketingoverzicht kun je het aantal verkopen en sessies bekijken dat aan marketingactiviteiten wordt toegewezen. Klik op Rapport weergeven om specifiekere gegevens te bekijken.

De volgende rapporten en gegevensmodellen zijn beschikbaar om je te helpen meer inzicht te krijgen in de verkoop en bestellingen die aan marketingactiviteiten worden toegeschreven:

Rapport over de beste kanaalprestaties

In de sectie Prestaties van topkanalen worden de top vijf marketingkanalen van de winkel weergegeven en de gegevens van elk kanaal over de verkoop, sessies, bestellingen, het conversiepercentage, de gemiddelde orderwaarde (AOV), rendement op advertentie-uitgaven (ROAS), klikfrequentie (CTR), kosten per actie (CPA), nieuwe klanten en terugkerende klanten. Rapporten worden gemaakt op basis van UTM-parameters en appactiviteiten gerelateerd aan je webshop.

Je kunt klikken op Verslag kanaal bekijken om toegang te krijgen tot het volledige verslag over Kanaalprestaties voor alle marketingkanalen van de winkel. Je kunt ook op een specifieke campagne klikken om een gedetailleerd verslag van die campagne te bekijken.

Rapport over kanaalprestaties

In het rapport over kanaalprestaties zie je een lijst met alle marketingkanalen en de conversieresultaten gedurende een geselecteerd tijdsbestek. De grafiek geeft trendlijnen weer voor de top vijf kanalen, gebaseerd op de geselecteerde criteria voor weergave. Je kunt de grafiek op deze pagina aanpassen volgens de volgende criteria:

  • Tijdsbestek: kies datums binnen een vooraf ingesteld tijdsbestek, zoals Vorig jaar of selecteer datums voor een aangepast tijdsbestek.
  • Beschikbare statistieken: bekijk gegevens voor verkopen, sessies, bestellingen, AOV, kosten, ROAS, CPA, CTR, indrukken, klikken, conversiepercentage, doorverwijzende categorie, doorverwijzende URL, nieuwe klanten en terugkerende klanten.
  • Toeschrijvingsmodel: geef toeschrijvingsgegevens weer op basis van de laatste klik, de eerste klik of de laatste indirecte klik.

In de tabel worden gegevens weergegeven voor alle marketingkanalen die aan de winkel zijn gekoppeld, inclusief biologische, betaalde en niet-toegeschreven kanalen. Je kunt de kolommen wijzigen door op het kolompictogram te klikken en statistieken toe te voegen of te verwijderen al naargelang wat nodig is voor de winkel.

Je kunt de tabel ook sorteren door op de statistieken te klikken die het belangrijkst zijn voor het bedrijf. Je kunt bijvoorbeeld op Verkoop klikken om de tabel op de minste of meeste verkopen te sorteren of je kunt op Sessies klikken om de kanalen te sorteren op het hoogste of laagste aantal sessies, zodat je weet welke marketingkanalen het meeste verkeer naar de winkel hebben gegenereerd.

Campagnerapport

Klik in het rapport over Kanaalprestaties op de naam van een specifiek kanaal, bijvoorbeeld Google, om een rapport te bekijken met alle campagnes in verband met dat kanaal. De gegevens in dit rapport zijn een combinatie van gegevens over verkeer waarbij de klant een link heeft gebruikt met UTM-parameters en gegevens van geïntegreerde marketingapps.

Je kunt dit rapport gebruiken om gegevens te bekijken binnen een geselecteerd datumbereik en op basis van verschillende toewijzingsmodellen. Je kunt in dit rapport ook alle campagnes bekijken die aan de winkel zijn gekoppeld door alle kanalen te deselecteren.

Je kunt op de naam van een specifieke campagne klikken om toegang te krijgen tot het rapport voor de campagnetoewijzing voor die campagne.

Rapport voor de campagnetoewijzing

In het rapport voor de campagnetoewijzing worden de volgende gegevens voor een specifieke campagne weergegeven:

Statistiek Beschrijving
Gemiddelde orderwaarde (AOV) De gemiddelde waarde van alle bestellingen. De AOV wordt berekend als bruto-omzet minus kortingen, gedeeld door het totale aantal bestellingen.
Conversiepercentage Het percentage sessies dat resulteerde in een bestelling.
Kosten Het uitgegeven bedrag voor deze campagne.
Kostprijs klantenwerving (COC) Het totale bedrag dat aan advertenties en verkoop wordt besteed, gedeeld door het aantal nieuwe klanten dat aan de campagne wordt toegewezen.
Klikfrequentie (CTR) Het aantal interacties met de campagne ten opzichte van het aantal keren dat deze wordt weergegeven.
Indrukken Het aantal keren dat de campagne werd weergegeven, ongeacht of er een interactie plaatsvond.
Nieuwe vs. terugkerende klanten Het aantal klanten dat een eerste bestelling heeft geplaatst in vergelijking met het aantal klanten dat vervolgbestellingen deed bij je winkel.
Bestellingen met de meeste omzet Bestellingen met het hoogst uitgegeven bedrag.
Conversiefunnel onlinewinkel Aantal bezoekers dat je webshop bezocht voor elke fase in een conversiepad.
Best verkochte producten Producten met het grootste aantal verkochte eenheden.
Sessies per type apparaat Aantal sessies georganiseerd per type apparaat.
Bestellingen Het aantal voltooide bestellingen. Dit aantal is inclusief retouren.
Rendement op advertentie-uitgaven (ROAS) Het bedrag aan verdiende omzet ten opzichte van het bedrag dat aan deze campagne is besteed.
Totale verkoop De totale waarde van verkopen na kortingen en retouren. Dit bedrag is exclusief belastingen of verzending.
Sessies Het aantal sessies dat aan een marketingactiviteit kan worden toegewezen. Een sessie is een periode van continue activiteit door een bezoeker. Sessies omvatten nieuwe en terugkerende bezoekers.

Toekenningsmodellen

Met toewijzingsmodellen krijg je informatie over de interactiekanalen van klanten en welke kanalen bijdragen aan de verkoop. Zo weet je waar en wanneer de conversie van klanten tijdens het traject plaatsvindt.

Er zijn vijf toewijzingsmodellen beschikbaar waarmee je gegevens over marketingactiviteiten kunt gebruiken om beter inzicht te krijgen in het traject van de klant.

Toewijzingsmodel Regels voor de toewijzing van marketingkredieten
Laatste klik met omleiding Geeft 100% van het toewijzingskrediet aan het laatste kanaal waarop de klant klikte vóór de conversie. Gegevens voor de Laatste klik met omleiding zijn beschikbaar vanaf 1 november 2021. Als je gegevens van een eerdere datum opzoekt, selecteer je een ander toewijzingsmodel.
Laatste klik Geeft 100% van het toewijzingskrediet aan het laatste kanaal waarop de klant klikte voordat diegene een aankoop deed.
Eerste klik Geeft 100% van het toewijzingskrediet aan het eerste kanaal waarop de klant klikte voordat diegene een aankoop deed.
Elke klik Geeft 100% van het toewijzingskrediet aan elk kanaal dat heeft bijgedragen aan een verkoop. Gegevens voor Elke klik zijn beschikbaar vanaf 1 januari 2023. Als je gegevens van een eerdere datum opzoekt, selecteer je een ander toewijzingsmodel.
Lineair Geeft evenveel toewijzingskrediet aan elke klik die heeft bijgedragen aan een verkoop.

Je kunt overwegen om meerdere toewijzingsmodellen te gebruiken om de gegevens te analyseren, zodat je het traject van de klant vanuit meer aspecten kunt bekijken. Zo beperk je de vertekening van je interpretatie van de gegevens en kom je tot volledigere conclusies dan wanneer je maar een toewijzingsmodel gebruikt.

De volgende rapporten kunnen gegevens weergeven op basis van deze toeschrijvingsmodellen:

Gegevens over meerdere apparaten

Met gegevens over meerdere apparaten heb je een vollediger overzicht van de aankooptraject van je klanten, aangezien ze schakelen tussen apparaten, zoals een laptop of een mobiel apparaat.

Een voorbeeld van een aankooptraject van een klant over meerdere apparaten is als een klant op een mobiel apparaat op een advertentie in Instagram klik. Vervolgens bladert ze met haar mobiele apparaat door je webshop en geeft ze haar e-mailadres, maar vertrekt ze zonder iets te kopen. Een paar dagen later ontvangt de klant een e-mail van je winkel. De klant opent de e-mail op haar laptop, bezoekt je webshop en koopt een product.

In het bovenstaande voorbeeld krijgt de Instagram-advertentie zonder gegevens over meerdere apparaten geen krediet voor de aankoop die de klant op een ander apparaat heeft gedaan. Als je weet welke kanalen je aankoop het meest ondersteunen, kun je je marketing-uitgaven beter begrijpen, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen en op het juiste moment de juiste boodschap aan je klanten kunt brengen.

Activiteiten van geïnstalleerde marketingapps

Op de pagina Marketing kun je een conversierapport bekijken voor de recentste marketingactiviteiten die je in Shopify aanmaakt.

De resultaten in rapporten over marketingactiviteiten zijn afhankelijk van het type activiteit. Als je bijvoorbeeld advertenties weergeeft, zie je informatie die specifiek van toepassing is op advertenties, zoals advertentie-uitgaven, impressies en kliks. Als je op Facebook publiceert, ontvang je geen informatie over advertentie-uitgaven. Rapporten voor marketingactiviteiten die zijn aangemaakt met een externe app bevatten alleen de informatie die via de app beschikbaar is voor Shopify.

Wanneer je een bestelling ontvangt die is toegewezen aan een marketingactiviteit, kun je ook de conversiegegevens bekijken op de pagina met bestelgegevens.

Rapporten over marketingactiviteiten tonen gegevens over de interacties die kunnen worden toegeschreven aan de marketingactiviteiten die je in Shopify hebt aangemaakt. Je kunt de rapporten gebruiken om een beeld te krijgen van de effectiviteit van je marketingcampagnes.

Sessies en verkopen die worden toegeschreven aan marketingactiviteiten die je in Shopify aanmaakt, zijn gebaseerd op de interactie waarin het laatst is geklikt. Als een klant bijvoorbeeld voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling op een Facebook-advertentie heeft geklikt die je in Shopify hebt gemaakt, wordt de verkoop toegeschreven aan de activiteit uit de marketingcampagne die de Facebook-advertentie in Shopify vertegenwoordigt.

Marketingactiviteiten die zijn aangemaakt met behulp van een app van derden worden ook vermeld onder Activiteiten van geïnstalleerde marketingapps op de pagina Marketing in Shopify. Raadpleeg de collectie werkt met Shopify Marketing in de Shopify App Store voor meer informatie over de apps van derden die je kunt gebruiken om marketingactiviteiten aan te maken. Raadpleeg de documentatie van de app voor meer informatie over het instellen van marketingactiviteiten met apps van derden.

De rapporten bevatten gegevens van enkele resultaten van de marketingactiviteiten die je in Shopify hebt gemaakt:

Statistiek Beschrijving
Sessies Het aantal sessies dat aan een marketingactiviteit is toegeschreven. Een sessie is een periode van continue activiteit door een bezoeker. Sessies omvatten nieuwe en terugkerende bezoekers.
Advertentie-uitgaven De hoeveelheid geld die werd besteed aan de marketingactiviteit.
Toegevoegd aan winkelwagen Het totaalaantal sessies waarin een klant een artikel aan een winkelwagen heeft toegevoegd.
Bestellingen Het totaalaantal sessies waarbij een bestelling werd geplaatst.
Besteltarief Het percentage sessies dat resulteerde in een bestelling.
Verkoop De totale waarde van de verkoop van bestellingen die zijn toewezen aan de marketingactiviteit. Inclusief bruto-omzet, verzendkosten en belastingen. Exclusief kortingen en retouren.
Indrukken Het aantal keren dat de marketingactiviteit werd bekeken.
Geopend Het aantal unieke ontvangers dat een e-mail heeft geopend.
Geklikt Het aantal keren dat een marketingactiviteit tot een interactie heeft geleid, zoals wanneer een klant op een knop klikt, op het scherm tikt of op een link uit een e-mail klikt.
Klikfrequentie (CTR) Het percentage interacties met de content, zoals wanneer een klant op een link klikt, in vergelijking met het aantal keren dat de content werd bekeken.

Verschillen in rapportgegevens voor marketingactiviteiten gemaakt in Shopify

Wanneer je een marketingactiviteit aanmaakt in Shopify, merk je mogelijk enkele verschillen op tussen de Shopify- en gerelateerde externe rapporten. Dit komt doordat Shopify en externe partijen interacties en verkopen op verschillende manieren toewijzen, naast vertragingen bij het synchroniseren van gegevens.

Als je bijvoorbeeld een Facebook-advertentie maakt in Shopify en vervolgens het conversierapport voor de activiteit bekijkt in Shopify en de gegevens in Facebook voor dezelfde advertentie, kunnen de twee rapporten verschillende resultaten weergeven.

Verschillen in toeschrijving

Je kunt verschillen zien in verkoop- en bestelgegevens tussen de marketingactiviteitenrapporten van Shopify en de rapporten die beschikbaar zijn via de marketing-app of het externe platform waar je de marketingactiviteit hebt gemaakt.

Als je bijvoorbeeld tegelijkertijd een e-mailcampagne en een Google Shopping-campagne uitvoert, bestaat de kans dat er een afzonderlijke conversie wordt geregistreerd in gevallen waarin een klant zowel in je e-mail klikt als op je Google Shopping-advertentie. In het marketingactiviteitenrapport van Shopify wordt de verkoop echter alleen toegeschreven aan de bron van de advertentie waarop het laatst is geklikt in de afgelopen 30 dagen.

Verschillen in advertentie-uitgaven

Mogelijk zie je verschillen tussen de gegevens van advertentie-uitgaven in de marketingactiviteitenrapporten van Shopify en de rapporten die extern beschikbaar zijn voor dezelfde service.

Het Shopify-activiteitenrapport kan bijvoorbeeld advertentie-uitgaven van $ 10,- weergeven voor een Facebook-campagne, terwijl dezelfde campagne in Facebook Advertentiebeheer $ 13,- aan advertentie-uitgaven weergeeft. De reden hiervoor is dat het tot 24 uur kan duren voordat het bedrag voor advertentie-uitgaven voor marketing-apps is gesynchroniseerd met Shopify. Het verschil wordt dus veroorzaakt door deze vertraging.

De advertentieservice bepaalt de bestedingslimiet en de vertraging in de rapportage leidt er niet toe dat je je budget overschrijdt.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis