Måling af markedsføringsresultater

Du kan få mere at vide at vide om kvaliteten og mængden af den trafik, som dine markedsføringskampagner bringer ind i din webshop på siden Markedsføring i din Shopify-administrator. Rapporter om webshopsessioner og konverteringsrater for indkøbskurven kan give dig gode data om de markedsføringsaktiviteter, du opretter i Shopify. Gå til siden Markedsføring i din Shopify-administrator, hvis du vil se dataene for dine markedsføringsresultater.

Data for dine resultater

Du kan se et resume over markedsføringsresultater på siden Markedsføring. Datointervallet viser som standard de sidste 30 dage og sammenligner med de foregående 30 dage. Du kan ændre datointervallet og datointervallet for sammenligningen ved hjælp af datovælgeren.

Resumeet indeholder følgende parametre:

 • Webshopsessioner – Det samlede antal sessioner i din webshop. En session er en periode med fortløbende aktivitet fra en besøgende.
 • Webshoppens konverteringsrate – Procentdelen af sessioner, ud af det samlede antal sessioner, der resulterede i en ordre.
 • Gennemsnitlig ordreværdi – Den gennemsnitlige værdi af alle ordrer. Beregningen inkluderer skatter, levering og rabatter (uden fratræk af værdien af returvarer) divideret med det samlede antal ordrer.
 • Salg i alt – Nettoomsætningen (bruttoomsætning minus rabatter og returneringer) plus skatter og levering. Beregningen inkluderer ordrer fra alle salgskanaler.
 • Salg, som tilskrives markedsføring – Det samlede salg, der kan tilskrives trafik i din webshop, som stammer fra markedsføringskampagner, du har oprettet i Shopify, samt eventuelle markedsføringskilder fra tredjeparter, der deler data med Shopify.
 • Ordrer, som tilskrives markedsføring – Det samlede ordrer, der kan tilskrives trafik i din webshop, som stammer fra markedsføringskampagner, du har oprettet i Shopify, samt eventuelle markedsføringskilder fra tredjeparter, der deler data med Shopify.

Du kan klikke på Se rapport for hvert parameter for at få flere oplysninger om dette parameter.

Få en bedre forståelse af rapporterne om markedsføringsaktivitet for kampagner, der er oprettet i Shopify.

Trafikindblik

Hvis du klikker på Webshopsessioner på siden Markedsføring i Shopify, kan du se mere detaljerede oplysninger om trafikken i din webshop:

 • Trafik i webshoppen over tid – Alle sessioner fra den 30-dages periode sammenlignet med en foregående 30-dages periode.
 • Konvertering i webshop – Procentdelen af webshopsessioner, der medførte et salg. Viser også det samlede antal konverterede og ikke-konverterede sessioner.
 • Mest populære trafikkilder – De onlinekilder, der resulterede i flest webshopsessioner i den 30-dages periode.
 • Mest populære salgskilder – De onlinekilder, der resulterede i sessionerne i webshoppen, som havde det højeste samlede salg i den 30-dages periode.
 • Mest populære lokationer for trafik – De geografiske lokationer, der er knyttet til de fleste webshopsessioner i den 30-dages periode.

Nogle af webshoppens trafikindblik indeholder også links til rapporter med flere data. Du kan åbne tre forskellige rapporter via trafikindblikkene:

Rapporten Mest populære trafikkilder

Viser webshoppens mest populære trafikkilder efter antal sessioner, ordrer, ordreværdi eller konverteringsrate. Ordreværdien indeholder skatter og levering, men indeholder ikke returneringer i modsætning til det samlede salg.

Rapporten Mest populære trafikkilder indeholder følgende kolonner:

 • Trafikkilde – Websitet eller tjenesten, som kunden brugte til at komme ind på dit website.
 • Konverteringsrate – Procentdelen af sessioner, der resulterede i en ordre.
 • Ordrer – Det samlede antal ordrer som følge af sessioner fra hver trafikkilde.
 • Ordreværdi – Den samlede værdi for alle ordrer som følge af sessioner fra hver trafikkilde. Ordreværdien indeholder skatter og levering, men indeholder ikke returneringer i modsætning til det samlede salg.
 • Sessioner – Det samlede antal sessioner i din webshop fra hver trafikkilde.

Rapporten Mest populære lokationer for trafik

Viser webshoppens mest populære geografiske lokationer efter antallet af sessioner, ordrer, ordreværdi eller konverteringsrate. Ordreværdien indeholder skatter og levering, men indeholder ikke returneringer i modsætning til det samlede salg.

Rapporten Mest populære trafikkilder indeholder følgende kolonner:

 • Lokationer – Kundens geografiske lokation, da han eller hun besøgte dit website.
 • Konverteringsrate – Procentdelen af sessioner, der resulterede i en ordre.
 • Ordrer – Det samlede antal ordrer som følge af sessioner fra hver trafikkilde.
 • Ordreværdi – Den samlede værdi for alle ordrer som følge af sessioner fra hver trafikkilde. Ordreværdien indeholder skatter og levering, men indeholder ikke returneringer i modsætning til det samlede salg.
 • Sessioner – Det samlede antal sessioner i din webshop fra hver trafikkilde.

Rapporten Konvertering i webshoppen

Viser, hvordan kunder shopper i din webshop. Rapporten viser antallet af sessioner, der når til hvert stadie i konverteringstragten: Fra at lande på dit website, til at lægge produkter i indkøbskurven, til at nå eller gennemføre betalingsprocessen. Denne rapport indeholder også et diagram, der viser sessionerne i de forskellige stadier af konverteringen.

Rapporten Konvertering i webshop indeholder følgende kolonner:

 • Konverteringstrin – Det trin, som den besøgende nåede til i konverteringstragten.
 • Sessioner – Det samlede antal webshopsessioner, der nåede hvert trin.

Når du sorterer Sessioner efter stigende eller faldende værdi i rapporten Konvertering i webshop, er det kun trafikkilderne, der sorteres inden for hver rapporteringskategori. Rapporteringskategorierne som f.eks. Al trafik eller Lagt i indkøbskurven omarrangeres ikke baseret på deres samlede værdi.

Forestil dig, at du f.eks. har trafik fra Facebook og DuckDuckGo. Hvis du sorterer rapporten efter Session, er det kun ordrerne fra Facebook og DuckDuckGo, der ændres inden for hver rapporteringskategori.

Du kan få flere oplysninger om markedsføringsrapporter under Markedsføringsrapporter i afsnittet Analytics. Hvis du vil se rapporter om resultaterne af dine markedsføringskampagner, der bruger markedsføringsapps fra tredjeparter, skal du se Rapporter om markedsføringsaktivitet.

Se salg og sessioner, der tilskrives markedsføringskampagner

Under resuméet af markedsføringsresultater kan du se en oversigt over salg og sessioner, der tilskrives hver af de kampagner, du har oprettet i Shopify. Opdelingen indeholder data fra de sidste 90 dage, så det kan vise andre data end resuméet, som kun indeholder data fra de sidste 30 dage.

Se en konverteringsrapport for en markedsføringsaktivitet

Du kan se en konverteringsrapport om de markedsføringsaktiviteter, du opretter i Shopify. Rapporten indeholder data fra de sidste 30 dage.

Resultaterne i rapporterne for markedsføringsaktiviteter afhænger af aktiviteten. Hvis du for eksempel kører annoncer, kan du se oplysninger, der er specifikke for annoncer, såsom annonceudgifter, visninger og klik. Hvis du laver opslag på Facebook, vil du ikke se nogen oplysninger om annonceudgifter. Rapporter om markedsføringsaktiviteter, der oprettes ved hjælp af en tredjepartsapp, inkluderer kun de oplysninger, der er tilgængelige for Shopify fra appen.

Når du får en ordre, der tilskrives en markedsføringsaktivitet, kan du også se konverteringsoplysningerne fra siden med ordreoplysninger.

Få en bedre forståelse af rapporterne om markedsføringsaktivitet for kampagner, der er oprettet i Shopify.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Markedsføring i din Shopify-administrator.
 2. Klik på navnet på en markedsføringskampagne for at se de markedsføringsaktiviteter, du oprettede i Shopify for den pågældende kampagne.
 3. Hold markøren over en markedsføringsaktivitet, og klik derefter på Vis rapport.

Sådan forstår du rapporterne om markedsføringsaktivitet for kampagner, der er oprettet i Shopify

Rapporter for markedsføringsaktiviteter viser data om de interaktioner, der kan tilskrives de markedsføringsaktiviteter, du har oprettet i Shopify. Du kan bruge rapporterne til at se effektiviteten af dine markedsføringsaktiviteter.

Sessioner og salg, der tilskrives de markedsføringsaktiviteter, du opretter i Shopify baseret på den sidste interaktion, der blev klikket på. Hvis en kunde for eksempel sidst klikkede på en Facebook-annonce, du oprettede i Shopify, inden vedkommende afgav en ordre, tilskrives salget markedsføringskampagnen med Facebook-annoncen i Shopify.

Markedsføringsaktiviteter, der er oprettet ved hjælp af en tredjepartsapp, vises under Seneste markedsføringsaktiviteter på siden Markedsføring i Shopify. Hvis du vil vide mere om tredjepartsapps, som du kan bruge til at oprette markedsføringsaktiviteter, kan du se fungerer sammen med kollektionen Shopify-markedsføring i Shopify App Store. Du kan se detaljer om opsætning af dine markedsføringsaktiviteter med tredjepartsapps i dokumentationen til appen.

Rapporterne indeholder data om nogle resultater af de markedsføringsaktiviteter, du oprettede i Shopify:

 • Sessioner: Antallet af sessioner fra din markedsføringsaktivitet. En session er en periode med fortløbende aktivitet fra en besøgende. Inkluderer nye og tilbagevendende besøgende.
 • Annonceudgifter: Beløbet, der blev brugt på markedsføringsaktiviteten.
 • Lagt i indkøbskurv: Det samlede antal sessioner, hvor en kunde har lagt en vare i en indkøbskurv.
 • Ordrer: Det samlede antal sessioner, hvor der blev afgivet en ordre.
 • Procentdel, der blev til en ordre: Procentdelen af sessioner, hvor der blev afgivet en ordre.
 • Salg: Det samlede salg fra ordrer, der kan tilskrives markedsføringsaktiviteten. Omfatter bruttoomsætning, levering og skatter. Omfatter ikke rabatter og returneringer.
 • Visninger: Antallet af gange, som markedsføringsaktiviteten vises.
 • Åbnet: Antallet af unikke modtagere, der har åbnet en mailaktivitet.
 • Klik: Det samlede antal modtagere, der har klikket på et link i din mailaktivitet.

Uoverensstemmelser i rapportdata til markedsføringsaktiviteter skabt i Shopify

Når du opretter en markedsføringsaktivitet i Shopify, og derefter ser både Shopify-rapporterne og de relaterede tredjepartsrapporter, kan du måske opdage nogle forskelle. Dette skyldes forskellene på, hvordan Shopify og tredjeparter tilskriver interaktioner og salg, og det sker også på grund af forsinkelser i synkronisering af data.

Hvis du for eksempel opretter en Facebook-annonce i Shopify, og derefter ser konverteringsrapporten for aktiviteten i Shopify samt dataene i Facebook for den samme annonce, kan de to rapporter vise forskellige resultater.

Forskelle i tilskrivning

Du kan opleve uoverensstemmelser i salgs- og bestillingsdata mellem dine Shopify-markedsføringsaktivitetsrapporter og de tilgængelige rapporter fra markedsføringsappen eller tredjepartsplatformen, hvor du oprettede markedsføringsaktiviteten.

Hvis du for eksempel kører en mailkampagne og en Google Shopping-kampagne på samme tid, kan de i tilfælde, hvor en kunde klikker på både din mail og din Google Shopping-annonce, registrere en separat konvertering. Men Shopify-markedsføringsaktivitetsrapporten tilskriver kun salget til kilden til den annonce, der blev klikket senest på inden for de sidste 30 dage.

Forskelle i annonceudgifter

Du kan opleve uoverensstemmelser mellem annonceudgifterne i dine Shopify-markedsføringsaktivitetsrapporter i forhold til rapporter, der er tilgængelige eksternt for den samme tjeneste. Du kan f.eks. se en annonceudgift på 10,00 USD for en Facebook-kampagne i din Shopify-aktivitetsrapport, men også en udgift på 13,00 for den samme kampagne i Facebook Annonceadministrator. Annonceudgifterne for markedsføringsapps kan tage op til 24 timer at synkronisere med Shopify, så forsinkelsen medfører uoverensstemmelsen. Dine udgiftsgrænser styres af annoncetjenesten, så forsinkelsen vil ikke medføre, at du bruger mere end budgettet.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis