Måling af markedsføringsresultater

Du kan gennemgå resultaterne af dine markedsføringstiltag fra afsnittet Markedsføring i Shopify-administratoren. Afsnittet Markedsføring indeholder følgende data:

  • Markedsføringsoversigt – Indikatorer for de vigtigste markedsføringsresultater over tid.
  • Markedsføringskanaler – Dine markedsføringskanaler og deres resultater måles ud fra indikatorer for de vigtigste resultater, f.eks. salg, sessioner, gennemsnitlig ordreværdi og konverteringsrate.
  • Markedsføringsaktiviteter – Din seneste markedsføringsaktiviteter og -resultater, som du kan filtrere efter kanal.

Hvis du vil se data om markedsføringsresultater, skal du gå til siden Markedsføring i Shopify-administratoren. Medarbejdere skal have tilladelserne Startside, Rapporter og Markedsføring for at se dataene for markedsføringsresultater.

Markedsføringsoversigt

Du kan se et resume over markedsføringsresultater på siden Markedsføring. Datointervallet viser som standard de sidste 30 dage og sammenligner med de foregående 30 dage. Du kan ændre datointervallet og datointervallet for sammenligningen ved hjælp af datovælgeren.

Markedsføringsoversigten indeholder følgende parametre:

Metrisk Beskrivelse
Webshopsessioner Det samlede antal sessioner i din webshop. En session er en periode med aktivitet fra en besøgende, hvor hvert besøg i din webshop sker med under 30 minutters mellemrum.
Webshoppens konverteringsrate Procentdelen af samlede sessioner, der resulterede i en ordre.
Gennemsnitlig ordreværdi (AOV) Den gennemsnitlige værdi for alle ordrer. AOV'en beregnes som bruttoomsætningen minus rabatter divideret med det samlede antal ordrer.
Salg i alt Nettoomsætning (bruttoomsætning minus rabatter og returneringer) plus skatter og levering. Beregningen inkluderer ordrer fra alle salgskanaler.
Salg, som tilskrives markedsføring Det samlede salg, der kan tilskrives trafik i din webshop, som stammer fra markedsføringskampagner, du har oprettet i Shopify, samt eventuelle markedsføringskilder fra tredjeparter, der deler data med Shopify.
Ordrer, som tilskrives markedsføring Det samlede antal ordrer, der kan tilskrives trafik i din webshop, som stammer fra markedsføringskampagner, du har oprettet i Shopify, samt eventuelle markedsføringskilder fra tredjeparter, der deler data med Shopify.

Trafikindblik

Du kan få mere detaljerede oplysninger om trafikken i din webshop på siden Markedsføring i Shopify, herunder følgende data:

Metrisk Beskrivelse
Trafik på webshop over tid Alle sessioner i den valgte periode sammenlignet med alle sessioner fra den forrige periode.
Webshopkonvertering Procentdelen af webshopsessioner, der resulterede i en ordre, sammenlignet med det samlede antal sessioner.
Mest populære trafikkilder De onlinekilder, der har fået flest sessioner til webshops i den valgte periode.
Mest populære salgskilder Kilderne til webshopsessioner, der genererede det højeste salg i alt i den valgte periode.
Populære lokationer for trafik De geografiske lokationer, der er knyttet til de højeste webshopsessioner i den valgte periode.

Hold markøren over rapportikonet ud for afsnittet Webshopsessioner, og klik derefter på Se rapport for at tilgå dine trafikindblik.

Se mere detaljerede oplysninger om trafikken i din webshop

Nogle af webshoppens trafikindblik indeholder også links til rapporter med flere data. Du kan åbne tre forskellige rapporter via trafikindblikkene:

Rapporten Mest populære trafikkilder

Rapporten over mest populære trafikkilder viser webshoppens mest populære trafikkilder efter det samlede antal sessioner, ordrer, ordreværdi eller konverteringsrate.

Rapporten Mest populære trafikkilder indeholder følgende kolonner:

Kolonne Beskrivelse
Trafikkilde Det website eller den tjeneste, som en kunde brugte til at nå frem til dit website.
Konverteringsrate Procentdelen af sessioner, der resulterede i en ordre.
Ordrer Det samlede antal ordrer som følge af sessioner fra hver trafikkilde.
Ordreværdi Den samlede værdi for alle ordrer som følge af sessioner fra hver trafikkilde Ordreværdi inkluderer skatter og levering, men ikke returneringer.
Sessioner Det samlede antal sessioner i din webshop fra hver trafikkilde.

Rapporten Mest populære lokationer for trafik

Viser webshoppens mest populære geografiske lokationer efter det samlede antal sessioner, ordrer, ordreværdi eller konverteringsrate.

Rapporten Mest populære trafikkilder indeholder følgende kolonner:

Kolonne Beskrivelse
Lokation Kundens geografiske lokation, da vedkommende besøgte din webshop.
Konverteringsrate Procentdelen af sessioner, der resulterede i en ordre.
Ordrer Det samlede antal ordrer, der er resultatet af sessioner fra hver trafiklokation.
Ordreværdi Den samlede værdi for alle ordrer som følge af sessioner fra hver trafikkilde. Ordreværdi inkluderer skatter og levering, men ikke returneringer.
Sessioner Det samlede antal sessioner i din webshop fra hver trafiklokation.

Rapporten Konvertering i webshoppen

Viser den hastighed, som kunder konverteres fra session til salg med. Rapporten viser antallet af sessioner, der når til hvert stadie i konverteringstragten: Fra at lande på dit website, til at lægge produkter i indkøbskurven, til at nå til betalingsprocessen og til sidst til at konvertere eller gennemføre betalingen. Denne rapport indeholder også et diagram, der viser sessionerne i de forskellige stadier af konverteringen.

Rapporten Konvertering i webshop indeholder følgende kolonner:

Kolonne Beskrivelse
Konverteringstrin Trinnet i konverteringstragten, som en besøgende har nået.
Sessioner Det samlede antal sessioner i din webshop, der er nået til hvert konverteringstragttrin.

Når du sorterer Sessioner efter stigende eller faldende værdi i rapporten Konvertering i webshop, er det kun trafikkilderne, der sorteres inden for hver rapporteringskategori. Rapporteringskategorierne som f.eks. Al trafik eller Lagt i indkøbskurven omarrangeres ikke baseret på deres samlede værdi.

Forestil dig, at du f.eks. har trafik fra Facebook og DuckDuckGo. Hvis du sorterer rapporten efter Session, er det kun ordrerne fra Facebook og DuckDuckGo, der ændres inden for hver rapporteringskategori.

Du kan få flere oplysninger om markedsføringsrapporter under Markedsføringsrapporter i afsnittet Analytics. Hvis du vil se rapporter om resultaterne af dine markedsføringskampagner, der bruger markedsføringsapps fra tredjeparter, skal du se Rapporter om markedsføringsaktivitet.

Salg og ordrer, som tilskrives markedsføring

Du kan se antallet af salg og sessioner, der tilskrives markedsføringsaktiviteter, i Markedsføringsoversigt. Klik på Se rapport for at få mere specifikke data.

Følgende rapporter og datamodeller er tilgængelige for at hjælpe dig med at få et mere detaljeret indblik i salg og ordrer, der tilskrives markedsføringsaktiviteter:

Rapporten Højeste kanaleffektivitet

Afsnittet Højeste kanaleffektivitet viser din butiks fem mest populære markedsføringskanaler og oplysningerne om hver kanal efter salg, sessioner, ordrer, konverteringsrate, gennemsnitlig ordreværdi, afkast af annonceudgifter, klikrate, pris pr. handling, førstegangskunder og tilbagevendende kunder. Rapportering er baseret på dine UTM-parametre og tilknyttede appaktiviteter i din webshop.

Du kan klikke på Se kanalrapport for at tilgå den fulde rapport om Kanaleffektivitet for alle din butiks markedsføringskanaler. Du kan også klikke på en specifik kampagne for at se en detaljeret rapport for denne kampagne.

Rapporten Kanaleffektivitet

Du kan se en liste over alle dine markedsføringskanaler og deres konverteringsresultater i en valgt periode via rapporten Kanaleffektivitet. Grafen viser tendenslinjer for de fem mest populære kanaler baseret på de kriterier, du vælger at vise. Du kan justere grafen på denne side efter følgende kriterier:

  • Periode: Vælg datoer i en forudindstillet periode, som f.eks. Sidste år eller vælg datoer til en tilpasset periode.
  • Tilgængelige parametre: Se data for salg, sessioner, ordrer, gennemsnitlig ordreværdi, pris, afkast af annonceudgifter, pris pr. handling, klikrate, visninger, klik, konverteringsrate, henvisende kategori, henvisende webadresse, nye kunder og tilbagevendende kunder.
  • Tilskrivningsmodel: Vis tilskrivningsdata baseret på sidste klik, første klik eller sidste ikke-direkte klik.

Tabellen viser data for alle de markedsføringskanaler, der er knyttet til din butik, herunder organisk, betalt og ikke-tilskrevet. Du kan ændre kolonnerne ved at klikke på kolonneikonet og ved at tilføje eller fjerne parametre efter din butiks behov.

Du kan også sortere tabellen ved at klikke på de parametre, der er vigtigst for din virksomhed. Du kan f.eks. klikke på Salg for at sortere tabellen efter færrest eller flest salg . Du kan også klikke på Sessioner for at sortere kanalerne efter højeste eller laveste antal sessioner, så du ved, hvilke markedsføringskanaler der har genereret mest trafik til din butik.

Rapporten Kampagner

Klik på et specifikt kanalnavn i rapporten Kanaleffektivitet, f.eks. Google, for at se en rapport, der viser alle de kampagner, der er relateret til denne kanal. Dataene i denne rapport er en kombination af dataene om trafik, hvor kunden anvendte et link med UTM-parametre, og data fra integrerede markedsføringsapps.

Du kan bruge denne rapport til at gennemgå data i en valgt periode og baseret på forskellige tilskrivningsmodeller. Du kan også bruge denne model til at se alle de kampagner, der er knyttet til din butik, ved at fravælge alle kanaler.

Du kan klikke på navnet på en specifik kampagne for at få adgang til rapporten Kampagnetilskrivning for den pågældende kampagne.

Rapporten Kampagnetilskrivning

Rapporten Kampagnetilskrivning viser følgende data for en specifik kampagne:

Metrisk Beskrivelse
Gennemsnitlig ordreværdi Den gennemsnitlige værdi for alle ordrer. AOV'en beregnes som bruttoomsætningen minus rabatter divideret med det samlede antal ordrer.
Konverteringsrate Procentdelen af sessioner, der resulterede i en ordre.
Omkostninger Det beløb, der er brugt på denne kampagne.
Omkostninger for kundeerhvervelse Det samlede beløb, der er brugt på annoncering og salg, divideret med førstegangskunder, der er tilskrevet denne kampagne.
Klikrate (CTR) Antallet af interaktioner, som kampagnen modtager, i forhold til det antal gange, den vises.
Visninger Det antal gange, kampagnen blev vist, uanset om der forekommer en interaktion eller ej.
Nye vs. tilbagevendende kunder Antallet af kunder, som afgav deres første ordre, sammenlignet med antallet af kunder, som afgav gentagne ordrer i din butik.
Mest populære ordrer efter salg Ordrer med det højeste brugte beløb.
Konverteringstragt for webshop Antallet af besøgende i din webshop for hvert trin på konverteringsstien.
Mest populære solgte produkter Produkter med flest antal solgte enheder.
Sessioner efter enhedstype Antallet af sessioner organiseret efter enhedstype.
Ordrer Antallet af fuldførte ordrer. Dette tal inkluderer returneringer.
Afkast af annonceudgifter Den indtægt, du har tjent, sammenlignet med det beløb, du har brugt på denne kampagne.
Salg i alt Den samlede værdi af salg efter rabatter og returneringer. Dette beløb inkluderer ikke skat eller levering.
Sessioner Antallet af sessioner, som kan tilskrives en markedsføringsaktivitet. En session er en periode med fortløbende aktivitet fra en besøgende. Sessioner omfatter nye og tilbagevendende besøgende.

Tilskrivningsmodeller

Du kan bruge tilskrivningsmodeller til at få oplysninger om, hvilke kanaler dine kunder interagerer med, og hvilke kanaler der bidrager til dit salg. Disse oplysninger kan hjælpe dig med at forstå, hvornår og hvor på tværs af kunderejser, som kunderne konverterer.

Der er fem tilgængelige tilskrivningsmodeller, du kan bruge sammen med dataene fra dine markedsføringsaktiviteter for at få en bedre forståelse for din kunderejse.

Tilskrivningsmodel Regler for tildeling af markedsføringskredit
Seneste ikke-direkte klik Giver 100 % af tilskrivningskredit til den sidste kanal, som kunden klikkede på før konverteringen. Data for Sidste ikke-direkte klik er tilgængelige fra den 1. november 2021. Hvis du udvælger data fra en tidligere dato, skal du vælge en anden tilskrivningsmodel.
Sidste klik Giver 100% af tilskrivningen til den sidste kanal, som kunden klikkede på, før vedkommende foretog et køb.
Første klik Giver 100 % af tilskrivningskredit til den første kanal, som kunden klikkede på, før der blev foretaget et køb.
Ethvert klik Giver 100 % af tilskrivningskredit til hver kanal, der har bidraget til et salg. Dataene for Ethvert klik er tilgængelige fra den 1. januar 2023. Hvis du udvælger data fra en tidligere dato, skal du vælge en anden tilskrivningsmodel.
Lineær Giver samme tilskrivningskredit til hvert klik, der har bidraget til et salg.

Du kan overveje at bruge flere tilskrivningsmodeller til at analysere dine data, så du kan se kunderejsen fra flere aspekter. Det hjælper dig med at mindske forudindtagethed i din analyse af dataene og drage mere fuldstændige konklusioner, end du sandsynligvis ville have opnået med blot én tilskrivningsmodel.

Følgende rapporter kan vise data baseret på disse tilskrivningsmodeller:

Data på tværs af enheder

Data på tværs af enheder giver dig et mere komplet billede af dine kunders købsforløb, når de skifter mellem enheder, såsom en bærbar computer eller en mobilenhed.

Et eksempel på et kundeforløb på tværs af enheder er for eksempel, når kunden klikker på en annonce på Instagram på sin mobilenhed. Derefter gennemser de din webshop med deres mobilenhed og angiver deres mailadresse, men forlader butikken uden at foretage et køb. Et par dage senere modtager kunden en mail fra din butik. Kunden åbner mailen fra sin bærbare, besøger din webshop og køber et produkt.

I ovenstående eksempel vil Instagram-annoncen ikke modtage kredit for købet, som er foretaget af kunden på en anden enhed, hvis der ikke er data på tværs af enheder. Når du ved, hvilke kanaler der understøtter dine mest populære købsstier, kan det hjælpe dig med at få en bedre forståelse af dit markedsføringsforbrug, så du kan træffe mere informerede beslutninger og levere det rigtige budskab til dine kunder på det rigtige tidspunkt.

Aktiviteter for installerede markedsføringsapps

Du kan se en konverteringsrapport om de seneste markedsføringsaktiviteter, du opretter i Shopify, på siden Markedsføring.

Resultaterne i rapporterne for markedsføringsaktiviteter afhænger af aktiviteten. Hvis du for eksempel kører annoncer, kan du se oplysninger, der er specifikke for annoncer, såsom annonceudgifter, visninger og klik. Hvis du laver opslag på Facebook, vil du ikke modtage nogen oplysninger om annonceudgifter. Rapporter om markedsføringsaktiviteter, der oprettes ved hjælp af en tredjepartsapp, inkluderer kun de oplysninger, der er tilgængelige for Shopify fra appen.

Når du får en ordre, der tilskrives en markedsføringsaktivitet, kan du også se konverteringsoplysningerne fra siden med ordreoplysninger.

Rapporter for markedsføringsaktiviteter viser data om de interaktioner, der kan tilskrives de markedsføringsaktiviteter, du har oprettet i Shopify. Du kan bruge rapporterne til at se effektiviteten af dine markedsføringskampagner.

Sessioner og salg, der tilskrives de markedsføringsaktiviteter, du opretter i Shopify, er baseret på den sidste interaktion, der blev klikket på. Hvis en kunde for eksempel sidst klikkede på en Facebook-annonce, du oprettede i Shopify, inden vedkommende afgav en ordre, tilskrives salget den markedsføringskampagneaktivitet, der repræsenterer Facebook-annoncen i Shopify.

Markedsføringsaktiviteter, der er oprettet ved hjælp af en tredjepartsapp, vises under Aktiviteter for installerede markedsføringsapps på siden Markedsføring i Shopify. Hvis du vil vide mere om tredjepartsapps, som du kan bruge til at oprette markedsføringsaktiviteter, kan du se fungerer sammen med kollektionen Shopify-markedsføring i Shopify App Store. Du kan se detaljer om opsætning af dine markedsføringsaktiviteter med tredjepartsapps i dokumentationen til appen.

Rapporterne indeholder data om nogle resultater af de markedsføringsaktiviteter, du oprettede i Shopify:

Metrisk Beskrivelse
Sessioner Det antal sessioner, som tilskrives en markedsføringsaktivitet. En session er en periode med fortløbende aktivitet fra en besøgende. Sessioner omfatter nye og tilbagevendende besøgende.
Annonceforbrug Beløbet, der er brugt på markedsføringsaktiviteten.
Lagt i indkøbskurv Det samlede antal sessioner, hvor en kunde har lagt en vare i indkøbskurven.
Ordrer Det samlede antal sessioner, hvor der blev afgivet en ordre.
Ordrepris Procentdelen af sessioner, hvor der blev afgivet en ordre.
Salg Det samlede salg fra ordrer, der kan tilskrives markedsføringsaktiviteten. Omfatter bruttosalg, levering og skatter. Udelukker rabatter og returneringer.
Visninger Antal gange markedsføringsaktiviteten blev vist.
Åbnede Antallet af unikke modtagere, der har åbnet en mail.
Klikkede Det antal gange, som en markedsføringsaktivitet har haft en interaktion, f.eks. når en kunde klikker på en knap, trykker på skærmen eller klikker på et link i en mail.
Klikrate (CTR) Procentdelen af interaktioner med dit indhold, f.eks. når en kunde klikker på et link, i forhold til antallet af gange, det blev vist.

Uoverensstemmelser i rapportdata til markedsføringsaktiviteter skabt i Shopify

Når du opretter en markedsføringsaktivitet i Shopify, vil du muligvis opleve forskelle på Shopify-rapporter og relaterede tredjepartsrapporter. Dette skyldes de forskelle, der er i måden, som Shopify og tredjepart tilskriver interaktioner og salg på, og også på grund af forsinkelser i synkroniseringen af data.

Hvis du for eksempel opretter en Facebook-annonce i Shopify, og derefter ser konverteringsrapporten for aktiviteten i Shopify samt dataene i Facebook for den samme annonce, kan de to rapporter vise forskellige resultater.

Uoverensstemmelser i tilskrivning

Du kan opleve uoverensstemmelser i salgs- og bestillingsdata mellem dine Shopify-markedsføringsaktivitetsrapporter og de tilgængelige rapporter fra markedsføringsappen eller tredjepartsplatformen, hvor du oprettede markedsføringsaktiviteten.

Hvis du for eksempel kører en mailkampagne og en Google Shopping-kampagne på samme tid, kan de i tilfælde, hvor en kunde klikker på både din mail og din Google Shopping-annonce, registrere en separat konvertering. Men Shopify-markedsføringsaktivitetsrapporten tilskriver kun salget til kilden til den annonce, der blev klikket senest på inden for de sidste 30 dage.

Uoverensstemmelser i annonceudgifter

Du kan opleve uoverensstemmelser mellem annonceudgifterne i dine Shopify-markedsføringsaktivitetsrapporter i forhold til rapporter, der er tilgængelige eksternt for den samme tjeneste.

Din Shopify-aktivitetsrapport viser f.eks. muligvis et annonceforbrug på 10 USD for en Facebook-kampagne, men den samme kampagne i Facebooks annonceadministrator viser 13 USD i annonceforbrug. Det kan tage op til 24 timer at synkronisere beløbet for annonceforbrug for markedsføringsapps med Shopify. Dette betyder, at forsinkelsen medfører en uoverensstemmelse.

Annoncetjenesten styrer din udgiftsgrænse, og forsinkelserne af rapporteringen medfører ikke, at du bruger mere end dit budget.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis