Markkinointiraportit

Markkinointiraporttien avulla voit tarkastella markkinointisi tehokkuutta ja nähdä, miten hyvin konversiosi toimii. Konversio tapahtuu, kun verkkokaupan kävijä muuntuu maksavaksi asiakkaaksi.

Markkinointisovelluksilla voit saada käsityksen siitä, mikä tuo ostajat verkkokauppaasi ja mikä muuntaa heidät maksaviksi asiakkaiksi. Raporteista voit esimerkiksi nähdä asiakkaiden ja kauppasi vuorovaikutukseen perustuen siihen, millä kanavilla on eniten asiakkaita sekä eniten kaupallesi lisäarvoa tuovia asiakkaita.

Raportit sisältävät yhteenvedon tiedoista kaikkien verkkokaupan kanavien kautta tehdyistä tilauksista. Lisätietoja vierailuja ja yksittäistä tilausta koskevista konversiotiedoista on kohdassa Konversioseuranta.

Jos haluat tarkastella markkinointisovelluksia käyttävien markkinointikampanjoiden tulosraportteja, katso Markkinointitoimenpideraportit.

Markkinointiraporttien tarkastelu

Vaiheet:

Lisätietoja markkinoinnista luomissasi Shopify-kampanjoissa saat kohdassa Markkinoinnin tehokkuus Shopifyssa.

Suosittelijat ja vuorovaikutustilanteet

Menetelmää, jota asiakas käyttää kauppaasi saapuessaan, kutsutaan suosittelijaksi. Suosittelija voi olla haku, tai se voi esimerkiksi olla jossain mainoksessa, sähköpostissa tai verkkosivustolla oleva linkki. Kun tiedät suosittelijan, voit yhdistää myyntitapahtuman suosittelijaan, jota asiakas on käyttänyt. Tämä on normaali tapa analysoida myyntiä ja yhdistää se tiettyyn suosittelijaan.

Asiakas voi kuitenkin käydä kaupassasi useita kertoja erilaisten suosittelijoiden johdosta, joten suosittelijat luokitellaan ensimmäiseksi vuorovaikutustapahtumaksi ja viimeiseksi vuorovaikutustapahtumaksi:

  • Asiakkaan kauppaasi tuonut suosittelija luokitellaan ensimmäiseksi vuorovaikutustapahtumaksi.
  • Suosittelijaa, jonka asiakas käytti ennen tilauksen tekemistä, on luokiteltu edellisen vuorovaikutustapahtuman alle.

Esimerkki: Ryan klikkaa Facebook-mainosta, joka tuo hänet kauppaasi ensimmäistä kertaa, ja hän ostaa välittömästi yhden tuotteistasi. Facebook on tällöin sekä ensimmäinen että viimeisin vuorovaikutustapahtuma. Mainoksesi saa ansion myyntitapahtuman tapahtumisesta.

Esimerkki: Kiara etsii Googlella tuotteita ja löytää linkin kaupassasi olevaan tuotteeseen, jonka hän haluaa saada. Hän käy kaupassasi useita kertoja viikon aikana ja selaa muita tuotteitasi sekä rekisteröityy uutiskirjeen tilaajaksi, mutta hän ei osta mitään. Seuraavalla viikolla lähetät hänelle sähköpostitse markkinointitarjouksen. Hän klikkaa sähköpostiviestissä olevaa linkkiä ja tekee tilauksen. Tämä myyntitapahtuma on viimeisin vuorovaikutuskonversio. Ensimmäinen vuorovaikutustapahtuma on Googlella tehty haku, mutta sähköpostiosoite on suosittelija, joka saa ansion myyntitapahtumasta.

Tilauksen tekemisen tai 30 päivän jälkeen tehty tilaus

Jos vierailija ei osta mitään 30 päivän kuluessa istunnosta, ensimmäisen vuorovaikutustapahtuman suosittelija muutetaan seuraavaksi suosittelijaksi, olipa tämä kuka tahansa.

Samoin jos vierailija tekee tilauksen, seuraavan suosittelijan katsotaan olevan tilaajan seuraavan tilauksen ensimmäinen vuorovaikutustapahtuma.

Esimerkki: Rashida vierailee kaupassasi 1. elokuuta ja tulee kauppasi suoraan kaupan URL-osoitteen kautta. Hän käy kaupassasi useita kertoja tekemättä ostoksia. Sitten, 15. syyskuuta (30 päivää ensimmäisen istunnon jälkeen), hän klikkaa kauppasi mainosta ja tekee tilauksen. Tämän tilauksen ensimmäinen ja viimeinen konversiovuorovaikutustapahtuma on kyseinen mainos, ei kauppasi suora URL-osoite.

Konversioraporteissa yleisesti käytetyt termit

Markkinointiraporteissa käytetään seuraavia termejä:

Konversioraporteissa käytettyjen termien määritelmät
Viittaajalähde

Ilmaisee, miten tilauksen tehnyt asiakas saapui verkkokauppasi. Mahdolliset arvot ovat:

  • Suora: asiakas syötti verkkokauppasi URL-osoitteen selaimeensa.
  • Haku: asiakas klikkasi kauppaasi hakukoneen tulossivulla.
  • Sähköposti: asiakas klikkasi kaupan linkkiä sähköpostissa.
  • Some: asiakas klikkasi linkkiä sosiaalisessa mediassa.
  • Tuntematon: liikenteen lähde ei sovi mihinkään edellä mainituista tapauksista.
Suosittelijan nimi

Suosittelijan nimi, kuten Google, Facebook tai Pinterest.

Jos viittaajaa ei voida määrittää suorien lähteiden osalta, nimi näkyy väliviivana. Tämä voi tapahtua monista syistä, kuten seuraavissa tilanteissa:

  • Käyttäjän verkkoselaimessa on Do Not Track -ominaisuus (älä seuraa) aktivoituna.
  • Välityspalvelin tai palomuuri estää suosittelijan tiedot.
  • Linkkinä käytettiin lyhennettyä URL-osoitetta.
Tilausten keskimääräinen arvo (ensimmäinen tai viimeinen vuorovaikutustilanne

Näyttää kaikkien tilausten keskimääräisen arvon (pois lukien lahjakortit), joka on saatu jakamalla arvo niiden tilausten kokonaismäärällä, joissa on vähintään yksi muu tuote kuin lahjakortti. Tilausten arvoon sisältyvät verot ja toimitus, mutta eivät palautukset.

Tämän arvon perusteella saat näkemyksen siitä, miten paljon asiakkaat kuluttavat rahaa kaupassasi ja auttaa sinua tekemään tietoihin perustuvia hinnoittelupäätöksiä.

Tilaukset (ensimmäinen tai viimeinen vuorovaikutustapahtuma) Näyttää niiden tilausten määrän, jotka on tehty vuorovaikutustapahtuman tyypistä riippuen.

Raportissa ovat mukana peruutetut, odottavat ja maksamattomat tilaukset. Se ei sisällä testejä eikä poistettuja tilauksia.

Markkinointiin liittyvä myynti

Markkinointiin liittyvä myynti -raportissa näkyy myynti, joka voidaan osoittaa jäljitettävissä olevien markkinointitoimien ansioksi.

Markkinointiin liittyvä myynti -raportissa näkyvä myynti viittaa vain sellaisiin myyntitapahtumiin, joiden voidaan suoraan katsoa johtuvan markkinointitoimistasi aiheutuvasta liikenteestä. Nämä toimet voivat olla kampanjoita ja toimintoja, joita voit hallita suoraan Shopify-ylläpitäjän Markkinointi-osion kautta, tai ulkoisesti hallinnoitavia toimia, joihin käytetään Urchin Tracking Module (UTM) -parametreja. Tämän vuoksi raportin osoittama myynnin määrä voi poiketa muissa raporteissa olevista myyntiluvuista.

Kun avaat tämän raportin, tiedot ovat ajantasaisia noin yhden minuutin marginaalilla. Voit avata raportin uudelleen tai päivittää sen, jolloin saat uudemmat tiedot näkyviin.

Myyntiraportit käyttävät useita tavallisia termejä. Tässä raportissa käytetään lisäksi seuraavia termejä:

Markkinointiraportissa käytetyt myyntiä koskevat lisätermit
UTM-kampanjan nimi Nimi, jonka olet antanut Urchin Tracking Module (UTM) -kampanjalle, kun olet määrittänyt sen, jos toimenpide on sovellettavissa.
Markkinointisovelluksen asettama arvot, joita käytetään kampanjan tekemiseen, jos toimenpide sovellettavissa:
Markkinointitapahtuman tyyppi Näyttää kampanjan muodon. Jos esimerkiksi kampanjan kohde on twitter, markkinoinnin tapahtumatyypiksi tulee joko mainos tai sosiaalisen median julkaisu.

Jos et ole käyttänyt Shopify App Storen markkinointisovellusta, voit määrittää kampanjan niin, että tässä kentässä näkyy arvo N/A (ei käytettävissä).
Markkinointitapahtuman tavoite Näyttää kampanjan kohteen. Esimerkkiarvoja ovat sähköposti, facebook_messenger ja twitter.

Jos et ole käyttänyt Shopify App Storen markkinointisovellusta, voit määrittää kampanjan niin, että tässä kentässä näkyy arvo N/A (ei käytettävissä).

Myynti vai maksut

Myyntiraporteissa ei seurata sinun ja asiakkaittesi välillä liikkuvan rahan määrää. Kun myyntitapahtuma on tapahtunut, raporteissa näkyy myyntiin sisältyvien tuotteiden arvo, ei saamasi rahan määrä. Riippuen siitä, miten olet määrittänyt maksutapasi, et ehkä saa todellista maksua vasta kuin myöhemmin.

Palautuksia käsitellään samalla tavalla: kun käsittelet palautusta, raporteissa näkyy vastaanottamiesi tavaroiden arvo, ei sen rahan määrä, jonka maksat asiakkaalle.

Myyntien takaisinperinnät eivät sisälly myyntiraportteihin.

Markkinointiin liittyvät istunnot

Markkinointiin liittyvät istunnot -raportista näkyy verkkokauppasi sellaisten istuntojen määrä, jotka ovat seurausta markkinointitoimistasi, kuten UTM-kampanjasta, Facebook-mainoksista tai Google Shopping -mainoksista. Lisätietoja markkinointikampanjoiden seurannasta saat tästä.

Kun avaat hankintaraportin, siinä olevat tiedot ovat ajan tasalla muutaman sekunnin marginaalilla. Voit avata raportin uudelleen tai päivittää sen, jolloin saat uudemmat tiedot näkyviin.

Istunnot ja sivustolla vierailijat

Istuntojen määrä ja vierailijoiden määrä perustuvat evästeisiin. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan ostajan laitteeseen kuten pöytäkoneeseen tai älypuhelimeen, kun he käyvät verkkokaupassasi. Yksi evästeistä tunnistaa laitteen (vierailijan), toinen eväste seuraa istunnon pituutta.

Istunto päättyy 30 minuutin kuluttua siitä, kun ei istunnossa ei enää ole toimintaa sekä keskiyöllä UTC-aikavyöhykkeen mukaan. Koska sama kävijä voi käynnistää useita istuntoja, istuntojen lukumäärä on yleensä suurempi kuin kävijöiden määrä.

Esimerkki: Asiakas katselee kauppasi tuotteita 20 minuutin ajan, palaa sitten kauppaan kahden tunnin kuluttua kymmenen minuutin ajaksi. Tällöin raporttiin merkitään kaksi istuntoa ja yksi vierailija. Jos vierailija sen sijaan viipyy kaupassasi viisi minuuttia ja palaa uudelleen kymmenen minuutin kuluttua, raporttiin merkitään yksi istunto ja yksi kävijä.

Jos haluat tarkastella verkkokauppaa niin, että sitä ei lasketa istuntojaksoksi hankintaraporteissasi, klikkaa tietokoneellasi Shopify Adminin silmäkuvaketta. Mikä tahansa muu verkkokaupan katselutapa tietokoneella lasketaan istunnoksi raporteissasi.

Jos tarkastelet verkkokauppaa Shopify-sovelluksella iPhonessa tai Androidissa, se lasketaan hankintaraporteissasi istunnoksi.

Konversio ensimmäisen vuorovaikutustapahtuman perusteella

Konversio ensimmäisen vuorovaikutustapahtuman perusteella -raportista näkyy niiden tilausten määrä, jotka ovat seurausta ensimmäisistä vuorovaikutustapahtumista, sekä vuorovaikutustapahtumien lähde.

Raportista näkyy myös tilausten keskimääräinen arvo, mikä puolestaan osoittaa, mitkä suositukset ovat toimineet tehokkaimmin.

Raportin laatimistavasta johtuen siinä ei välttämättä näy kauppasi kaikki konversiot viimeisten 24 tunnin ajalta.

Konversio viimeisen vuorovaikutustapahtuman perusteella

Konversio viimeisen vuorovaikutustapahtuman perusteella -raportista näkyy niiden tilausten määrä, jotka ovat seurausta viimeisistä vuorovaikutustapahtumista, sekä vuorovaikutustapahtumien lähde.

Raportista näkyy myös tilausten keskimääräinen arvo, mikä puolestaan osoittaa, mitkä suositukset ovat toimineet tehokkaimmin.

Raportin laatimistavasta johtuen siinä ei välttämättä näy kauppasi kaikki konversiot viimeisten 24 tunnin ajalta.

Attribuutiomallien vertailu

Attribuutiomallien vertailu -raportti vertailee tilausten määrää ja ensimmäisten ja viimeisten vuorovaikutustapahtumien keskimääräistä tilauksen arvoa.

Raportin laatimistavasta johtuen siinä ei välttämättä näy kauppasi kaikki konversiot viimeisten 24 tunnin ajalta.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi