Báo cáo tiếp thị

Bạn có thể sử dụng Báo cáo tiếp thị để kiểm tra mức độ hiệu quả của hoạt động tiếp thị và tìm hiểu về lượt chuyển đổi. Chuyển đổi xảy ra khi khách truy cập cửa hàng trực tuyến trở thành khách hàng trả tiền.

Báo cáo tiếp thị có thể giúp bạn hiểu được điều gì thu hút người mua đến cửa hàng trực tuyến của bạn và điều gì chuyển đổi họ thành khách hàng trả tiền. Báo cáo có thể cho biết kênh tiếp thị nào đem lại số lượng khách hàng cao nhất và khách hàng có giá trị cao nhất, dựa trên tương tác của họ với cửa hàng trực tuyến.

Báo cáo tổng kết thông tin từ tất cả đơn hàng trên kênh Cửa hàng trực tuyến. Để biết thông tin về lượt truy cập hoặc thông tin chuyển đổi của một đơn hàng, xem Theo dõi chuyển đổi.

Nếu bạn muốn xem báo cáo về kết quả các chiến dịch tiếp thị sử dụng ứng dụng tiếp thị, hãy xem Báo cáo hoạt động tiếp thị.

Xem báo cáo tiếp thị

Bước:

Để biết thêm thông tin tiếp thị về các chiến dịch bạn tạo trong Shopify, tham khảo Hiệu suất tiếp thị trong Shopify.

Nguồn giới thiệu và tương tác

Phương thức mà khách hàng sử dụng để truy cập cửa hàng của bạn được gọi là nguồn giới thiệu. Ví dụ: Nguồn giới thiệu có thể là một tìm kiếm hoặc là liên kết từ quảng cáo, email hoặc trang web. Khi biết được nguồn giới thiệu, bạn có thể phân bổ doanh số cho nguồn giới thiệu mà khách hàng sử dụng. Đây là cách phân tích và phân bổ doanh số tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, khách hàng có thể truy cập cửa hàng của bạn nhiều lần và do các nguồn giới thiệu khác nhau, nguồn giới thiệu được phân loại thành tương tác đầu tiên hoặc tương tác cuối cùng:

  • Nguồn giới thiệu đưa khách hàng đến cửa hàng của bạn được phân loại là tương tác đầu tiên.
  • Nguồn giới thiệu mà khách hàng sử dụng ngay trước khi đặt hàng được phân loại là tương tác cuối cùng.

Ví dụ: Dũng nhấp vào một quảng cáo trên Facebook, quảng cáo này đưa anh đến cửa hàng của bạn lần đầu tiên và ngay lập tức, anh mua một sản phẩm của bạn. Nguồn giới thiệu là Facebook đối với cả tương tác đầu tiên và tương tác cuối cùng. Quảng cáo của bạn được ghi nhận vì giúp bán được sản phẩm.

Ví dụ: Khánh tìm kiếm trên Google và tìm thấy liên kết đến cửa hàng của bạn về sản phẩm mà cô thích. Cô truy cập vào cửa hàng của bạn nhiều lần trong tuần để duyệt xem các sản phẩm khác và đăng ký nhận bản tin nhưng không mua gì. Tuần tiếp theo, bạn gửi đề nghị tiếp thị qua email cho cô ấy. Cô nhấp vào liên kết trong email và đặt hàng. Giao dịch bán hàng này là lượt chuyển đổi tương tác cuối cùng. Nguồn giới thiệu tương tác đầu tiên là Google nhưng dịch vụ email mới là nguồn giới thiệu được ghi nhận giúp bán được sản phẩm.

Tương tác sau khi đặt đơn hàng hoặc sau 30 ngày

Nếu khách truy cập không mua bất cứ sản phẩm gì trong vòng 30 ngày kể từ một phiên, nguồn giới thiệu tương tác đầu tiên sẽ được đặt lại thành nguồn giới thiệu tiếp theo bất kể đó là gì.

Tương tự, nếu khách truy cập đặt hàng, nguồn giới thiệu tiếp theo được coi là tương tác đầu tiên đối với đơn hàng tiếp theo của họ.

Ví dụ: Dung truy cập cửa hàng của bạn vào ngày 1 tháng 8 bằng cách trực tiếp nhập URL của cửa hàng trực tuyến. Cô truy cập lại cửa hàng nhiều lần nhưng không mua hàng. Sau đó, vào ngày 15 tháng 9 (quá 30 ngày kể từ phiên đầu tiên), cô nhấp vào quảng cáo của cửa hàng và đặt hàng. Tương tác đầu tiên và cuối cùng đối với lượt chuyển đổi này là quảng cáo, không phải URL trực tiếp.

Các thuật ngữ phổ biến trong báo cáo chuyển đổi

Báo cáo tiếp thị sử dụng các thuật ngữ sau:

Định nghĩa thuật ngữ trong báo cáo chuyển đổi
Nguồn giới thiệu

Cho biết khách hàng (người đã đặt hàng) tiếp cận cửa hàng trực tuyến của bạn bằng cách nào. Có thể có các giá trị sau:

  • Trực tiếp: Khách hàng nhập URL cửa hàng vào trình duyệt.
  • Tìm kiếm: Khách hàng nhấp vào cửa hàng trên trang kết quả của công cụ tìm kiếm.
  • Email: Khách hàng nhấp vào liên kết đến cửa hàng trong email.
  • Mạng xã hội: Khách hàng nhấp vào liên kết trên mạng truyền thông xã hội.
  • Không rõ: Nguồn giới thiệu không khớp với các trường hợp trên.
Tên nguồn giới thiệu

Tên nguồn giới thiệu, ví dụ như Google, Facebook hoặc Pinterest.

Đối với nguồn trực tiếp, nếu không xác định được nguồn giới thiệu, tên nguồn sẽ hiển thị là N/A. Có nhiều lý do dẫn đến tình trạng này, chẳng hạn như các tình huống sau:

  • Trình duyệt web của người dùng đã bật tính năng Không theo dõi.
  • Dữ liệu của trang web giới thiệu bị chặn bởi proxy hoặc tường lửa.
  • Liên kết là URL rút gọn.
Giá trị đơn hàng trung bình (tương tác đầu tiên hoặc cuối cùng

Hiển thị giá trị trung bình của tất cả đơn hàng (ngoại trừ thẻ quà tặng), chia cho tổng số đơn hàng có ít nhất một sản phẩm không phải thẻ quà tặng. Giá trị đơn hàng tính cả thuế, phí vận chuyển và các khoản giảm giá, chưa trừ giá trị đơn hàng trả lại.

Thông qua giá trị này, bạn nắm được khách hàng có xu hướng chi tiêu bao nhiêu cho cửa hàng của bạn, từ đó đưa ra chính sách định giá phù hợp.

Đơn hàng (tương tác đầu tiên hoặc cuối cùng) Hiển thị số lượng đơn hàng đã đặt tùy thuộc vào loại tương tác.

Báo cáo tính cả các đơn hàng bị hủy, đang chờ xử lý và chưa thanh toán. Không bao gồm đơn hàng thử nghiệm và đơn hàng đã xóa.

Doanh số thu được do tiếp thị

Báo cáo Doanh số thu được do tiếp thị cho biết doanh số có thể thu được nhờ các hoạt động tiếp thị có thể theo dõi.

Doanh số trong báo cáo Doanh số thu được do tiếp thị chỉ là doanh số đến từ lưu lượng truy cập mà có thể trực tiếp quy cho các hoạt động tiếp thị. Những hoạt động này có thể là các chiến dịch và hoạt động được quản lý qua mục Tiếp thị trong trang quản trị Shopify hoặc các hoạt động được quản lý bên ngoài sử dụng thông số Mô-đun theo dõi Urchin (UTM). Do đó, doanh số trong báo cáo này có thể khác với số liệu về doanh số trong các báo cáo khác.

Khi mở báo cáo này, bạn sẽ xem được dữ liệu mới nhất với độ lệch khoảng 1 phút. Bạn có thể mở lại hoặc tải lại báo cáo để hiển thị dữ liệu mới hơn.

Các báo cáo bán hàng dùng một số thuật ngữ phổ biến. Báo cáo này còn dùng thêm các thuật ngữ sau:

Các thuật ngữ bổ sung trong báo cáo doanh số thu được do tiếp thị
Tên chiến dịch UTM Tên bạn đã đặt cho chiến dịch Mô-đun theo dõi Urchin (UTM) khi thiết lập chiến dịch, nếu có.
Các giá trị do ứng dụng tiếp thị đặt ra để thực hiện chiến dịch, nếu có:
Loại sự kiện tiếp thị Hiển thị định dạng của chiến dịch. Ví dụ: Nếu mục tiêu chiến dịch là twitter, loại sự kiện tiếp thị sẽ là quảng cáo hoặc bài viết.

Nếu bạn không sử dụng ứng dụng tiếp thị trong Shopify App Store để thiết lập chiến dịch, trường này sẽ hiển thị N/A.
Mục tiêu sự kiện tiếp thị Hiển thị mục tiêu của chiến dịch. Một số giá trị mẫu là email, facebook_messengertwitter.

Nếu bạn không sử dụng ứng dụng tiếp thị trong Shopify App Store để thiết lập chiến dịch, trường này sẽ hiển thị N/A.

Doanh số và thanh toán

Báo cáo bán hàng không theo dõi dòng tiền giữa bạn và khách hàng. Khi có giao dịch bán hàng, báo cáo sẽ hiển thị giá trị hàng hóa được bán, không phải số tiền bạn đã nhận được. Tùy theo cách thiết lập phương thức thanh toán, bạn có thể không nhận được ngay khoản thanh toán thực tế.

Tương tự, khi bạn xử lý đơn hàng trả lại, báo cáo sẽ hiển thị giá trị hàng hóa bạn sẽ nhận lại chứ không phải số tiền bạn sẽ trả cho khách hàng.

Tiền bồi hoàn không có trong báo cáo bán hàng.

Các phiên có được do tiếp thị

Báo cáo Các phiên có được do tiếp thị cho biết số lượng phiên trên cửa hàng trực tuyến của bạn là kết quả của công tác tiếp thị, ví dụ như chiến dịch UTM, quảng cáo trên Facebook hoặc quảng cáo trên Google Mua sắm. Để tìm hiểu thêm về theo dõi các chiến dịch tiếp thị, xem tại đây.

Khi mở báo cáo này, bạn sẽ xem được dữ liệu mới nhất với độ lệch khoảng vài giây. Bạn có thể mở lại hoặc tải lại báo cáo để hiển thị dữ liệu mới hơn.

Phiên và khách truy cập

Số lượng phiên và số lượng khách truy cập dựa trên cookie. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của người mua sắm, chẳng hạn như máy tính để bàn hoặc điện thoại thông minh, khi họ truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn. Một cookie định danh thiết bị (khách truy cập). Một cookie khác theo dõi thời lượng phiên.

Phiên kết thúc sau 30 phút không có hoạt động và vào nửa đêm theo múi giờ UTC. Vì một khách truy cập có thể có nhiều phiên nên số lượng phiên thường cao hơn số lượng khách truy cập.

Ví dụ: Một khách hàng xem sản phẩm trên cửa hàng của bạn trong 20 phút, rồi 2 giờ sau quay lại cửa hàng trong 10 phút. Khi đó, có 2 phiên và 1 khách truy cập được báo cáo. Nếu người mua sắm chỉ xem cửa hàng của bạn trong 5 phút và rời đi, rồi 10 phút sau quay lại thì chỉ có 1 phiên và 1 khách truy cập được báo cáo.

Nếu bạn muốn xem cửa hàng trực tuyến của mình mà không tính đây là một phiên trong báo cáo thu hút người dùng, hãy nhấp vào biểu tượng con mắt trên trang quản trị Shopify trên máy tính để bàn. Mọi phương thức khác để xem cửa hàng trực tuyến của bạn trên máy tính để bàn sẽ được tính là một phiên trong báo cáo.

Nếu bạn xem cửa hàng trực tuyến của mình từ ứng dụng Shopify trên iPhone hoặc Android, cửa hàng đó sẽ được tính là một phiên trong báo cáo thu hút người dùng.

Chuyển đổi theo tương tác đầu tiên

Báo cáo Chuyển đổi theo tương tác đầu tiên cho biết số lượng đơn hàng có được nhờ tương tác đầu tiên và nguồn của tương tác đó.

Báo cáo này cũng hiển thị giá trị đơn hàng trung bình của đơn hàng, giúp nêu rõ nguồn giới thiệu nào hiệu quả nhất.

Do cách thức tạo mà báo cáo này có thể sẽ không hiển thị tất cả các lượt chuyển đổi trên cửa hàng của bạn trong 24 giờ qua.

Chuyển đổi theo tương tác cuối cùng

Báo cáo Chuyển đổi theo tương tác cuối cùng cho biết số lượng đơn hàng có được nhờ tương tác cuối cùng và nguồn của tương tác đó.

Báo cáo này cũng hiển thị giá trị đơn hàng trung bình của đơn hàng, giúp nêu rõ nguồn giới thiệu nào hiệu quả nhất.

Do cách thức tạo mà báo cáo này có thể sẽ không hiển thị tất cả các lượt chuyển đổi trên cửa hàng của bạn trong 24 giờ qua.

So sánh mô hình phân bổ

So sánh mô hình phân bổ so sánh số lượng đơn hàng và giá trị đơn hàng trung bình giữa tương tác đầu tiên và tương tác cuối cùng.

Do cách thức tạo mà báo cáo này có thể sẽ không hiển thị tất cả các lượt chuyển đổi trên cửa hàng của bạn trong 24 giờ qua.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí