Báo cáo thu hút người dùng

Báo cáo thu hút người dùng cho biết thông tin về cách thức khách truy cập tìm đến cửa hàng. Bạn có thể xem các báo cáo thu hút người dùng sau: - Số phiên theo thời gian - Số phiên theo nguồn giới thiệu - Số phiên theo địa điểm.

Khi mở báo cáo thu hút người dùng, bạn sẽ xem được dữ liệu mới nhất với độ lệch khoảng vài giây. Bạn có thể mở lại hoặc tải lại báo cáo để xem dữ liệu mới hơn.

Báo cáo thu hút người dùng khác báo cáo Doanh số theo nguồn giới thiệu lưu lượng truy cập do báo cáo thu hút người dùng không hiển thị doanh số hoặc số lượng đơn hàng đã chuyển đổi—chỉ hiển thị lượng khách truy cập trang web. Các báo cáo này chỉ áp dụng cho kênh bán hàng Cửa hàng trực tuyến.

Phiên và khách truy cập

Số lượng phiên và số lượng khách truy cập dựa trên cookie. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của người mua sắm, chẳng hạn như máy tính để bàn hoặc điện thoại thông minh, khi họ truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn. Một cookie định danh thiết bị (khách truy cập). Một cookie khác theo dõi thời lượng phiên.

Phiên kết thúc sau 30 phút không có hoạt động và vào nửa đêm theo múi giờ UTC. Vì một khách truy cập có thể có nhiều phiên nên số lượng phiên thường cao hơn số lượng khách truy cập.

Ví dụ: Một khách hàng xem sản phẩm trên cửa hàng của bạn trong 20 phút, rồi 2 giờ sau quay lại cửa hàng trong 10 phút. Khi đó, có 2 phiên và 1 khách truy cập được báo cáo. Nếu người mua sắm chỉ xem cửa hàng của bạn trong 5 phút và rời đi, rồi 10 phút sau quay lại thì chỉ có 1 phiên và 1 khách truy cập được báo cáo.

Nếu bạn muốn xem cửa hàng trực tuyến của mình mà không tính cửa hàng này là một phiên trong báo cáo thu hút người dùng, hãy nhấp vào biểu tượng con mắt trong trang quản trị Shopify trên máy tính để bàn. Mọi phương thức khác để xem cửa hàng trực tuyến của bạn trên máy tính để bàn sẽ được tính là một phiên trong báo cáo.

Nếu bạn xem cửa hàng trực tuyến của mình từ ứng dụng Shopify trên iPhone hoặc Android, cửa hàng đó sẽ được tính là một phiên trong báo cáo thu hút người dùng.

Xem báo cáo thu hút người dùng

Bước:

Số phiên theo thời gian

Báo cáo Số phiên theo thời gian cho biết số lượng khách truy cập và phiên trong phạm vi thời gian.

Bạn có thể chọn đơn vị thời gian trong menu thả xuống Group by (Nhóm theo) để kiểm soát cách nhóm dữ liệu.

Dữ liệu hằng ngày có thể cập nhật trong vòng 48 giờ sau khi được xử lý và đăng lần đầu. Hoạt động này diễn ra do dữ liệu lưu lượng truy cập được tính toán mỗi phút và có thể bao gồm cả dữ liệu về lưu lượng truy cập bot không mong muốn. Các hoạt động kiểm tra xác định loại lưu lượng truy cập này sẽ được chạy và có thể mất tới 48 giờ để hoàn tất. Nếu hoạt động kiểm tra này tìm thấy lưu lượng truy cập không mong muốn, dữ liệu không mong muốn sẽ bị xóa khỏi báo cáo.

Bạn có thể so sánh dữ liệu từ nhiều khoảng ngày trong báo cáo này.

Số phiên theo nguồn giới thiệu

Báo cáo Số phiên theo nguồn giới thiệu cho bạn biết khách truy cập trực tiếp truy cập cửa hàng, truy cập bằng tìm kiếm hay do giới thiệu.

Bạn có thể xem thông tin tương tự trên Trang Phân tích, nhưng báo cáo Số phiên theo nguồn giới thiệu sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn.

Số phiên theo địa điểm

Báo cáo Số phiên theo địa điểm cho biết quốc gia nơi khách truy cập đang ở khi truy cập trang web của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí