Báo cáo hành vi

Báo cáo hành vi giúp bạn nắm được hành vi mua sắm của khách hàng. Bạn cũng có thể truy cập báo cáo Phân tích giỏ hàng trên cửa hàng trực tuyến. Những báo cáo này có thể cung cấp thông tin chuyên sâu cho doanh nghiệp bạn về cách:

  • tiếp thị sản phẩm trực tuyến và ngoại tuyến hiệu quả hơn
  • bán thêm cho đối tượng mục tiêu tốt nhất
  • tạo gói giá và sản phẩm ưu đãi
  • tăng tổng số đơn hàng trung bình.

Ví dụ: Nếu cửa hàng trực tuyến của bạn có chủ đề chứa thanh tìm kiếm, bạn có thể xem cụm từ mà khách truy cập đang dùng để tìm kiếm sản phẩm tại cửa hàng trong báo cáo Các tìm kiếm hàng đầu trên cửa hàng trực tuyến. Bạn cũng có thể xem các cụm từ tìm kiếm không đưa ra kết quả nào trong báo cáo Các tìm kiếm hàng đầu trên cửa hàng trực tuyến không có kết quả.

Bạn có thể sử dụng dữ liệu trong báo cáo hành vi để tăng doanh số bằng cách sắp xếp cửa hàng để khách hàng có thể tìm thấy nội dung mình cần và trong lúc đó họ được khuyến khích mua thêm.

Xem báo cáo hành vi

Bước:

Lượt chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến theo thời gian

Báo cáo Chuyển đổi cửa hàng trực tuyến theo thời gian cho biết tỷ lệ phần trăm khách truy cập cửa hàng trực tuyến thực hiện giao dịch mua hàng trong một khoảng thời gian đã chọn.

Các cột sau nằm trong báo cáo Lượt chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến theo thời gian:

Các cột trong báo cáo lượt chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến theo thời gian
Cột Mô tả
Nhóm thời gian Nhóm thời gian bạn đã chọn, ví dụ như ngày, tuần hoặc tháng.
Số phiên Tổng số phiên trên cửa hàng trực tuyến.
Đã thêm vào giỏ hàng Tổng số phiên mà khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Đã đến bước thanh toán Tổng số phiên có thao tác nhập của người dùng (ví dụ như nhấn phím hoặc nhấp chuột) trong quá trình thanh toán.
Phiên đã chuyển đổi Tổng số phiên mà khách hàng đã mua sản phẩm.
Tỷ lệ chuyển đổi Tỷ lệ phần trăm phiên đem đến việc mua hàng.

Thông tin này có thể giúp bạn biết được cửa hàng đang chuyển đổi phiên thành doanh số như thế nào.

Khi mở báo cáo này, bạn sẽ xem được dữ liệu mới nhất với độ lệch khoảng vài giây. Bạn có thể mở lại hoặc tải lại báo cáo để xem dữ liệu mới hơn.

Bạn có thể so sánh dữ liệu từ nhiều khoảng ngày trong báo cáo này.

Dữ liệu hằng ngày có thể cập nhật trong vòng 48 giờ sau khi được xử lý và đăng lần đầu. Hoạt động này diễn ra do dữ liệu lưu lượng truy cập được tính toán mỗi phút và có thể bao gồm cả dữ liệu về lưu lượng truy cập bot không mong muốn. Các hoạt động kiểm tra xác định loại lưu lượng truy cập này sẽ được chạy và có thể mất tới 48 giờ để hoàn tất. Nếu hoạt động kiểm tra này tìm thấy lưu lượng truy cập không mong muốn, dữ liệu không mong muốn sẽ bị xóa khỏi báo cáo.

Ví dụ: Dùng báo cáo lượt chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến để đưa ra quyết định kinh doanh

Sa có cửa hàng bán đồ thể thao. Rất nhiều người truy cập cửa hàng trực tuyến của cô nhưng cô vẫn không bán được nhiều hàng.

Trên trang quản trị Shopify, Sarah nhấp vào Phân tích > Báo cáo. Trên thẻ Hành vi, dưới tiêu đề Báo cáo, cô nhấp vào Lượt chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến theo thời gian. Cô nhấp vào menu thả xuống Nhóm theo và nhóm báo cáo tỷ lệ chuyển đổi theo Tháng.

Sa phát hiện ra rằng tỷ lệ chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến tháng trước là 5%, nghĩa là 5% người truy cập cửa hàng trực tuyến của cô tháng đó đã mua sản phẩm. Trong tháng tiếp theo, Sa sắp xếp lại các bộ sưu tập và ra mắt mã giảm giá mới để xem có thể cải thiện tỷ lệ chuyển đổi hay không bằng cách sử dụng báo cáo Lượt chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến theo thời gian để theo dõi tiến độ.

Hiệu suất trang web

Tối ưu hóa hiệu suất trang web của cửa hàng trực tuyến có thể cải thiện trải nghiệm mua sắm cho khách hàng, giúp cửa hàng của bạn dễ tìm thấy hơn và gia tăng số lượt chuyển đổi. Bạn có thể so sánh hiệu suất cửa hàng của bạn với các tiêu chuẩn trong ngành và những cửa hàng Shopify khác giống cửa hàng của bạn bằng cách xem báo cáo Hiệu suất trang web.

Để tìm hiểu thêm về báo cáo này, tham khảo trang quản trị và báo cáo Hiệu suất trang web.

Số lượt chuyển đổi nhờ đề xuất sản phẩm theo thời gian

Nếu bạn sử dụng tính năng đề xuất sản phẩm từ Shopify trên trang sản phẩm của cửa hàng trực tuyến, báo cáo Số lượt chuyển đổi nhờ đề xuất sản phẩm theo thời gian cho bạn biết mức độ hiệu quả của các đề xuất này trong khoảng thời gian được chọn. Thông tin này có thể giúp bạn hiểu rõ mức độ hiệu quả của việc chuyển đổi đề xuất sản phẩm thành doanh số tại cửa hàng của bạn.

Các cột sau nằm trong báo cáo Số lượt chuyển đổi nhờ đề xuất sản phẩm theo thời gian:

Các cột trong báo cáo số lượt chuyển đổi nhờ đề xuất sản phẩm theo thời gian
Cột Mô tả
Ngày Ngày khách hàng tương tác.
Số phiên Số phiên mà khách hàng xem đề xuất sản phẩm trên trang sản phẩm.
Phiên có lượt nhấp Số phiên mà khách hàng xem trang sản phẩm bằng cách nhấp vào đề xuất sản phẩm.
Phiên có lượt thêm vào giỏ hàng Số phiên có khách hàng thêm một sản phẩm được đề xuất vào giỏ hàng sau khi nhấp vào đề xuất sản phẩm trong phiên.
Phiên có giao dịch mua Số phiên mà khách hàng mua sản phẩm sau khi thêm vào giỏ hàng và sau khi nhấp vào đề xuất sản phẩm trong một phiên.
Tỷ lệ nhấp Tỷ lệ phần trăm phiên có đề xuất sản phẩm mang lại lượt nhấp vào đề xuất sản phẩm.
Tỷ lệ thêm vào giỏ hàng Tỷ lệ phần trăm phiên có đề xuất sản phẩm mang lại lượt thêm sản phẩm được đề xuất vào giỏ hàng.
Tỷ lệ mua Tỷ lệ phần trăm phiên có đề xuất sản phẩm mang lại lượt mua hàng của sản phẩm được đề xuất.

Dữ liệu giống như cái phễu: số lượng phiên luôn lớn hơn hoặc bằng số lượt nhấp, số lượt nhấp luôn lớn hơn hoặc bằng số lượt thêm vào giỏ hàng và số lượt thêm vào giỏ hàng luôn lớn hơn hoặc bằng số lần mua hàng.

Báo cáo không bao gồm dữ liệu về sản phẩm được thêm vào giỏ hàng hoặc mua bằng cách sử dụng Nút Mua hoặc ứng dụng bên thứ ba.

Bạn có thể nhóm dữ liệu theo ngày, tuần hoặc tháng. Bạn cũng có thể so sánh dữ liệu từ các khoảng ngày khác nhau.

Do cách theo dõi đề xuất, báo cáo này có thể không hiển thị tất cả mức độ tương tác với đề xuất trên cửa hàng trong 24 giờ qua.

Sản phẩm hàng đầu có tỷ lệ nhấp theo đề xuất thấp

Báo cáo Sản phẩm hàng đầu có tỷ lệ nhấp vào đề xuất thấp cho biết các sản phẩm bán chạy nhất trong 30 ngày qua và có tỷ lệ nhấp vào đề xuất dưới mức trung bình.

Các cột trong báo cáo sản phẩm hàng đầu có tỷ lệ nhấp vào đề xuất thấp
Cột Mô tả
Tiêu đề sản phẩm Tiêu đề của sản phẩm.
Loại sản phẩm Loại sản phẩm.
Tỷ lệ nhấp vào đề xuất Tỷ lệ phần trăm phiên có đề xuất sản phẩm mang lại lượt nhấp của khách hàng vào đề xuất sản phẩm.
Chênh lệch so với tỷ lệ nhấp trung bình Sự khác biệt giữa tỷ lệ nhấp vào đề xuất và tỷ lệ nhấp chuột trung bình.

Thông tin trong báo cáo này có thể giúp bạn biết sản phẩm nào được khách hàng xem nhiều nhất và có tỷ lệ nhấp chuột dưới mức trung bình đối với sản phẩm được đề xuất đang hiển thị. Bạn có thể cân nhắc tùy chỉnh đề xuất cho những sản phẩm này trong ứng dụng Search & Discovery.

Báo cáo bao gồm dữ liệu trong 30 ngày qua và sẽ thay đổi hằng ngày. Do cách thức theo dõi đề xuất, báo cáo này có thể không bao gồm dữ liệu về cửa hàng trong 24 giờ qua.

Các tìm kiếm hàng đầu trên cửa hàng trực tuyến

Báo cáo Các tìm kiếm hàng đầu trên cửa hàng trực tuyến trình bày chi tiết về các cụm từ tìm kiếm mà khách hàng dùng để tìm kiếm sản phẩm tại cửa hàng trực tuyến của bạn.

Các cột trong báo cáo tìm kiếm hàng đầu trên cửa hàng trực tuyến
Cột Mô tả
Cụm từ tìm kiếm Cụm từ mà khách hàng đã dùng để tìm kiếm cửa hàng của bạn.
Số lượt tìm kiếm Số phiên mà khách hàng tìm kiếm cửa hàng bằng cụm từ đó.

Với thông tin này, bạn có thể nắm được những từ cụ thể mà khách hàng dùng khi tìm kiếm thứ gì đó trong cửa hàng của bạn. Bạn có thể cân nhắc điều chỉnh mô tả và tiêu đề sản phẩm để giúp khách hàng nhanh chóng tìm được những gì họ cần.

Do cách theo dõi các tìm kiếm, báo cáo này có thể không hiển thị tất cả các tìm kiếm trên cửa hàng trong 12 giờ qua.

Các tìm kiếm hàng đầu không có lượt nhấp trên cửa hàng trực tuyến

Báo cáo về Các tìm kiếm hàng đầu không có lượt nhấp trên cửa hàng trực tuyến cho bạn biết danh sách các cụm từ tìm kiếm có kết quả không nhận được lượt nhấp nào từ khách hàng tìm kiếm cửa hàng của bạn.

Các cột sau nằm trong báo cáo Các tìm kiếm hàng đầu không có lượt nhấp trên cửa hàng trực tuyến:

Định nghĩa cột trong các tìm kiếm hàng đầu không có lượt nhấp trên cửa hàng trực tuyến
Cột Mô tả
Cụm từ tìm kiếm Cụm từ mà khách hàng đã dùng để tìm kiếm cửa hàng của bạn.
Số lượt tìm kiếm Số phiên mà khách hàng tìm kiếm cửa hàng bằng cụm từ đó.

Với thông tin này, bạn có thể nắm được những từ cụ thể mà khách hàng dùng để tìm kiếm cửa hàng của bạn khi không nhấp vào bất kỳ kết quả nào. Sau đó, bạn có thể cân nhắc điều chỉnh mô tả và tiêu đề sản phẩm để giúp khách hàng nhanh chóng tìm được những gì họ cần. Bạn cũng có thể tùy chỉnh kết quả tìm kiếm của cửa hàng trong ứng dụng Search & Discovery.

Do cách theo dõi các tìm kiếm, báo cáo này có thể không hiển thị tất cả các tìm kiếm trên cửa hàng trong 12 giờ qua.

Báo cáo bao gồm dữ liệu từ ngày 02 tháng 9 năm 2022.

Các tìm kiếm hàng đầu trên cửa hàng trực tuyến không có kết quả

Báo cáo Các tìm kiếm hàng đầu trên cửa hàng trực tuyến không có kết quả trình bày chi tiết về các cụm từ tìm kiếm khách hàng dùng để tìm kiếm sản phẩm tại cửa hàng mà không đem lại kết quả.

Các cột sau nằm trong báo cáo Các tìm kiếm hàng đầu không có kết quả trên cửa hàng trực tuyến:

Các cột trong báo cáo các tìm kiếm hàng đầu không có báo cáo trên cửa hàng trực tuyến
Cột Mô tả
Cụm từ tìm kiếm Cụm từ mà khách hàng đã dùng để tìm kiếm cửa hàng của bạn.
Số lượt tìm kiếm Số phiên mà khách hàng tìm kiếm cửa hàng bằng cụm từ đó.

Với thông tin này, bạn có thể nắm được những từ cụ thể mà khách hàng dùng khi tìm kiếm thứ gì đó trong cửa hàng của bạn. Bạn có thể cân nhắc điều chỉnh mô tả và tiêu đề sản phẩm để giúp khách hàng nhanh chóng tìm được những gì họ cần. Bạn cũng có thể tùy chỉnh kết quả tìm kiếm của cửa hàng trong ứng dụng Search & Discovery.

Do cách theo dõi các tìm kiếm, báo cáo này có thể không hiển thị tất cả các tìm kiếm trên cửa hàng trong 12 giờ qua.

Tìm kiếm lượt chuyển đổi theo thời gian

Nếu bạn sử dụng tìm kiếm cửa hàng của Shopify thì báo cáo Chuyển đổi tìm kiếm theo thời gian sẽ cho bạn biết mức độ hiệu quả của tìm kiếm cửa hàng trong một khoảng thời gian đã chọn. Thông tin này có thể giúp bạn biết được cửa hàng đang chuyển đổi tìm kiếm thành doanh số như thế nào.

Các cột sau nằm trong báo cáo Chuyển đổi tìm kiếm theo thời gian:

Các cột trong báo cáo chuyển đổi tìm kiếm theo thời gian
Cột Mô tả
Ngày Ngày khách hàng tương tác.
Số phiên Số phiên mà khách hàng đã tìm kiếm.
Phiên có lượt nhấp Số phiên mà khách hàng xem trang sản phẩm bằng cách nhấp vào sản phẩm xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.
Phiên có lượt thêm vào giỏ hàng Số phiên mà khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng sau khi nhấp vào sản phẩm xuất hiện trong kết quả tìm kiếm trong một phiên.
Phiên có giao dịch mua Số phiên mà khách hàng mua sản phẩm xuất hiện trong kết quả tìm kiếm sau khi nhấp vào sản phẩm trong kết quả tìm kiếm và thêm vào giỏ hàng trong một phiên.
Tỷ lệ nhấp Tỷ lệ phần trăm số phiên tìm kiếm mang lại lượt nhấp để xem sản phẩm.
Tỷ lệ thêm vào giỏ hàng Tỷ lệ phần trăm số phiên tìm kiếm mang lại lượt thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Tỷ lệ mua Tỷ lệ phần trăm số phiên tìm kiếm đã chuyển đổi thành giao dịch mua.

Dữ liệu giống như cái phễu: số lượng phiên lớn hơn hoặc bằng số lượt nhấp, số lượt nhấp luôn lớn hơn hoặc bằng số lượt thêm vào giỏ hàng và số lượt thêm vào giỏ hàng luôn lớn hơn hoặc bằng số lần mua hàng.

Bạn có thể nhóm dữ liệu theo ngày, tuần hoặc tháng. Bạn cũng có thể so sánh dữ liệu từ các khoảng ngày khác nhau.

Báo cáo không bao gồm dữ liệu về sản phẩm được thêm vào giỏ hàng hoặc mua bằng cách sử dụng Nút Mua hoặc ứng dụng bên thứ ba.

Do cách theo dõi các tìm kiếm, báo cáo này có thể không hiển thị tất cả các tìm kiếm trên cửa hàng trong 12 giờ qua.

Số phiên theo trang đích

Báo cáo Số phiên theo trang đích cho biết phiên trong cửa hàng bắt đầu từ trang nào.

Bạn có thể xem bản kê chi tiết này trên trang Phân tích.

Khi mở báo cáo này, bạn sẽ xem được dữ liệu mới nhất với độ lệch khoảng vài giây. Bạn có thể mở lại hoặc tải lại báo cáo để xem dữ liệu mới hơn.

Số phiên theo thiết bị

Báo cáo Số phiên theo thiết bị cho biết loại thiết bị được sử dụng để truy cập trang web của bạn.

Bạn có thể xem bản kê chi tiết này trên trang Phân tích.

Khi mở báo cáo này, bạn sẽ xem được dữ liệu mới nhất với độ lệch khoảng vài giây. Bạn có thể mở lại hoặc tải lại báo cáo để xem dữ liệu mới hơn.

Phẩn tích giỏ hàng trên cửa hàng trực tuyến

Báo cáo Phân tích giỏ hàng trên cửa hàng trực tuyến sẽ giúp bạn hiểu rõ về hành vi mua sắm của khách hàng bằng cách hiển thị các cặp sản phẩm mà họ đã thêm vào cùng một giỏ hàng trong 30 ngày gần nhất. Bạn có thể sử dụng thông tin trong báo cáo này làm hướng dẫn xây dựng chiến lược tiếp thị dựa trên dữ liệu mà bạn nhìn thấy.

Bước:

Báo cáo hiển thị tối đa 10 cặp sản phẩm.

Do cách thức tạo báo cáo này, phân tích có thể không phản ánh tất cả hoạt động trên cửa hàng trong 24 giờ qua.

Kỹ thuật tiếp thị

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao sữa thường được xếp ở vị trí trong cùng của cửa hàng tạp hóa, cách xa ngũ cốc chưa?

Có thể chuyển sữa sang tủ lạnh gần chỗ ngũ cốc hơn hoặc có thể chuyển ngũ cốc đến gần chỗ sữa hơn nhưng chúng được cố ý để riêng biệt.

Do sữa nhanh hỏng, hầu hết những người mua hàng tạp hóa cần mua sữa thường xuyên. Các nhà tiếp thị đặt sữa ở trong cùng cửa hàng để người mua phải đi ngang qua nhiều sản phẩm khác để mua được sữa. Các nghiên cứu về tâm lý và tiếp thị cho thấy người mua sẽ nhận diện thương hiệu của các sản phẩm khác khi đi từ quầy ngũ cốc đến quầy sữa và thêm các sản phẩm này vào giỏ hàng. Sản phẩm thường là thứ mà người mua còn không biết họ muốn mua.

Ngũ cốc được đặt gần lối vào do các nhà tiếp thị tin rằng nếu bạn mua ngũ cốc, bạn sẽ cần mua cả sữa. Bạn sẽ phải đi sâu vào trong cửa hàng để lấy sữa và đi ngang qua tất cả các sản phẩm khác. Nếu bạn đến cửa hàng để mua sữa, bạn chưa chắc đã cần mua ngũ cốc. Vì vậy, sữa được đặt ở phía trong cùng của cửa hàng còn ngũ cốc được đặt ở ngay bên ngoài chứ không phải ngược lại.

Bất kể doanh nghiệp của bạn chuyên về lĩnh vực gì, bạn có thể áp dụng loại kỹ thuật tiếp thị này vào cửa hàng Shopify của bạn.

Trong ví dụ sau, Sản phẩm A sẽ chỉ các sản phẩm trong cột Người mua đã thêmSản phẩm B sẽ chỉ các sản phẩm trong cột ... cũng được thêm để minh họa mối quan hệ sản phẩm trong báo cáo Phân tích giỏ hàng trên cửa hàng trực tuyến.

Giảm giá và tăng giá

Dựa trên quan niệm cho rằng người mua có khả năng thêm Sản phẩm B vào giỏ hàng sau khi thêm Sản phẩm A, bạn có thể giảm giá Sản phẩm A và tăng giá Sản phẩm B. Giảm giá có thể làm tăng tần suất thêm Sản phẩm A vào giỏ hàng và ảnh hưởng đến tần suất Sản phẩm B cũng được thêm vào giỏ hàng.

Có nhiều cách để giảm giá trong Shopify:

Quảng cáo trang web

Bạn có thể quảng cáo sản phẩm trên trang web bằng cách sử dụng quảng cáo bằng biểu ngữ và đề xuất sản phẩm.

Nhiều chủ đề Shopify có biểu ngữ bản trình chiếu được tích hợp sẵn trong trang chủ. Biểu ngữ là mục nổi bật của cửa hàng nên bạn có thể đặt quảng cáo biểu ngữ để khách hàng có thể nhấp vào và chuyển trực tiếp đến sản phẩm. Nếu không biết cách tự thực hiện, bạn có thể làm việc với nhà thiết kế hoặc Đối tác của Shopify để tạo và tải quảng cáo lên bản trình chiếu trên trang chủ.

Bạn cũng có thể sử dụng đề xuất sản phẩm để gợi ý các sản phẩm liên quan cho khách hàng dựa trên sản phẩm họ đang xem.

Chiến dịch email

Bạn có thể thu thập email của khách hàng trong quá trình thanh toán và chạy các chiến dịch tiếp thị qua email.

Nếu bạn có một danh sách khách hàng dài cần gửi email, bạn có thể tìm ứng dụng email trong Shopify App Store để xây dựng danh sách gửi thư kéo dữ liệu từ trang Khách hàng trong trang quản trị Shopify.

Vị trí của sản phẩm trong cửa hàng

Trong ví dụ về sữa và ngũ cốc, cửa hàng tạp hóa cố gắng tăng doanh số nhờ tách riêng Sản phẩm ASản phẩm B. Nếu mối quan hệ giữa các sản phẩm không đủ mạnh, khách hàng có thể không tìm thấy Sản phẩm B và từ bỏ, như vậy, việc tách riêng gây ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số.

Việc đặt sản phẩm gần nhau có thể không mang lại lợi thế tương tự như đã chứng minh bằng mối quan hệ sản phẩm trong ví dụ về sữa và ngũ cốc,nhưng giúp khách hàng dễ tìm thấy sản phẩm họ cần hơn.

Đảm bảo bạn cân nhắc cách đặt sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến vì khách hàng có thể không tìm kiếm sản phẩm trực tuyến theo cách tương tự như tại cửa hàng thực tế. Nếu bạn tách riêng sản phẩm, hãy đảm bảo khách hàng vẫn có thể tìm được sản phẩm họ cần trong cửa hàng.

Có nhiều cách khác nhau để thay đổi vị trí sản phẩm trong cửa hàng của bạn:

Kho vận

Bạn có thể sử dụng mối quan hệ sản phẩm trong báo cáo Phân tích giỏ hàng của Cửa hàng trực tuyến để giúp lập kế hoạch lưu kho hàng hóa. Ví dụ: Bạn có thể đặt Sản phẩm B gần Sản phẩm A trong nhà kho.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí