Trang quản trị và báo cáo cho Hiệu suất trang web

Bằng cách tối ưu hóa hiệu suất của cửa hàng trực tuyến, bạn có thể cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng, tăng cường khả năng tìm thấy cửa hàng và gia tăng tỷ lệ chuyển đổi. Trang quản trị Hiệu suất trang web có thể giúp bạn nắm được hiệu suất của cửa hàng theo các tiêu chuẩn trong ngành về tốc độ tải, khả năng tương tác và ổn định về hình ảnh, hay còn gọi là Core Web Vital.

Hiệu suất của cửa hàng trực tuyến có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, ví dụ như các khu vực sau:

 • ứng dụng
 • thư viện và dịch vụ bên thứ ba
 • thư viện phân tích
 • mã chủ đề
 • số lượng và kích cỡ hình ảnh và video

Bằng các điều chỉnh chiến lược đối với cửa hàng trực tuyến, bạn có thể cải thiện số liệu hiệu suất và xếp hạng.

Tìm hiểu thêm về tầm quan trọng của hiệu suất cửa hàng trực tuyến.

Xem trang quản trị Hiệu suất trang web của cửa hàng

Để xem trang quản trị Hiệu suất trang web của cửa hàng, bạn cần có quyền nhân viên Báo cáo.

Bước:

Báo cáo này biểu thị hiệu suất hoạt động của cửa hàng xét trên Core Web Vital: tốc độ tải, khả năng tương tác và tính ổn định về hình ảnh. Báo cáo này chứa thông tin về trải nghiệm trên máy tính để bàn và thiết bị di động, so sánh trải nghiệm theo các thứ hạng hiệu suất nhất định và cho biết ảnh hưởng của mọi thay đổi bạn thực hiện đối với trải nghiệm trên cửa hàng, ví dụ như cài đặt ứng dụng, cập nhật chủ đề và mã mới.

Số liệu Hiệu suất trang web của bạn

Trang quản trị Hiệu suất trang web cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất của cửa hàng trực tuyến dựa trên dữ liệu người dùng thực từ 28 ngày qua. Trang này đánh giá cửa hàng của bạn xét trên 3 Core Web Vital và chỉ định xếp hạng "tốt", "trung bình" hoặc "kém" cho từng số liệu. Xếp hạng này phản ánh 75% trải nghiệm người dùng hàng đầu.

Bạn có thể xem dữ liệu của nhiều thiết bị bằng menu thả xuống ở đầu trang. Chọn trong "thiết bị di động", "máy tính để bàn" hoặc "tất cả" (tùy chọn mặc định) để tùy chỉnh chế độ xem.

Do cách tính, số liệu của bạn có thể không thay đổi ngay sau khi bạn thực hiện thay đổi đối với cửa hàng trực tuyến. Nếu cửa hàng của bạn là cửa hàng mới hoặc được bảo vệ bằng mật khẩu, bạn có thể sẽ không có số liệu.

Tốc độ tải

Largest Contentful Paint (LCP) đo tốc độ tải dựa trên tốc độ mà phần tử lớn nhất xuất hiện trên màn hình.

Dưới đây là các xếp hạng có sẵn cho LCP:

Xếp hạng và số liệu LCP
Xếp hạng Số liệu mục tiêu Mô tả
Tốt Nhỏ hơn hoặc bằng 2500ms Hầu hết người dùng thấy được tốc độ tải trang nhanh.
Trung bình Lớn hơn 2500ms và nhỏ hơn 4000ms Một số người dùng thấy được tốc độ tải trang nhanh, vẫn có thể cải thiện.
Kém Lớn hơn 4000ms Hầu hết người dùng thấy được tốc độ tải trang chậm, cần cải thiện điều này.

Mức độ tương tác

Interaction to Next Paint (INP) đo khoảng thời gian trình duyệt cần để vẽ khung hình tiếp theo hoặc hiển thị thay đổi trên màn hình sau một tương tác của người dùng, ví dụ như nhấp vào đường liên kết hoặc nút.

Dưới đây là các xếp hạng có sẵn cho INP:

Xếp hạng và số liệu INP
Xếp hạng Số liệu mục tiêu Mô tả
Tốt Nhỏ hơn hoặc bằng 200ms Hầu hết người dùng thấy được độ nhạy của trang tốt.
Trung bình Lớn hơn 200 ms và nhỏ hơn 500 ms Một số người dùng thấy được độ nhạy của trang tốt, vẫn có thể cải thiện.
Kém Lớn hơn 500ms Hầu hết người dùng thấy trang phản hồi chậm, điều này sẽ gây khó chịu và cần được cải thiện.

Độ ổn định về hình ảnh

Cumulative Layout Shift (CLS) đo tính ổn định về hình ảnh, dựa trên mức độ xê dịch ngoài ý muốn của nội dung trong quá trình tải.

Dưới đây là xếp hạng có sẵn cho CLS:

Xếp hạng và số liệu CLS
Xếp hạng Số liệu mục tiêu Mô tả
Tốt Nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 Hầu hết người dùng thấy bố cục ổn định khi tải trang.
Trung bình Lớn hơn 0,1 và nhỏ hơn 0,25 Một số người dùng thấy bố cục ổn định khi tải trang, vẫn có thể cải thiện.
Kém Lớn hơn hoặc bằng 0,25 Hầu hết người dùng thấy bố cục không ổn định khi tải trang, điều này có thể khiến người dùng khó chịu và cần được cải thiện.

Hiệu suất trang web theo thời gian

Biểu đồ đường cho thấy các thay đổi bạn thực hiện đối với cửa hàng trực tuyến—ví dụ như cài đặt ứng dụng, cập nhật chủ đề và mã mới—đã ảnh hưởng đến từng Core Web Vital như thế nào. Bạn có thể điều chỉnh nhiều bộ lọc như khoảng thời gian, nhóm ngày và loại thiết bị để phản ánh tốt nhất lưu lượng truy cập đến trang web.

Các bộ lọc sau có sẵn:

 • Loại thiết bị: Thiết bị di động, Máy tính để bàn hoặc Cả hai (mặc định)
 • Khoảng ngày: 30 ngày qua (mặc định), 60 ngày qua, 90 ngày qua
 • Nhóm khung thời gian: Hằng ngày, Hằng tuần (mặc định), Hằng tháng

Nếu trang web của bạn có ít lưu lượng truy cập hơn thì biến động lớn hơn có thể hiển thị. Nếu thấy biến động đáng kể, bạn có thể chuyển sang bộ lọc hằng tuần hoặc hằng tháng.

Biểu đồ thanh hiển thị số lượt truy cập trang được xếp vào từng hạng mục hiệu suất: tốt, trung bình hoặc kém. Lưu ý rằng một số yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, ví dụ như thiết bị, mạng và vị trí của khách hàng. Khách hàng trên toàn thế giới truy cập cửa hàng của bạn bằng các thiết bị và kết nối Internet khác nhau, nghĩa là việc cửa hàng của bạn tải nhanh hoặc chậm hơn tùy thuộc vào những yếu tố này. Nếu số liệu tổng thể tốt thì bạn không cần lo lắng quá nhiều nếu một số khách hàng rơi vào các hạng mục trung bình hoặc kém.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao Shopify lại xóa điểm tốc độ của Google Lighthouse?

Google Lighthouse sử dụng môi trường mô phỏng cho điểm tốc độ. Thiết bị này phù hợp để đánh giá nhanh nhưng không phản ánh trải nghiệm người dùng thực tế. Google giờ ưu tiên Core Web Vital cho xếp hạng SEO. Tìm hiểu thêm trong Google.

Tại sao tôi chưa có điểm?

Dưới đây là một số lý do khiến bạn chưa có điểm cho Core Web Vital:

 • Cửa hàng của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu: Nếu cửa hàng trực tuyến được bảo vệ bằng mật khẩu thì bạn sẽ không có lưu lượng truy cập cần thiết từ người dùng thực tế để tạo Core Web Vital. Bạn cần xóa trang mật khẩu để cho phép người dùng truy cập trang web của mình.
 • Bạn chưa có lưu lượng truy cập: Có thể cửa hàng trực tuyến của bạn chưa có lượt xem trang nào để tạo số liệu người dùng thực. Nếu chưa có lưu lượng truy cập thì bạn có thể sử dụng phân tích hiệu suất miễn phí bằng dữ liệu tổng hợp, ví dụ như PageSpeed Insights.

Tại sao tôi có lưu lượng truy cập mà lại không có điểm Core Web Vitals?

Core Web Vital là sản phẩm của Google và hiện chỉ dành cho các trình duyệt dựa trên Chromium. Các trình duyệt hiện đại như Safari và Safari iOS được xây dựng dựa trên các công nghệ tương tự nên Core Web Vital vẫn phản ánh được một cách chính xác trải nghiệm trang web của người dùng.

Tại sao tôi có điểm cho một số số liệu mà lại không có điểm cho các số liệu khác?

Mỗi số liệu đo lường một khía cạnh khác nhau về hiệu suất và tương tác với người dùng. Ví dụ: Largest Contentful Paint đo lường tốc độ tải trang, còn First Input Delay đánh giá năng lực tương tác với nút hoặc liên kết. Nếu không có tương tác với nút hoặc liên kết, số liệu FID có thể sẽ không có điểm.

Tại sao một trong các điểm của tôi thay đổi?

Điểm có thể biến động do lưu lượng truy cập hoặc thay đổi đối với cửa hàng trực tuyến của bạn. Nếu có biến động lớn do lưu lượng truy cập thấp, hãy thử đổi sang bộ lọc hằng tuần hoặc hằng tháng.

Điểm cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện thay đổi đối với cửa hàng trực tuyến. Ví dụ: Bạn có thể nhập nhiều sản phẩm mới, tạo nhiều bộ sưu tập mới, thay đổi chủ đề hoặc giới thiệu ứng dụng mới. Tìm hiểu về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của cửa hàng trực tuyến.

Tôi có thể cải thiện điểm hoặc xếp hạng bằng cách nào?

Để tìm hiểu cách cải thiện hiệu suất của cửa hàng trực tuyến, truy cập Cải thiện hiệu suất của cửa hàng trực tuyến.

Tại sao điểm trên trang quản trị Hiệu suất trang web của tôi lại khác với các công cụ khác?

Điểm trên trang quản trị Hiệu suất trang web có thể không giống với các công cụ khác do những yếu tố sau:

 • Dữ liệu trên trang quản trị Hiệu suất trang web dựa trên tiêu chuẩn UTC, tiêu chuẩn này có thể không giống với múi giờ của các nền tảng khác.
 • Trang quản trị Hiệu suất trang web thu thập dữ liệu theo cách khác, đó là thu thập tập dữ liệu rộng hơn từ tất cả các trình duyệt Chromium (Chrome, Opera, Edge, Samsung Internet) và Firefox. Trong khi đó, các công cụ như PageSpeed Insights của Google sử dụng báo cáo CrUX cho các trình duyệt Chrome chọn tham gia. Tìm hiểu thêm về dữ liệu CrUX.

Điều gì đã xảy ra đối với First Input Delay (FID)?

Vào năm 2023, Google thông báo rằng Interaction to Next Paint (INP) đã thay thế First Input Delay (FID) trong Core Web Vital. FID chỉ đo lường tương tác của người dùng đầu tiên. INP đo lường nhiều tương tác hơn và thể hiện rõ hơn trải nghiệm người dùng đối với sự chậm trễ trong tương tác. Để tìm hiểu thêm, tham khảo Thông báo INP trở thành Core Web Vital tiếp theo.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí