Cải thiện hiệu suất của cửa hàng trực tuyến

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của cửa hàng trực tuyến và bạn có thể kiểm soát một số yếu tố trong đó.

Để nắm được hiệu quả hoạt động của cửa hàng trực tuyến ngày hôm nay, xem báo cáo Hiệu suất trang web.

Các yếu tố không thể kiểm soát

Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của cửa hàng nhưng bạn không thể kiểm soát bằng bất kỳ cài đặt hoặc điều chỉnh nào có thể thực hiện đối với cửa hàng Shopify. Điều này bao gồm các yếu tố từ khách hàng như thiết bị hoặc tốc độ Internet của họ, cũng như các yếu tố từ Shopify như nội dung cập nhật về cơ sở hạ tầng của Shopify.

Thiết bị, mạng và vị trí của khách hàng

Khách hàng truy cập cửa hàng của bạn sinh sống ở khắp nơi trên thế giới và sở hữu các thiết bị và kết nối Internet khác nhau. Điều này có nghĩa là họ có thể tải cửa hàng của bạn nhanh hay chậm tùy thuộc vào các yếu tố này.

Nếu khách hàng liên hệ với bạn về tốc độ của cửa hàng, hãy yêu cầu khách hàng kiểm tra xem họ có sử dụng phiên bản mới nhất của trình duyệt không, gần đây họ có dọn dẹp bộ nhớ không và nhà cung cấp dịch vụ Internet có gặp bất kỳ gián đoạn nào hoặc bị giảm hiệu suất hay không.

Cơ sở hạ tầng Shopify

Shopify lưu cửa hàng trực tuyến của bạn trên máy chủ nhanh, toàn cầu và không giới hạn băng thông của cửa hàng. Bạn có thể kiểm tra trạng thái của cửa hàng Shopify trên Trạng thái Shopify.

Shopify không ngừng cải thiện mã và hạ tầng. Một số cải tiến có thể được thể hiện trong số liệu hiệu suất.

Dưới đây là một số tính năng ảnh hưởng đến tốc độ của cửa hàng trực tuyến.

Mạng chuyển phát nội dung (CDN)

CDN là viết tắt của mạng chuyển phát nội dung. CDN lưu trữ hình ảnh của bạn và các tệp khác, ví dụ như nội dung trên trang Nội dung > Tệp của trang quản trị Shopify. Với CDN, Shopify cung cấp cho thương nhân CDN đẳng cấp thế giới do Cloudflare chạy, đảm bảo cửa hàng trực tuyến của bạn tải nhanh chóng trên toàn cầu. Bạn có thể kiểm tra trạng thái CDN trên Trang trạng thái Cloudflare.

Bộ nhớ đệm cục bộ của trình duyệt

Cửa hàng của bạn tạm thời lưu đệm hoặc lưu lại một số yếu tố trong bộ lưu trữ cục bộ của khách hàng. Lần tới khi khách hàng truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn, trình duyệt có thể tải các tài nguyên từ bộ nhớ đệm thay vì gửi yêu cầu khác đến máy chủ.

Shopify cài đặt lưu trình duyệt vào bộ nhớ đệm cho các tài nguyên có thể lưu đệm trong cửa hàng của bạn đến một năm đối với mỗi tệp. Các tệp có thể lưu đệm bao gồm tệp hình ảnh, tệp PDF, tệp JS và tệp CSS.

Bộ nhớ đệm trang phía máy chủ

Ngoài lưu vào bộ nhớ đệm cục bộ của trình duyệt, Shopify còn lưu trữ trang ở phía máy chủ. Lần đầu tiên tải trang, tốc độ có thể chậm, nhưng những lần tải trang sau đó sẽ nhanh hơn vì khách hàng sẽ nhận được bản sao đã lưu đệm.

Phần tử trong đối tượng Liquid content_for_header

Đối tượng Liquid `` nạp phần tử được nhiều tính năng của cửa hàng trực tuyến sử dụng, bao gồm phân tích hiệu suất và các tính năng tùy chọn như nút thanh toán động. Việc tải đối tượng này và các phần tử liên quan sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của cửa hàng. Shopify đang tối ưu hóa thẻ và phần tử của thẻ để gia tăng tốc độ.

Các yếu tố có thể kiểm soát

Dưới đây là một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của cửa hàng trực tuyến và cách xử lý.

Ứng dụng

Khi bạn thêm ứng dụng để thay đổi chức năng hoặc giao diện của cửa hàng trực tuyến, ứng dụng sẽ thêm mã vào chủ đề để có thể chạy. Một số mã có thể bị xóa hoặc sắp xếp lại để cải thiện hiệu suất của cửa hàng trực tuyến. Nếu không sử dụng ứng dụng, bạn có thể xóa ứng dụng đó.

Nếu bạn cho rằng ứng dụng đang làm chậm cửa hàng, hãy thực hiện các bước sau:

 • Hủy kích hoạt các tính năng ứng dụng không dùng đến hoặc gỡ ứng dụng nếu không cần đến. Cân nhắc sự cân bằng giữa các tính năng và tốc độ của cửa hàng trực tuyến.
 • Nếu bạn định xóa ứng dụng, cân nhắc xóa mã đã được thêm trong quá trình cài đặt ứng dụng. Hầu hết các ứng dụng sẽ tự động xóa mã của ứng dụng đó cho bạn, nhưng bạn có thể hỏi nhà phát triển ứng dụng để đảm bảo. Một số ứng dụng hỗ trợ bạn thực hiện quy trình này bằng cách đưa mã vào trong thẻ {% comment %} nhắc đến tên ứng dụng. Xóa mã ứng dụng không dùng là phương thức tối ưu tránh chạy mã cho các tính năng không sử dụng và giúp mã chủ đề của bạn dễ đọc hơn.
 • Tư vấn với nhà phát triển ứng dụng.

Chủ đề

Các chủ đề được tạo từ mã Liquid, HTML, CSS và JavaScript. Khi bạn chỉnh sửa hoặc tùy chỉnh chủ đề, kích cỡ tệp có thể tăng lên và ảnh hưởng đến hiệu suất trang web.

Nếu bạn cho rằng yếu tố nào đó trong chủ đề đang làm chậm cửa hàng, hãy thực hiện các bước sau:

Tính năng của chủ đề hoặc ứng dụng

Khi được kích hoạt, một số tính năng cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của cửa hàng. Ví dụ: Một số cửa sổ bật lên xem nhanh sẽ tải sẵn thông tin từ mỗi trang sản phẩm khi tải trang bộ sưu tập. Tải thêm dữ liệu mà khách hàng hiện không sử dụng có thể ảnh hưởng đến tốc độ tải mà không làm tăng giá trị.

Nếu bạn cho rằng một tính năng đang làm chậm cửa hàng, bạn có thể thực hiện những bước sau:

Mã Liquid phức tạp hoặc không hiệu quả

Bạn có thể chỉnh sửa hầu hết mã Liquid dùng để kết xuất cửa hàng. Có nhiều cách hiệu quả và cả những cách không hiệu quả để viết mã Liquid. Thực hiện các tác vụ phức tạp nhiều lần liên tục có thể làm tăng thời gian kết xuất Liquid, ảnh hưởng đến hiệu suất chung của trang web.

Ví dụ: Nếu bạn muốn đặt hàng sản phẩm trong bộ sưu tập theo giá thì bạn cần đặt hàng trước khi thực hiện vòng lặp qua các sản phẩm trong bộ sưu tập và không phải là một phần của mã vòng lặp. Nguyên nhân là do thứ tự của từng sản phẩm không thay đổi và tính toán thứ tự sản phẩm làm tăng thời gian xử lý yêu cầu.

Nếu lo ngại rằng mã của bạn không được tối ưu hóa, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 • Chạy Shopify Theme Inspector for Chrome để xác định dòng mã làm chậm các trang trong cửa hàng trực tuyến.
 • Thuê Đối tác của Shopify để giúp bạn tìm mã không hiệu quả hoặc vô dụng.

Hình ảnh và video

Hình ảnh quá cỡ và hình ảnh bị ẩn có thể can thiệp vào quá trình tải các phần khác, quan trọng hơn của trang. Nếu người dùng phải chờ để tải hình ảnh lớn thì họ có thể nhận thấy cửa hàng của bạn bị chậm.

Shopify thêm một số biện pháp bảo vệ để ngăn bạn tải quá nhiều hình ảnh và video trên cửa hàng trực tuyến. Ví dụ:

 • Bạn không thể có hơn 50 sản phẩm trên trang bộ sưu tập hoặc 25 mục trên trang chủ.
 • Nhiều chủ đề gây trì hoãn tải hình ảnh hiện không có trên màn hình.
 • Nhiều chủ đề cũng tải hình ảnh có kích cỡ cụ thể dựa trên kích cỡ màn hình hiển thị hình ảnh.

Tuy nhiên, những biện pháp bảo vệ này không hoàn toàn ngăn hình ảnh hoặc video ảnh hưởng đến hiệu suất của cửa hàng trực tuyến.

Nếu bạn cho rằng hình ảnh đang làm chậm cửa hàng, hãy thực hiện những bước sau:

 • Xem hướng dẫn tối ưu hóa hình ảnh.
 • Đảm bảo bản trình chiếu hình ảnh nổi bật chỉ luôn gồm 2-3 trang chiếu hoặc sử dụng một hình ảnh nổi bật.
 • Hỏi ý kiến nhà phát triển ứng dụng để được tư vấn cách sử dụng hình ảnh tốt nhất với chủ đề của họ.

Phông chữ

Bạn có thể chọn từ nhiều phông chữ cho văn bản trong cửa hàng trực tuyến của mình. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng phông chữ chưa có trên máy tính của khách hàng thì họ phải tải phông chữ đó xuống mới hiển thị được văn bản. Điều này ảnh hưởng đến thời gian cần thiết để tải cửa hàng.

Để giúp khách hàng không phải tải phông chữ mới xuống máy tính, bạn có thể sử dụng phông chữ hệ thống. Phông chữ hệ thống là phông chữ được cài đặt sẵn trên phần lớn máy tính.

Bạn có thể chọn loại phông chữ mono, serif, hoặc sans-serif. Bạn vẫn có thể sử dụng các kiểu chữ như in đậm hoặc in nghiêng khi sử dụng một trong các loại phông chữ này.

Phông chữ hiển thị trên máy tính của khách hàng phụ thuộc vào hệ điều hành. Dưới đây là một số ví dụ về phông chữ có thể sử dụng để hiển thị văn bản khi chọn loại phông chữ hệ thống:

 • Mono: Menlo, Consolas, Monaco, Liberation Mono, hoặc Lucida Console
 • Sans-serif: BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Ubuntu, hoặc Helvetica Neue
 • Serif: Iowan Old Style, Apple Garamond, Baskerville, Times New Roman, Droid Serif, Times, hoặc Source Serif Pro

Công cụ khắc phục sự cố

Bạn có thể sử dụng những công cụ sau để kiểm tra hiệu suất của cửa hàng trực tuyến.

Nếu là nhà phát triển, bạn có thể tối ưu hóa hiệu suất của chủ đề hơn nữa bằng các công cụ và phương thức tối ưu của Shopify. Tìm hiểu thêm về Shopify.dev.

PageSpeed Insights

Báo cáo trang quản trị Hiệu suất trang web của Shopify sử dụng Core Web Vital để đánh giá trải nghiệm của người dùng thực tế đối với cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn có thể chạy báo cáo của riêng mình bằng Google PageSpeed Insights để xem số liệu chi tiết hơn về các trang trong cửa hàng.

Shopify Theme Inspector cho Chrome

Shopify Theme Inspector cho Chrome là công cụ lập hồ sơ sử dụng biểu đồ ngọn lửa để biểu thị hiệu suất hiển thị Liquid. Công cụ này giúp bạn xác định dòng mã làm chậm các trang trong cửa hàng trực tuyến. Tìm hiểu cách sử dụng Shopify Theme Inspector.

Nhận hỗ trợ về hiệu suất cửa hàng trực tuyến

Nếu bạn sử dụng chủ đề miễn phí từ Shopify, Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể hỗ trợ bạn cải thiện hiệu suất cơ bản.

Nếu sử dụng chủ đề bên thứ ba và cần hỗ trợ, bạn phải liên hệ với nhà phát triển chủ đề hoặc thuê Đối tác của Shopify. Tìm hiểu thêm về thuê Đối tác của Shopify.

Nếu có đội ngũ phát triển hoặc đối tác đơn vị dịch vụ thì bạn cũng có thể liên hệ với họ để được hỗ trợ thêm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí