Pulpit wydajności strony internetowej i raporty

Optymalizacja wydajności sklepu online może poprawić wrażenia zakupowe klientów, sprawić, że Twój sklep można będzie łatwiej wyszukać, oraz zwiększyć współczynniki konwersji. Pulpit Wydajność strony internetowej umożliwia sprawdzenie, jak sklep wypada względem standardów branżowych dotyczących szybkości ładowania, interaktywności i stabilności wizualnej, znanych jako podstawowe wskaźniki internetowe.

Na wydajność sklepu online może mieć wpływ kilka czynników, takich jak:

 • aplikacje
 • biblioteki i usługi firm zewnętrznych
 • biblioteki analityczne
 • kod szablonu
 • liczba i rozmiar obrazów oraz filmów

Dokonując strategicznych korekt w swoim sklepie online, możesz poprawić wskaźniki wydajności i ranking.

Dowiedz się więcej o znaczeniu wydajności sklepu online.

Wyświetl pulpit Wydajność strony internetowej sklepu

Aby wyświetlić pulpit Wydajność strony internetowej swojego sklepu, musisz mieć uprawnienia pracowników do raportów.

Kroki:

Raport przedstawia podstawowe wskaźniki internetowe Twojej witryny sklepu: szybkość ładowania, interaktywność i stabilność wizualna. Raport zawiera informacje o wynikach wydajności na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych oraz podział wyników w ramach podanych rankingów wydajności, a także przedstawia wpływ wprowadzonych zmian, takich jak instalacje aplikacji, aktualizacje szablonów i nowy kod, na wyniki wydajności witryny sklepu.

Wskaźniki wydajności strony internetowej

Pulpit Wydajność strony internetowej zapewnia informacje na temat wydajności Twojego sklepu online oparte na rzeczywistych danych użytkowników z ostatnich 28 dni. Ocenia Twój sklep pod kątem trzech podstawowych wskaźników internetowych i przypisuje każdemu wskaźnikowi ocenę „dobry”, „średni” lub „słaby”. Ranking ten odzwierciedla 75% najlepszych doświadczeń użytkowników.

Za pomocą menu rozwijanego w górnej części strony możesz przeglądać dane różnych urządzeń. Wybierz opcję „urządzenie mobilne”, „komputer” lub „wszystkie” (opcja domyślna), aby dostosować swój widok.

Ze względu na sposób obliczania wskaźników mogą one nie zmienić się natychmiast po wprowadzeniu zmian w Twoim sklepie online. Jeśli Twój sklep jest nowy lub zabezpieczony hasłem, możesz nie mieć wskaźników.

Szybkość ładowania

Wskaźnik LCP (Największe wyrenderowanie treści) mierzy szybkość ładowania w oparciu o czas, w jakim największy element na ekranie staje się widoczny.

Poniżej przedstawiono dostępne rankingi dla LCP:

Rankingi i wskaźniki LCP
Ranking Docelowy wskaźnik Opis
Dobre Mniejszy lub równy 2500 ms Strona ładuje się szybko w przypadku większości użytkowników.
Średnia Większy niż 2500 ms i mniejszy niż 4000 ms Strona ładuje się szybko w przypadku niektórych użytkowników. W tym obszarze można wprowadzić ulepszenia.
Źle Większy niż 4000 ms Strona ładuje się wolno w przypadku większości użytkowników. Wymaga to poprawy.

Interaktywność

Wskaźnik INP (Interaction to Next Paint) mierzy czas potrzebny przeglądarce na narysowanie następnej klatki lub wyświetlenie zmiany na ekranie po interakcji użytkownika, takiej jak kliknięcie linka lub przycisku.

Poniżej przedstawiono dostępne oceny dla INP:

Oceny i wskaźniki INP
Ranking Docelowy wskaźnik Opis
Dobre Maksymalnie 200 ms Responsywność stron jest dobra w przypadku większości użytkowników.
Średnia Powyżej 200 ms i poniżej 500 ms Responsywność stron jest dobra w przypadku niektórych użytkowników. W tym obszarze można wprowadzić ulepszenia.
Źle Powyżej 500 ms Responsywność stron jest wolna w przypadku większości użytkowników, co ich frustruje i wymaga poprawy.

Stabilność obrazu

Wskaźnik CLS (Skumulowane przesunięcie układu) mierzy stabilność wizualną na podstawie stopnia nieoczekiwanego przesunięcia się zawartości podczas ładowania.

Poniżej przedstawiono dostępne rankingi dla CLS:

Rankingi i wskaźniki CLS
Ranking Docelowy wskaźnik Opis
Dobre Mniejsze lub równe 0,1 Układ jest stabilny podczas ładowania strony w przypadku większości użytkowników.
Średnia Większy niż 0,1 i mniejszy niż 0,25 Układ jest stabilny podczas ładowania strony w przypadku niektórych użytkowników. W tym obszarze można wprowadzić ulepszenia.
Źle Większy lub równy 0,25 Układ jest niestabilny podczas ładowania strony w przypadku większości użytkowników, co może frustrować użytkowników i wymaga poprawy.

Wydajność strony internetowej na przestrzeni czasu

Wykres liniowy pokazuje wpływ zmian wprowadzonych w Twoim sklepie online, takich jak instalacje aplikacji, aktualizacje szablonów i nowy kod, na każdy podstawowy wskaźnik internetowy. Możesz dostosować różne filtry, takie jak zakres czasu, grupowanie dat i typ urządzenia, aby jak najlepiej odzwierciedlić ruch na Twojej stronie.

Dostępne są następujące filtry:

 • Typ urządzenia: urządzenie mobilne, komputer lub wszystkie (domyślnie)
 • Zakres dat: ostatnie 30 dni (domyślnie), ostatnie 60 dni, ostatnie 90 dni
 • Grupowanie wg ram czasowych: codziennie, co tydzień (domyślnie), co miesiąc

Jeśli na stronie jest mniejszy ruch, wyświetlane wahania mogą być większe. Jeśli zauważysz znaczne wahania, rozważ przełączenie na filtr Co tydzień lub Co miesiąc.

Wykres słupkowy przedstawia liczbę odwiedzin stron w poszczególnych kategoriach wydajności: dobra, średnia lub słaba. Pamiętaj, że niektóre czynniki są poza Twoją kontrolą, np. urządzenie klienta, sieć i lokalizacja. Klienci odwiedzający Twój sklep rozproszeni są na całym świecie i korzystają z różnych urządzeń i połączeń internetowych. Oznacza to, że w zależności od tych czynników strony Twojego sklepu mogą ładować się szybciej lub wolniej. Dopóki ogólny wskaźnik jest dobry, nie przejmuj się zbytnio, jeśli w przypadku niektórych klientów kategoria wydajności będzie średnia lub słaba.

Często zadawane pytania

Dlaczego platforma Shopify usunęła ocenę szybkości Google Lighthouse?

Google Lighthouse używa symulowanych środowisk do oceny szybkości. Narzędzie to jest dobre do tworzenia szybkich wycinkowych ocen, ale nie odzwierciedla rzeczywistych doświadczeń użytkowników. Google traktuje teraz priorytetowo podstawowe wskaźniki internetowe dla rankingów SEO. Dowiedz się więcej z platformy Google.

Dlaczego nie mam jeszcze wyników?

Oto kilka powodów, dla których możesz nie mieć jeszcze wyników dotyczących podstawowych wskaźników internetowych:

 • Twój sklep jest zabezpieczony hasłem: Jeśli Twój sklep online jest zabezpieczony hasłem, nie będziesz mieć ruchu rzeczywistych użytkowników niezbędnego do wygenerowania podstawowych wskaźników internetowych. Musisz usunąć stronę hasła, aby umożliwić użytkownikom odwiedzanie Twojej strony.
 • Nie masz jeszcze ruchu: Być może nie masz żadnych odsłon strony w swoim sklepie online potrzebnych do wygenerowania wskaźników dotyczących rzeczywistych użytkowników. Jeśli nie masz jeszcze ruchu, możesz skorzystać z darmowej analizy wydajności z wykorzystaniem danych syntetycznych, np. PageSpeed Insights.

Dlaczego nie mam wyników podstawowych wskaźników internetowych, mając ruch?

Podstawowe wskaźniki internetowe to produkt Google. Obecnie jest on dostępny tylko w przeglądarkach opartych na Chromium. Nowoczesne przeglądarki, takie jak Safari i Safari iOS, opierają się na podobnych technologiach, więc podstawowe wskaźniki internetowe dokładnie odzwierciedlają wydajność strony internetowej, z której korzystają użytkownicy.

Dlaczego mam wyniki dla niektórych wskaźników, a dla innych nie?

Każdy wskaźnik mierzy inny aspekt wydajności i interakcji z użytkownikiem. Na przykład, wskaźnik LCP mierzy ładowanie strony, natomiast wskaźnik FID mierzy interakcje z przyciskami lub linkami. Jeśli nie ma interakcji z przyciskami lub linkami, wskaźnik FID może nie mieć wyniku.

Dlaczego zmienił się jeden z moich wyników?

Wyniki mogą się zmieniać z powodu natężenia ruchu lub zmian wprowadzonych w Twoim sklepie online. W przypadku dużych fluktuacji spowodowanych małym ruchem spróbuj użyć filtra Co tydzień lub Co miesiąc.

Twoje oceny mogą ulec zmianie również po wprowadzeniu zmian w sklepie online, takich jak import kilku nowych produktów, utworzenie nowych kolekcji, zmiana szablonu lub wprowadzenie nowej aplikacji. Zapoznaj się z czynnikami, które mogą wpłynąć na wydajność sklepu online.

Jak mogę poprawić mój wynik lub ranking?

Aby dowiedzieć się, jak zwiększyć wydajność sklepu online, odwiedź stronę Zwiększanie wydajności sklepu online.

Dlaczego wyniki na pulpicie Wydajność strony internetowej różnią się od wyników z innych narzędzi?

Wyniki na pulpicie Wydajność strony internetowej mogą różnić się od wyników z innych narzędzi z powodu następujących czynników:

 • Dane na pulpicie Wydajność strony internetowej są oparte na standardzie UTC, który może różnić się od stref czasowych innych platform.
 • Pulpit Wydajność strony internetowej zbiera dane w inny sposób, gromadząc szerszy zestaw danych ze wszystkich przeglądarek Chromium (Chrome, Opera, Edge, Samsung Internet) i Firefox. Natomiast narzędzia, takie jak PageSpeed Insights firmy Google, używają raportu CrUX we włączonych przeglądarkach Chrome. Dowiedz się więcej o danych CrUX.

Co stało się ze wskaźnikiem First input delay (Opóźnienie przy pierwszym działaniu)?

W 2023 roku firma Google poinformowała, że wskaźnik INP (Interaction to Next Paint) zastąpił wskaźnik FID (First input delay) w podstawowych wskaźnikach internetowych. FID mierzy tylko pierwszą interakcję użytkownika. INP mierzy więcej interakcji i lepiej odzwierciedla wpływ opóźnienia w interaktywności na użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z tematem Ogłoszenie INP jako następnego podstawowego wskaźnika internetowego.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo