Instrumentpanel och rapporter för webbprestanda

Att optimera prestandan för din webbshop kan förbättra kundernas shoppingupplevelse, öka butikens upptäckbarhet och höja konverteringsgraden. Instrumentpanelen för webbprestanda kan hjälpa dig att förstå hur det går för din butik i förhållande till branschstandarder avseende inläsningshastighet, interaktivitet och visuell stabilitet, så kallade Core Web Vitals.

Din webbshops prestanda kan påverkas av flera faktorer, till exempel inom följande områden:

 • appar
 • tredjepartsbibliotek och-tjänster
 • analysbibliotek
 • temakod
 • antalet bilder och videoklipp och deras storlekar

Genom att göra strategiska justeringar i din webbshop så kan du förbättra dina prestandamätvärden och din rankning.

Mer information om betydelsen av webbshoppens prestanda.

Se butikens instrumentpanel för webbprestanda

Du måste ha personalbehörighet för rapporter för att kunna se butikens kontrollpanel för webbprestanda. För att få en kontrollpanel ifylld med Real User Metrics (RUM) måste du ta bort lösenordsskyddet för din webbutik.

Rapporten visar hur det går för din butik i förhållande till Core Web Vitals: inläsningshastighet, interaktivitet och visuell stabilitet. Rapporten innehåller information om upplevelsen på dator och på mobila enheter och om fördelningen av upplevelser inom givna prestandarankningar. Den visar även hur skyltfönsterupplevelsen påverkas av eventuella ändringar som du har gjort, som till exempel appinstallationer, temauppdateringar och ny kod.

Steg:

Mätvärden för webbprestanda

Instrumentpanelen för webbprestanda ger dig insikter om webbshoppens prestanda, baserat på verkliga användardata från de senaste 28 dagarna. Den utvärderar din butik i förhållande till de tre Core Web Vitals-värdena och rankar varje mätvärde som ”bra”, ”måttligt” eller ”dåligt”. Rankningen återspeglar de 75 % översta användarupplevelserna.

Du kan visa data för olika enheter med hjälp av rullgardinsmenyn högst upp på sidan. Välj mellan "mobil", "dator" eller "alla" (standardalternativet) för att anpassa din vy.

På grund av hur mätvärdena beräknas kan det hända att dina mätvärden inte ändras omedelbart efter att du gör förändringar i din webbshop. Om din butik är ny eller lösenordsskyddad kanske du inte har några mätvärden.

Inläsningshastighet

Largest Contentful Paint (LCP) mäter inläsningshastighet, baserat på hur snabbt det största elementet på skärmen blir synligt.

Här följer de tillgängliga rankningarna för LCP:

LCP-rankning och mätvärden
Rankning Målmätvärden Beskrivning
Bra Lägre än eller lika med 2 500 ms De flesta användare upplever en snabb sidinläsning.
Måttlig Högre än 2 500 ms och lägre än 4 000 ms Vissa användare upplever en snabb sidinläsning. Här finns det utrymme för förbättringar.
Dålig Högre än 4 000 ms De flesta användare upplever en långsam sidinläsning, detta bör förbättras.

Interaktivitet

INP (Interaction to Next Paint) mäter hur lång tid det tar för webbläsaren att färga nästa bildruta eller visa en ändring på skärmen efter en användarinteraktion, som en klickning på en länk eller en knapp.

Här följer de tillgängliga rankningarna för INP:

INP-klassificering och -mätvärden
Rankning Målmätvärden Beskrivning
Bra Mindre än eller lika med 200 ms De flesta användare upplever bra responsivitet på sidorna.
Måttlig Snabbare än 200 ms och långsammare än 500 ms Vissa användare upplever bra responsivitet på sidorna. Här finns det utrymme för förbättringar.
Dålig Mer än 500 ms De flesta användare upplever långsam responsivitet på sidorna, vilket kommer att vara frustrerade och bör förbättras.

Visuell stabilitet

Cumulative Layout Shift (CLS) mäter visuell stabilitet, baserat på hur mycket innehållet ändras om oväntat under inläsningen.

Följande är de tillgängliga klassificeringarna för CLS:

CLS-klassificeringar och -mätvärden
Rankning Målmätvärden Beskrivning
Bra Mindre än eller lika med 0,1 De flesta användare upplever en stabil layout när sidan läses in.
Måttlig Högre än 0,1 och lägre än 0,25 Vissa användare upplever en stabil layout när sidan läses in. Här finns det utrymme för förbättringar.
Dålig Högre än eller lika med 0,25 De flesta användare upplever en instabil layout när sidan läses in, vilket kan vara irriterande för användare och bör förbättras.

Din webbprestanda över tid

Du kan se webbplatsens webbprestanda över tid för de tre Core Web Vitals från instrumentpanelen för webbprestanda.

Linjediagrammet visar hur varje Core Web Vital har påverkats av ändringar i din webbshop, som till exempel appinstallationer, temauppdateringar och ny kod. Du kan justera olika filter såsom tidsperiod, datumgruppering och enhetstyp för att återspegla trafiken till din webbplats på bästa sätt.

Följande filter är tillgängliga:

 • Enhetstyp: Mobil, Dator eller Båda (standard)
 • Datumintervall: de senaste 30 dagarna (standard), de senaste 60 dagarna, de senaste 90 dagarna
 • Gruppering av tidsram: dagligen, veckovis (standard), månadsvis

Om din webbplats har mindre trafik kan större variationer visas. Överväg att filtrera på vecka eller månad om du märker av betydande variationer.

Stapeldiagrammet visar hur många sidbesök som ingår i varje prestandakategori: bra, måttlig eller dålig. Tänk på att vissa faktorer ligger bortom din kontroll, som till exempel kundens enhet, nätverk och plats. Kunder runt om i världen besöker din butik från olika enheter och internetanslutningar, vilket innebär att din butik kan laddas snabbare eller långsammare för dem beroende på dessa faktorer. Så länge det övergripande mätvärdet är bra så ska du oroa dig inte alltför mycket om vissa kunder hamnar i kategorierna måttlig eller dålig.

Vanliga frågor

Varför tog Shopify bort Google Lighthouse-hastighetspoängen?

Google Lighthouse använder simulerade miljöer för hastighetspoäng. Den är bra för en snabb ögonblicksbild men återspeglar inte verkliga användarupplevelser. Google prioriterar nu Core Web Vitals för SEO-rankningar. Mer information finns på Google.

Varför har jag inga resultat än?

Här följer några anledningar till varför du kanske inte har några resultat för dina Core Web Vitals än:

 • Din butik är lösenordsskyddad: Om din webbshop är lösenordsskyddad så har du inte den trafik av verkliga användare som krävs för att generera Core Web Vitals. Du måste ta bort lösenordssidan för att låta användare besöka din webbplats.
 • Du har inte någon trafik än: Du kanske inte har haft några sidvisningar av din webbshop som genererar mätvärden från verkliga användare. Om du inte har någon trafik än så kan du använda dig av en gratis prestanda-analys med hjälp av syntetiska data, som till exempel PageSpeed Insights.

Varför har jag trafik men inga Core Web Vital-poäng?

Core Web Vitals är en produkt från Google och är för närvarande endast tillgängligt i Chromium-baserade webbläsare. Moderna webbläsare, som Safari och Safari iOS, bygger på liknande tekniker och därför representerar Core Web Vitals fortfarande en korrekt representation av hur dina användare upplever webbplatsen.

Varför har jag poäng för vissa mätvärden men inte andra?

Varje mätvärde mäter olika aspekter av prestanda- och användarinteraktioner. Largest Contentful Paint mäter till exempel sidinläsning, medan First Input Delay mäter interaktioner med knappar eller länkar. Om det inte finns några interaktioner med knappar eller länkar så kanske det inte finns några resultat för FID-mätvärdet.

Varför ändrades ett av mina resultat?

Resultatet kan variera på grund av mängden trafik eller förändringar som görs i din webbshop. Om det är stora variationer på grund av låg trafik så kan du försöka att byta till ett veckovist eller månatligt filter.

Din poäng kan också ändras när du gör ändringar i din webbutik.. Du kan till exempel ha importerat flera nya produkter, skapat flera nya kollektioner, ändrat ditt tema eller introducerat en ny app. Lär dig om faktorerna som kan påverka din webbshops prestanda.

Hur kan jag förbättra min poäng eller rankning?

Gå till Förbättra webbshoppens prestanda för att lära dig hur du förbättrar webbshopsprestandan.

Varför skiljer sig resultaten på min instrumentpanel för webbprestanda från andra verktyg?

Resultatet på din instrumentpanel för webbprestanda kan skilja sig från andra verktyg på grund av följande faktorer:

 • Data i instrumentpanelen för webbprestanda är baserad på UTC-standarden, vilken kan skilja sig från andra plattformars tidszoner.
 • Instrumentpanelen för webbprestanda samlar in data på ett annat sätt, genom att samla in en mer omfattande mängd data från alla Chromium-webbläsare (Chrome, Opera, Edge, Samsung Internet) och Firefox. Verktyg som Googles PageSpeed Insights använder däremot CrUX-rapporten för anmälda Chrome-webbläsare. Mer information om CrUX-data.

Vad har hänt med First Input Delay (FID)?

2023 meddelade Google att INP (Interaction to Next Paint) ersatte FID (First Input Delay) i Core Web Vitals. FID mäter endast den första användarinteraktionen. INP mäter fler interaktioner och är en bättre representation av hur användaren upplever en fördröjning i interaktivitet. Se Presenterar INP som nästa viktiga Core Web Vital om du vill ha mer information.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis