Gedragsrapporten

Gedragsrapporten helpen je het winkelgedrag van klanten te begrijpen. Je hebt ook toegang tot het rapport Analyse winkelwagen van webshop.Deze rapporten kunnen jouw bedrijf inzicht geven in hoe je het volgende doet:

  • je producten online en offline beter kunt vermarkten;
  • kunt upsellen naar je beste doelgroep;
  • promotieprijzen en productbundels kunt maken;
  • je gemiddelde bestellingstotaal kunt verhogen.

Als je webshop bijvoorbeeld een thema heeft met een zoekbalk, kun je in het rapport Meest uitgevoerde zoekopdrachten in webshop zien welke termen je bezoekers gebruiken om naar producten in je winkel te zoeken. En in het rapport Meest uitgevoerde zoekopdrachten in webshop zonder resultaten kun je de zoektermen zien die geen resultaten opleveren.

Je kunt de gegevens in de gedragsrapporten gebruiken om de verkoop te verhogen door je winkel zodanig in te richten dat klanten kunnen vinden wat ze zoeken en tegelijkertijd worden aangemoedigd extra aankopen te doen.

Je gedragsrapporten bekijken

Stappen:

webshop-conversie na verloop van tijd

Het rapport webshop-conversie na verloop van tijd toont het percentage webshop-bezoekers dat een aankoop doet in een geselecteerde periode.

Het rapport webshop-conversie na verloop van tijd bevat de volgende kolommen:

Het rapport webshopconversie in de loop der tijd
Kolom Beschrijving
Tijdsperiode De tijdsperiode die je hebt geselecteerd, zoals dag, week of maand.
Sessies Het totaalaantal sessies in je webshop.
Toegevoegd aan winkelwagen Het totaalaantal sessies waarbij een klant een product aan zijn/haar winkelwagen heeft toegevoegd.
Checkout bereikt Het totale aantal sessies waarbij er gebruikersinvoer was (bijvoorbeeld een toetsaanslag of muisklik) tijdens de checkout.
Sessies geconverteerd Het totaalaantal sessies waarbij een klant een product heeft gekocht.
Conversiepercentage Het percentage sessies dat tot een aankoop heeft geleid.

Deze informatie kan je helpen te begrijpen hoe goed je winkel sessies converteert naar verkopen.

Wanneer je dit rapport opent, zijn de gegevens actueel, op enkele seconden na. Je kunt het rapport opnieuw openen of vernieuwen om nieuwere gegevens weer te geven.

In dit rapport kun je gegevens uit verschillende datumbereiken vergelijken.

Je dagelijkse rapportage wordt binnen 48 uur geüpdatet nadat deze volledig is verwerkt en gepubliceerd. De reden hiervoor is dat je verkeersdata binnen één minuut wordt berekend, maar ongewenste verkeersdata van bots kunnen daarin ook meegenomen worden. De data worden onderzocht om dit soort verkeer te filteren en dit onderzoeksproces kan maximaal 48 uur duren. Als er in het onderzoek ongewenst verkeer gevonden wordt, worden de ongewenste data verwijderd uit je rapportage.

Voorbeeld: Het onlinewinkelconversierapport gebruiken om zakelijke beslissingen te nemen

Sarah heeft een sportwinkel. Veel mensen bezoeken haar webshop, maar ze heeft nog niet veel verkocht.

In het Shopify-beheercentrum klikt Sarah op Analyses > Rapporten. Op de kaart Gedrag onder de kop Rapporten klikt ze op Onlinewinkel-conversie na verloop van tijd. Ze klikt op de vervolgkeuzelijst Groeperen op en groepeert haar conversiepercentagerapport op Maand.

Sarah ontdekt dat het conversiepercentage van haar webshop vorige maand 5% was, wat betekent dat 5% van de mensen die haar webshop die maand bezochten een product heeft gekocht. In de loop van de volgende maand reorganiseert Sarah haar collecties en lanceert ze een nieuwe kortingscode om te zien of dit haar conversiepercentage verbetert, en gebruikt ze het rapport webshop-conversie na verloop van tijd om haar voortgang te controleren.

Webprestaties

Door de prestaties van je webshop te optimaliseren, kun je de winkelervaring voor jouw klanten verbeteren, je winkel beter vindbaar maken en de conversie verhogen. Je kunt zien hoe je winkel het doet ten opzichte van industriestandaarden en andere Shopify-winkels als die van jou door het rapport Webprestaties te bekijken.

Meer informatie over dit rapport is te vinden in Webprestatiedashboard en -rapporten.

Conversies van productaanbevelingen in de loop der tijd

Als je productaanbevelingen van Shopify op de productpagina's van je webshop gebruikt, toont het rapport Conversies van productaanbevelingen in de loop der tijd hoe effectief deze aanbevelingen zijn gedurende een geselecteerde periode. Deze informatie geeft je meer inzicht in hoe goed productaanbevelingen in je winkel worden omgezet in verkopen.

Het rapport Conversies van productaanbevelingen in de loop der tijd bevat de volgende kolommen:

Kolommen in de rapportconversies van productaanbevelingen in de loop der tijd
Kolom Beschrijving
Dag De dag waarop de klantinteractie plaatsvond.
Sessies Het aantal sessies waarin klanten productaanbevelingen op een productpagina hebben bekeken.
Sessies met kliks Het aantal sessies waarin een klant een productpagina heeft bekeken nadat diegene op een productaanbeveling heeft geklikt.
Sessies met toevoegingen aan winkelwagens Het aantal sessies waarin een klant een aanbevolen product aan de winkelwagen heeft toegevoegd nadat diegene in de sessie op een productaanbeveling heeft geklikt.
Sessies met aankopen Het aantal sessies waarin een klant een product heeft gekocht nadat diegene het aan de winkelwagen heeft toegevoegd na een klik op een productaanbeveling in een sessie.
Klikfrequentie Het percentage sessies met productaanbevelingen dat tot een klik op een productaanbeveling heeft geleid.
Frequentie van toevoegingen aan winkelwagens Het percentage sessies met productaanbevelingen dat ertoe heeft geleid dat een productaanbeveling in een winkelwagen werd gelegd.
Aankoopfrequentie Het percentage sessies met productaanbevelingen dat tot de aanschaf van een productaanbeveling heeft geleid.

Je kunt de gegevens vergelijken met een trechter: het aantal sessies is altijd groter dan of gelijk aan het aantal kliks, het aantal kliks is altijd groter dan of gelijk aan het aantal dat aan de winkelwagen is toegevoegd en het aantal dat aan de winkelwagen is toegevoegd, is altijd groter dan of gelijk aan het aantal aankopen.

Het rapport bevat geen gegevens voor producten die via een koopknop of een app van derden aan de winkelwagen zijn toegevoegd of zijn gekocht.

Je kunt de gegevens groeperen op dag, week of maand. Je kunt ook gegevens uit verschillende datumbereiken vergelijken.

Vanwege de manier waarop aanbevelingen worden gevolgd, toont dit rapport mogelijk niet alle aanbevelingen van de afgelopen 24 uur.

Best verkochte producten met lage klikfrequenties op aanbevelingen

Het rapport Best verkochte producten met lage klikfrequenties op aanbevelingen toont de best verkopende producten van de afgelopen 30 dagen met aanbevelingen die een klikfrequentie hebben die lager is dan het gemiddelde.

Kolommen in het rapport Best verkochte producten met lage klikfrequenties op aanbevelingen
Kolom Beschrijving
Producttitel De titel van het product.
Producttype Het type product.
Klikfrequentie aanbevelingen Het percentage sessies met productaanbevelingen dat tot een klik op een productaanbeveling heeft geleid.
Verschil met gemiddelde klikfrequentie Het verschil tussen de klikfrequentie met aanbeveling en gemiddelde klikfrequentie.

De informatie in dit rapport geeft je inzicht in welke producten je klanten het meest bekijken met een klikfrequentie dat onder het gemiddelde ligt voor de aanbevolen producten die worden weergegeven. Je kunt overwegen om de aanbevelingen voor deze producten aan te passen in de Search & Discovery-app.

Het rapport bevat gegevens van de afgelopen 30 dagen en wordt dagelijks aangepast. Vanwege de manier waarop aanbevelingen worden bijgehouden, bevat dit rapport mogelijk geen gegevens over je winkel van de afgelopen 24 uur.

Populairste zoekopdrachten in webshop

Het rapport Populairste zoekopdrachten in webshop geeft een overzicht van de zoektermen die je klanten gebruikten om naar een product in je webshop te zoeken.

Kolommen in het rapport van de meest uitgevoerde zoekopdrachten in webshops
Kolom Beschrijving
Zoekterm De term die de klant heeft gebruikt om in je winkel te zoeken.
Aantal zoekopdrachten Het aantal sessies waarin klanten met die term in je winkel hebben gezocht.

Deze informatie kan je helpen te begrijpen welke specifieke woorden klanten gebruiken wanneer ze iets in je winkel zoeken. Je kunt overwegen of het aanpassen van je producttitels en -beschrijvingen je klanten kan helpen om snel te vinden wat ze zoeken.

Vanwege de manier waarop zoekopdrachten worden bijgehouden, toont dit rapport mogelijk niet alle zoekopdrachten in je winkel van de afgelopen 12 uur.

Meest uitgevoerde zoekopdrachten in webshop zonder kliks

In het rapport Meest uitgevoerde zoekopdrachten in webshop zonder kliks zie je een lijst met de zoektermen met resultaten waarop niet is geklikt door de klanten die in je winkel hebben gezocht.

De volgende kolommen staan in het rapport Meest uitgevoerde zoekopdrachten in webshop zonder kliks:

Definitie van de kolommen in het rapport Meest uitgevoerde zoekopdrachten in webshop zonder kliks
Kolom Beschrijving
Zoekterm De term die de klant heeft gebruikt om in je winkel te zoeken.
Aantal zoekopdrachten Het aantal sessies waarin klanten met die term in je winkel hebben gezocht.

Deze informatie kan je helpen om de specifieke woorden te begrijpen die klanten gebruiken om in je winkel te zoeken wanneer ze niet op resultaten kliks. Je kunt dan overwegen of het aanpassen van je producttitels en -beschrijvingen je klanten kan helpen om snel te vinden wat ze zoeken. Je kunt ook de zoekresultaten van je winkel aanpassen in de Search & Discovery-app.

Vanwege de manier waarop zoekopdrachten worden bijgehouden, toont dit rapport mogelijk niet alle zoekopdrachten in je winkel van de afgelopen 12 uur.

Het rapport bevat gegevens vanaf 2 september 2022.

Meest uitgevoerde zoekopdrachten in webshop zonder resultaten

Het rapport Meest uitgevoerde zoekopdrachten in webshop zonder resultaten geeft een overzicht van de zoektermen die je klanten gebruikten om naar een product in je webshop te zoeken maar geen resultaten opleverden.

De volgende kolommen staan in het rapport Meest uitgevoerde zoekopdrachten in webshop zonder resultaten:

Kolommen in het rapport Meest uitgevoerde zoekopdrachten in webshop zonder resultaten
Kolom Beschrijving
Zoekterm De term die de klant heeft gebruikt om in je winkel te zoeken.
Aantal zoekopdrachten Het aantal sessies waarin klanten met die term in je winkel hebben gezocht.

Deze informatie kan je helpen te begrijpen welke specifieke woorden klanten gebruiken wanneer ze iets in je winkel zoeken. Je kunt overwegen of het aanpassen van je producttitels en -beschrijvingen je klanten kan helpen om snel te vinden wat ze zoeken. Je kunt ook de zoekresultaten van je winkel aanpassen in de Search & Discovery-app.

Vanwege de manier waarop zoekopdrachten worden bijgehouden, toont dit rapport mogelijk niet alle zoekopdrachten in je winkel van de afgelopen 12 uur.

Conversies door zoekopdrachten na verloop van tijd

Als je de functie zoekopdrachten in de webshop van Shopify gebruikt, toont het rapport Conversies door zoekopdrachten na verloop van tijd hoe effectief de zoekopdrachten in de webshop zijn gedurende een geselecteerde periode. Deze informatie kan je helpen te begrijpen hoe goed zoekopdrachten in je winkel worden geconverteerd naar verkopen.

Het rapport Conversies door zoekopdrachten na verloop van tijd bevat de volgende kolommen:

Kolommen in het rapport Conversies door zoekopdrachten na verloop van tijd
Kolom Beschrijving
Dag De dag waarop de klantinteractie plaatsvond.
Sessies Het aantal sessies waarin klanten hebben gezocht.
Sessies met kliks Het aantal sessies waarin een klant een productpagina heeft bekeken nadat diegene op een product heeft geklikt dat in de zoekresultaten verscheen.
Sessies met toevoegingen aan winkelwagens Het aantal sessies waarin een klant een product aan de winkelwagen heeft toegevoegd nadat diegene op een product heeft geklikt dat in de zoekresultaten is verschenen in een sessie.
Sessies met aankopen Het aantal sessies waarin een klant een product heeft gekocht dat in zoekresultaten is verschenen, nadat diegene op het product in de zoekresultaten heeft geklikt en dit binnen een sessie aan de winkelwagen heeft toegevoegd.
Klikfrequentie Het percentage zoeksessies dat resulteerde in een klik om een product te bekijken.
Frequentie van toevoegingen aan winkelwagens Het percentage zoeksessies dat resulteerde in de toevoeging van een product aan de winkelwagen.
Aankoopfrequentie Het percentage zoeksessies dat is geconverteerd naar aankopen.

Je kunt de gegevens vergelijken met een trechter: het aantal sessies is groter dan of gelijk aan het aantal kliks, het aantal kliks is altijd groter dan of gelijk aan het aantal dat aan de winkelwagen is toegevoegd en het aantal dat aan winkelwagen is toegevoegd, is altijd groter dan of gelijk aan het aantal aankopen.

Je kunt de gegevens groeperen op dag, week of maand. Je kunt ook gegevens uit verschillende datumbereiken vergelijken.

Het rapport bevat geen gegevens voor producten die via een koopknop of een app van derden aan de winkelwagen zijn toegevoegd of zijn gekocht.

Vanwege de manier waarop zoekopdrachten worden bijgehouden, toont dit rapport mogelijk niet alle zoekopdrachten in je winkel van de afgelopen 12 uur.

Sessies per landingspagina

Het rapport Sessies per landingspagina toont op welke pagina sessies in je winkel beginnen.

Je kunt dit overzicht bekijken op de Analytics-pagina.

Wanneer je dit rapport opent, zijn de gegevens actueel, op enkele seconden na. Je kunt het rapport opnieuw openen of vernieuwen om nieuwere gegevens weer te geven.

Sessies per apparaat

Het rapport Sessies per apparaat toont de soorten apparaten die worden gebruikt voor toegang tot je website.

Je kunt dit overzicht bekijken op de Analytics-pagina.

Wanneer je dit rapport opent, zijn de gegevens actueel, op enkele seconden na. Je kunt het rapport opnieuw openen of vernieuwen om nieuwere gegevens weer te geven.

Winkelwagenanalyse van webshop

Het rapport onlinewinkelwagenanalyse helpt je het winkelgedrag van je klanten te begrijpen door je paren van producten te laten zien die ze in de afgelopen dertig dagen aan dezelfde winkelwagen hebben toegevoegd. Je kunt de informatie in dit rapport gebruiken om marketingstrategieën te ontwikkelen op basis van de gegevens die je ziet.

Stappen:

Het rapport toont maximaal tien paar producten.

Vanwege de manier waarop dit rapport wordt gegenereerd, toont de analyse mogelijk niet alle activiteit in je winkel van de afgelopen 24 uur.

Marketingtechnieken

Heb je je ooit afgevraagd waarom melk meestal achter in de supermarkt te vinden is, ver weg van de muesli?

De melk zou naar een koelkast dichter bij de muesli kunnen worden verplaatst, of de muesli zou dichter bij de melk kunnen worden gebracht, maar ze worden expres apart gehouden.

Omdat melk snel bederft, moeten de meeste mensen die boodschappen doen vaak melk kopen. Marketeers plaatsen de melk achter in de winkel, zodat bezoekers langs veel andere producten moeten lopen om bij de melk te komen. Uit psychologie- en marketingonderzoeken blijkt dat bezoekers andere producten herkennen terwijl ze van de muesli naar de melk lopen, en deze aan hun winkelwagen toevoegen. Vaak zijn dat producten waarvan bezoekers niet eens wisten dat ze die wilden hebben.

Muesli wordt dichter bij de ingang geplaatst, omdat marketeers ervan overtuigd zijn dat als je muesli koopt, je ook melk nodig hebt. Je zult de melk dan achter in de winkel moeten halen en op weg daarheen langs alle andere producten lopen. Als je naar de winkel gaat om melk te kopen, betekent dit niet per se dat je ook muesli wilt hebben. Daarom wordt melk achter in de winkel en muesli voor in de winkel geplaatst, en niet andersom.

Je kunt dit soort marketingtechniek toepassen in je Shopify-winkel, ongeacht de branche waarin je bedrijf werkzaam is.

In de volgende voorbeelden verwijst Product A naar de producten in de kolom Shoppers who added (Bezoekers die dit hebben toegevoegd) en verwijst Product B naar de producten in de kolom ... also added (...hebben ook dit toegevoegd) om de productrelaties in het rapport onlinewinkelwagenanalyse te illustreren.

Prijsverlagingen en -verhogingen

Op basis van het concept dat bezoekers waarschijnlijk Product B aan hun winkelwagen toevoegen nadat ze Product A hebben toegevoegd, kun je de prijs van Product A verlagen en de prijs van Product B verhogen. De prijsverlaging kan ervoor zorgen dat Product A vaker aan de winkelwagen wordt toegevoegd en kan beïnvloeden hoe vaak Product B ook wordt toegevoegd.

Er zijn verschillende manieren om je prijzen te verlagen in Shopify:

Websiteadvertenties

Je kunt je producten op je website adverteren met behulp van banners en productaanbevelingen.

Veel Shopify-thema's hebben ingebouwde diavoorstellingsbanners op de homepage. De banner is een zeer zichtbaar gedeelte van je winkel, dus als je een banneradvertentie plaatst, kunnen klanten daarop klikken om rechtstreeks naar dat product te gaan. Als je niet zeker weet hoe je dit doet, kun je samen met een ontwerper of een Shopify-partner een advertentie maken en deze naar de diavoorstelling op je homepage uploaden.

Je kunt ook productaanbevelingen gebruiken om gerelateerde producten voor te stellen aan je klanten op basis van producten die ze momenteel bekijken.

E-mailcampagnes

Je kunt tijdens het afrekenproces e-mailadressen van klanten verzamelen en e-mailmarketingcampagnes houden.

Als je een lange lijst met klanten hebt om te e-mailen, kun je in de Shopify App Store een e-mailapp vinden om een mailinglijst te maken die gegevens ophaalt van de pagina Klanten in het Shopify-beheercentrum.

Productlocatie in je winkel

In het voorbeeld van de melk en muesli proberen supermarkten hun verkoop te verhogen door Product A fysiek te scheiden van Product B. Als de relatie tussen producten niet sterk genoeg is, is het mogelijk dat klanten Product B niet kunnen vinden en het opgeven, waardoor de scheiding nadelig is voor je verkoop.

Als producten dicht bij elkaar worden geplaatst, krijg je misschien niet hetzelfde voordeel als bij de productrelatie in het voorbeeld van de melk en muesli, maar kunnen je klanten wel makkelijker vinden wat ze zoeken.

Denk na over hoe je je producten in je webshop plaatst, want klanten zoeken online mogelijk niet op dezelfde manier naar producten als in een fysieke winkel. Als je je producten scheidt, zorg er dan voor dat klanten nog steeds in je winkel kunnen zoeken.

Er zijn verschillende manieren om de productplaatsing in je winkel te wijzigen:

Logistiek

Je kunt productrelaties in het rapport onlinewinkelwagenanalyse gebruiken om je te helpen plannen hoe je je voorraad opslaat. Je kunt Product B bijvoorbeeld dicht bij Product A in je magazijn houden.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis