Voorraadrapporten

Voorraadrapporten geven een momentopname weer van de voorraad aan het eind van de maand en helpen je de hoeveelheid en het percentage verkochte voorraad per dag bij te houden.

Als je een product of variant uit de voorraad verwijdert, worden de analytics-gegevens met betrekking tot dat product of die variant bewaard voor rapportageservices. Zo heb je ook na verwijdering nog steeds toegang tot historische gegevens.

Het kan 12-72 uur duren voordat er voorraadcorrecties worden weergegeven in rapporten.

Je voorraadrapporten bekijken

Momentopname voorraad aan het einde van de maand

Het rapport Momentopname voorraad einde maand geeft de hoeveelheid van elke productvariant weer die je aan het eind van elke maand op voorraad had.

Voor dit rapport is de beschikbare voorraad exclusief:

 • toegewezen voorraad voor bestellingen in afwachting van fulfillment;
 • binnenkomende eenheden die deel uitmaken van een overdracht.

In het rapport Momentopname voorraad aan het einde van de maand staan de volgende kolommen:

Definitie van termen in de momentopname van de voorraad van de maand
Term Beschrijving
Producttitel De titel van het product.
Varianttitel De titel van de productvariant.
Variant SKU De SKU-identificatiecode voor de productkeuzevariant.
Eindigend aantal De traceerbare beschikbare voorraadaantallen van een productvariant aan het eind van de laatste dag van de geselecteerde periode (kan een negatief getal zijn). Dit is exclusief binnenkomende en toegewezen voorraad.

Negatieve voorraad aantallen

Er kan een negatief getal worden weergegeven in de kolom Eindaantal in het rapport Momentopname voorraad einde maand om de volgende redenen:

 • Je hebt voorraadtracking ingeschakeld en je verkoopt te veel van een variant. Als je bijvoorbeeld de voorraadaantallen van een product op 5 hebt ingesteld aan het begin van de dag en je gedurende de dag acht bestellingen voor het product hebt ontvangen, is 5 het beginaantal en is -3 het eindaantal, omdat je de verkoop van het product met drie producten hebt overschreden.
 • Je hebt voorraadtracking niet ingeschakeld. Als je voorraadtracking niet hebt ingeschakeld, is de standaardhoeveelheid ingesteld op 0 en vermindert elke bestelling het aantal beschikbare artikelen met één. Als je bijvoorbeeld voorraadtracking niet hebt ingeschakeld, een nieuw product aan je winkel toevoegt en twee bestellingen voor dat product ontvangt, is het beginaantal 0 en het Eindaantal -2.

Raadpleeg voor meer informatie over voorraadtracking: Tracking en aanpassen van voorraad.

Voorraadwaarde aan het eind van de maand

Net als de momentopname van de voorraad aan het eind van de maand geeft het rapport Voorraadwaarde aan het eind van de maand een totaaloverzicht van de huidige beschikbare voorraad van producten met een kostprijs per artikel die op het moment van verkoop is toegewezen.

Voor dit rapport is de beschikbare voorraad exclusief:

 • toegewezen voorraad voor bestellingen in afwachting van fulfillment;
 • binnenkomende eenheden die deel uitmaken van een overdracht.

In het rapport Voorraadwaarde aan het eind van de maand staan de volgende kolommen:

Definitie van voorwaarden in het rapport over de voorraadwaarde aan het eind van de maand
Term Beschrijving
Producttitel De titel van het product.
Varianttitel De titel van de productvariant.
Variant SKU De SKU-identificatiecode voor de productkeuzevariant.
Kosten De kostprijs per artikel voor de productvariantoptie.
Eindigend aantal De traceerbare beschikbare voorraadaantallen van een productvariant aan het eind van de laatste dag van de geselecteerde periode (kan een negatief getal zijn). Dit is exclusief binnenkomende en toegewezen voorraad.
Waarde van totale voorraad De kostprijs per artikel vermenigvuldigd met het bedrag van de eindhoeveelheid voor elke productvariant. De som van deze waarden wordt weergegeven in de rij Overzicht.

Gemiddelde verkochte voorraad per dag

Het rapport Gemiddelde voorraad verkocht per dag geeft het gemiddelde aantal verkochte artikelen weer van de voorraad per dag per productvariant.

In het rapport Gemiddelde verkochte voorraad per dag staan de volgende kolommen:

Definitie van termen in het rapport gemiddelde voorraad verkoop per dag
Term Beschrijving
Producttitel De titel van het product.
Varianttitel De titel van de productvariant.
Variant SKU De SKU-identificatiecode voor de productkeuzevariant.
Verkochte hoeveelheid Aantal eenheden van een productvariant dat tijdens de geselecteerde periode is verkocht (hierbij worden geen voorraadwijzigingen meegenomen, zoals retouren, handmatige aanpassingen of verplaatsingsbewijzen).
Eindigend aantal De traceerbare voorraadaantallen van een productvariant aan het eind van de laatste dag van de geselecteerde periode (kan een negatief getal zijn).
Verkochte hoeveelheid per dag Gemiddeld aantal artikelen van de productvariant dat per dag tijdens de geselecteerde periode wordt verkocht (verkochte hoeveelheid gedeeld door het aantal dagen in de tijdsperiode).

Percentage verkochte voorraad

Het rapport Percentage verkochte voorraad geeft het percentage weer van de verkochte voorraad van elke variant die is verkocht op basis van de totale beginhoeveelheid gedurende de geselecteerde periode. Productvarianten worden alleen in het rapport weergegeven als ze minimaal één keer voor of tijdens de geselecteerde periode zijn verkocht.

In het rapport Percentage verkochte voorraad staan de volgende kolommen:

Definitie van termen in het percentage van verkocht rapport voorraad
Term Beschrijving
Producttitel De titel van het product.
Varianttitel De titel van de productvariant.
Variant SKU De SKU-identificatiecode voor de productkeuzevariant.
Verkochte hoeveelheid Aantal eenheden van een productvariant dat tijdens de geselecteerde periode is verkocht (hierbij worden geen voorraadwijzigingen meegenomen, zoals retouren, handmatige aanpassingen of verplaatsingsbewijzen).
Beginnend aantal Aantal van een productvariant aan het begin van de eerste dag van de geselecteerde periode (kan een negatief getal zijn) of de Beginhoeveelheid van de variant voor varianten die binnen de geselecteerde tijdsperiode zijn toegevoegd.
Percentage verkocht Percentage van de productvariant dat tijdens de geselecteerde periode is verkocht, uit de totale beginhoeveelheid (waarden groter dan 100%, kleiner dan 0% of NVT zijn mogelijk).

Waarden onder 0% of meer dan 100%

Er kan een waarde onder 0% of boven 100% worden weergegeven in de kolom Procent verkocht in het rapport Procent van de voorraad verkocht om de volgende redenen:

 • Je hebt voorraadtracking te veel van een variant. Als de voorraadaantallen van een product bijvoorbeeld aan het begin van de dag 5 is en je gedurende de dag 10 bestellingen voor het product ontvangt, wordt het verkochte percentage 200%.
 • Het beginnende aantal is negatief. Als de voorraadaantallen van een product bijvoorbeeld aan het begin van de dag 10 is en je 15 orders voor het product gedurende de dag ontvangt, is het Beginnende aantal de volgende dag -5. Als je het product de volgende dag niet opnieuw bevoorraadt en je ontvangt nog twee bestellingen voor het product, dan is het verkochte percentage die dag -40%.

De waarde is n.v.t. als het Beginnende aantal 0 is.

ABC-analyse per product

Het rapport geeft elke productvariant een klasse op basis van het percentage van je omzet waaraan elke variant heeft bijgedragen in de afgelopen 28 dagen. De kosten van het artikel houden geen rekening met de berekening van de kwaliteit van een artikel. Het tijdsbestek kan niet worden aangepast en wordt dagelijks bijgewerkt om de meest recente informatie te bieden:

 • Klasse A - Je best verkopende producten die gezamenlijk 80% van je omzet bedragen.
 • Klasse B - De producten die gezamenlijk de volgende 15% van je omzet uitmaken.
 • Klasse C - De producten die gezamenlijk de laatste 5% van je omzet bedragen.

Zie ABC-analysevoor meer informatie over het gebruik van de gegevens in dit rapport.

In het rapport ABC-analyse per product staan de volgende kolommen:

Definitie van termen in het ABC-analyserapport
Term Beschrijving
Producttitel De titel van het product.
Varianttitel De titel van de productvariant.
Variant SKU De SKU-identificatiecode voor de productkeuzevariant.
Productkwaliteit De kwaliteit op basis van het percentage van je omzet waaraan elke variant de afgelopen 28 dagen heeft bijgedragen.
Eindigend aantal De traceerbare voorraadaantallen van een productvariant aan het eind van de laatste dag van de geselecteerde periode (kan een negatief getal zijn).
Totale waarde (kosten) De totale waarde van de productvoorraad op basis van de merchant-kostprijs. Een product waarvan de waarde van de eindvoorraad kleiner is dan 0, wordt geacht een totale waarde (kostprijs) van 0 USD te hebben.
Totale waarde (prijs) De totale waarde van de productvoorraad op basis van de verkoopprijs, exclusief kortingen. Een product waarvan de waarde van de eindvoorraad kleiner is dan 0, wordt geacht een totale waarde (kostprijs) van 0 USD te hebben.

Het ABC-analyserapport helpt je te begrijpen welke producten prioriteit hebben bij het aanvullen van de voorraad en in welke producten je niet te veel moet investeren. Als je producten verkoopt die 80% van je omzet (Rang A-producten) uitmaken, kun je een verkoop missen. Als je producten te veel aanvult die slechts 5% van je omzet betreffen (Rang C-producten), kun je meer uitgeven aan magazijnkosten dan nodig is.

Dooverkooppercentage van producten

Het rapport Doorverkooppercentage van product geeft weer welk percentage van de totale voorraad je gedurende de geselecteerde periode hebt verkocht. Wegens de vertraging en de verwerkingstijd van de gegevens is de meest recente periode voor dit rapport ongeveer twee dagen vóór de huidige datum. Voor vroegere tijdzones, zoals UTC +14:00, is deze vertraging eerder 3 dagen. De exacte datums staan boven aan het rapport.

Het doorverkooppercentage wordt als volgt berekend: totale hoeveelheid verkochte artikelen gedeeld door (totale hoeveelheid verkochte artikelen + totale hoeveelheid artikelen nog op voorraad).

De noemer van de berekening (totale hoeveelheid verkochte artikelen + totale hoeveelheid artikelen die nog in voorraad zijn), is de voorhanden voorraad. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele herbevoorradingen of nieuwe voorraad die gedurende de geselecteerde periode is ontvangen.

De totale hoeveelheid verkochte artikelen wordt gemeten over de gekozen tijdsperiode, en de totale hoeveelheid artikelen die nog op voorraad is, wordt gemeten op de laatste datum in de gekozen tijdsperiode.

Onze berekening van het doorverkooppercentage negeert automatisch negatieve voorraadaantallen, die kunnen voorkomen bij producten waarvan de voorraad niet wordt bijgehouden (zoals cadeaubonnen en digitale producten) en bij producten waarvan te veel is verkocht.

Productvarianten worden alleen in het rapport weergegeven als ze minimaal één keer voor of tijdens de geselecteerde periode zijn verkocht.

Voor de berekening van het doorverkooppercentage:

 • Van producten waarvan de voorraad niet wordt gevolgd, wordt aangenomen dat er nul voorraadaantallen van zijn verkocht.
 • Van elk product waarvan de waarde van de eindvoorraad kleiner is dan 0, wordt aangenomen dat de eindhoeveelheid 0 is.

In het rapport Dooverkooppercentage van producten staan de volgende kolommen:

Definitie van termen in het rapport Doorverkooppercentage van producten
Term Beschrijving
Producttitel De titel van het product.
Varianttitel De titel van de productvariant.
Variant SKU De SKU-identificatiecode voor de productkeuzevariant.
Beginnend aantal De traceerbare voorraadaantallen van een productvariant aan het begin van de eerste dag van de geselecteerde periode (kan een negatief getal zijn), of het Beginnend aantal voor de varianten die binnen de geselecteerde periode zijn toegevoegd.
Eindigend aantal De traceerbare voorraadaantallen van een productvariant aan het eind van de laatste dag van de geselecteerde periode (kan een negatief getal zijn).
Verkochte hoeveelheid Aantal eenheden van een productvariant dat tijdens de geselecteerde periode is verkocht (hierbij worden geen voorraadwijzigingen meegenomen, zoals retouren, handmatige aanpassingen of verplaatsingsbewijzen).
Doorverkooppercentage Totale hoeveelheid verkochte artikelen gedeeld door de (totale hoeveelheid verkochte artikelen+ totale hoeveelheid artikelen dat nog op voorraad is).
De gegevens worden berekend op basis van de meest recente beschikbare periode van 30 dagen (meestal is er een vertraging van 2 dagen bij de verwerking; de exacte gegevens staan vermeld in het rapport over het doorverkooppercentage).

Resterende dagen voor voorraad

De bedoeling van dit rapport is om een globaal idee te geven van hoe lang je bijgehouden voorraad naar schatting nog meegaat, gebaseerd op je gemiddelde verkoopcijfers voor elke variant, en de hoeveelheid voorraad die je nog hebt.

De grafiek in dit rapport geeft weer van hoeveel productvarianten wordt verwacht dat ze binnenkort niet meer op voorraad zijn (0 dagen over) of nog enkele dagen voorraad hebben (0-30 dagen, tot nog meer dan 91 dagen over).

De tabel in dit rapport geeft de resterende dagen voorraad weer voor elke productvariant. Resterende dagen voorraad wordt als volgt berekend:

Totale hoeveelheid artikelen die nog op voorraad is (eindvoorraad) gedeeld door de gemiddelde hoeveelheid verkochte artikelen per dag.

De gemiddelde hoeveelheid artikelen van een productvariant die per dag worden verkocht, wordt berekend op basis van de verkopen van de afgelopen 28 dagen.

Als een productvariant in de geselecteerde periode niet verkocht is (en dus een waarde van 0 heeft voor de gemiddelde hoeveelheid verkochte artikelen per dag), dan wordt de waarde voor resterende voorraaddagen op n.v.t. gezet, omdat er onvoldoende gegevens zijn om een voorspelling op te baseren. Als een productvariant een negatieve waarde voor de eindhoeveelheid heeft, dan wordt de waarde voor resterende dagen voor voorraad op 0 gezet.

In het rapport Resterende dagen voor voorraad staan de volgende kolommen:

Definitie van voorwaarden in het rapport Resterende dagen voorraad
Term Beschrijving
Producttitel De titel van het product.
Varianttitel De titel van de productvariant.
Variant SKU De SKU-identificatiecode voor de productkeuzevariant.
Eindigend aantal De traceerbare voorraadaantallen van een productvariant aan het eind van de laatste dag van de geselecteerde periode (kan een negatief getal zijn).
Verkochte hoeveelheid per dag Het totale aantal artikelen van een productvariant dat in de geselecteerde periode is verkocht, gedeeld door het aantal dagen dat de productvariant actief was gedurende die periode.
Resterende dagen voor voorraad Het totale aantal artikelen dat nog in voorraad is, gedeeld door het gemiddelde aantal verkochte artikelen per dag. Hiermee kun je inschatten hoeveel dagen er nog voorraad zal zijn.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis