Lagerrapporter

Lagerrapporter viser et øjebliksbillede af din lagerbeholdning ved månedens udgang og kan hjælpe dig med at se antal og procentdel af lagerbeholdningen, der er solgt pr. dag.

Hvis du sletter et produkt eller en variant fra din lagerbeholdning, gemmes alle analysedata, der er relateret til dette produkt eller denne variant, til rapporttjenesterne. Dette sikrer, at du stadig kan tilgå historiske data – selv, når du har slettet dem.

Der kan gå 12-72 timer, før lagerændringer afspejles i rapporter.

Se dine lagerrapporter

Snapshot af lageret ved månedens slutning

Rapporten Snapshot af lageret ved månedens slutning viser antallet af hver produktvariant, som du havde på lager ved slutningen af hver måned.

For denne rapport er tilgængelig lagerbeholdning ikke:

 • Reserveret lagerbeholdning for ordrer, der afventer klargøring
 • Indgående enheder, som er en del af en overførsel

Der er følgende kolonner i rapporten Lageret ved månedens afslutning:

Definition af termerne i snapshottet Lageret ved månedens udgang
Vilkår Beskrivelse
Produkttitel Produktets titel.
Titel på varianten Titlen på produktvarianten.
Variant-SKU Identifikationskoden til SKU'er (varenumre) for produktvariantmuligheden.
Slutantal Det lagerantal af en produktvariant, der er Tilgængeligt, og som kan spores ved slutningen af den sidste dag i den valgte tidsperiode (kan være et negativt tal). Dette ekskluderer Indgående og Reserverede lagervarer.

Negative lagertal

Der vises muligvis et negativt tal i kolonnen Slutantal i rapporten Snapshot af lageret ved månedens slutning af følgende årsager:

 • Du har lagersporing markeret, og du oversælger en variant. Hvis du f.eks. indstiller lagerantallet for et produkt til 5 ved starten af dagen, og du modtager otte ordrer for produktet i løbet af dagen, er startantallet 5, og slutantallet er -3, fordi du har oversolgt produktet med tre enheder.
 • Du har ikke markeret lagersporing. Hvis du ikke har markeret lagersporing, angives standardantallet til 0, og hver ordre reducerer det antal varer, der er tilgængelige, med én. Hvis du f.eks. har markeret lagersporing, og du føjer et nyt produkt til din butik og modtager to ordrer for det pågældende produkt, er startantallet 0, og slutantallet er -2.

Du kan få mere at vide om lagersporing i Sporing og justering af lagerbeholdningen.

Lagerværdi ved månedens afslutning

På samme måde som snapshot af lageret ved månedens afslutning er rapporten Lagerværdi ved månedens afslutning det samlede aktuelle antal tilgængelige lagervarer for produkter, der havde en værdi for pris pr. vare tildelt på salgstidspunktet.

For denne rapport er tilgængelig lagerbeholdning ikke:

 • Reserveret lagerbeholdning for ordrer, der afventer klargøring
 • Indgående enheder, som er en del af en overførsel

Der er følgende kolonner i rapporten Lagerværdi ved månedens afslutning:

Definition af termerne i rapporten Lagerværdi ved månedens afslutning
Vilkår Beskrivelse
Produkttitel Produktets titel.
Titel på varianten Titlen på produktvarianten.
Variant-SKU Identifikationskoden til SKU'er (varenumre) for produktvariantmuligheden.
Omkostninger Værdien af pris pr. vare for produktvariantmuligheden.
Slutantal Det lagerantal af en produktvariant, der er Tilgængeligt, og som kan spores ved slutningen af den sidste dag i den valgte tidsperiode (kan være et negativt tal). Dette ekskluderer Indgående og Reserverede lagervarer.
Samlet lagerværdi Prisen pr. vare ganget med det endelige antal for hver produktvariantmulighed. Summen af disse værdier vises i rækken Oversigt.

Gennemsnitlig lagerbeholdning solgt pr. dag

Rapporten Gennemsnitlig lagerbeholdning solgt pr. dag viser det gennemsnitlige antal varer, der er solgt pr. dag efter produktvariant.

Der er følgende kolonner i rapporten Gennemsnitligt lager solgt pr. dag:

Definitionen af termerne i rapporten Gennemsnitlig lagerbeholdning solgt pr. dag
Vilkår Beskrivelse
Produkttitel Produktets titel.
Titel på varianten Titlen på produktvarianten.
Variant-SKU Identifikationskoden til SKU'er (varenumre) for produktvariantmuligheden.
Solgt antal Det antal enheder af en produktvariant, der er solgt i den valgte periode (dette afspejler ikke lagerjusteringer som f.eks. returneringer, manuelle justeringer eller overførselstilgange).
Slutantal Det lagerantal af en produktvariant, som kan spores ved slutningen af den sidste dag i den valgte tidsperiode (kan være et negativt tal).
Antal solgt pr. dag Det gennemsnitlige antal varer af produktvarianten, der er solgt pr. dag i den valgte periode (det solgte antal divideret med antal dage i tidsperioden).

Procent solgt af lager

Rapporten Procent solgt af lager viser den procentdel af hver variants lagerbeholdning, der er blevet solgt af det samlede startantal i den valgte periode. Produktvarianter vise kun i rapporten, hvis de er blevet solgt mindst én gang før eller i den valgte periode.

Der er følgende kolonner i rapporten Procent solgt af lager:

Definition af termerne i rapporten Procent solgt af lager
Vilkår Beskrivelse
Produkttitel Produktets titel.
Titel på varianten Titlen på produktvarianten.
Variant-SKU Identifikationskoden til SKU'er (varenumre) for produktvariantmuligheden.
Solgt antal Det antal enheder af en produktvariant, der er solgt i den valgte periode (dette afspejler ikke lagerjusteringer som f.eks. returneringer, manuelle justeringer eller overførselstilgange).
Startantal Antallet af en produktvariant ved starten af den første dag i den valgte tidsperiode (kan være et negativt tal) eller variantens Startantal for varianter, der blev tilføjet inden for den valgte tidsperiode.
Procent solgt Den procentdel af produktvarianten, der er solgt i den valgte periode, af det samlede startantal (værdier, der er større end 100 %, mindre end 0 % eller I/R er mulige).

Værdier under 0 % eller over 100 %

Der vises muligvis en værdi under 0 % eller over 100 % i kolonnen Procent solgt i rapporten Procent solgt af lager af følgende årsager:

 • Du har lagersporing markeret, og du oversælger en variant. Hvis lagerantallet for et produkt f.eks. er 5 ved dagens start, og du modtager ti ordrer for produktet i løbet af dagen, er Procent solgt 200%.
 • Startantallet er negativt. Hvis lagerantallet for et produkt f.eks. er 10 ved dagens start, og du modtager 15 ordrer for produktet i løbet af dagen, bliver startantallet den efterfølgende dag -5. Hvis du ikke genopfylder produktet den følgende dag, og du modtager to ordrer mere for produktet, er Procent solgt den pågældende dag -40%.

Værdien er I/R, hvis Startantal er 0.

ABC-analyse efter produkt

Rapporten giver hver produktvariant en kvalitet baseret på den procentdel af din indtægt, som hver enkelt variant har bidraget med i løbet af de seneste 28 dage. Varens pris tæller ikke med i beregningen af dens kvalitet. Perioden kan ikke justeres, og den opdateres dagligt for at levere de mest opdaterede oplysninger:

 • A-kvalitet – Dine bedst sælgende produkter, der samlet står for 80 % af din indtægt.
 • B-kvalitet – De produkter, der samlet står for de næste 15 % af din indtægt.
 • C-kvalitet – De produkter, der samlet står for de sidste 5 % af din indtægt.

Du kan få mere at vide om, hvordan du bruger dataene fra denne rapport, i ABC-analyse.

Der er følgende kolonner i rapporten ABC-analyse efter produkt:

Definition af termerne i rapporten ABC-analyse
Vilkår Beskrivelse
Produkttitel Produktets titel.
Titel på varianten Titlen på produktvarianten.
Variant-SKU Identifikationskoden til SKU'er (varenumre) for produktvariantmuligheden.
Produktkvalitet Kvaliteten baseres på den procentdel af din indtægt, som hver enkelt variant har bidraget med i løbet af de seneste 28 dage.
Slutantal Det lagerantal af en produktvariant, som kan spores ved slutningen af den sidste dag i den valgte tidsperiode (kan være et negativt tal).
Samlet værdi (omkostninger) Produktlagerets samlede værdi er baseret på shopejerens omkostninger. Alle produkter, som har en lagerantalsværdi (slut), der er er mindre end 0, anses for at have en samlet værdi (pris) på 0 USD.
Samlet værdi (pris) Produktlagerets samlede værdi er baseret på udsalgsprisen eksklusive rabatter. Alle produkter, som har en lagerantalsværdi (slut), der er er mindre end 0, anses for at have en samlet værdi (pris) på 0 USD.

Rapporten ABC-analyse giver dig indblik i, hvilke produkter du skal prioritere, når du genopfylder lageret, og hvilke produkter du ikke skal investere for meget i. Hvis du får udsolgt af de produkter, der står for 80 % af din indtægt (produkter med A-kvalitet), kan du gå glip af salg. Hvis du har for mange af de produkter, der kun står for 5 % af din indtægt, på lager (produkter med C-kvalitet), kan du bruger flere lageromkostninger end nødvendigt.

Salgsprocent for produkt

Rapporten Salgsprocent for produkt viser, hvor stor en procentdel af din samlede lagerbeholdning du har solgt i den valgte periode. På grund af dataventetid og behandlingstider er den seneste periode, der kan returneres for denne rapport, cirka to dage før den aktuelle dato. For tidlige tidszoner, som f.eks. UTC +14.00, er denne forsinkelse nærmere tre dage. Du kan se de præcise dato øverst i rapporten.

Salgsprocenten beregnes som: Det samlede antal solgte varer divideret med (det samlede antal solgte varer + det samlede antal varer, der stadig er på lager).

Nævneren i beregningen (det samlede antal solgte varer + det samlede antal varer, der stadig er på lager) repræsenterer den tilgængelige lagerbeholdning. Nævneren tager højde for eventuelle genopfyldninger eller ny lagerbeholdning, der blev modtaget i den valgte periode.

Det samlede antal solgte varer måles i løbet af den valgte periode, mens antallet af varer, der stadig er på lager, måles den sidste dag i den valgte periode.

Vores beregning af salgsprocent ignorerer automatisk negative lagerantal, som kan opstå, hvis du ikke sporer produkter i din lagerbeholdning (f.eks. gavekort og digitale produkter) samt produkter, der oversælges.

Produktvarianter vise kun i rapporten, hvis de er blevet solgt mindst én gang før eller i den valgte periode.

Til beregning af salgsprocent:

 • Antallet af solgte enheder for produkter, der ikke spores, anses som 0.
 • Mængdeværdien (slut) for alle produkter, der slutter med en lagerbeholdning under 0, anses som 0.

Der er følgende kolonner i rapporten Salgsprocent for produkt:

Definition af termerne i rapporten Salgsprocent for produkt
Vilkår Beskrivelse
Produkttitel Produktets titel.
Titel på varianten Titlen på produktvarianten.
Variant-SKU Identifikationskoden til SKU'er (varenumre) for produktvariantmuligheden.
Startantal Lagerantallet for en produktvariant, der kan spores ved starten af den første dag i den valgte tidsperiode (kan være et negativt tal) eller variantens Startantal for varianter, der blev tilføjet inden for den valgte tidsperiode.
Slutantal Det lagerantal af en produktvariant, som kan spores ved slutningen af den sidste dag i den valgte tidsperiode (kan være et negativt tal).
Solgt antal Det antal enheder af en produktvariant, der er solgt i den valgte periode (dette afspejler ikke lagerjusteringer som f.eks. returneringer, manuelle justeringer eller overførselstilgange).
Salgsprocent Det samlede antal solgte varer divideret med (samlede antal solgte varer + samlede antal varer, der stadig er på lager).
Dataene beregnes ved hjælp af den seneste tilgængelige 30-dages periode (der er normalt 2 dages behandlingsforsinkelse, og de nøjagtige datoer er angivet i rapporten Salgsprocent).

Resterende lagerdage

Formålet med denne rapport er at give dig et overordnet indtryk af, hvor længe din sporede lagerbeholdning er anslået til at vare, baseret på dine gennemsnitlige salgsprocenter for hver variant samt den resterende lagerbeholdning.

Diagrammet i denne rapport viser, hvor mange produktvarianter, der er anslået til at blive udsolgt snart (0 dage tilbage), eller som har resterende lagerdage (0-30 dage, op til 91+ dage tilbage).

Tabellen i denne rapport viser de resterende lagerdage for alle dine produktvarianter. Resterende lagerdage beregnes som:

Det samlede antal varer, du stadig har på lager (slutantal) divideret med det gennemsnitlige antal varer, der sælges pr. dag.

En produktvariants gennemsnitlige antal varer, der sælges pr. dag, baseres på dens salg i de seneste 28 dage.

Hvis en produktvariant ikke har haft et salg i den valgte periode (og dermed har en værdi for gennemsnitligt antal solgte varer pr. dag på 0), vil produktvariantens værdi for resterende lagerdage blive angivet til I/R, da vi ikke har tilstrækkelig data til at foretage en forudsigelse. Hvis en produktvariant har en negativ mængdeværdi (slut), vil værdien for dens resterende lagerdage blive angivet til 0.

Der er følgende kolonner i rapporten Resterende lagerdage:

Definition af termerne i rapporten Resterende lagerdage
Vilkår Beskrivelse
Produkttitel Produktets titel.
Titel på varianten Titlen på produktvarianten.
Variant-SKU Identifikationskoden til SKU'er (varenumre) for produktvariantmuligheden.
Slutantal Det lagerantal af en produktvariant, som kan spores ved slutningen af den sidste dag i den valgte tidsperiode (kan være et negativt tal).
Antal solgt pr. dag Det samlede antal varer af et produkt, der er blevet solgt i den valgte periode, divideret med antallet af dage, som produktvarianten var aktiv i denne periode.
Resterende lagerdage Det samlede antal varer, der stadig er på lager, divideret med det gennemsnitlige antal solgte varer pr. dag, for at give en forudsigelse af de resterende lagerdage, før lagerbeholdningen løber tør.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis